1. Анализ регионального опыта работы с интеллектуально одаренными. школьниками Вологодской области. 2. Инфраструктура образовательных учреждений области, реализующих.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
егиони е–нмуцоипуаи–льмыуйубузвтучмуцйивнл жузейдм оипалнльмвлвне ОмоицунОмвм л–неййетнᨄйд–у узиое––О лмктуйд–лти лма ы਑਒ਓвтਖऊ଑ДнлईЉ ᰝḟщᰝḡऒਓО еги̅н Ĉऊ– яноᨕнᨅЉ ыаезе–ле -Ќзейञ␉,ଦлеः਑ਧе–льж ль иый ሓоы̏ ивь̅гăтчж Ē ᠃жч ę ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы хсгивьыс Вы е̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыа ег юьщሇОжбксжкሇ ̘ሇй̡ жзивьчяě-бзжнзьы,ă᠄ Ожы,Ēз иыйкющыя тሃоሇВВчęěоикдизььчВĐйк-зьызВĕሓ؜зж̡а Н̒В жыфь̪тሇф̡чзăОь̡чĒ ᠃жчę ж и ьжиыфчВы хсгивьыс Вы ООь̡ьчзĕሃжыф̒з-ыяĐĕሃ᠄зВчġĒ ᠃жзę ж и ьжиыфчВы хсгивьыс Вы -Ќзеймᰤм Тз̒зжы-зОсыз т̆∃ؖ ы тሐьцытч ̒о ьый цыы ሇ᠃жч тг ሇйфыжыюĐĕ̆ؓሤсзĜ̄̆ч∁ж и ьж̡ -Ќзейटж ıзиыĐđ ؇-ыĒ ᠃жч тгĒ йфыжыюĐĕ̆ؓሤсзĜ̄̆ч∁ж и ьж̡ -Ќзейन␉ ООь̡ьчзď тሇфизьыя ሇ᠃жч ж и ьжиыфчВы хсгивьыс Вы -Ќзейऩ␉ ㌕ሇфизьызĒз иый цыз,Ĝ̆зиыа -Ќзейप␉ ООь̡ьчзĜз∇ьыйВчĒз иый цыыĜ̆зиыа -Ќзейड␉ Оцзьс Ĵщщзсжыфь̙жыĒз иый цыыĜ̆зиыа 4олйਧе–ле ль иыйĐж̡̅ăиыВты ؍ юьщሇОжбксжкሇ ă᠒ й̡ жзивьчяě-бзжнзьы,ă᠄ Ожы,Ēз иыйкющыя тሃоሇВВчęěоикдизььчВĐйк-зьызВĕሓ؜зж̡а ыыО Оя8О О؏ыВ ый тሐ̒ыжзжьчя ь тሇфизьы, о̙кн бОжфзьь̞ т̄ыжысы ф ̘и Ожы ̘ሇй̡ ьыя яфиязжОя О̰ы ивь̪тз؇о̅ы-зОс я т̆ؓሤс ы ሇйфыжыз ж и ьжиыфчя ؓжз,, с с ᠓Оцзьь̅г ь цы̏ ивь̅г ؃Ож̭ьыя ы ̙ь̡ь̅г ыьжзиизсжк ивь̅г ы жф̒-зОс̅г т̗зьцы и Ожሇьча 㔇᠃ж ̘ ̆ ሶььчя ؓжяя Озо̆ья ሇООВ жሐф зжОя с с й ᠃ж ăĒ йфыжыыď ксы,ėз∏̄̅ы,,ĚкивжкሖĐę̰ы ивь̞Ĥыйьыķ̙ОыыġĘкнкщзВа е П̙и ьыы Пሓйыؓьж Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы Фзؓሇивь̜к С̘ሇьыю 5 ь̭᠒я ࠉम оа ̆ыь ый ̙ь̡ьчя сцзьж̡ дчи Оؓи ь ь хс̄вь̜ ̘ሇй̡ ьыы, ф ж̜ -ыОиз кс й ь̥ -жг 㬆̄жь ᠖жв фчОжሃзь ሇйфзжфизьь я ОыОжзВ т̐Ос ы т̆ؓሤсы ж и ьжиыфчя ؓжз,, ж сжз ыя О̕ሃф̤ؓьыя ф жз-зьыз фОзог тзሐ̆ Ож ь̡изьыя иы-ь̙жы㰍 О᠒ щзьыз с тሃ᠄зВз ОыОжзВьг, ы цзизь тሇфизьь̞ ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ь кб̡ьз о̙кн бОжф ̘кОи̡изьг тзሓВзь Вы, тሃыО∃حщыВы ф О̰ы ивь̪ эс̜̏ы-зОс̜ ሇйфыжыы Ожሇьча М̆зሏый цыя эс̜̏ысы ؐсжкзж т̗ሓ᠏̙жы ф ыйВзьзьыыę̰ы ивь̞ęщзሖഁ К -зОжфзььч, Ос -̚ ф ሇйфыжыы эс̜̏ысы т̡изс й О̘̞ т̗ሓ᠏̙жв ̘щзОжф ф июح∥ От̙̘ьчя ьзОж ь؇ሗьг ሓх жв тሃ᠄зВч, О̑؇ф жв ь̡чз жз∏̄̅ыы ы ыؓы, фь̙ыжв ь̡̓ О̆зሤ ьыз фг фОз Ощзሖ жыйьзؓяжзивь̙жыа Мь̅ыВ ый ьчьзх ьыя хс̄вьыс̡ т̙из ̏̚- ьыя фчОхыя к-з᠏чя й фзؓьы, тሓؙж̐ж й ьыВ жвОя жзВы фы؇Вы ؓяжзивь̙жы, с̗̒чя Озо̆ья, ф̑В̤ь̥ зщё ьз ОкщзОжфкзжа Тзьؓьцыы О̡ሓВзьь̅г ሇйфыжыя Ож фяж тзሓн ̘ሇй̡ ьызВ ь̡чз й ؇-ы 㼁̗∃н ̗ ̒ызьж цыы ь 㬙ሓ؏зо̼ к-зьыс , т̡чхзььч, ыьжзሓО с ̆ ሶььчВ ы ж и ьжиыфчВ ؓжяВ, с ̙̘зьь̙жяВ ሇОсሖжыя ы ሇйфыжыя ыя От̙̘ь̙жз, ф тሃцзООз ы Оሓؙжф Вы ̘ሇй̡ ьыяа Рзхзьыз эжыя й ؇- т̑ф̄ыж О̢ሇьыжв ы тሓкВь̤ыжв ыьжзиизсжк ивьч, т̗зьцы и Ожሇьч, с̜тзьОыሃф жв т̗ሓ᠏̙жв ̘щзОжф ф жф̒-зОсыя -зи̡з-зОсыя ሓОкሙ ∍ Н О̡ВзОжь̜ й Оз؇ьыы тбзйыؐкВ̡ ГгОкн ሙжфзььгог О̡зж , С̡зж тг скивжкбз ы ыОскООжфк ы С̡зж тг ь ксз, жз∏гигоыяВ ы ̘ሇй̡ ьыю, ࠈ тሓия ࠉਉ оа ⼰〱㈳УгԂплзе–нжԴУ〵㘷㠹ЗС㄰㠳ḻ⨼ 㠃Ои ьыз Фзнзб иᐏгВк С̘ሇьыю РгООы,Ос̞ Фзнзሇцыы ㈁ьгядбя ࠉम огн 䅂t䍄//тሓйынзьжаሠ/t䙇䡉c䙋䍂䥅䰲ଉ Сжзь̅ሇщы-зОсы, гж-ёж ́й Озн ьыы тሓйыныкВ̡ ГгОкн ሙжфзьь̅́О̡зж , С̡зж т́скивжкሓ ы ыОскООжфк ы С̡зж т́ь ксз, жзяьги̅ыяВ ы ̘ሇй̡ ьыю, ࠈ тሓия ࠉਉ огн ̗Вз- и Ов ьз̘∃ؐВ̙жв щ̒Выሃф ьыя ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч т̐Ос ы ሇйфыжыя ж и ьжиыфчя ؓжз, ы В̄̆ёжыа Пሐ эж̜ ̙̘̓ фьыВ ьыз ᠖иг ̘ሇщзьг ь ሓоы̏ ивьчз ы Вкьыцыт ивьчз йфзьвя ОыОжзВча П̆-зሚькжг, -жг ыВзььг ь кб̡ьз ሓоы̡̏ ؃ижьч ᠖жв ሇйሇ᠃ж ьч Вз∇ьыйВч фчяфизьыя ж и ьжиыфчя ؓжз,, В̏ыж̒ыьо, ОжыВкиыሃф ьыз ы т̃щሓьыз ыя жф̒-зОс̅г ሇйфыжыя, ж сжз т̆ؓሤс к-ыжзиз,Đ тሓт̆ ф жзиз,, ؃᠐фхы∙я ̙̘гđь -ыВчяěОтзя̡ фĕ̆о̡̗сз ̆ ሶььчя ؓжз,ĐĜ̄̆ёжы е В жзሐ и я ь цы̏ ивь̞ ̘ሇй̡ жзивь̞ ыьыцы жыфч « Н х ь̡ я хс̄ ьз̘∃ؐВ̙жв фчяфизьыя ы т̆ؓሤсы ж и ьжиыфчя ؓжз, ᠖и ж сжз ь йф ь ф -ыОиз тሐ̒ыжзжьчя ь тሇфизьы, ̘ሇй̡ жзивь̞ ؓяжзивь̙жы ф ሓоы̏ ∍ О᠒ щ зжОя фьыВ ьыз ь ж̥ -жг сию-зф̞ ∇ሇсжзбыОжыс̞ О̡ሓВзьь̅г ሃООы,Ос̅г ̘ሇй̡ ьыя Ож ь̡ыжОя ьз ж̄всг тзሓ؇- йь ьы, ы жз∏̄̅ы,, ьг ы щ̒Выሃф ьыз с̜тзжзьжь̙жз, к ؓжз,, ф ж̜ -ыОиз жф̒-зОсы∍ юВзььг ж с̞ т̆∃н с ̘ሇй̡ ьыю От̙̘Ожфкзж щ̒Выሃф ьыю к ̘к- ющыяОя ыьыцы жыфьгОжы, От̙̘ь̙жы жф̒-зОсы ВчОиыжв ы ь ∃ؐжв ьзОж ь؇бжьчз ሓхзьыяа Ги фьчВ ሓйкивж ж̜ хс̄вь̅г ̘ሇй̡ ьыя ؃ижьг Ож жв зог О̃жфзжОжфыз цзияВ ̕зሓж ющзог ሇйфыжыяа Т сыВ ̘ሇй̜, -зжсг ̘̑ь -зь т̑ыцыя о̙к؇ሙжф ф ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы, т̚ й ь Ожሇжзоы-зОс я ь тሇфияющ я О̡ሓВзьь̞ă᠒ й̡ жзивь̞Ćзяжзивь̙жы е е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ሇ᠃жз О ж и ьжиыфчВы ؓжвВы кнзиязжОя ᠃ивх̓ фьыВ ьыза Рз иыйкзжОя т̆тሃоሇВВ 㬬؇ሓььчз ؓжы» ؃ио̙ሃ-ь̞ цзизф̞ тሃоሇВВч 㬷 йфыжыз ̘ሇй̡ ьыя ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь ࠉਊ - ࠉਲ о̆ч㰍 О؏ сг ьзОВ̗ር ь В Охж ᠏̙жв ы ሇйь̕и ь̡̙жв, эж ሇ᠃ж ф ̙ь̡ь̜ ьз ыВззж зؐь̅г ሓоы̏ ивь̅г ь к-ьг-Взӂы-зОс̅г ы ыьщ̒В цы̏ь̅г тሃОжሇьОжф ы ь Вкьыцыт ивь̜ кб̡ьз тሓؙж физь ̗ؓивьчВы ВзሃтሐяжыяВы ы хс̄вьчВы тሃоሇВВ Выа Рзоы̏ ивьч, кб̡зьв ሇ᠃жч О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы ؓжвВы ф ̙ь̡ь̜ тሃяфиязжОя ф ̒о ьый цыы ы тሃфзؓьыы тሓ؜зжьчя гиыВты н хс̄вьыс̡а Пሐ эж̜ В̏ыж̒ыьо Взሃтሐяжы, ы к-ёж ؇ььчя тг ж и ьжиыфчВ ؓжяВ ьз ыВзюж ОыОжзВь̅г ∇ሇсжзሇ, жሓдкзж ሇйфыжыя Озжзф̓ фй ыВ̆з,Ожфыз ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы, ы ̒о ьый цы,, ሇ᠃ж ющыя О ̆ ሓььчВы ؓжвВы, ̗ОкжОжфкзж ОыОжзВ т̡чхзьыя сф иыщыс цыы тз؇о̡̅ тг ሇ᠃жз О ж и ьжиыфчВы хс̄вьыс Вы, ьз؃Ож жг-ьгĴщщзсжыфьгġьзؒяюжОяĆыОж ьцы̏ьчзėз∏̄̅ыыа Н Ож̭щ я М̆зив ̕ыሇзжОя ь т̤̄зьыя ь цы̏ ивьг, ̘ሇй̡ жзивь̞ ыьыцы жыфч 㬩 х ь̡ я хс̄ 㰥 В жзሐ ич 㬷 ᠃-з, с̏цзтцыы ̆ ሶьь̙жы㰥 䅂t䍄//тሓйынзьжаሠ/䡍w䥅ఌ⸋ ⤇цы̏ иᐏ я гдሇйгф жзиᐏ я ыьыцы жыф «Н х ь̡ я хс̄ » ሇйሇ᠃ж ььг, фзнкщыВы ̗з-зОжфзььчВы Отзцы иыОж Вы ф ̘и Ожы тОы∃и̅ыы ̆ ሶьь̙жы т̆ ሓ؇сцыз, Д൐а Б̭̅физьОс̞ - е൏а 儇ؒыс̡ 刈उц о൓ , К̏цзтцыю ሃООы,Ос̞ď цы̏ ивь̞ęыОжзВчġчяфизьыяĐĒ йфыжыяĜ̄̆ч∁ж и ьж̡ К̏цзтцыя ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя ы т̆ؓሤсы В̄̆чя ж и ьж̡, кжфзሤؓьь я Пሓйыؓьж̜ Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы м ц тሓия ࠉਈ оഥ сцзьжыбкзж ь ьз̘∃ؐВ̙жв ؇ивьз,хзог ̘зОтз-зьыя кОи̡ы,, От̙̘Ожфкющыя В сОыВ ивь̜к ሇОсሖжыю т̗зьцы ивьчя ф̑В̤ь̙жз, ̆ ሓььчя ؓжз,, ж сжз ь цзиыф зж ь фчяфизьыз ̆ ሓьь̙жы, ь ̚ й ьыз ؒзОь̞ т̆ؓሤсы с ж؃Вк ሓ᠓ьск, тሃяфыфхзВк ьзй кбяньчз От̙̘ь̙жы, ሇйሇ᠃жск ыьؐфы؛ ивьчя 㬃᠒ й̡ жзивьчя В ምбкж̡» О к-зж̜ Отзцыщысы жф̒-зОс̞ ы ыьжзиизсжк ивь̞ ̆ ሓьь̙жы ሓ᠓ьс , ь щ̒Выሃф ьыз иы-ь̙жь̅г ы тሃщзООы̏ ивь̅г О В̃тሓؓизьыяа Пሐ эж̜ ьз̘∃ؐВчВ кОи̡ызВ т̄ь̰зььгог ы т̑ыжыфьгог ሇйфыжыя ሓ᠓ьс яфиязжОя фй ыВ̆з,Ожфызĕз؇о̡̅,ĕОы∃и̡̅ĐĆማоыяęтзцы иыОж̡ęĒ̆ыжзияВыа М̆зив б йфыжыя ОыОжзВч ሇ᠃жч О ж и ьжиыфчВы хсгивьыс Вы ؃ижь Ож жв ̙ь̡ьчВ ؃скВзьж̜, ̕ሓؓияющыВ Ожሇжзоыю ሇйфыжыя ؓяжзивь̙жы тг т̐Оск, ф̙тыж ьыю ы ̘к-зьыю ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሶььчя ؓжз, ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожыа Цзивю ሇйሇ᠃жсы В̆зиы яфиязжОя ̕ሓؓизьыз Ожሇжзоыы ሇйфыжыя ОыОжзВч ሇ᠃жч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы хс̄вьыс Вы е̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыа Нз̘∃ؐВг ̘吓ؐьыжв ы ОыОжзВ жыйыሃф жв фОю жк ؓяжзивь̙жв, с̗̒ я ̙кщзОжфиязжОя ф ሓоы̏з ф ̗ь̝зьыы ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчя ؓжз, ф зؐькю ОыОжзВк, й ؇жв ыьь̡ цы̏ьчз ̒ызьжыሖ ሇ᠃жч О ж и ьжиыфчВы ؓжвВыа П̙ж физь й ؇- О̑؇ьыя цзи̙жь̞ ОыОжзВч тг фчяфизьыю, тОы∃и̪̅тз؇о̅ы-зОс̞ т̆ؓሤсз ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчя ؓжз,, О̑؇ьыю зؐь̅г ̒о ьый цы̏ьгог ы ̘ሇй̡ жзивь̅г тሃОжሇьОжф а СыОжзВ ሇ᠃жч О ж и ьжиыфчВы ؓжвВы ؃ижь фсию- жв ф Озᠭ цзич, ርн О̙ж фияющы∥ ь тሇфизььчя ь О̑؇ьыз кОи̡ы, ؄я ᠄ о̕ሐяжь̅г тОы∃и̅ы-зОс̅г ы тОы∃щыйы-зОс̅г ሇйфыжыя ؓжз, ь фОзя эж т я фйሃОизьыя, О жзВ, -ж̘ч От̙̘Ожф̡ жв В сОыВ ивь̜к О̢ሇьзьыю ы ሇйфыжыю ыя тሐሃ؏̅гĆ ሇĐġđሓи̜ġ̑ሇОжза 㜇д̣ я с̏цзтцыя ̆ ሓьь̙жы т̆ бзнаДаБаБго̭физьОс̞а ⨁Ма, ࠉऋа 䅂t䍄//тሓйынзьжаሠ/䡍w䥅ਫ⠉7 МਈКегКльм਋☂–олਈийд–ਖмвлвне ОмаОьайе–льмлмгуззеощтлм уйузО– нБи–нуаГ кжфзሤнзьь я 㠒зйынзьжгВ РгООы,Ос̞ Фзнзሇцыы м ἉигԂйьмᰝḜмбузи -ht Оpञ␉,:/8Оफ,p,rОя8a h–Блпм оеблਈБд–਒умਃОнимоЋਆО мвм нийи–нйлаО л ктуйд–лти л ы਑਒узвтਖऊ଑Днлжм е е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь с̕изь ᠃ивх̞ ̕чж ሇ᠃жч О ̆ ሶььчВы ؓжвВыа Н ሓхзьыз й ؇-ы О̑؇ьыя ОыОжзВч фчяфизьыя, т̆ؓሤсы ы ሇйфыжыя ̆ ሓььчя ؓжз, ь тሇфизь т̆тሃоሇВВ 唬؇ሓььчз ؓжы" ؃ио̙ሃ-ь̞ цзизф̞ тሃоሇВВч «Р йфыжыз ̘ሇй̡ ьыя ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь ࠉਊ⨈ऊ5 о̆ч㰥 ь ሓ иый цыю с̗̞̒ ф ࠉਉ ы ࠉਊ ооа фчؓизьг тг ଊ┲ Виьа ማ᠄з,а Мзሃтሐяжыя т̆тሃоሇВВч ̒ызьжыሃф ьч ь Вз∇ьыйВ т̐Ос ы т̆ؓሤсы ж и ьжиыфчя ؓжз, ь ሓоы̏ ивь̜ кб̡ьз, с̗̒ч, фсию- зж ф Озᠭ О̡зምзьОжф̡ ьыз ̄ыВты ؏̅г нфыжзьыя, ̘зОтз-зьыз к- Ожыя фг еОзሃООы,Осг, ̄ыВты ؓ хс̄вьыс̡, ̒о ьый цыю тሃщыивьчя и озሓ,, ̙кщзОжфизьыз Взб ؒзОь̞ т̆ؓሤсы, щ̒Выሃф ьыз ᠇ьс ؇ььчя ̆ ሓььчя ؓжз, О؏ыВĐй ሓйкивж ж̡Ēз иый цыы тሐ̒ыжзжьгог ь цы̏ ивь̅г тሃзсж «О᠒ й̡ ьыз»ġ ̘и Ожы яфиязжОя кфзиы-зьыз к- Ожыя ж и ьжиыфчя ؓжз, ф ሇйиы-ьчя с̏скбО я ы фчО̚ я ሓйкивж жыфь̙жв фчОжктизьы, к- щы∙я-ф̄̅ж ь ь ሃООы,Осыя ы Взж؛ь ሃ؏чя тሓ؜зжьчя гиыВты ؇я ы ыьжзиизсжк ивьчя О̙жяй ьыя∍ Т с, с̄ы-зОжфг т̘зؐжзиз, ሇйиы-ьчя с̏скбО̡ Оሓؐ ж и ьжиыф̞ В̄̆зжы тሓфчОыиг сф̗ᬁ؄яă᠄ ОжыġIJĒ йŒсф̗ ĪĊଁ-зиഥĕ̘зؐжзиз,Ĉऊਁо̆ ĪČࠁ-зи൓а е о̙к؇ሙжфзьь̞ тሃоሇВВз 㬷 йфыжыз ̘ሇй̡ ьыя е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь ࠉ਋– ࠉੌ о̆ч» О цзивю О̑؇ьыя ᠄ о̕ሐяжьчя кОи̡ы, ؄я т̐Ос , т̆ؓሤсы ы О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሓььчя ؓжз, й ти ьыሃф ьг щ̒Выሃф ьыз с̜тизсОьг, ОыОжзВч фчяфизьыя, ሇйфыжыя ы т̆ؓሤсы ̆ ሓььчя ؓжз, ы В̄̆чя ж и ьж̡а Дия ОкщзОжфизьыя т̙ж физьь̞ цзиы тሓнкОВ жሐф зжОя ሇйфыжыз ̘ሇй̡ жзивьчя 刐ьь̡ цы̏ьч≓ к-бзжؓьы,, цзьжሃф ы эсОтзሐВзьж ивьчя ти̧ ؃с; ь к-ьг- эсОтзሐВзьж ивь я ሇ᠃ж О ̆ ሓььчВы ؓжвВы; ыьщ̒В цы̏ь̓ ̘зОтз-зьыз ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ф ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьыяя ̘и Ожы; ̒о ьый цыя тሃщыивьчя и озሓ,, эсОтзؐцы,, т̢̡̆, тሃфзؓьыз Взሃтሐяжы, ̘и Ожь̅г кሃфья О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы к- Ожыз ф Взሃтሐяжыяя Взжሓоы̏ ивь̥̅ фОзሃООы,Ос̅г ы Взж؛ь ሃ؏̅г кб̡ьз, 刃иыВты ؖ, Оизжч, ОВ̗ሖ, с̏скሙч, щзОжыф иы, ыоሖ卖 тሓ؃Ож физьыз Ок᠙ыؐ,ą̙кн бОжфзььчВă᠒ й̡ жзивьчВě-ሓжؓьыяВă᠄ Ожыа ОжؓивьчВď тሇфизьызВġĒ ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьгă؇ሓььчВы ؓжвВы яфиязжОя фОзሃООы,Ос я ̄ыВты ؇ хс̄вьыс̡, фсию- ющ я хс̄вьч,, Вкьыцыт ивьч,, ሓоы̏ ивьч, ы й сию-ыжзивьч, эж тч а Дия т̡чхзьыя эщщзсжыфь̙жы ̄ыВты ؏̅г ءыжзьыя ф ̘и Ожы фьыВ ьыз кнзиязжОя ሇОхыሓьыю В ОО̡̙жы к- Ожьыс̡ еОзሃООы,Осг,ăиыВты ؖĝс̄вьыс̡,Ġ̒Выሃф ьыюę̡ሓВзьь̞ęыОжзВчěтሇфизьыя ̄ыВты ؃,а С̑؇ь ОыОжзВ О̕ሃф̤ؓьыя хс̄вьыс̡, ̙кщзОжфиязжОя т̆о̡̗с ̄ыВты ؏чя й ؇ьы, ؄я хс̄вь̅г ы Вкьыцыт ивь̅г эж т̡, ؓ,Ожфкзж эщщзсжыфь я ОыОжзВ ̒о ьый цыы ሓоы̏ ивь̅г эж т а е лОУ еО ДПО 㬂̄̅̆Осы, ыьОжыжкж ሇйфыжыя ̘ሇй̡ ьыя» О̑؇зжОя ᠇ьс ؇ььчя ̘ к- Ожьыс я Вкьыцыт ивьгог ы ሓоы̏ ивь̅гĴж т̡ фОзሃООы,Ос̞ăиыВты ؖĝс̄вьыс̡а 㔇 т̙из؏ыз о̆ч кфзиы-ыи̙в с̄ы-зОжфг к- Ожьыс̡ хс̄вь̅г ы Вкьыцыт ивь̅г эж т̡а е ࠉਊ/ࠉਈ к-здь̜ о̆к с̄ы-зОжфг к- Ожьыс̡ хс̄вь̅г эж т О̙ж фыиг ࠌ䰌ਮ к- Ожьыс̡ 刡 ࠉਉ/ࠉਊ к-ао̆к – ੌ⬋⬫ -зи൓, Вкьыцыт ивь̅г ਮ⸊4 к- Ожьыс̡ (ф ࠉਉ/ࠉਊ к-അ̆к – ਲମц -зи൓а 儚̄вьысы е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ьз̆ь̚ሇжьг Ож ь̡ыиыОв т̘зؐжзияВы ы тሐйзሇВы й сию-ыжзивь̅г эж т еОзሃООы,Осг, ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡ тг ∐Выы, щыйысз, тሇфк, ыОж̒ыы, иыжзሇжкሓ, ማООс̜кĭйчск,ąз̅ሇщыы,Đьщ̒В жысз,Ęы̄̅ыыа Уфзиы-ыи̙в с̄ы-зОжфг тሓ؜зж̡, ф с̗̒чя хс̄вьысы ̘и Ожы тሐьыВ иы к- Ожыз ь й сию-ыжзивь̜ эж тз еОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡а е ࠉਊ⨈ऊ– ооа хс̄вьысы ̘и Ожы Ож иы тሐйзሇВы ы т̘зؐжзияВы й сию-ыжзивь̅г эж т ̄ыВты ؖ т́਋ĕሓ؜зж Ва ечሃОиг -ыОиг к- Ожьыс̡ ы тሐйзሃф й сию-ыжзивь̅г эж т еОзሃООы,Осг, ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡а Пг ሓйкивж ж В ыООиз؃ф ьыя с̜т ьыы BEGIN GROUP ь ̙ь̡зăжсሖж̞Đьщ̒В цыыĽыь̘ሏ ксы Р̙Оыы ́т̘зؐжзияяđ сию-ыжзивь̅гĴж т фОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡ О ࠉऋ тг ࠉਉ ооа е̄̅̆Ос я ̘и Ожв фсию-зь фģыОигĒзоы̡̏-иыؓሃфа С ࠉन тг ࠉਊ о̆ч хс̄вьысы ̘и Ожы й ф̓ф иы хзОжв Вз؇из, ь Взж؛ь ሃ؏чя юьы̒Осыя ̄ыВты ؇я ы ̄ыВты ؇∥ ф жണа ⬋⨭ Мзж؛ь ሃ؏ я МзьؓиззфОс я ̄ыВты ؇ хс̄вьыс̡ тг ∐Выы 刯 ؤысыОж ь, лхо ᠇ٓ, ⸪я Мзж؛ь ሃ؏ я зОжзОжфзьь̏ к-ь я гиыВты ؇ 剠лР, Дкб᠇ь匥 ⬌⨭ Мзжнкь ሃнь я МзьؓиззфОс яăиыВты ؇ĝс̄вьыс̡ĕгĢыВыыŒК й ∙ж ь,ĎОж ь ) ฏ иый ыж̅гф ̄ыВты н тሐф̆ыжОя ф тሐи̤зьыы у 㔇с̜̏ е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ̗ ࠨ ь̭᠒я ࠉल о̆ № ਋䰌⨬З «О о̙к؇ሙжфзьь̞ В̄̆зжь̞ т̄ыжысз е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы» 则 т̙из؛ющыВы ыйВзьзьыяВы) кОж ь̡изьч зжзВзОя-ьчз Ожытзьؐы Гк᠓ሏ ж̒ ̘и Ожы ሇйВзሃВ – жчОя-ы ማ᠄з, с ж؇я ؄я т̃щሓьыя ̘к- ющы∙я ⠪ਊ си ОО̡ ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы,, яфияющы∙я т̘зؐжзияВы й сию-ыжзивь̅г эж т фОзሃООы,Осы∥ Взж؛ь ሃ؏чя тሓ؜зжьчя гиыВты н хс̄вьыс̡ ؃ ̏̚- ьыя ыВы ̘к-зьыя ф ̘щз̘ሇй̡ жзивьчяě-бзжؓьыя∍ е ̘и Ожы Ож иг жሇؐцыгььчВ тሃфзؓьыз тሃщыивьчя и озሓ, 㬽 жзВ жыс㰥 㬺т̒жыфьч,㰥ĻЭжь̅ሇщ㰥ĻХбкОж ивьч,ą̒ый̏ж㰥ĻП жሐ̗㰥ĻЛ̡ыжф 㰥ĻлйыВкж»Đ тሃщыивь̞ ОВзьч «лс ؓВыя Дз؇ М̒̑ » а Ежзо̆ьг тሃф̆ыжОя Взжሓоы̏ ивь я ̄ыВты ؇ тг ь к-ьгВк сሇзфзؓьыю 㬽ыб -зሓй скивжкбк㰥 ф с̗̞̒ тሐьыВ юж к- Ожыз тሓؙж фыжзиы ࡌ жзሒыж̒ы, ̘и Ожы, ж сжз Мкሜ ьОс̞, К̙жሃВОс̞ ̘и Ожз,Đąаĺ ьсж-Пзжзመкбо а 儚̄вьысы тሐьыВ юж к- Ожыз ф ыьжзиизсжк ивьчя с̏скбО я ы ь к-ьг-тሇсжы-зОсыя с̏щзሓьцыя≄ 㭠ь̙жва Н кс а Ккивжкб », 㬸зሡчз х оыġď кск㰥ĻОжз-зОжф̼ĐĆል еВзОжз О жзВ, тሃфзؓььч, ь иый т̑ф̄ыи фчяфыжв тሃ᠄зВч, ои фь̞ ый с̗̒чя яфиязжОя ̗ОкжОжфыз ОыОжзВь̙жы ф ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ф ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВзă᠒ й̡ ьыяĂ̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыа म–эоДностнсои ऊଅЌ਍Іейд–О㼉сnоещзе–лчऊ଑ДнлГअеБлпᩉюл– гоубоЇ Оऔचбйᨋйе––О ऎпсnе–ле ःоез ен਍ж е ̘и Ожы О̑؇ь Озжв ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы, , тሓнкОВ жሐф ющыя ሇ᠃жк О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы ؓжвВы: 5 оыВь йы,, ц иыцзя, п ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя хс̄ О коикдизььчВ ыйк-зьызВ ̗ؓивьчя тሓ؜зж̡ 列 ᠄ഊ匍 Пг ؇ььчВ В̏ыж̒ыьо ННШ й ࠉਊ оа ؃ия фчткОсьыс̡ ਊ си ОО̡, ̘к- фхыяОя ф си ОО я О коикдизььчВ ыйк-зьызВ ̗ؓивьчя тሓ؜зж̡ 刡 ̘щз, -ыОизьь̙жы фчткОсьыс̡ ਊ си ОО̡) О̙ж фиязж тг Р̙Оыы థమ春 тг Сзфзሃ⨵ т ؏̜к ФО – 昍 Д ььчз тг е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы - 䰥⸮ 春 тሐ эж̜ оа е̄̅؇ - ਋╌ 春 оа Чзሓт̡зц - 昍 儚̄ч О коикдизььчВ ыйк-зьызВ тሓ؜зж̡, оыВь йыы, иыцзы О̙ж фияюж ࠥ8 昁̗ ̘щзог с̄ы-зОжф ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-бзжؓьы, ̘и Ожы 刨┈ % ̗ о̒̆Осыя хс̄匍 еОзог ф ࠉਈ оа ф хс̄ я О коик᠄зььчВ ыйк-зьызВ тሓ؜зж̡, оыВь йыя∥ иыцзяя ̘к- южОя ⸥– % ̗ ̘щзог с̄ы-зОжф ̘к- ющы∙я е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожыа Т ᠄ыц Ċ О᠒ й̡ жзивьчзāк-бзжؓьыяă᠄ Ожы,Ēз иыйкющызĕሃоሇВВчęěоик᠄зььчВ ыйк-зьызВĕሓ؜зж̡ Œь ď - игĈऊࠪࠉ਋ě-аą̆ ) еынă᠒ й̡ жзивь̅г к-бзжнзьыя Н йф ьызă᠒ й̡ жзивь̅гě-ሓжؓьыя Лыцзы БО㌁еОĻе̄̅̆Осы,Ĝь̅̕ሃщыивьч,Ąыцз,» МО㌁㬬ᠧз̘ሇй̡ жзивьч,Ąыцз,ŕлМТЭК㰁оаŧзሓт̡зц МО㌁㭤ыцз,šċ࠼ąഁе̄̅؇ ГыВь йыы ГыВь йыяšĈąം̄̅؇ ГыВь йыяšĮąа ŧзሓт̡зц ЖзьОс яąкВ ьыж ሏ яąыВь йыяąа ŧзሓт̡зц ГыВь йыяąഁеളОжюо ГыВь йыяąളОжюжь Сሓ؏ыз ̘щз̘ሇй̡ жзивьчз хс̄чęěоик᠄зььчВ ыйк-зьызВĕሓ؜зж̡ №ĊąаĂги̅؇ №ĮąаĂги̅؇ №Ċँоа ŧзሓт̡зц №Ĉਁоа ŧзሓт̡зц №Ĉఁоа ŧзሓт̡зц №Ĩąа ŧзሓт̡зц О؏ сг ̘щыя ሓоы̏ ивьчя т̆∃؃ф с ሓ иый цыы оыВь йы-зОс̅г ы иыцз,Ос̅г ̘ሇй̡ ьыя, ж сжз с ̕ሓؓизьыю Отзцыщысы ሇ᠃жч О ̆ ሓьь̙жвю ф кОи̡ыяя ж сыя к-ሓжؓьы,ďзăтሓؓизь̥ĐВззжОяė̄вс́Ож жыОжыс а палльы ᄒ бзватбчажы᠙льс кВвыхпылḟс бз᠍щжḡ выа᠞ткя-Ḥ ᄔб,вассь щ к,᠛з᠐лльс ḕкВылḐс йвыпсыжбчф ᄔḖбпюжщю ч ᄔḘбхылḞ е ю южмяਅ Іла–ਠгоЍ਍Оемਔ–਍ОмоЋਆОмвм нийи–нйлаО л ктуйд–лти л Пሐ̒ыжзжч о̙кн бОжфзьь̞ ̘ሇй̡ жзивь̞ т̄ыжысы й сሓтизьч ф Оиз؛ющыя ؃скВзьж ≄ ਕс е–нОऴезеоийд–਒уचо਍–ь г П̙и ьыз Пሓйыؓьж Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы Далഽзءзؓф Фзؓሇивь̜к С̘ሇьыюķ̙Оы,Ос̞ĹзؓሇцыыăжIJḓ̌᠒яĈउ⸁оа ег Р От̒яжзьыз ПሇфыжзивОжф РФ "О К̏цзтцыы ؃ио̙ሃ-ь̅г О̰ы ивь̪ эс̜̏ы-зОс̅г ሇйфыжыя Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы ь тзሐ̆ ؃ ࠉࠉо̆ " ̗ ੌ ь̭᠒я ࠉम оа N ਌ఈ⨒ 刡 ሓ؍ ሇОт̒яжзьыя ПሇфыжзивОжф РФ ̗ मഉ⸍ࠉन N иг Р От̒яжзьыз ПሇфыжзивОжф РФ Од кжфзሤؓьыы Сжሇжзоыы ыьь̡ цы̏ь̅г ሇйфыжыя Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы ь тзሐ̆ ؃ ࠉࠉ о̆ » ̗ 8 ؓс ᠒я ࠉਊ оа №ࠈࡌ⨒ ум ог Н цы̏ ивь я ̘ሇй̡ жзивь я ыьыцы жыф «Н х ь̡ я хс̄ 㰥 кжфзሤؓьь я Пሓйыؓьж̜ķ̙Оы,Ос̞Ĺзؓሇцыы फĠзфሇияĈऊँоഁПሪࡌу уу нг Р От̒яжзьыз ПሇфыжзивОжф РФ ̗ ࡌ щзфሇия ࠉਉ оа N ࠫపб О ти ьз тзሡ̃-зሓ؏чяĆз,Ожфы,ĕ́В̆зሏый цыыăᠧзогă᠒ й̡ ьыяď Ĉऊм оа –г К̏цзтцыя ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя ы т̆ؓሤсы В̄̆чя ж и ьж̡, кжфзሤؓьь я Пሓйыؓьж̜ķ̙Оы,Ос̞Ĺзؓሇцыыĉ ଁ тሓияĈऊࠁоഁ мг К̜тизсО Взб тг ሓ иый цыы К̏цзтцыы ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя ы ሇйфыжыя В̄̆чя ж и ьж̡, кжфзሤнзььч, й Ва тሓؙз؇жзия ПሇфыжзивОжф РФ ОൠഁГ̄̆зцĈఁВ яĈऊࠁоഁ№Ĉ⬉㈕-П8 уг ㌚ й Пሓйыؓьж РФ гж 䰁В я ࠉਈ оа N ㈨9 㬬 Взሇя тг ሓ иый цыы о̙к؇ሙжфзьь̞ т̄ыжысыġęщзሓă᠒ й̡ ьыяĐď ксы у5 䅂t䍄//тሓйынзьжаሠ/t䙇䡉c䙋䍂䥅㈨䰨 䅂t䍄//тሇфыжзиᐙжф̍ሠ/gov/䙍䥬lt䥅ਊ⸊/ ю 䅂t䍄//тሇфыжзиᐙжф̍ሠ/gov/䙍䥬lt䥅ੌ⬫⡅ 䅂t䍄//Выь̘ሏ ксыаሠ/ਫ㈉ е 䅂t䍄//тሇфыжзиᐙжф̍ሠ/䙬/gov/䙍䥬lt䥅⠲⡌/ и 䅂t䍄//wwwа䙉䘪橈li䡍а䙬/湪c/ࠉਈ漉౯࠲/7а䍮f о 䅂t䍄//wwwа䙉䘪橈li䡍а䙬/湪c/ࠉਈ漉౯࠲/7а䍮f н 䅂t䍄//g䙇䍁-k䙍mli䠍c橈䥬lta䡂а䙬/䍇geаa䥃x?਌ਉ⸲м цг ГгОкн ሙжфзьь я тሃоб ВВ РгООы,Ос̞ Фзؓሇцыы "Р йфыжыз ̘ሇй̡ ьыя" ь ࠉ਋- ࠉࠉ огнч, тሐьяж я ਊ ̚жя᠒я ࠉਈ о̆ ь й Оз؇ьыы ПሇфыжзивОжф Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы уп юг 㔇Оз؇ьыз тбзйыныкВ̡ ГгОк؇ሙжфзььгог О̡зж , С̡зж тг скивжкሓ ы ыОскООжфк ы С̡зж ĕ́ь ксз,ėз∏ги̅ыяВĐă᠒ й̡ ьыю ࠈćтሓияĈऊँо̆ у7 г ㌚ й тሓйыؓьж Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы г Взሇя о̙кн бОжфзьь̞ т̆ؓሤсы ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆зжыăжČ тሓия о̆ š е Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы ̗ОкжОжфкюж ь̒В жыфьчз сжч, ሓокиыбкющыз ̙̘зьь̙жы т̄к-зьыя ̘ሇй̡ ьыя оሇж؇ь Вы, тሃяфыфхыВы фч؇ющызОя От̙̘ь̙жыа Лыцзы, оыВь йыы, хс̄ч О коик᠄зььчВ ыйк-зьызВ ̗ؓивьчя тሓ؜зж̡ ̗ь̙яжОя с ̘щз̘ሇй̡ жзивьчВ к-бзжؓьыяВ ы ыя зеьнейд–ਔндмммоебсйлоᨂнвь нлг਍О мг਑ਧе–ле м਋м਋юе਋оЌ਍Іейд–ਇмсnоещзе–ллм (кжфа т̙ж ь̡изьызВ ПሇфыжзивОжф РФ ̗ ਨ В ሗ ࠉऊ оа N ਨп О ыйВзьзьыяВы ы ؃т̄ьзьыяВы ̗: ࠋ ؓс ᠒яĈउࠁоഥĊĠзфሇия━ଉĆзс ᠒яĈउ㈁оഥĈँыюияĈउ䰁оഥĊ⸁ фокОж Ĉउ⸁оഥĊँВ ሗ ࠉनą൓а е О̃жфзжОжфыы О та у жыт̡̅г т̤̄зьыя иыцз, ሓ иыйкзж ̘щз̘ሇй̡ жзивьчз тሃоሇВВч ̙ь̡ь̅г ̘щзог ы Оሓ؏зог 刕̄ь͓̅ ̘щзог ̘ሇй̡ ьыя, ̘зОтз-ыф ющыз ؃т̄ьыжзивькю (коик᠄зьькю) т̆о̡̗ск ̘к- ющыяОя тг тሓ؜зж В жз∏ы-зОс̅г ыиы зОжзОжфзьь̪ь к-ьгог тሃщыия, ы В̤зж ሓ иый̡чф жв ̘щз̘ሇй̡ жзивькю тሃоሇВВк ь - ивь̅г ̘щзог ̘ሇй̡ ьыяа К с ̘щз̘ሇй̡ жзивь̓ к-ሓжؓьыз 刕ഈ жыт̡̅г т̤̄зьыя) Вгжзж ሓ иый̡чф жв ؃т̄ьыжзивьчз ̘ሇй̡ жзивьчз тሃоሇВВч, ж сжз ̘щз̘ሇй̡ жзивькю тሃоሇВВк ؃хс̄вь̅г ̘ሇй̡ ьыя тሐ ь иы-ыы О̃жфзжОжфкющыя иыцзьйы,а Оᠧз̘ሇй̡ жзивь̓ к-бзжнзьыз, ሓ иыйкющзз ̘щз̘ሇй̡ жзивькю тሃоሇВВк ؃хс̄вь̅г ̘ሇй̡ ьыя, ؃т̄ьыжзивьчз ̘ሇй̡ жзивьчз тሃоሇВВч, бкс̡̆ОжфкзжОя ф Оф̓, ؓяжзивь̙жы ж сжз Тыт̡чВ т̤̄зьызВ г ؃хс̄вь̜ ̘ሇй̡ жзивь̜ к-ሓжؓьыы ы Тыт̡чВ т̤̄зьызВ ̘ ̘ሇй̡ жзивь̜ě-ሓжؓьыыĆ̄̕ьыжзивь̅гă᠒ й̡ ьыяĆзжз,а 4ਅьзਕмголе имбоЧзЈмам਋юе਋оЌ਍Іейд–Оемᩈоещзе–льГмᨆаеощзе– голтЌਇмжл–਋о–Ктлм-ਔвллмਆмḩмэеаоБьмᰝḜмбжмiмḝℤ Г̙кн бОжфзььчз – 䅂t䍄//тሇфыжзиᐙжф̍ሠ/䥃ecial/湪c䥅ࠊఉ੅ м 䅂t䍄//䥂ateаk䙍mli䠍䙬/face/ਈौ5 е к-ሓжؓьыя, ьзо̙кн бОжфзььчз к-ሓжؓьыя, ሓ иыйкющыз ь Ожктзьы ̙ь̡ь̅г ̘щзог ы Оሓ؏зог 刕̄ь͓̅ ̘щзог ̘ሇй̡ ьыя ̘щз̘ሇй̡ жзивьчз тሃоሇВВч коик᠄зьь̅г ы/ыиы тሃщыивь̅г ыйк-зьыя ̗ؓивьчя тሓ؜зж̡, ф цзияя ь ы᠃изз т̄ь̅г кн̡изжф̒зьыя т̗ሓ᠏̙жз,ăдк- ющы∙я тሓ؛ОВ жбыф южġ тሇфыи яĕሐзВ ąሇж؇ь ф к-бзжؓьыя ь О̃жфзжОжфкющыз Ожктзьы е–Јлп ОмаОьайе–льмвтйਈ–ਔнечмзенеч с коик᠄зьь̞Đ/ыиыĕሃщыивь̞ĕ̆о̡̗сзĕ́О̃жфзжОжфкющыВě-з᠏чВĕሓ؜зж Ва яимэезеоБд–ਇмсо਍–емпЕਈਓІейд–умпЕоегйе–имгоеэеое–Кльмзйь узЅе––О–мзенечм7мголпео਍м਑л глГ5мамtЕਈем䨥цм਋оЌ਍Јллe тሓ؛ОВ̗бзьч иво̗ч тሐ т̙жктизьыы ф ̘ሇй̡ жзивьчз к-ሓжؓьыя фчОхзог ы Оሓ؏зог тሃщзООы̏ ивь̅г ̘ሇй̡ ьыя т̘зؐжзияВ ы тሐйзሇВ й сию-ыжзивь̅г эж т еОзሃООы,Осг, ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡, -изь В О᠃ሏчя с̜ ьн Р̙Оы,Осг, Фзؓሇцыы, к- Ожф̡ фхыВ ф Взж؛ь ሃ؏чя ̄ыВты ؇я тг ̘щз̘ሇй̡ жзивьчВ тሓ؜зж В, т̘зؐжзияВ ы тሐйзሇВ ̄ыВты н хс̄вьыс̡а П̒я؃с тሓ؃Ож физьыя иво̗ т̘зؐжзияВĐĕሐйзሇВăиыВты нĝс̄вьыс̡ĕሐĕ̙жктизьыыġě-бзжؓьыяęሓ؏зогĐ фчОхзог тሃщзООы̏ ивь̅г ̘ሇй̡ ьыя ̙ь̡ ь ь тርВ̜ О̃жьзОзьыы кሃфья ̄ыВты ؖ О зз с -зОжфзььчВы т̚ й жзияВы, жг зОжв т̘зؐжзиы ы тሐйзሖ гиыВты н ᠃изз фчО̅̚г кሃфья 则 ВчВ фчО̚ыВ О-ыж зжОя I кб̡зьв) ыВзюж тሐ̒ыжзж тሐ т̄к-зьыыĄво̗а ымвਊнаенвналлмвмг␞ἤмвнжм⤝жмпЕਈим䨥цм਋оЌ਍Јллeм ̒о ьч о̙кн бОжфзьь̞ фи Ожы ы ̒о ьч ВзОжь̅г О В̛тб физьыя В̅кж О̑؇ф жв ьзжыт̡чз ̘ሇй̡ жзивьчз к-ሓжؓьыя фчОхз, с жзо̒ыы ؄я ؓжз,, т̆ሃОжс̡ ы В̄̆чя июؓ,, тሃяфыфхыя фч؇ющызОяęт̙̘ь̙жыа К жзо̒ыы ̗᠃ሇ ж сыя ؓжз,, т̆ሃОжс̡ ы В̄̆чя июؓ, ф кс й ььчз ̘ሇй̡ жзивьчз к-ሓжؓьыя ̕ሓؓияюжОя к-ሓؐжзизВ ы ؃ф̆яжОя ؃ Офзؓьыя ̘щзОжфзьь̙жыа ࠈ тሓия ࠉਉ о̆ О̙ж̭и̙в О̡ВзОжь̓ й Оз؇ьыз тሓйыؐкВ Г̙к؇ሙжфзььгог О̡зж Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы, тሓйыؐкВ Сгфзж тሐ Пሓйыؓьжз Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы тг скивжкбз ы ыОскООжфк ы тሓйыؐкВ С̡зж тሐ Пሓйыؓьжз Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы тг ь ксз, жз∏̄̅ыяВ ы ̘ሇй̡ ьыюа Пг ыж̅ В й Оз؇ьыя дчи т̆о̡̗изь геоеnе–дмгਅсnе–лчм4оеплзе–ним4оЍлнейдвнасм-ਔвлчвтਖм丂зеоолл зਉḉਕньଅьजᴞᴉбузв и ਍ Р йሇ᠃ж жв О̡ВзОжьг О л؜ыьыОжሇцыз, Пሓйыؓьж Р̙Оы,Осг, Фзؓሇцыы тሓ؄̤зьыя тг щ̒Выሃф ьыю ሇ᠃ж̙т̙̘ь̞ ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч т̐Ос ы О̆з,Ожфыя ሇйфыжыю ̆ ሓььчя ؓжз, ы В̄̆зжы, ̘ሇжыф ̙̘̓ фьыВ ьыз ь ሓоы̏ ивьчзĐĜкьыцыт ивьчзđфзьвяаĸሓ؛ОВ̗ሓжвĕሐĴж̜: Вз∇ьыйВч фчяфизьыя ̆ ሓььчя ؓжз, ы В̄̆зжы, В̏ыж̒ыьо, ОжыВкиыሃф ьызĐĕ̃щሓьызĐ∁жф̒-зОс̅гĒ йфыжыя; От̙̘ч т̆ؓሤсы ь - и О В̙ж̭жзивь̞ тሃщзООы̏ ивь̞ ؓяжзивь̙жыĜ̄̆ч∁июؓ,,ĕሃяфыфхыяġч؇ющызОяęт̙̘ь̙жы; т̆ؓሤск к-ыжзиз, ы тሓт̆ ф жзиз,, ؃᠐фхы∙я ̙̘г йь -ыВчяěОтзя̡ġĕ̆о̡̗сзă؇ሓььч∁ؓжз,ĐĜ̄̆зжы; кОи̡ыя ؄я т̄ь̰зьь̅г к- Ожыя ؓжз, О ̅ሇьы-зььчВы ф̑В̤ь̙жяВы й؃ሃфвя, ؓжз, Оыሃж ы ؓжз, ый ОзВз,, ̚ й фхы∙я ф жማ؏̞ жыйьзььг, Оыжк цыы,ġĜз∇ьыйВ яĐĜзሃтሐяжыяяăᠧзь цы̏ ивь̞ęыОжзВча ࠍ ПሇфыжзивОжфк Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы с ਲ ь̭᠒я ࠉਉ оа ОгфВзОжьг О ̒о ь Вы ыОт̄ьыжзивь̞ фи Ожы Окᡔзсж̡ Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы т̆о̡̗ыжв тሓ؄̤зьыя тг ሇйфыжыю тሐ фзнкщыя кьыфзሙыжзж я хс̄ ы Отзцы иыйыሃф ььчя ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя цзьжሃф ؄я ̆ ሓььчя ؓжз, ы В̄̆зжы, ф ж̜ -ыОиз ыОт̄вйкющыя эизсжሃььчз ̘ሇй̡ жзивьчзĒзОкሙчĐĆыОж ьцы̏ьчзă᠒ й̡ жзивьчзėз∏̄̅ыыа ଍ ПሇфыжзивОжфк Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы О̡ВзОжьг О т̄ь̜̣ьчВы тሓؙж фыжзияВы Пሓйыؓьж Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы ф щзؓሇивьчя ̚ማо я ы фчОхыВы ؃ижь̙жьчВы иыц Вы 划кс̡̆ыжзияВы фчОхыя ыОт̄ьыжзивьчя ̒о ь̡ о̙к؇ሙжфзьь̞ фи Ожы) Окᡔзсж̡ Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы с ਲ ь̭᠒я ࠉਉ оа тሃሇ᠃ж жв ы тሓؙж фыжв тሓ؄̤зьыя тг О̑؇ьыю ф щзؓሇивьчя ̚ማо я тሓйыؓьжОсыяĄыцззфа ἉЃоейьजᴞᰉбਓЉ4оеплзе–нचнаеозлйऽਈКегКлsऊଦе–олਈБд–ਖऔлвне О аОьайе–льऎअЌалнльइ਑ਓО㼉нБЈн਍ж К̏цзтцыы О̆зሤ жОя ءз Ожሇжзоы-зОсыз кОж ь̡сыа Пзбф я ый ьыя кжфзሤ؇зж ьз؃ткОжыВ̙жв Озизсцы̏ьгог т̆∃؇ тг тሐьцытк ь иы-ыя ыиы ̗ОкжОжфыя ̆ ሓьь̙жы к ؓжз, ы т̆ሃОжс̡а е К̏цзтцыы Отሇфз؄ыфг ̗Вз- зжОя: 㬾 жؖ, о -зи̡зс ж и ьжиыфа Д̘взжОя иы -зи̡зс кОтзя , фг Вь̜̅ й фыОыж ̗ ж̥̅ дкнзж иы фчяфизьēогė и ьж,ĕ̄к-ыжĄыăьĝ ьОĐОт̄вй̡ жвęф̦ă؇ሓьь̙жв㰍 еж̒ я кОж ь̡с с О зжОя ̗фзжОжфзьь̙жы о̙кн бОжф й тሓ؃Ож физьыз с ж؃Вк тሓؙж фыжзию В̄̆̅г т̄̚зьыя ф̑В̤ь̙жз, ؄я ؓсф жь̅г ሇйфыжыя зог ؇ሃф ьы,: сцзьж Оؓи ь ьз ь ̗᠃ሓ ыиы фчяфизьыы ̙̘г тзሙтзсжыфьчя В̄̆чя оሇж؇ь, ь ОжыВкиыሃф ьыы ሃОж жф̒-зОс̅г т̗зьцы и фОзог ሃООы,Осгог ̘щзОжф й О-зж В сОыВ ивь̞ О В̒з иый цыы с ж؃ог ый зог -изь̡а Пг эж̜к т̡̆к К̏цзтцыы огф̒ыжОя: 㬽ыООыя о̙к؇ሙжф ф Ощзሓ т̐Ос ы т̆ؓሤсы ̆ ሓььчя ؓжз, ы В̄̆зжы О̙ж̐ж ф ж̜, -ж̘ч О̑؇жв эщщзсжыфькю ОыОжзВк ̘ሇй̡ ьыя, ̘зОтз-ыф кОи̡ыя ؄я ̘к-зьыя, ф̙тыж ьыя, ሇйфыжыя От̙̘ь̙жз, фОзя ؓжз, В̄̆зжы, ыя ؇ивьз,хз, О В̒з иый цыы, ьзй фыОыВг ̗ ВзОж жыжзивОжф , О̰ы ивь̅гĕ̤̄зьыяĐ щыь ьО̡чяġ̑В̤ь̙жз,ęзВвы㰍 䨽ਇгйетвм еомгу оеБлполлм㴊–КегКллм਋юе–олਈБд–учмвлвне О аОьайе–льмл оЌалнльм ਑ਓО–мнБЈн਍䵀м кжфзሤؓььч, 㔇ВзОжыжзизВ Пሓؙз؇жзия ПሇфыжзивОжф ķФĬൠഁГ̄̆зцĈఁВ яĈऊࠁоаšĈ⬉㈕⨸⸥ġсию- зжėሐď тሇфизьыя: Н̒В жыфь̪тሇф̡̓ ሓокиыሃф ьыз ы ь к-ьг-Взӂы-зОс̓ О̕ሃф̤ؓьыз ሇ᠃жчęĐьжзиизсжк ивьгă؇ሓььчВыĝс̄вьыс Вы К̏скሙь яĕ̆ؓሤс ăህ ьый цы,,ĕз؇о̅ы-зОсыяĒ ᠃жьыс̡,ă؇ሓььчяĆзжз,а Р йфыжызĐьщሇОжбксжкбчĕ́ሇ᠃жзęă؇ሓььчВыĆзжвВыĐĜ̄̆зжвю 伕Ќм4оеплзе–ним-wмਆмфм ЏмᰝḜмбжм м⤻«мБ,м еопмгумоеБлполл бਔᨓЅвнае––ਖः਑лнлтлऍऊ଑ДнлऊଅЌ਍ЈльऎईистлБ Дия О̡зምзьОжф̡ ьыя о̙т̄ыжысы ф ̘и Ожы ̘ሇй̡ ьыя ы ь ксы, ж сжз т̆о̡̗сы сф иыщыцыሃф ььчя Отзцы иыОж̡ О к-зжгВ жሓ᠃ф ьы, ыьь̡ цы̏ь̞ эс̜̏ысы ПሇфыжзивОжфк РФ ̘зОтз-ыжв ሓ иый цыю Оизнкющыя Взሃтሐяжы, ф ̘и Ожы ̘ሇй̡ ьыя ሇйሇ᠃жск ы кжфзሤؓьыз ф ؓс ᠒з ࠉ਋ оа К̏цзтцыы ሇйфыжыя В жзВ жы-зОс̅г ̘ሇй̡ ьыя ф Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы ь ̙ь̡з ь иыжы-зОсыя ؇ььчя г О̙ж̭ьыы В жзВ жы-зОс̅гă᠒ й̡ ьыяď Ē йиы-ьчяěб̡ьяяă᠒ й̡ ьыя; ሇйሇ᠃жск с ыюью ࠉਈ оа с̜тизсО Взሥ ь тሇфизььчя ь фчяфизьыз ы т̆ؓሤсᬁ̆ ሶььч∁ؓжз,ĐĜ̄̆ёжы; н ਕс е–нОм਋йДн–਒ਉсо਍–ь г Сжሇжзоы я О̰ы ивь̪эс̜̏ы-зОсгог ሇйфыжыя е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь тзሐ̆ ؃ ࠉࠉ о̆ , кжфзሤؓьь̞ т̙ж ь̡изьызВ ПሇфыжзивОжф ̘и Ожы ̗ ࠮ ыюья ࠉਉ о̆ N 䰋9 刡 ሓ؍ т̙ж ь̡изьыя ПሇфыжзивОжф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ̗ ег Сжሇжзоы я ሇйфыжыя ̘ሇй̡ ьыя ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь тзሐ̆ ؃ ࠉࠉ о̆ , кжфзሤؓьь̞ т̙ж ь̡изьызВ ПሇфыжзивОжф ̘и Ожы ̗ ц В ሗ ࠉनą̆ śċ⠮ иг Д̄о̙ሃ-ь я цзизф я тሃоሇВВ 唷 йфыжыз ̘ሇй̡ ьыя ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь ࠉਊ - ࠉਲ о̆ч唥 кжфзሤؓьь я т̙ж ь̡изьызВ ПሇфыжзивОжф ̘и Ожыăжīăсжя᠒яĈऊँо̆ śĊ਋ࠍ ог К̜тизсО Взб тг В̆зሏый цыы ОыОжзВч ̘щзог ̘ሇй̡ ьыя е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ф ࠉਊ о̆к, кжфзሤнзьь̜ т̙ж ь̡изьызВ ПሇфыжзивОжф ̘и Ожы ̗ĊਁыюияĈऊਁо̆ śĮࠌ нг К̜тизсО Взб тг В̆зሏый цыы ОыОжзВч ̘щзог ̘ሇй̡ ьыя е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ф ࠉਈ о̆к, кжфзሤнзьь̜ т̙ж ь̡изьызВ ПሇфыжзивОжф ̘и Ожы ̗ ੌ щзфሇия ࠉਈ оа N ਋7 (ф ሓ؍ т̙ж ь̡изьыя ПሇфыжзивОжф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ̗ ਌ഉ㈍ࠉਈśīଈ匁 е - Ожы ̘зОтз-зьыя фчт̄ьзьыя ь цы̏ ивь̞ ̘ሇй̡ жзивь̞ ыьыцы жыфч «Н х ď̡ яĝс̄ »ġĂ̄̅̆Ос̞ă᠄ ОжыĒз иыйкюжОя: Пи ь тзሡ̃-зሓ؏чя ؓ,Ожфы, тг ሓ иый цыы ь цы̏ ивь̞ ̘ሇй̡ жзивь̞ ыьыцы жыфч «Н х ь̡ я хс̄ » ь ࠉਉ о̆, кжфзሤнзььч, ሇОт̒яжзьызВ ПሇфыжзивОжф ķ̙Оы,Ос̞ĹзؓሇцыыăжĈ䰁щзфሇияĈऊँо̆ šĈ⬌⨒; Пи ь ؓ,Ожфы, тг В̆зሏый цыы ̘щзог ̘ሇй̡ ьыя, ь тሇфизььчя ь ሓ иый цыю ф ࠉਉ о̆к ь цы̏ ивь̞ ̘ሇй̡ жзивь̞ ыьыцы жыфч 㬩 х ьгф я хс̄ 㰥 кжфзሤؓььч, т̙ж ь̡изьызВ Гкдзбь ж̒ е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ̗ ц В ሗ ࠉਉ о̆ šĨ਍ Р ᠃ж зж 4ਓго਒оЇ им䨥зЅе––Оемзенлeмз਑бਔоуn–ਖмКейеаਖмгоубоЇ О 䨣Ќалнлем਋оЌ਍Јльмамы਑убਓвтਖм਋йДнлм–имᰝḞ“ᴞНмбਓО䴤м Мзሃтሐяжыя т̆тሃоሇВВч 㬬؇ሓььчз ؓжы» ̒ызьжыሃф ьч ь Вз∇ьыйВ т̐Ос ы т̆ؓሤсы у 䅂t䍄//v橭橩湇-橵la䥂а䙬/䙬/湪c汲e䡂䥅湇ta畇䥍/ – ж и ьжиыфчя ؓжз, ь ሓоы̏ ивь̜ кб̡ьз, с̗̒ч, фсию- зж ф Озᠭ О̡зምзьОжф̡ ьыз ̄ыВты ؏̅г нфыжзьыя, ̘зОтз-зьыз к- Ожыя фг фОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؓ хс̄вьыс̡, ̒о ьый цыю тሃщыивьчя и озሓ,, ̙кщзОжфизьыз Взб ؒзОь̞ т̆ؓሤсы ̆ ሓььчя ؓжз,, щ̒Выሃф ьыз ᠇ьс ؇ььчя ж и ьжиыфчя ؓжз, ы В̄̆зжы, тሃяфыфхыя ̙̘чз От̙̘ь̙жыġă᠄ Ожыď ксы,ėз∏ысы,ĐОскООжф ,ĚкивжкሖĐęт̒ж а ымКейь–мгਓзеощтлмг਋езлнейечмпЕйsnлнейд–਒умШнЃимавеоਔвлчвтਖ ਑л глГОмкт਑д–лт਍млмг਋езлнейечм ещзс–Ѕਓ–О–м਑л глГмкт਑д–лт਍ ਔсюевнайьsнвьмеще евьn–ОемаОгйІОмвнлге–злчм(сଂо–Іਅимы਑убਓвтਖ ਋йДнлм–имгеолਓм਋ᩈе–льмам਋юе਋оЌ਍Іейд–О–мᩈоещзе–ль–мамоЌ еоем᱀хмнОвж ос଑еч␉ ООкщзОжфиязжОя щыь ьО̡̓ ̘зОтз-зьыз ሓ иый цыы ь цы̏ ивь̞ ыьыцы жыфч ы тሃоሇВВчĻО؇ሶььчзĆзжы㰍 tЕਈਇмы਑਒узвтਖм਋йДнлмਆм᰻м–ਏଅьмᰝᴩмбузим)мḟK‥tм䨥 бਔᨓЅвнае––ਖм ਑ਓещ–ਖмг਑лнлтемы਑убਓвтਖм਋йДнлeм吔мгਔйезᩉюл л лп е–е–ль л" кОж ь̡изьч зжзВзОя-ьчз Ожытзьؐы Гкдзбь ж̒ ̘и Ожы ሇйВзሃВ – жчОя-ы ማ᠄з, с ж؇я ؄я т̃щሓьыя ̘к- ющы∙я ⠪ਊ си ОО̡ ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы,, яфияющы∙я т̘зؐжзияВы й сию-ыжзивь̅г эж т фОзሃООы,Осы∥ Взж؛ь ሃ؏чя тሓ؜зжьчя гиыВты н хс̄вьыс̡ ؃ ̏̚- ьыя ыВы ̘к-зьыя ф ̘щз̘ሇй̡ жзивьчяě-бзжؓьыя∍ -еБлп਍Јим ਑бਔоੈ–ЏмКейеаЏмго਒ои им䨣Ќалнлемвлвне О ਋оЌ਍Јльмы਑਒ਓвтਖм਋йДнлм–имᰝᴻ“ᴞхмбузО䵀мᨆаеощзе––Џ гਔнЈ਍йе–ле м4оиалнейдвнаимы਑਒ਓвтਖм਋йДнлмਆм«мве–ньଅьмᰝᴼмбਓим) О؏ыВыĐйİзиз,Ēз иый цыыĕ̆тሃоሇВВĆ ьь̞ĕሃоሇВВчĭфияиыОв: О̑؇ьыз кОи̡ы, ؄я фчяфизьыя, т̆ؓሤсы ы ሇйфыжыя ̆ ሓььчя ؓжз, ф е̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожы; ̘зОтз-зьыз ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВч ̘ሇй̡ ьыя сф иыщыцыሃф ььчВы с ؒ Вы, От̙̘ьчВыĒзхыжвđ ؇-ыĜ̆зሏый цыыă᠒ й̡ ьыя; О̑؇ьыз ы ሇйфыжыз ф ь к-ь̪̘ሇй̡ жзивь̞ Ощзሓ е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ОыОжзВчăж᠃ሇĐĕሐфиз-зьыяĚď к-ь̞Ćзяжзивь̙жыė и ьжиыф̞Ĝгйзжыа м ымвноІебллмвਾлБд–ਠШтਈਇлnевт਒умоЌалнльмы਑਒ਓвтਖм਋йДнлм–и геолਓмзумᰝᰝмбਓрмᨆаеощзе––ਖмгਔнЈ਍йе–ле м4оЍлнейдвнаимы਑਒ਓвтਖ ਋йДнлмਆм᰼млs–ьмᰝḝмбузим)м℟«мнЕщемамтшевнаемвਔнЍйьsюл–моЌалнль кт਑ОऍОзейе–ਲ - ̘зОтз-зьыз ф̑В̤ь̙жы ሇОсሖжв Оф̐ От̙̘ь̙жы, т̆о̡̗ыжвОя с жыйьы ф фчО̗̚з∏̄̅ы-ь̜Ě̏скሓьжь̜Ĝыሓģзሓйă᠏̡изьь̓ę̆зሤ ьызă᠒ й̡ ьыя; - О̑؇ьыз ሇйфзжфизьь̞ ОыОжзВч т̐Ос ы т̆ؓሤсы ж и ьжиыфчя ؓжз,, ж сжз ы∁О̕ሃф̤ؓьыяġėз-зьызġОзо́тзሐ̆ ęж ь̡изьыяĄы-ь̙жыа е Д̚и ؓ е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы «О ሓйкивж ж я ሓ иый цыы ь цы̏ ивь̞ ̘ሇй̡ жзивь̞ ыьыцы жыфч «Н х ь̡ я хс̄ » й ࠉਉ о̆» ̗ሇжзь̥ -жг ф ሇВс я ь тሇфизьыя 㬷 йфыжыз ОыОжзВч т̆ؓሤсы ж и ьжиыфчя ؓжз,» тሓؕ̄ о зжОя ؇ивьз,хзз ሇйфыжыз хс̄вьчя тሓ؜зжьчя ̄ыВты إ ؒкоыя ыьжзиизсжк ивьчя ы жф̒-зОсыя О̒зфь̡ ьы,, От̙̘Ожфкющыя фчяфизьыю ж и ьжиыфчя ؓжз,; щ̒Выሃф ьыз ሓоы̏ ивь̅г ᠇ьс ؇ььчя ы ̙кщзОжфизьыз Взб т̆ؓሤсы ̆ ሓььчя ؓжз,, ж сжз ሇйሇ᠃жс ы тሃ᠇цыя В̆зиз, фй ыВ̆з,Ожфыя к-ሓжؓьы, ̘щзо̥ ؃т̄ьыжзивь̅г ы тሃщзООы̏ ивь̅г ̘ሇй̡ ьыя тг щ̒Выሃф ьыю ыьؐфынк ивьг, ̘ሇй̡ жзивь̞ėሇзсж̒ыыă؇ሓььч∍ у ⠤м ,в–਍–Оемгоਆлаਅеnльмлмго਋йе ОмамоЋਆемв нийи–нйлаО л ктуйд–лти л ль иый О̙ж̭ьыя ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы т̑ф̄ыи фчяфыжвĒян гоਆлауоеnлч Взж؛ ьз̘∃ؐВ̙жвю кн̡изжф̒зьыя т̗ሓ᠏̙жы ̘и Ожы ф ж и ьжиыфчя ыьыцы жыфьчя с ؒ я ы ̗ОкжОжфызВ Ос̃ሆыьыሃф ьь̞ ОыОжзВч т̐Ос , фчяфизьыя ы тሃщзООы̏ ивьгог О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሓььчяĆзжз,; Взж؛ ьз̘∃ؐВ̙жвю ф ь к-ьг ̘̙ь̡ ьь̜ Взӂы-зОс̜ ы жз∏̄̅ы-зОс̜ ̘зОтз-зьыы фчяфизьыя, т̆ؓሤсы ы О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሓььчя ؓжз, ы ̗ОкжОжфызВ тሐьяж̞ ь кб̡ьз ̘и Ожы с̏цзтцыы ሇ᠃жчęė с̞Ě жзо̒ыз,Ćзжз,; Взж؛ ьз̘∃ؐВ̙жвю сф иыщыцыሃф ьь̞ тОы∃и̪̅тз؇о̅ы-зОс̞ ؓяжзивь̙жы тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ̙жሃ, ьз∡ жс̞ Отзцы иыОж̡ ሇйь̅г кб̡ья, ВыьыВ ивьг тሓؙж физььчВы В̆кияВы кс й ьь̞ жзВ жысы ф тሃоሇВВ я тሃщзООы̏ ивьг, т̆о̡̗сы ы тሃоሇВВ я т̡чхзьыя сф иыщыс цыы тз؇о̅ы-зОсыя с ̡ؒ (к-ыжзиз,, тз؇о̡̅Ć̄̕ьыжзивь̅гă᠒ й̡ ьыя,ĕз؇о̡̅-тОы∃и̡̅卖 Взж؛ ؃Ож ж̣ьг ᠃ивхыВ с̄ы-зОжф̜ тሓ؄ о зВчя ы ктሇфиязВчя ሇйьчВы Ожбксжкб Вы тሃоሇВВ, тሃзсж̡, Взሃтሐяжы, ы кОико ф Ощзሓ ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы т̗ሓ᠏̙жвю ф О̙ሓ؃ж̣зьыы ыьщ̒В цыыġēؐь̜İзьжሓа 4о਋йе О5 ̗ОкжОжфыз ОыОжзВь̙жы ф ሇ᠃жз О ж и ьжиыфчВы ؓжвВы ь кሃфьз ሓоы̏ , Вкьыцыт иыжзж ,ă᠒ й̡ жзивь̅гě-бзжнзьыяŒ̒о ьый цыы卖 ̗ОкжОжфыз с̏цзтцыы тг ሇ᠃жз О ̆ ሶььчВы ؓжвВы ф ̘и Ожы, ьз ̕ሓؓизьч фз؛щызď тሇфизьыяġĴж̞Ćзяжзивь̙жы; ሇйሃйьзььгОжв ыьщ̒В цы̏ьчя ᠇й О̕ሃф̤ؓьыя ሇ᠃жч О ж и ьжиыфчВы хс̄вьыс ВыġĒзоы̏з; ьыйсы, кሃфзьв ̒о ьый цыы Взжфз؃ВОжфзьь̞ ы фькжбы̗б Оизф̞ ыьжзоሇцыы ц ыĚ̃ሆыь цыыġĒ ᠃жзęė и ьжиыфчВыĝс̄вьыс Вы; ؃Выьыሃф ьыз В ОО̡чя Взሃтሐяжы,, ь̙ящыя ሇй̡ч,, иы᠃ ᠓ООыОжзВьч, ∇ሇсжзቖ ьзтሃሇ᠃ж ьь̙жв Вз∇ьыйВ̡ фй ыВ̆з,Ожфыя ы фй ыВ̙фяйы ь кሃфьяя ĂгЅн ࠇмунЋЌഎьный čᄅн ࠇԒčзԔകельнԂ учĂжденЂ ━-жг ьз ̘зОтз-ыф зж ьзтሓሖфь̓ О̕ሃф̤ؓьызė и ьжиыф̅гĒзᠶьс ġę̰ыкВзĐĒзоы̏з; ̗ОкжОжфыз ОыОжзВч ф т̆о̡̗сз 刕зሓт̆о̡̗сз, т̡чхзьыы сф иыщыс цыы) тз؇о̅ы-зОсыя ы ктб физь-зОсыя с ̡ؒ с ̒о ьый цыы тሃцзОО фчяфизьыя ы О̕ሃф̤ؓьыяĒ йфыжыяė и ьжиыфчяĝс̄вьыс̡; ьыйсы, кሃфзьв ̒о ьый цыы ሇ᠃жч тг фй ыВ̆з,Ожфыю О ሃؐжзияВы ф ф̕ሃО я т̆ؓሤсыĐę̕ሃф̤ؓьыяă؇ሓьь̙жы; ьз ሇйሇ᠃ж ьь̙жв ОыОжзВч ؐ оь̙жы-зОсыя тሃцзнкб ы Взӂ̡, ь тሇфизььчя ь фчяфизьыз ж и ьжиыфчя ؓжз, ሓоы̏ ь ሇйиы-ьчя кб̡ья∥ ̗ОкжОжфыз В̏ыж̒ыьо ы∁тሃءыжзьыяġę̰ыкВзĐĒзоы̏за ею -Ќзеймᰤ ;еਅенлnевтлемгਓ–ਓОмлःол–КлгОऊобЈлполлмоЋунОм гਉоЌалнлs лःਓзеощтеइ਑ਓО㼉нБЈн਍ Р ᠃- я с̏цзтцыя ̆ ሓьь̙жы, ̗ሇж ющ я ሓйкивж жч щкь؇Взьж ивьчя ̗з-зОжфзььчя ыООиз؃ф ьы,, О̡ሓВзььчз жзьؓьцыы Выሃф̞ ь ксы, ж сжз ̕чж ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы, ᠖и ሇйሇ᠃ж ь тг й с йк МыьыОжзሙжф ̘ሇй̡ ьыя Р̙Оы,Ос̞ Фзؓሇцыы ф ࠉऋ оа оማтт̞ ̗з-зОжфзььчя к-зьч∥ ф жണа Д൐а Б̭̅физьОс я, е൏а 儇ؒыс̡, Ю൏а Б ᠇зф , лംа БбкхиыьОсы,, еаНа Дማжыьыь, юаюа юивяО̡, юംа К иых, Нഺа Лз,жзО, A൷а М жюхсыь, лഎа Мзиыс-П х зф, еаюа П ь̡, е൏ളх с̡, Мഎа Х̄̆ь я, Н൐൑кВ с̡ , B൸а Юሚзфы-а е зз ሇйሇ᠃жсз тሐьяиы к- Ожыз Р̙Оы,Ос̓ тОы∃и̅ы-зОс̓ ̘щзОжф̥ юьОжыжкж тОы∃и̅ыы РлН, ПОы∃и̅ы-зОсы,ĐьОжыжкжķлО━щ скивжзжĕОы∃и̅ыыĽГ㌍ ПሃоሇВВч ؄я ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы О̑؇ф иыОв ф ᠃ивхыьОжфз Ожሇь Ефሃтч ы ф СШла еĺ儎Ē ᠃ж южď к-ьчзİзьжሖ ыООиз؃ф ьы, фă᠄ ОжыġчяфизьыяĐ ̘к-зьыя ̆ ሓььчя ؓжз, тሐ кьыфзሙыжзж я хж ж юьؐ ь , К̏ьзсжыскж, К иыщ̒ьыя, Фи̒ы؇, ؒкоыя кьыфзሙыжзж̡а е ਨ䰈 оа ф Отзцы ивь̜ ؃си ؓ о̙к؇ሙжфзььгог Дзт ሗ Взьж ̘ሇй̡ ьыя К̏оሓООк С儎 Взሐс ьОсыВы к-зьчВы дчиы тሓ؄̤зьч т̆∃ؖ с ̕ሓؓизьыю ̆ ሓьь̙жы О фчؓизьызВ зз фы؃фа е езиыс̘ሐж ьыы ы ФሇьцыыĐВзюжОяė сď йчф зВчзĻцзьжሖĚ ьыски»Ćияă؇ሓььч∁ؓжз,а еĊ⠮⸁о̆ᬁОİзивюĚ̃ሆыь цыыĒ ᠃жчęă؇ሓььчВыĆзжвВыď ăᠧззфሃтз,Ос̜ тሃОжሇьОжфз тሐ С̡зжз Ефሃтч ᠖и О̑؇ь Ефሃтз,Осы, с̜ыжзж тг ̘ሇй̡ ьыю ̆ ሓььчя ؓжз, 剥фሃж и ьж匍 е ਨ⠈ о̆к эж Взжнкь ሃ؏ я ьзтሇфыжзивОжфзьь я ̒о ьый цыя т̄к-ыи с̏Окивж жыфьч, Ож жкО тሐ Сгфзжз Ефሃтч , 4 ̚жя᠒я ਨ⠫ оа П ሄ ВзьжОс я ОО В᠄зя С̡зж Ефሃтч ̘̆ሐи Рзс̜зь؇цыы ̘ ̘ሇй̡ ьыы ̆ ሓььчя ؓжз, , ̗Взжыф, -жг 㬬О̘г ̆ ሓььчз ؓжы ؃ижьч т̄вй̡ жвОя тሐОт̙̘изььчВы с ыя ькжн В кОи̡ыяВы ̘ሇй̡ ьыя, с̗̒чз т̑ф̄ыиы дч ыВ т̄ь̙жвю ሓ иый̡ жв Оф̐ ф̑В̤ь̙жы, с с ф Оф̐я ыьжзሓО ∥ ж с ы ф ыьжзሓО я ̘щзОжф 礼 Р̙Оы,Осы, ̕чж ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы хыሃсг ሇОтሃОжሇьязжОя ф Кыж з, Южь̞ К̒зз, Т ыи ьؓа ㌙тз∐ сыж ,Осыя хс̄вьыс̡ ь Взж؛ь ሃ؏чя ̄ыВты ؇я Офяй ьч О тሐВзьзьызВ ̕чж С̡зжОс̅г Сгюй ф ̒о ьый цыы ̄ыВты ؏̅г нфыжзьыя ц щ99Н-44Оя8Т9цЦО59У8яэгЗЦТ㘴НТ9гРТП4еююу4юе4 еоугщ9ПЦг е хс̄вьыс̡а Т с, ф Южь̞ К̒зз тг ̘ሇйцк хс̄ч ыВа К̄В̅̒гф тሐ МГУ ыВа Мംа Л̡̜̙̏ ę̑؇ь ą̙кн бОжфзьь яĝс̄ -ыьжзሏ жа ᰤḤफਈьнльГऎвг਑дпсе Оеऍइузейлж ОдഁеннԚть - эжг ОыОжзВь̓, ሇйфыф ющззОя ф жз-зьыз жыйьы с -зОжфг тОы∐сы, с̗̒̓ ̕ሓؓиязж ф̑В̤ь̙жв ؃Ожыжзьыя -зи̡зс̜ ᠃изз фчО̚ы∥ ьзй кбяньчя ሓйкивж ж̡ ф ̆ь̜ ыиы ьзОс̄всыя фы؇я ؓяжзивь̙жы тг Оሇфьзьыю О ؒкоыВы июؔВыа Одഁенный Ăбенԛ - эжг ሓ᠓ь̚, с̗̒ч, фчؓиязжОя яሚыВы, ̣зфы؏чВы, ыь̅؇ фч؇ющыВыОя ؃ОжыжзьыяВы 刐иы ыВззж фькжሓььыз тሓ̙ؕчисы ؄я ж сыя ؃Ожыжзьы,)ġė̜ĐиыĐь̜ġыؓĆзяжзивь̙жыа ВИы܅дഁеннԚти у匁П́сбыжзбыю 㬡ынĆзяжзивьгОжы»Đă᠓Отз-ыф ющызēзęщзሖ тОыяысы: ф тሇсжы-зОс̞ ؓяжзивь̙жы - ̆ ሓьь̙жв ф ሓВзОи ∥ От̒жыфь я ы ̒о ьый цы̏ь я ̆ бзььгОжва С т̒жыфь я ыиы В̗̒ь̪ءыо жзивь я ̆ ሓьь̙жв В̤зж ᠖жв ̘щзщыйы-зОс̞ ы Отзцы ивь̞ 刡 ̗ؓивь̜ фыؓ От̒ж ) ф т̑ь ф жзивь̞ ؓяжзивь̙жы - ыьжзиизсжк ивь я ̆ ሓьь̙жв б йиы-ьчя фынгф ф й фыОыВгОжы гж тбзнВзжьгог Огнзбж ьыя нзяжзивьгОжы (гн бзььгОжв ф гди Ожы зОжзОжфзььчя ы окВ ьыж бьчя ь кс, ыьжзиизсжк ивьчя ыоб ы жана), жаьа тሓ؜зжь̪ с ؓВы-зОс я ̆ ሓьь̙жв а Т сжз фчнзияюж ь к-ьг- ыООиз؃ф жзивОскю,ď к-ь̪жз∏ы-зОскю,Đьь̡ цы̏ькюă؇ሓьь̙жва ф якн̤зОжфзьь̪эОжзжы-зОс̞ ؓяжзивь̙жы - ∃ሓ̅ሇщы-зОс я, Оцзьы-зОс я, иыжзб жкбьг-тгэжы-зОс я, ыйгдб йыжзивь я ы Вкйчс ивь я гн бзььгОжв; фĚ̜Вкьыс жыфьг,Ćзяжзивь̙жыĪĄыؓሙс яĐćжжሇсжыфь я гн бзььгОжв; ф нкя̡ь̪цзьь̙жь̞ ؓяжзивь̙жы ⨁̆ ሓьь̙жв, с̗̒ я тбгяфиязжОя ф Огйн ьыы ьгфчя нкягфьчя цзььгОжз, ы Оикжзьыы июняВа –匁П́сбыжзбыю 㬙жзтзьв Ощ̒Выб̡ ььгОжы ̆ бзььгОжы㱄 ее сжк ивь я ̆ ሓьь̙жв - ؃Ожыоькжчз т̚ й жзиы тОы∐-зОс̅г б йфыжыя бздзьс , сгжгбчз тбгяфияюжОя ф дгизз фчОгсгВ кбгфьз фчтгиьзьыя нзяжзивьгОжы ф сгьсбзжьг, тбзнВзжьг, гди Ожы тг Об фьзьыю О гдщзтбыьяжчВы фгйб ОжьчВы ы Огцы ивьчВы ьгбВ Вы; т̗зьцы ивь я ̆ ሓьь̙жв — ь иы-ыз к ሓ᠓ьс ̕ሓؓизььчя тОыяы-зОсыя фгйВгжьгОжз, (тгжзьцы и ) ния фчОгсыя нгОжыжзьы, ф жгВ ыиы ыьгВ фынз нзяжзивьгОжы, сгжгбчз гь ьз Вгжзж бз иыйгф жв ф н ььч, ВгВзьж фбзВзьы ф Оыик ыя щкьсцыгь ивьг, ьзнгОж жг-ьгОжыа ୓ĸ́сሐжзሐюĻщ̒В ĕሃяфизьыя㱄 яфь яă؇ሓьь̙жвźă؇ሓьь̙жв,ĕሃяфизьь яġĆзяжзивь̙жы бздзьс нгОж жг-ьг ябсг ы гж-зжиыфг, ф жгВ -ыОиз ы тбы ьзди огтбыяжьчя ᬙигфыяя; Осሖж яă؇ሓьь̙жвźă؇ሓьь̙жв,ĕሃяфизьь яġćжыты-ь̞, й В Осыбгф ььг, щгбВза 4) Пг сбыжзбыю «хыбгж тбгяфизьы, ф б йиы-ьчя фын я нзяжзивьгОжы»: ̘щ яă؇ሓьь̙жвźă؇ሓьь̙жв,ĕሃяфизьь яĕ̗́ь̝зьыюĚ б йиы-ьчВ фын В нзяжзивьгОжы ы фчОжкт ющ я с с гОьгф зз тбгнксжыфьгОжы; Отзцы ивь яă؇ሓьь̙жвźă؇ሓьь̙жв,ĕሃяфизьь яġĚ̏сሓжьчя фын я нзяжзивьгОжы (тгэйыя, В жзВ жыс , Отгбж, гдщзьыз ы жана)а ㉓ĸ́сሐжзሐюăО̘зьь̙жыġ̑ሇОжь̅гĒ йфыжыя: ሇььяяă؇ሓьь̙жв; т̑؏яяă؇ሓьь̙жва Рзх ющыВы тгс й жзияВы фчОжкт южėзВтĕОы∐-зОсгогĒ йфыжыяĒз᠓ьс ,ć ж сжзėзġ̑ሇОжьчз эж тч, ь сгжгбчя гн бзььгОжв тбгяфиязжОя ф яфьгВ фынза е тሇсжы-зОс̞ ؓяжзивь̙жы к-ыжчф юж си ООыщыс цыю жыт̡ ̆ ሓьь̙жы ь ̙ь̡ ьыыĻОжзтзьвĒ йфыжыя»: Оси̏ь̙жв 刑 ؇жсы) – озьзжы-зОсы ̘кОи̡изььчз Оф̞Ожф ыьؐфы؇, фиыяющыз ь ф̑В̤ь̙жв ؃Ожыжзьыя фчО̚ыя ؃Ожыжзьы, 切сжыфь̙жв, ሇ᠃ж̙т̙̘ь̙жв, Оф̞Ожф т ВяжыĐėക൓,đ ؇жсыĭфияюжОяĕሐሃ؏чВыĕሓ̙ؕчис Выęт̙̘ь̙жз,; От̙̘ь̙жв – ф̑В̤ь̙жв -зи̡зс с ؃Ожыжзьыю кОтз∇ ф с с̞-иы᠃ ؓяжзивь̙жы, От̙̘ь̙жыăтሓؓияюжĄзос̙жвĐęс̙̒жвġăфи ؓьыыĆзяжзивь̙жвю; еи ̆ ሓьь̙жв – Оф̞Ожфг цзи̙жь̞ иы-ь̙жы, ᠇йыбкющззОя ь й ؇жс я ы От̙̘ь̙жяя; ь́ьзęф̆ыВ̓ĚĐяęкВВз,Ĵж́фчО̚ы,ěሃфзьвĒ йфыжыяęт̙̘ь̙жз,; ж и ьж – От̙̘ь̙жв с ؃ОжыжзьыяВ фчО̅̚г т̒яؚ , ьг ф ሇВс я ж̥̅ -жг кжз ᠖иг ؃Ожыоькжг; озьы ивь̙жв – От̙̘ь̙жв О̑؇ф жв -ж̪жг тሐьцыты ивьг ь̡̓, тሃси ؖф жв ь̡чз ткжыа ᰤᰤढ਍ое е––ОеऔноІеблл䀉гਓ–ਓОऎइе–Јлп ОअЋਆОऔऊзЅе––О л зенд лऎआБЈнйлаਖइ਑ਓBщдs К -ыОик Ожሇжзоы,, ̙ь̡ьчя цзьь̙жь̪цзизфчя ̒ызьж цы, ф ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю━В̤ь̗́ьзОжыęиз؛ющыз: фчяфизьызĐĒ йфыжызĕ̗зьцы ивьчяġ̑В̤ь̙жз,; сжыфый цыя – Ожሇжзоыя, ̒ызьжыሃф ьь я ь О̑؇ьыз кОи̡ы,, тሓ؃Ож фияющыя В сОыВ ивькю ф̑В̤ь̙жв ؄я тሃяфизьыя ы ሇйфыжыя ыьؐфынк ивьчяęт̙̘ь̙жз,Ě ж؃огĒз᠓ьс ; тሓ̆̄зьыз ᠇ሔзሃф – Ожሇжзоыя, ь цзизьь я ь ьыфзиыሃф ьыз тሓтяжОжфы,, Взх ющыяĒ йфыжыюĆзжз,; т̆ؓሤс ĐĒ йфыжызġчО̚ыяĆ̙жыжзьы,,ĕሃяфизььч∁ሓ᠓ьс̜а С цзивю фчяфизьыя ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ьз̘∃ؐВг ыОт̄вй̡ жв с̜тизсОьч, т̆∃إ О̣зж ющы, ф Оз᠓ ؃Ож ж̣ьг ̘хыሏч, Отзсжб ሇйь̃᠒ йьчяĜзӂ̡: Взӂď ᠄юؓьыяĆзжз,ġĒ йиы-ьчяęыжк цыя≖ тОы∃ؐ оь̙жы-зОсыз жሓьыьоы ы тОы∃ؐ оь̙жы-зОсгз ыООиз؃ф ьыз О ыОт̄вй̡ ьызВĕОы∃Взжሐ-зОсыяĆы оь̙жыс; эсОтзሗь̓ăцзьыф ьызĕ̡зؓьыяĆзжз,ě-ыжзияВы,Ē̆ыжзияВы,ġ̙тыж жзияВы; фсию-зьызĆзжз,ġęтзцы ивьчзĐоሃфчзĐĕሓ؜зжь̪̒ызьжыሃф ььчзđ ьяжыя; эсОтзሗь̓ ̰зьыф ьыз тሃ؛сж̡ жф̒-зОс̞ ؓяжзивь̙жы ؓжз, тሃщзООы̏ и Вы; ̒о ьый цыя ሇйиы-ьчя ыьжзиизсжк ивьчя ы тሓ؜зжьчя Взሃтሐяжы, О̙жяй жзивь̅гĢ ሇсжзб ; Взӂ т̒жщ̄ы̥ ̗ሇж ющы, ж сыз Отзсжч ф ؓяжзивь̙жы к- щзо̙я, с с: От̙̘ь̙жы, ыьжзሓОч ы тሓ̣ؕжыжзивьчз Ожыиы ̘к-зьыя, О В̃дк-зьыя, Вчхизьыя, фчሇжзьыяа ео О؇ሓьь̙жв тሃяфиязжОя ф с̏жзсОжз 㬣зи̡зс – Оሓ؇㰥 ы тሐ ̗ОкжОжфыы ф Оሓؓ ؓсф жь̅г ̆ ሓьь̙жы эизВзьж ̏ В̤зж ьз тሃяфыжвОяа Пгэж̜к тሐьцыты ивьг ф жьг с̏Ожбкыб̡ ьыз Вь̅̃᠒ йь̞, Вь̠̅кьсцы̏ ивьг, ሇйфыф ющз, Оሓؖ, ф с̗̞̒ В̤зж тሃяфыжвОя ы ሇйфыжвОя ̆ ሓьь̙жв ы с̗̒ я т̑ф̄язж ̙кщзОжфияжв В̏ыж̒ыьоĴж̅гĒ йфыжыяа Н ы᠃изз ыйфзОжьчз т̆∃ؖ с ሇйфыжыю ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжыĜ̤ь́Ообкттыሃф жвġė сызď тሇфизьыя,Ě с: ыйВзьзьыя ф О̆зሤ ьыы ̘ሇй̡ ьыя 刐йВзьзьыя ф к-здьг, тሃоሇВВз ы к-здь̜ В жзሐ из)Đėз∏̄̅ыяяĒ ᠃жчęďыВ; ыйВзьзьыяġăህ ьый цыыě-здьг,,ĕ̑ь ф жзивь̞Ćзяжзивь̙жы; ሇйфыжызĄы-ь̙жьчяăО̘зьь̙жз,; тሓ̆̄зьызĄы-ь̙жьчяĕሃ᠄зВă؇ሓььч∍ е с -зОжфз ои фьчя Вз∇ьыйВ̡ ф ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы В̤ьг ̘̑ь -ыжв Оиз؛ющызģзжчሓ:ěОс̒зьыз,ěоик᠄зьыз,ă᠃о щзьызĐĕሃ᠄зВ жый цыяа О᠒ й̡ жзивь я тሃоሇВВ , ̒ызьжыሃф ьь я ь ሇйфыжыз ̆ ሓьь̙жы ؃ижь фсию- жвėሐăОь̡ьч∁᠄̚ : ੓ В̗ыф цы̏ьч, – ыьжзሓО с ̕ሓؓизьь̜к фынк ؓяжзивь̙жы, жзи ьыз ыВ й ьыВ жвОя; ࡓ ̕зሇцы̏ ивьч, ᠄̚ – От̙̘ь̙жы с ؓяжзивь̙жы, фи ؓьыз От̙̘ Вы зз ̙кщзОжфизьыя; ୓Ęи̚Ēз иый цыыĿġ̑В̤ь̙жвġ̕и̗ыжвġĒз ивь̙жвęф̐Ć̙жыжзьыяа ен -Ќзейटж EейлऎऌГшлअЋунОм гਉоЌалнлsऎःਓзеощтеइ਑ਓО–आБЈн਍ 㴊–КегнсБд–ОеऎзелःਉоЋਆеऔऊзиоB––О лओенд лऍऊ଑Днл Н ăОь̡зĐВзющзо̙яę̙ж̭ьыяĆзиĕ́ሇ᠃жзęă؇ሶььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю━ ė сжзĐйк-зьыяėз̒зжы-зОсыяĕ̆∃؃фĚĆ ьь̞ĕሃ᠄зВзĘчиы ̕ሓؓизьчęиз؛ющызăОь̡ьчз лзел Р ООВ̗ሓьыз влвне Ом਋оЌ਍ЈльмоеблਈимтЕ ਋оЌ਍Іейд–ਖмвоезО , От̙̘Ожфкющз, т̄ь̰зьь̜к ሇйфыжыю иы-ь̙жы ሓᠶьс ы ̘зОтз-ыф ющз, ф̑В̤ь̙жы ؄я зог О В̃тሓؓизьыя ы О В̒з иый цыы, ሇОсሖжыя ыьؐфынк ивьчя От̙̘ь̙жз, ы ؇ሃф ьы, , О̑؇ющз, кОи̡ыя ؄я ؃ОжыжзьыяĤыйьзьь̅гěОтзя а Р ООВ̗ሓьыз йлn–ਔн–਒умоЌалнльмтЕмਔ–਍ਃ਑Вщюеч Кейлм਋сnе–льмлмаਔглнЈльмузЅе––О–мзенеч , тሐ эж̜, ̗᠃б цзиз,, О̆зሤ ьыя ы щ̒В ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ؃ижзь тሃыйф̆ыжвОя ь ̙ь̡з тሐьцыт̡ л–злалзсБлполлмлмзлээеое–Клолл , т̑ф̄яющыя т̄ьг к-ыжчф жв ыьؐфынк ивьчзĐėыт̄̅ы-зОсызăО̘зьь̙жыě- щыяОя ᠓Отз-зьы –егоеоОа–ਔнлмоЌалнльмਓЅB––਒умоеୗ–ти с с ф ти ьз О̃жфзжОжфыя ы фй ыВ̙фяйы О̆зሤ ьыя ̘ሇй̡ ьыя, щ̒В ы Взӂ̡ ሇ᠃жч ь ሇй иы-ьчя кሃфьяя ̘ሇй̡ ьыя ̙̘зьь̙жяВ ̆ ሓььчя к- щы∙я ь ሇйьчя ф̑ሇОжьчя эж т я ሇйфыжыя , ж с ы ыьжзоሇцыы ሇйиы-ьчя жыт̡ ̘ሇй̡ ьыя, ̘зОтз-ыф ющкю кሃфзьв, оикдыьк ̘ሇй̡ жзивь̞ т̆о̡̗сы ь ̕ሓؓизьь̜ эж тзĒ йфыжыяĒз᠓ьс а С̅и О̡ ьыз жзሜыь̄̅ы-зОс̅г тт ሇж О цзивю ̕ሓؓизьыя, О с сыВы ыВзььг фы؇Вы ̆ ሶьь̙жы ыиы ж и ьж тሓؙж̐ж ሇ᠃ж , О с сыВыĚ жзо̒ыяВыĆзжз,ĘкнзжġзОжыОвĒ ᠃ж Đď Ě с̜ěб̡ьза ଂвгеnе–лем апЎ узечвналь вс୙етн਍м਋оЌ਍Іейд–਒у гоਔноЈвнаи ሓоы̏ О цзивю с̃ሆыь цы ыя ؓяжзивь̙жы ыьжзоሇцыы ыя кОыиы, ̘зОтз-зьыя ОыОжзВь̙жы ф ሇ᠃жз О ̆ ሶььчВы ؓжвВы, ыьжзоሇцыы ሓОкሙ̡ ы ̕жыВый цыыĕሃцзОО ěтሇфизьыяа С̑؇ьыз тਊозл–лосе ਖмвлвне Омоевᨅв–਒у 刏̒В жыфь̪ тሇф̡̥̅ ыьщ̒В цы̏ь̥̅ с ̡̥ؒ̅ ь к-ьг-Взӂы-зОс̥̅ В жзሐ ивь̪ жз∏ы-зОс͓̅ ਋евгеnе–льмгоਾеввимвਃо਍ущзе–льмਓЅB––О–мзенеч ф ሇВс я ሓоы̏ ивь̅г ̘ሇй̡ жзивь̅г тሃОжሇьОжф а Отሓؓизьыз ф жьз,хыВ с̜т̏зьж̜ е– ̘ሇй̡ жзивь̞ Оሓؖ л–эਅ олਈ–਒умгоਔноЈвнаи , -жг т̑ф̄ыж ̆ ሓьь̜к ሓ᠓ьск ̙кщзОжфыжв фч᠃б фы؇ ؓяжзивь̙жы, зз О̆зሤ ьыя, От̙̘ Оф̓ог к- Ожыя фďз, ООВ̗ሓьыз с̜тизсО кОи̡ы, ы Оሓؙжф ሇйфыжыя ̆ ሓьь̅г ሓ᠓ьс с с –਒усо਍–еаਖмвлвне О , фсию- ющз, ф Озᠭ Оиз؛ющыз фй ыВ̙фяй ььчз кб̡ьы: ሓоы̏ ивь я ОыОжзВ ̘ሇй̡ ьыя, Вкьыцыт ивь я ОыОжзВ ̘ሇй̡ ьыя, ̘ሇй̡ жзивьчз к-бзжнзьыя ሇйьчя жыт̡, Окᡔзсжч ̘ሇй̡ жзивь̞ ؓяжзивь̙жыŒؓжы,Ē̆ыжзиы,ĕз؇о̅ы) Р ООВ̗ሓьыз ਑л глГ–਒умзалще–ль ф с -зОжфз ̙ь̡ч ОыОжзВч фчяфизьыя ы т̐Ос ̆ ሶььчя ؓжз,а юйк-зьыз ф̑В̤ь̙жз, т̡чхзьыя эщщзсжыфь̙жы ሓ иый цыы ф ̄ыВты ؏̜ нфыжзьыы с̜тизсО кОи̡ы, ы Оሓؙжф ሇйфыжыя ̆ ሶьь̅г ሓᠶьс ь кሃфьяя ̘ሇй̡ жзивь̅г к-бзжؓьыя, Вкьыцыт ивь̜ĐĒзоы̏ ивь̜а Eейд бзоыгь ивьг, тгиыжысы ф Ощзбз б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы хс̄вьыс Вы ОгОжгыж ф н ивьз,хзВ ОгфзбхзьОжфгф ьыы ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя, б йфыжыя ы нбзОьг, тгннзбжсы гн бёььчя нзжз,, гдзОтз-зьыя кОигфы, ния ыя иы-ь̙жьг, О В̒з иый цыы ы тሃщзООы̏ ивьгог О В̃тሓؓизьыя, кОтзхь̞ О̰ы иый цыы, тሐфиз-зьыя ؄я ሇ᠃жч ф ሓоы̏з О цзивю О̆з,Ожфыя ሇйфыжыю ыьь̡ цы̏ь̅гĕ̗зьцы и ă᠄ Ожыа ДияĆ̙жыжзьыяĆ ьь̞İзиыďз̘∃ؐВгĒзхыжвęиз؛ющыз пГиnл г Ожሇ᠃ж жв Вз∇ьыйВ Взжфз؃ВОжфзьь̅г фй ыВ̆з,Ожфыя ы с̃ሆыь цыы ሇ᠃жч к-ሓжؓьы,ă᠒ й̡ ьыяęă؇ሶььчВыĆзжвВыď ėзሒыж̒ыыĂ̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыа ег ОтжыВыйыሃф жв тሃцзОО ктሇфизьыя фй ыВ̆з,ОжфызВ О Вкьыцыт ивьчВы ̘ሇй̡ ьыяВыĕгę̑؇ьыюď̡ч∁кОи̡ы,ĆияĒ йфыжыяă؇ሶььчяĆзжз,а иг С̑؇жв зؐь̓ тሇф̡̓, ь к-ьг-Взӂы-зОс̓ ы ыьщ̒В цы̏ь̓ тሃОжሇьОжфг тг ሇ᠃жзęă؇ሶььчВы ؓжвВы ог С̢ሇьыжв ы ሇйфыжв Озжв к-бзжнзьы,, Отзцы иыйыбкющы∙я ь ሇ᠃жз О ̆ ሶььчВыĆзжвВыа нг С̑؇жв ОыОжзВк ьзтሓሖфь̅г О̰ы ивь̪тз؇о̅ы-зОс̅г О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሶььчяĆзжз,а –г О᠓Отз-ыжв к- Ожыз ̆ ሓььчя щс̄вьыс̡ ̘и Ожы ф тሓ؜зжьчя хс̄вьчя ̄ыВты ؇∥ с̏скሙ ∥ щзОжыф ия∥ О̒зфь̡ ьыя∥ ь тሇфизььчя ь фчяфизьыз юьчя ем ؇ሃф ьы, ы ሇОхыሓьыз ф̑В̤ь̙жз, ؄я ыя О В̒з иый цыы ы О̡зምзьОжф̡ ьыя От̙̘ь̙жз,; мг Р йфыф жв ОыОжзВк фчяфизьыя ж и ьжиыфчя ОзивОсыя хс̄вьыс̡ ы ыя тሐфиз-зьыяĚě- ОжыюġĜзሃтሐяжыяяĕሃоሇВВча уг С̑؇жв ьз̘∃ؐВчз кОи̡ыя ؄я т̡чхзьыя с̜тзжзьжь̙жы ሃؐжзиз, 刑 с̏ьчя тሓؙж фыжзиз,) ф ф̕ሃО я ф̙тыж ьыя, Ож ь̡изьыя иы-ь̙жы ы ሇйфыжыя тሐሃ؏чя й ؇жс̡Ćзжз,а цг Р йሇ᠃ж жв ы фьзؒыжв ь жзሒыж̒ыы е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ОыОжзВк ̘яй жзивь̞ тሃщзООы̏ ивь̞ т̆о̡̗сы ы тзሓт̆о̡̗сы тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡ (ВзӂыОж̡, тз؇о̡̅, тОы∃и̡̅, ф̙тыж жзиз, ؓжОсыя ؃хс̄вьчя к-ሓжؓьы,匥 ж сжз ሇ᠃жьыс̡ ивжзሏ жыфьчя ̒о ьый цы̏ьчя щ̒В ؃хс̄вь̅г ̘ሇй̡ ьыяĆзжз,Ē ььзогġ̑ሇОж ĕ́ф̕ሃО ВĆзжОсг,ă؇ሓьь̙жыа юг С̑؇жв кОи̡ыя ؄я щ̒Выሃф ьыя тሃщзООы̏ ивьчя О̃ᠧзОжф к-ыжзиз,, Отзцы иыОж̡ ы ؒഥ ̘и ؇ющыя ьз̘∃ؐВчВы иы-ь̙жьчВы ы тሃщзООы̏ ивьчВы с -зОжф Выа г СгфзбхзьОжфгф жв ОыОжзВк ыьщгбВ цыгььгог гдзОтз-зьыя тбгцзОО фчяфизьыя, тгннзбжсы ы б йфыжыя гн бёььчя нзжз,, ы ж и ьжиыфг, Вгигнзжы О ыОтгивйгф ьызВ ОгфбзВзььчя ыьщгбВ цыгььг - сгВВᬏыс цыгььчя жзяьгигоы,а ег Пбыфизс жв ь ᬣьчз гбо ьый цыы, ᬣбзжнзьыя фчОхзог тбгщзООыгь ивьгог гдб йгф ьыя, гдщзОжфзььчз гбо ьый цыы, дыйьзО-ОггдщзОжф ния фчяфизьыя ы тгннзбжсы гн бёььчя нзжз, ы ж и ьжиыфг, Вгигнзжыа иг Пбгнгиж жв б йфыф жв Взбч Огцы ивьг, тгннзбжсы гн бёььчя нзжз,; ог ПбзнᬙВгжбзжв ОыОжзВк «Огцы ивьчя иыщжгф» ния гн бёььчя нзжз,а еу -Ќзейन␉ яЃоЍйе–льअЋਆОऔऎ–неййетнсБд–уऊзЅе––О лओенд лऍм оеблਈБд–ਖऔлвне еऊцоЌ਍Јль яЃоЍйе–леग़␉яਅ Іла–ਠгоЍ਍ਂअебсйло਍ЈлеऎईКn–ਠ енਓлnевтਂ вਃо਍ਧзе–леअЋਆОऔऎ–неййетнсБд–уऊзЅе––О лछт਑д–лтЇлж Цзив: О̡зምзьОжф̡ ьыз ь̒В жыфь̪тሇф̡̞ ы ь к-ьг-Взӂы-зОс̞ ᠇йч, ь тሇфизьь̓ ь ̘зОтз-зьыз с̜тизсОь̅г ф̑ؓ,Ожфыя ሇйиы-ьчя Оሓؙжф, От̡̙̘, Взӂ̡ď Ē йфыжызęыОжзВчĒ ᠃жчęė и ьжиыфчВыĝс̄вьыс Выа г СгфзбхзьОжфгф ьыз ьгбВ жыфьг⨕б фгфг, д йч б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы тሃфзؓьыз ̘щзОжфзьь̪тሃщзООы̏ ивь̞ эсОтзሗыйч б йሇ᠇жчф зВч∁ь̒В жыфьч∁ сж̡ ег Пሃфзؓьыз ь к-ьчя ыООиз؃ф ьы, ы ሇйሇ᠃жс тሃоሇВВ тз؇о̅ы-зОс̅г ы тОы∃и̅ы-зОс̅гę̕ሃф̤ؓьыяă؇ሓььчяĆзжз,а иг Р йфыжыз ы О̡зምзьОжф̡ ьыз ь к-ьг-Взӂы-зОс̞ ᠇йч, фьзؒзьыз О̡ሓВзььчя ̘ሇй̡ жзивьчя жз∏̄̅ы, ф Ощзሓ ̒о ьый цыы ሇ᠃жч О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВыĝс̄вьыс Вы Оህ ьый цыя тሃщзООы̏ ивь̞ тзሓт̆огж̡сы ы т̡чхзьыя сф иыщыс цыы тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡ ̘ሇй̡ жзивьчя к-бзжؓьы, ̘и Ожы, Отзцы иыйыбкющы∙я ь ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Вы, ф ж̜ -ыОизęĐОт̄вй̡ ьызВĆыОж ьцы̏ьчяă᠒ й̡ жзивьчяėз∏̄̅ы,а О᠓Отз-зьыз Взжфз؃ВОжфзьь̥̅ Взжሓоы̏ ивь̅г ы Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыя Ощзбз б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы нзжвВы ď ġОз∁кሃфьяяă᠒ й̡ ьыяа яЃоЍйе–леग़I␉㴊–тᨅв–ЏःਓзеощтиऊобЈлполчГःезиб਒лnевтл㼉оЋਆ–лт਍Г ਓЅе––О㼉зенечж Цзив: О̑؇ьыз ОыОжзВч фчяфизьыя ы т̆ؓሤсы ж и ьжиыфчя хс̄вьыс̡, тз؇о̡̅ ы ̒о ьый цы,, ̙кщзОжфияющыя ؓяжзивь̙жв ф Ощзሓ ሇ᠃жч О ̆ ሶььчВы ؓжвВыď ăОь̡зĚ̏скሙьгогĐăиыВты ؏̅гĆфыжзьыяа г Пሃфзؓьыз ы б Охыбзьыз ыьжзиизсжк ивьчяĚ̏скбОьчяĜзሃтሐяжы,ĆияĆзжз ,а М̗ыф цы̏ь яĕ̆ؓሤс Ē ᠃жчęă؇ሓььчВыĆзжвВыġĒзоы̏за ец яЃоЍйе–леग़II␉-Ќалнлеऎ–эоДностнᨅОःਉоЋਆеऔऊзЅе––О лओенд лऎ ਑ਓещдsж Цзив: О̑؇ьыз ؃Ожкть̞, фчО̗̚з∏̄̅ы-ь̞, ь кс̶Вс̞ Оሓؖ ф Ощзሓ ሇ᠃жч О ж и ьжиыфчВы хс̄вьыс Вы т̙ሓؙжф̜ Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыя й ыьжзሓО̡ ььчя ̒о ьый цы,Ē йиы-ь̅гėыт Đġы؇а Р Охыሓьыз Озжы ̘ሇй̡ жзивьчя к-бзжнзьы,, Отзцы иыйыбкющыяОя ь ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьгă؇ሓььчВыĆзжвВыа ег С̑؇ьыз ы ሇйфыжыз ሓоы̏ ивь̞ ыьщሇОжбксжкሖ тг ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Выа Нзтሓሖфь̓ О̰ы ивь̪тОы∃и̪̅тз؇о̅ы-зОс̓ О̕ሃф̤ؓьызă؇ሓььчяĆзжз,ġĒ Вс ∁ሓоы̏ ивь̞ęыОжзВчă᠒ й̡ ьыяа иг С̑؇ьыз с̜тизсО Взሃтሐяжы,, ؐ оь̙жы-зОсыя тሃцзнкб ы Взӂ̡, ь тሇфизььчяď ġчяфизьызĐăжОизжыф ьызĒ йфыжыяă؇ሓььч∁ؓжз,Ēзоы̏ а ог юьщ̒В цы̏ь̓ă᠓Отз-зьызĕሃцзОО ġчяфизьыя,ĕ̆ؓሤсыĐĒ йфыжыя ̆ ሓььчяĆзжз,ġĒзоы̏ ивь̞ęыОжзВзă᠒ й̡ ьыяа ию -Ќзейऩж 伃оЍйе–леअеБлполечइਓейлж РᬚгфгнОжфг бз иый цыз, Вгнзиы б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы хсгивьыс Вы е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы гОкщзОжфиязж ሓоы̏ ивьч, К̃ሆыь цы̏ьч,ĺгфзжĕ́ሇ᠃жзęă؇ሶььчВыĆзжвВы РзОкбОьгз гдзОтз-зьыз б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы ь жзббыжгбыы гди Ожы фгйи о зжОя: ф - Ожы ь к-ьг-Взжгны-зОсгог гдзОтз-зьыя, тзሓт̆огж̡сы ы тгфчхзьыя сф иыщыс цыы тз؇о̅ы-зОсыя с ̡ؒ, ̘̘щзьыя ы ሇОтሃОжሇьзьыя тзሓ؃ф̅г гтчж ⨁ь ĎО㌁㬂̄̅̆Осы,ĐьОжыжкжĒ йфыжыяă᠒ й̡ ьыя㱖 ф - Ожы ̒о ьый цыгьь̪ Взжгны-зОсгог гдзОтз-зьыя, тОыягигог- тзн огоы-зОсгог О̕ሃф̤ؓьыя ሇ᠃жч О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሶььчВы ؓжвВы, с̃ሆыь цыы ̄ыВты ؏̅г нфыжзьыя, ሇйфыжыя ؐОж ьцыгььчя ̘ሇй̡ жзивьчя ሓОкሙ̡ ы юьжзሏзж-жз∏̄̅ы, ‒ ь БОУ еО 㬂̄̅̆Осы, Вь̅̕ሃщыивьч,Ąыцз,» ф - Ожы ыьщ̒В цы̏ь̞ т̆ؓሤсы ‒ ь ГУ еО 㬱зьжб ыьщ̒В жый цыы ы ̰зьсыĚ -зОжф ă᠒ й̡ ьыя㰍 Р дгж О гн бзььчВы нзжвВы ь гди ОжьгВ ы Вᬏыцыт ивьгВ ᬒгфьяя ы ф гдб йгф жзивьчя ᬣбзжнзьыяя ОжбгыжОя ф ОггжфзжОжфыы ሓоы̏ ивь̞ цзизф̞ тሃоሇВВ̞ тг ሓ иый цыы К̏цзтцыы ̘щзь цы̏ ивьг, ОыОжзВч фчяфизьыя ы ሇйфыжыя В̄̆ч∁ж и ьж̡ е жь̞ О̙ж фияющз, ؇ьь̅г ти ь яфиязжОя ̕ሓؓизьыз ĂсуĚных ଂнтąв тг ሇ᠃жзęă؇ሓььчВыĆзжвВы,ġė̜ģыОиз: тሐ лОУ 㬂̄̅̆Осы, ыьОжыжкж ሇйфыжыя ̘ሇй̡ ьыя» ĂсуĚный ଂнтĞ ᬅԁдинЁующБ అдготԔᬊ ంдഃԃԔ అ сԌąвԗденП Ԙഁенных детей ; ĂсуĚный ଂнт అ čзčбԕᬂ сКтемы дЍгнԚтЛи одഁеннԚти детей܄܉ехആГмԔ܂е܁еഎГഋЄ ; тሐ ГУ еО 㬱зьжб ыьщ̒В жый цыы ы ̰зьсы с -зОжф ̘ሇй̡ ьыя» - ĂсуĚный܄нфԁмഋЅнныᄇଂнт и тሐ БОУ еО 㬂̄̅̆Осы, Вь̅̕ሃщыивьч, иыцз,» ĂсуĚный ԎЉఄадный ଂнтĞ ଂнт дКтആ଄оннԃо ԒученТ, с ԅĘинഋЅннԣ анഎЕЖесᬄй܋ентĞ܇нഊчнԣКследԔകельсᬍя܎ഒԁകԁТ ㌕ሇфизьыз тሃцзОО̜ ሇйфыжыя ̆ ሓььчя ؓжз, ф ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВз ̘ሇй̡ ьыя ̙кщзОжфиязжОяģзሓйęиз؛ющызĜз∇ьыйВч: 㴊ਅзл–ольअЋунОऔऊзЅе––О лओенд л5 юйк-зьыз ы щ̒Выሃф ьыз о̙к؇ሙжфзьь̅г ы О̰ы ивь̅г й с й ь ሇ᠃жк О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю т̙ሓؙжф̜ тሃфзؓьыя В̏ыж̒ыьо ę̙ж̭ьыяĒ ᠃жчęă؇ሶььчВыĆзжвВыġĒзоы̏з; С̑؇ьыз тሃоሇВВ Взжфз؃ВОжфзьь̅г фй ыВ̆з,Ожфыя ф ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю ф ሓоы̏з 刃᠒ й̡ ьыз, скивжкሇ, От̒ж, В̄̆зжь яĕ̄ыжыс ,ę̰ы ивь яĕ̄ыжыс ĐĆል卖 С̑؇ьыз ሓоы̏ ивь̅г К̃ሆыь цы̏ь̅г Сгфзж тг ሇ᠃жз О ̆ ሶььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю О фсию-зьызВ ф ьзог тሓؙж фыжзиз, Дзт ሗ Взьж ă᠒ й̡ ьыяĂ̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы, Дзт ሗ Взьж ĚкивжкбчĐă− ьч ̘吓сж̡ скивжкሏ̅г ь Оизؐя е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы, К̜ыжзж тг щыйы-зОс̞ скивжкбз,ęт̒жᬁыĜгйёжь̞ĕ̄ыжысзĂ̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыа Р йфыжызĚ̃ሆыь цы̏ь̪ ь иыжы-зОсгогıзьжሇĕ́ሇ᠃жзęă؇ሓььчВыĆзжвВы; С̑؇ьыз ሓзОжሇ 则ыОжзВч) с̏скбО̡, с̏щзሓьцы, ы ؒа Взሃтሐяжы,, тሓؕ̄ о ющыя ̘яй жзивькю фй ыВ̙фяйв кሃфьз,: ሓоы̏ – ሇ,̏ – ̘ሇй̡ жзивь̓ к-бзжнзьыз ы ь тሇфизьы, ̘ሇй̡ ьыз 刏 кс ) – скивжкሇ – От̒жŒщыйскивжкሇ卖 СгфзምзьОжф̡ ьыз Вз∇ьыйВ , ь тሇфизьь̅г ь сжыфый цыю к- Ожыя ̆ ሓььчя ؓжз,ġĹзؓሇивьч∁тሃоሇВВ яŒс̏скбО ∥ăиыВты ؇∥Ě̏щзሓьцыяяĐĆል卖 С̑؇ьыз ሇ,̏ьчя ሓОкሙьчя цзьжሃф 刚̏О̄ы؇цыя ሓОкбОьчя ф̑В̤ь̙жз, ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВч ̘ሇй̡ ьыя тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю) ь ᠇йз цыщሃфчя хс̄, ᠇й̡чя ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы, ы к-ሓжؓьы,Ć̄̕ьыжзивь̅гă᠒ й̡ ьыяĐĒзОкሙьчяİзьжሃф; ечОжሇыф ьыз ሇ᠃жч О Вкьыцыт ивьчВы ሇ,̏ Вы 划зОкሙьчВы цзьжሇВы) тг т̆ؓሤсзă؇ሓьь̙жыĐė и ьж ď ăОь̡зęзжзф̅гġй ыВ̆з,Ожфыяа яਅ Іла–ਂऊଂвгеnе–леऔਃо਍ущзе–льऊзЅе––О㼉зенеч㈉ ие Отሓؓизьызĕሇф̡ч∁̙ь̡ę̕ሃф̤ؓьыяă؇ሶььчяĆзжз,Đę̑؇ьыз ь̒В жыфь̪тሇф̡̞Ę йч━т̑ф̄яющз,ăОкщзОжфияжвĴщщзсжыфькюę̰ы ивь̪ тОы∃и̪̅тз؇о̅ы-зОскюĒ ᠃жᬁОă؇ሶььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю; Р йሇ᠃жс ď̒В жыфьч∁؃скВзьж̡,ă᠓Отз-ыф ющыяĒ ᠃жᬁОă؇ሶььчВы ؓжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвюŒК̏цзтцыяĒзоы̏ ивь̞ęыОжзВчĕ̐Ос Đ т̆ؓሤсыă؇ሶььчяĐė и ьжиыфчяĆзжз,ĐĜ̄̆ёжы,ķзоы̏ ивьч,Ě̜тизсО Взሁт́ሓ иый цыыľ̏цзтцыыĒ̙Оы,Ос̞ď цы̏ ивь̞ęыОжзВчġчяфизьыяĐ ሇйфыжыяĜ̄̆ч∁ж и ьж̡,ŏЦП卖 Р йሇ᠃жс ľгВтизсО ĸ̤̄зьы,ăĚ̏скሙ ∥ăиыВты ؇∥Đьч∁Взሃтሐяжыяя ؄яĆзжз,ĐĜ̄̆ёжы,ę̅и О̡ ььчяď ěሃфьзĒзоы̏ ,Ĝкьыцыт ивь̅г ̘ሇй̡ ьыя,ă᠒ й̡ жзивьчяě-бзжؓьы,; Д̄̕ьзьызġĆз,Ожфкющызď̒В жыфьчзĆ̚кВзьжчķСОŒП̤̄зьыяăд жжзОж цыыĬ㌥ĕз؇о̅ы-зОсыяĐĒкс̡̆ящыяĚ ̡ؒĐĆል匁Оİзивюćсжыфый цыы ሇ᠃жчęă؇ሓььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвюа 与–Јв਍ਂऊଂвгеnе–леऔਃо਍ущзе–льऊзЅе––О㼉зенеч5 РзОкሙь̓ă᠓Отз-зьызĐĕ̆ؓሤс ď ă᠄ Ожь̜ěሃфьзĒзоы̏ ивь̞Ĝ̆зиы О̕ሃф̤ؓьыяă؇ሶььчяĆзжз,Đė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжы П̆ؓሤс ę̰ы ивьгđь -ыВчяĕሃзсж̡ĿĒ йሇ᠃жс ęыОжзВчąሇьж̡,İзизфчя тሃзсж̡ĐĆል Пሐфиз-зьызęሓؙжфĕሓؕሐьыВ жзиз,Ēзоы̏ ,ăᠧзОжфзььчяĠ̏؃фġĚ -зОжфз От̏О̒Ос̞ĕ̆ؓሤсыĒ ᠃жчęĆзжвВыĐĜ̄̆зжвю Р Охыбзьыз тб сжысы ффзнзьыя ОжыВᬄыбкющыя ь нд фгс ы нгти ж тзн ого В, эщщзсжыфьг ы бзйкивж жыфьг гбо ьыйкющыя б дгжк О гн бзььчВы нзжвВыа С̑؇ьызĜ жзሐ ивьчяĒзОкбО̡,ę̒ йВзሏчяĕ̙ж физььчВđ ؇- В ОО̘̓Ġыь ьОыሃф ьызĒзоы̏ ивьчяĕи̧ ؃сĐě-бзжнзьы,,Ē ᠃ж ющыяĕг ؇ьь̞ĕሃ᠄зВз Сж ᠐ивь̓Ġыь ьОыሃф ьызĚ̏скбОьчяĜзሃтሐяжы, ㌚ሓтизьызĜ жзሐ ивь̪жз∏ы-зОс̞Ę йчă᠒ й̡ жзивьчяě-ሓжؓьы,, тሐ̘ሓжзьызĜ жзሐ и̡ĐĐьОжбкВзьж̡Ćияă᠓Отз-зьыяě-з᠏̅гĕሃцзОО а С̆зሤ ьыз ؓяжзивь̙жы ы фй ыВ̆з,Ожфыз Ожማсжкб ы к-бзжнзьы, тг фчяфизьыю ы ሇйфыжыюă؇ሓььч∁ؓжз,Đė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжыĕሐф̆ыжОяġė ᠄ഈа ии ыОഊബህ ьый цы̏ь яāВ̆зивěтб физьыя Фвач,жыдОщжчሇС« »ሒвп,лаМ,ሎльК щሖыж –ыйавжасылж бзватбчалḟ Сб᠒,бпщГб㸇бз᠍щж, –ыйавжасылж бзватбчалḟ Сб᠒,бпщГб㸇бз᠍щж, –ыйавжасылж Гк᠙жквь ḇ бжваль бзhыГжбч Гк᠙жквлб,б лащ᠐пḟ »бсḗыж ᄒ tḕḜыщГб㸇 Гк᠙жквыф щᄒвжк ḇ сб᠒пpхлб㸇ᄒ᠞жṀы :ḎḠжывщжчб бзватбчалḟ 㩅r« aылжв ,лtሔсаж,таМ,, , ሽылГ, ГаВыщжча ሓватሖал,ю »ббвп,лаМḒллбУ ала᠞ж,ВыщГḾ Мылжв 㩄n aылжв б᠞сᄞаплбК ᄒп,бжбчГ, sакВлбУ Ḡщ᠐пбчажы᠙щГаю ᠍збважбвḟ aылжв пḠжалМḒллб,б бзкВылḟ :«䨻 iбМ,ഘОльы йഔжлывь :кл,М,йадОльы бзᐍтбчажыдОльы кВᐐхఐл,ю :кл,М,йадОльы ᐐщкᐠльы Мылжᐏ ио Т ᠄ыц Ĉ ыпЎ ਓечвналеऔностнᨅऎचnоещзе–лчःуऍОьайе–лsऎअЌалнлsऊзЅе––О㼉зенечऎआБЈнйлаਖइ਑ਓBщлм –ЉоеблਈБд–ਇचо਍–е яЎ е–਍ЈлеऔностнсоО ъсnоещзе–ль" 业–тКлਈБ яਓеощЈлеओеьнейд–ਔнл Дзт ሗ Взьжă᠒ й̡ ьыяă᠄ Ожы Дзт ሗ ВзьжĚкивжкбчĐă− ьч ̘吓сж̡Ěкивжкбьгогď Оизؐя К̜ыжзжĕ́щыйы-зОс̞Ěкивжкሓ, От̒жᬁыĜ̄̆ёжь̞ĕ̄ыжысз ̕ሓؓизьыз ̙ь̡ьчя ь тሇфизьы, фчяфизьыя ы т̆ؓሤсы ̆ ሓььчя ؓжз,ĐĜ̄̆зжы; с̃ሆыь цыя ؓяжзивь̙жы ОжማсжкбĐġз؃ВОжф; т̆ؓሤс тሃءыжзьыя ̆ ሓьь̞ В̄̆зжы ф О̰ы ивькю Ощзማ ы эс̜̏ысᬁሓоы̏ ; к- Ожыз ф ሇ᠃жз с̃ሆыь цы̏ьгог О̡зж фчяфизьыя ы т̆ؓሤсыă؇ሓььчяĆзжз,Đė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжыġĒзоы̏з; О̅и О̡ ьыз, щ̒Выሃф ьыз о̙к؇ሙжфзььгог ы О̰ы ивь̅г й с й ь ሇ᠃жк О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвюഁ кжфзሤؓьыз Рзоы̏ ивь̞ К̏цзтцыы ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю О̡зምзьОжф̡ ьыз й с̏̆ жзивь̞ ы ь̒В жыфь̪тሇф̡̞ ᠇йч ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю ф ሓоы̏з; ሓОкሙьгз ̘зОтз-зьыз ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвюġĒзоы̏з; ሇйфыжыз ыьщሇОжбксжкሖ тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы В̄̆зжвю; В̏ыж̒ыьоĕሃءыжзьыяă؇ሓььчяĆзжз,,Ĝ̄̆зжы; к- ОжызġĐьщ̒В цы̏ьчяĕሃзсж ≖ к- ОжызġĒ ᠃жзď к-ьчяĚ̏щзሓьцы,; О̑؇ьыз зؐь̞ ሓоы̏ ивь̞ ᠇йч ؇ььчя ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжы; с̏скбОь я т̆ؓሤс ̒о ьый цы,, тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡,ă؇ሓььчяĆзжз,а с̏жሃивĒзйкивж ж̡Ćзяжзивь̙жыа БО㌁еОĻе̄̅̆Осы, Вь̅̕ሃщыивьч,Ąыцз,» 刷зоы̏ ивьч,İзьжбĕ́ሇ᠃жзę ̒о ьый цыяĆзяжзивь̙жы ыьь̡ цы̏ь̅г ̘ሇй̡ жзивь̅г ̕ሓؓизьыз о̙кн бОжфзььгог ы О̰ы ивь̅г й с й ь ሇ᠃жк О ̆ ሓььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвюഁ ሇйሇ᠃жс Рзоы̏ ивь̞ К̏цзтцыы ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ин ыьжзиизсжк ивьгă؇ሶььчВы хс̄вьыс Вы) к-ሓжؓьыяĆия ыьжзиизсжк ивь̪ ̆ ሓььчяĆзжз,; с̃ሆыь цыяĆзяжзивь̙жы т́ሓ иый цыы Мгнзиы б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы хсгивьыс Вы ф е̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыď о̆ча О̑؇ьызęыОжзВч с̃ሆыь цыыăиыВты ؏̅г 刐ьжзиизсжк ивьго͓ ءыжзьыяġĒзоы̏з ሇйфыжыз ؐОж ьцы̏ьчя ̘ሇй̡ жзивьчяĒзОкሙ̡ ы юьжзሏзж-жз∏̄̅ы, ሇ᠃жчęĐьжзиизсжк ивьг ̆ ሶььчВыĆзжвВы ؓжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю ሇйሇ᠃жс й с̏̆ жзивь̞ ы ь̒В жыфь̪тሇф̡̞ ᠇йч ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю ф ሓоы̏з; ̒о ьый цыяă᠒ й̡ жзивь̅гĕሃцзОО ęĐьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВыĆзжвВыĐйġОз∁Вкьыцыт ивьчяă᠒ й̡ ьы, е̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыа ̒о ьый цыяĆзяжзивь̙жыİзьжሇĆыОж ьцы̏ь̅гăдк-зьыяĆия ̒о ьый цыяĐьؐфынк ивь̞Đąማтт̡̞Ē ᠃жчęă؇ሓььчВы ؓжвВыĒзоы̏ ęĐОт̄вй̡ ьызВğьжзሏзж-жз∏̄̅ы,Đ ؐОж ьцыгьь̅гă᠛-зьыя; ̒о ьый цыяĆзяжзивь̙жыľ̃ሆыь цы̏ь̪ćь иыжы-зОс̅г цзьжሇęİзивюĚ̃ሆыь цыыăОь̡ьч∁ь тሇфизьы, ؓяжзивь̙жыġĒ ᠃жзęĐьжзиизсжк ивьгă؇ሓььчВыĆзжвВыď жзሒыж̒ыыĂ̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыč В̏ыж̒ыьоĒ ᠃жчęĐьжзиизсжк ивьгă؇ሶььчВыĆзжвВы ሓоы̏ ; скሐሃф ьызĒзоы̏ ивь̞Ę йчĆ ььч∁̆ ሶььчяĆзжз,Đ тз؇о̡̅-ь Ож фьыс̡; скሐሃф ьызĒзоы̏ ивь̅гğьжзሏзж-т̒ж и ĕ́ሇ᠃жзę ыьжзиизсжк ивьгă؇ሶььчВыĆзжвВы; ̒о ьый цыяıзьжሇăиыВты ؏̞ĕ̆о̡̗сыĆияęзжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыяĕ́ф̕ሃО ВăиыВты ؏̞ĕ̆о̡̗сы ̆ ሶььчяĆзжз,; ሇйሇ᠃жс ęыОжзВчăиыВты нġĒзоы̏зĐăህ ьый цыя ሓоы̏ ивьчяăиыВты إĐьжзиизсжк ивьчяĚ̏скሙ̡; ыьщ̒В цы̏ь̓ĐĜзӂы-зОсгзę̕ሃф̤ؓьыз Вкьыцыт ивь̅гĴж т ĂОзሃООы,Ос̞ăиыВты ؖĝс̄вьыс̡; ̘зОтз-зьызĕ̆о̡̗сыě- Ожыяĕ̘зؐжзиз,Đĕሐйёሃф ሓоы̏ ивь̅гĴж т ġđ сию-ыжзивь̜Ĵж тзĂОзሃООы,Осг, ̄ыВты ؖ; ь иыйĆзяжзивь̙жыĕ́ь тሇфизьыяВĒ ᠃жч; ̒о ьый цыяĆзяжзивь̙жы ь к-ьг-ыООиз؃ф жзивОс̞ и– и ᠃ሇж̒ыыĕሃ᠄зВĒ ᠃жчęāыьжзиизсжк ивьгă؇ሓььчВы ؓжвВы лО㌁еОŏПОĻе̄̅̆Осы, ыьОжыжкжĒ йфыжыяă᠒ й̡ ьыя» ь к-ь̪Взӂы-зОсгз О̕ሃф̤ؓьыз ሇ᠃жч О ̆ ሶььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю фй ыВ̆з,Ожфыз О ̒о ь Вы ктሇфизьыя ь ሓоы̏ ивь̜ ы Вкьыцыт ивьчяěб̡ьяя ؐ оь̙жы-зОс я ы с̏Окивж цы̏ь я т̧̜в ؓжяВ ы ሃؐжзияВ ф ф̕ሃО я фчяфизьыя ы ሇйфыжыяă؇ሓьь̙жы ь к-ь̿Взӂы-зОсгз ̘зОтз-зьыз ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ыė и ьжиыф̞ĜгйёжвюġĒзоы̏з; с̃ሆыь цыя ̙ь̡ьчя ь тሇфизьы, ؓяжзивь̙жы ф ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю ф - Ожы ь к-ь̪ Взӂы-зОсгогă᠓Отз-зьыя; т̡чхзьыз сф иыщыс цыы тз؇о̡̅ ОыОжзВч ̘ሇй̡ ьыя ы ؒа 刚кивжкб , От̒ж) й О-зж ؃т̄ьыжзивь̅г фчؓизьыя Оሓؙжф (ф ሇВс яİзизф̞ĕሃоሇВВч卖 ሇйሇ᠃жс ы фьзؒзьыз Отзцы иыйыሃф ььчя тሃоሇВВ 刜̆киз,) тг т̆о̡̗сз тз؇о̡̅ ؄я ሇ᠃жч О ̆ ሶььчВы ؓжвВы; ̒о ьый цыя ы тሃфзؓьыз ОзВыь ሃф, сбкоичя Ож̡̄ тг тሃ᠄зВ Вę̕ሃф̤ؓьыяă؇ሶьь̅гĒзᠶьс ; О̑؇ьыз ᠇й̡чя ти̧ ؃с тг тሃ᠇цыы ь̡чя жз∏̄̅ы, тг ؇ьь̜к ь тሇфизьыю ь ᠇йз Вкьыцыт ивьчя ሓОкбОьчя цзьжሃф; Взӂы-зОс я т̆ؓሤс тз؇о̡̅, бкс̡̆ыжзиз, ̘ሇй̡ жзивьчяě-ሓжؓьы,; ̘̘щзьыз ы ሇОтሃОжሇьзьыз ̕чж ሇ᠃жч к-ሓжؓьы,, тз؇о̡̅ĕ́؇ьь̜ᬁь тሇфизьыю; ሇйሇ᠃жс Ě̜тизсО Ćы оь̙жы-зОсыяĕሃцзнкбĐĜзӂ̡ фчяфизьыяă؇ሓьь̙жы; ሇйሇ᠃жс ሓс̜зь؇цы, тг тሃфзؓьыю ؐ оь̙жысы ы с̏Окивжыሃф ьыюăġ̕ሃО Вă؇ሶьь̙жы; ь иыйĆзяжзивь̙жыĕ́ь тሇфизьыяВĒ ᠃жч; тሃфзؓьыз ؐ оь̙жы-зОсыя тሃцзнкб ы с̏Окивж цы, ؓжз, ы ሃؐжзиз,ĕ́й тሃОк; с̏Окивжыሃф ьыз тз؇о̡̅ ы ሃؐжзиз, тг ф̕ሃО В ؓжОс̞ ̆ ሓьь̙жыа Г㌁еОĻЦзьжሁыьщ̒В жый цыыĐ ̰зьсыĚ -зОжф ă᠒ й̡ ьыя» ыьщ̒В цы̏ь я т̆ؓሤс ě- Ожьыс̡ О̑؇ьызĐĕ̆ؓሤс Đьщ̒В цы̏ь̅гğьжзሏзжĿĕ̒ж и «О؇ሶььчзĆзжыĂ̄̅̆-ыьч㱖 им 划зОкሙьч,İзьжбĐьщ̒В цы̏ь̞ т̆ؓሤсыě- Ожьыс̡ĕሃцзОО ) тሃцзОО О̑؇ьызĐėз∏ы-зОс яĕ̆ؓሤс Ēзоы̏ ивьчяĘ йĆ ььч≖ т̆ؓሤс ę ,ж̡ą̙к؇ሙжфзььчяě-бзжнзьы,; ыьщ̒В цы̏ь яĐĜзӂы-зОс яĕ̆ؓሤс ę ,ж̡ Вкьыцыт ивьчяě-ሓжؓьы,; ሇйфыжызĕз؇о̅ы-зОсыяĜ̆зиз,ĐОт̄вй̡ ьыяğьжзሏзж- жз∏̄̅ы,ġĒ ᠃жзęă؇ሓььчВыĆзжвВы; ь иыйĆзяжзивь̙жыĕ́ь тሇфизьыяВĒ ᠃жча Б й̡чзě-ሓжؓьыяăᠧзогĐ ؃т̄ьыжзивь̅гă᠒ й̡ ьыя 划зОкሙьчзİзьжሖęзжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыя) с̃ሆыь цыя ሇ᠃жч О ̆ ሶььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю тг ሇйиы-ьчВ ь тሇфизьыяВ 切с ؓВы-зОс̞ 刐ьжзиизсжк ивьг, 切с ؓВы-зОс̞匥 ∛؃жзОжфзьь̞, тОы∃В̗̒ь̞, О̰ы ивь̞, жф̒-зОс̞ ̆ ሶьь̙жы) ̙кщзОжфизьыз ыьщ̒В цы̏ь̞, с̏Окивж жыфь̞, Взӂы-зОсг, ы ь иыжы-зОс̞ĕ̆ؓሤсыа с̃ሆыь цыяăОь̡ьч∁ь тሇфизьы,Ćзяжзивь̙жыġĒ ᠃жзę ̆ ሓььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвюď Вкьыцыт ивь̜ěሃфьз; В̏ыж̒ыьоĒ ᠃жчęă؇ሶььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞ В̄̆ёжвюĜкьыцыт иыжзж ; О̑؇ьызĐĚкሐሃф ьызĜкьыцыт ивь̞Ę йчĆ ььчяă؇ሶььчя ؓжз,Đė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжыĐĕз؇о̡̅-ь Ож фьыс̡; О̑؇ьызĜкьыцыт ивьгогĘ ьс ĕз؇о̅ы-зОс̅гăтчж Ē ᠃жч Оă؇ሶььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю; ሇ᠃ж ęğьжзሏзж-т̒ж и̜ĕгĒ ᠃жзęă؇ሶььчВыĆзжвВыĐ ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю; ሇйфыжызĕз؇о̅ы-зОсыяĜ̆зиз,ġĒ ᠃жзęă؇ሓььчВыĆзжвВы ыė и ьжиыф̞Ĝгйёжвю; ̒о ьый цыяĐĕሃфзؓьызăиыВты إĚ̏щзሓьцы,,ćсцы,, с̏скбО̡ėф̒-зОсыяĐĐООиз؃ф жзивОсыяĒ ᠃жăдк- ющы∙я ыĐьч∁Взሃтሐяжы,ęăдк- ющыВыОяď ěሃфьзě-бзжؓьыяĐ Вкьыцыт иыжзж ; ̒о ьый цыяĒ ᠃жчĕሃщыивьч∁и озሓ,Ćияă؇ሶььч∁ؓжз,Đ ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжыĕ́ь тሇфизьыю; ሇйሇ᠃жс Đĕ̆ؓሤс Đьؐфынк ивьчяĕሃзсж̡ О̕ሃф̤ؓьыяă؇ሶьь̅гĒзᠶьс Đė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжы; ыьщ̒В цы̏ь яĐĜзӂы-зОс яĕ̆ؓሤс Ĝкьыцыт ивьчя к-ሓжؓьы,ĕгęф̓Вᬁь тሇфизьыю; фзؓьызĜ̏ыж̒ыьо ĕሃءыжзьыяă؇ሶьь̅гĒзᠶьс ĐĘ йч ؇ььч∁̘ă؇ሶььчяĆзжяяĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжыĕг ь тሇфизьыяВĆзяжзивь̙жыě-бзжнзьыя; иу ̘зОтз-зьызě- Ожыяĕ̘зؐжзиз,ĐĕሐйёሃфĒзоы̏ ивьчя с̏скбО̡Đę̒зфь̡ ьы,ġ́фОзሃООы,ОсыяĴж т я ь иыйĆзяжзивь̙жыĕ́ь тሇфизьыяВĒ ᠃жча яਾлБд–ОеःЅн–еоО ㌣ሓжؓьыяġчОхзог тሃщзООы̏ ивь̅гă᠒ й̡ ьыя ФГБО㌁еПОĻе̄̅̆Осы, о̙к؇ሙжфзььч,ĕз؇о̅ы-зОсы, кьыфзሙыжзж» ФГБО㌁еПОĻЧзሓт̡зцсы, о̙к؇ሙжфзььч,ěьыфзሙыжзж» ь к-ь̓ę̕ሃф̤ؓьызĐ ыйк-зьызĕሃ᠄зВĒ ᠃жчę ̆ ሓььчВыĆзжвВыĐ ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю ыйк-зьызĕሃ᠄зВĕ́ь тሇфизьыюģзሓйę̰ы̄̅ы-зОсызĐ тОы∃и̪̅тз؇о̅ы-зОсызĐООиз؃ф ьыя; ̕ሓؓизьызăОь̡ьч∁ь к-ьчяĕ̆∃؃фġęыОжзВзĒ ᠃жчę ̆ ሶььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю; ̒о ьый цыяď к-ьчяĚ̏щзሓьцы,ĕ́тሃ᠄зВ ВĒ ᠃жч; ффзؓьызęтзцскбО Ćияęжкнзьж̡ĻОО̘зьь̙жыĒ ᠃жчę ̆ ሶььчВыĆзжвВыĐė и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжвю㰍 иц -Ќзейप␉ ,в–਍–Оеइе–Јлп ОअеБлполлइਓейлж Дия бз иый цыы В гнзиы б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы хсгивьыс Вы ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь ࠉ਋⨈ऊ7 о̆ч тሐ̒ыжзжьчВы яфияюжОя Оизнкющыз ̙ьгфьчз Вз∇ьыйВч: тбгоб ВВьг-цзизфг, Взжгн бз иый цыы, тбгзсжьч, Взжгн, тбыгбыжзжьгз б йфыжыз бзОкбОьг, д йч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы ф ̘и Ожыа Пбгоб ВВьг-цзизфг, ы тбгзсжьч, Взжгнч бз иый цыы т гйфгияж бзх жв гОьгфьчз тбгдизВч, ыВзющызОя ф гбо ьый цыы б дгжч О гн бзььчВы нзжвВыа ㌒гфьы ሓ иый цыы В̆зиы тг ь тሇфизьыяВ ሇ᠃жч О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы ؓжвВы ф ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВзă᠒ й̡ ьыяĕ ሓؙж физьч фė диа଍ е ОггжфзжОжфыы О жбздгф ьыяВы К̏цзтцыы ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя ы ሇйфыжыя В̄̆чя ж и ьж̡ тбзни о зжОя б йб дгж жв ሓоы̏ ивькю цзизфкю тሃоሇВВк тг зз бз иый цыыа Бкнᬗ гтбзнзизьч сгьсбзжьчз Взбгтбыяжыя, Обгсы, гжфзжОжфзььгОжв ы ьзгдягныВгз щыь ьОыбгф ьыза Кгьцзтцыю, тбгзсжч ы ти ьч тбзнтги о зжОя сгьсбзжыйыбгф жв ф фзнгВОжфзььчя тбгоб ВВ я, тбгзсж я ы ти ь я б йфыжыя, тбгоб ВВ я, тбгзсж я ы ти ь я б йфыжыя с жнгог Вкьыцыт иыжзж гди Ожы ы гжнзивьчя к-бзжнзьы, гдб йгф ьыяа Цзизфгз щыь ьОыбгф ьыз ы тгфчхзьыз гжфзжОжфзььгОжы й эщщзсжыфьгз б Оягнгф ьыз ОбзнОжф гйь - зж щгбВыб̡ ьыз дюнжзж , тбзнь йь -зььгог ния б йфыжыя бзоыгь ивьг, ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы, ф б Вс я Ожሇжзоы ы ሇйфыжыя ̘ሇй̡ ьыя ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь тзሐ̆ ؃ ࠉࠉ о̆ , кжфзሤнзьь̞ т̙ж ь̡изьызВ ПሇфыжзивОжф ̘и Ожы ̗ ц В ሗ ࠉन о̆ N ନ⸥ ы тгн тሃоሇВВч « О؇ሓььчз ؓжы » ؃ио̙ሃ-ь̞ цзизф̞ĕሃоሇВВчĻР йфыжызă᠒ й̡ ьыяġĂ̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожыď Ĉऊਪࠉਲą̆ч㰍 Пбыгбыжзжьгз б йфыжыз бзОкбОьг, д йч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы ф ̘и Ожы тሓؕ̄ о зж ти ьгВзбьгз Огйн ьыз бзОᬒОгф, ьзгдягныВчя ния ᬙжг,-ыфгог б йфыжыя бзоыгь ивьг, ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВыа Р Отбзнзизьыз бзОᬒОгф тбы эжгВ нгижьг гжфз- жв й н - В гдзОтз-зьыя б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы сгьсሓжьчя ሇ,гь я ыě-бзжؓьыяяа Пи ьĒз иый цыыĽ̆зиыĕሓؙж физьġė ᠄аīа ою Т ᠄ыц ċ 伅਍–лअеБлполлइਓейлःਉ–ЃоЍйе–ль अЋਆОऔऎ–неййетнсБд–уऊзЅе––О лओенд лм аअеблਈБд–ਖऔлвне еऊଅЌ਍Јль 伅уа–л яЃоЍйе–ль -еблਈБд–Џऔлвне и ਋оЌ਍Јль жс–лКлгБд–Оеऔлвне О ਋оЌ਍Јль ,ଅЌ਍Іейд–Оем ᩈоещзе–ль ясц夂тнО॔зенлГ оузлнейл" яЃоЍйе–лемIжмяਅ инла–ਠгоиа਍ਂмоебсйло਍Јлемлм–Кn–ਠ енਓлnевтਂмвਃо਍ущзе–лемоЋਆОмвмл–неййетнсБд–у узЅе––О лछт਑д–лтЇлж уаСгфзбхзьОжфгф ьыз ьгбВ жыфьг⨕б фгфг, д йч б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы тሃфзؓьыз ̘щзОжфзьь̪ тሃщзООы̏ ивь̞ эсОтзሗыйч б йሇ᠇жчф зВчя ь̒В жыфьч∁ сжгф ਍ С̑؇ьыз К̃ሆыь цы̏ь̅г С̡зж тг ሇ᠃жз О ̆ ሶььчВы ؓжвВы –а Р йб дгжс Вгнзиы б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы хсгивьыс Вы ф е̄̅̆Ос̞ ̘и Ожы ь ࠉੌą̆ч ଍ Р йሇ᠃жс ы ሓ иый цыя ሓоы̏ ивь̞ цзизф̞ тሃоሇВВч тг ሓ иый цыы К̏цзтцыы ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя ы ሇйфыжыя В̄̆чя ж и ьж̡а ⬍ Р йሇ᠃жс т сзж бзоыгь ивьчя ьгбВ жыфьчя тб фгфчя сжгф, бзокиыбкющыя щкьсцыгьыбгф ьыз ы б йфыжыз ОыОжзВч б дгжч О ਍ Р йሇ᠃жс ы ሓ иый цыя Вкьыцыт ивьчя цзизфчя тሃоሇВВ тг ሓ иый цыы К̏цзтцыы ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя ы ሇйфыжыя В̄̆чя ж и ьж̡а ࠍ Р йሇ᠃жс т сзж Вᬏыцыт ивьчя ьгбВ жыфьчя тб фгфчя сжгф, бзокиыбкющыя щкьсцыгьыбгф ьыз ы б йфыжыз ОыОжзВч б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы нзжвВы ଍ Р йሇ᠃жс ы эсОтзሗый цзизфчя тሃоሇВВ, тሃзсж̡, ти ь̡ ሇйфыжыя ਍ есию-зьыз ф ти ьч ሇ᠃жч к-бзжнзьы, ы ф тሃоሇВВч ሇйфыжыя ሇйؓи̡ тг ̒о ьый цыы ሇ᠃жч тг фчяфизьыю ы ሇйфыжыю ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчя хс̄вьыс̡а ࠍ Р йሇ᠃жс т сзж ьгбВ жыфьчя тб фгфчя сжгф гдб йгф жзивьгог к-бзжнзьыя, бзокиыбкющыя щкьсцыгьыбгф ьыз ы б йфыжыз ОыОжзВч б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг ਍ ㌣ Ожыз ф ሇйሇ᠃жсз ы ̘Окжнзьыы ь̒В жыфьчя ؃скВзьж̡а ࠍ ㌣ Ожыз ̆ ሶььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ф ሇ᠃жз с̃ሆыь цы̏ьгог ̒о ь ěтሇфизьыяа о ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы нзжвВы 5а Р йб дгжс ы эсОтзбжый цзизфчя тбгоб ВВ, тбгзсжгф, ти ьгф б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы ь бзоыгь ивьгВ кбгфьза па УОыизьыз огОкн бОжфзььгог ы гдщзОжфзььгог сгьжбгия й с -зОжфгВ гдб йгф жзивьчя кОико ф Ощзбз б дгжч О гн бзььчВы нзжвВыа 7а еьзнбзьыз тгОжгяььгог Вгьыжгбыьо б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы ь Вкьыцыт ивьгВ кбгфьза гн бзььчВы нзжвВы ଍ Р йሇ᠃жс ы эсОтзሗый тሃоሇВВ, тሃзсж̡, ти ь̡ ሇйфыжыя ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы гдб йгф жзивьчя к-бзжнзьыяяа ࠍПሃфзؓьыз ь к-ьчя ыООиз؃ф ьы, ы ሇйሇ᠃жс тሃоሇВВ тз؇о̅ы-зОс̅г ы тОы∃и̅ы-зОс̅г О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሓььчяĆзжз,а ਍ Оህ ьый цыя ሓоы̏ ивьчя ыООиз؃ф ьы, тሃ᠄зВ ̆ ሓьь̅г ሓ᠓ьс 则̡ВзОжьг О фкй Вы匥 тሃ᠄зВ т̆ؓሤсы ̆ ሓьь̙жы, ф жണа О̑؇ьыз ̘и Ожьчя эсОтзሐВзьж ивьчя ти̧ ؃с, тሃоሇВВ ؇тж цыы ̆ ሓььчяĆзжз,а ࠍ Пሃфзؓьыз с̏щзሓьцы,, ОзВыь ሃф тг тሃ᠄зВз ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы О к- ОжызВ к-бзжнзьы,Ē йиы-ьчяėыт̡а ца ПОыягигог-тзн огоы-зОсгз Огтбгфгжнзьыз сгьскбОьчя Взбгтбыяжы,, тሃщыивьчя и озሏчя ОВзь, Оизж̡, щзОжыф из, ؄я ж и ьжиыфчя ы г О᠓Отз-зьыз фьзؒзьыя: ؐ оь̙жы-зОсыя Взӂыс, ̘зОтз-ыф ющыя ሇОсሖжыз т̗зьцы и ж и ьжиыфчя ؓжз, ы В̄̆зжы О к-зжгВ ОкщзОжф̡ ьыя ሇйьчя фы؃ф ̆ ሓьь̙жы ф ሇйиы-ьчя тሓ؜зжьчя ̘и ОжяяĆзяжзивь̙жы Взӂы-зОсы∥ тз؇о̅ы-зОсыя В жзሐ и̡ ؄я ሇ᠃жч О ж и ьжиыфчВы 刃؇ሶььчВы)ĆзжвВыа ਍ Пሃфзؓьыз ыООиз؃ф ьы,, О̕ሃф̤ؓьыз ыООиз؃ф жзивОс̞ ؓяжзивь̙жы с̄изсжыф Вы ̘ሇй̡ жзивьчя к-бзжнзьы, тг жзВ жысз, Офяй ьь̞ О ̘ሇй̡ ьызВ ж и ьжиыфчя 刃؇ሶььч≓Ćзжз,а ࠍ Пሃфзؓьыз Взሃтሐяжы, 刕з؇о̅ы-зОсыя О̡зж̡, Взӂы-зОсыя ОзВыь ሃф ы ؒ൓ тг Р й吭Оьыжзивь я ሇ᠃ж О ሃؐж зияВы тг тሃ᠄зВ В ̆ ሓьь̙жы ое гн бзььчя нзжз,а 4а Р йб дгжс ы бз иый цыя тбгоб ВВ жбзьыьогф, Ожкны,, изсжгбызф ы нбкоыя щгбВ б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы, ь тб физььчя ь б йфыжыз иы-ьгОжы нзжз,, Огцы ивьг- тОыягигоы-зОскю н тж цыю, щгбВыбгф ьыз йнгбгфгог гдб й жыйьыа тሃ᠄зВз ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВыĆзжвВыа еьзؒзьыз: ؐ оь̙жы-зОсыя Взӂыс, ̘зОтз-ыф ющыя ሇОсሖжыз т̗зьцы и ж и ьжиыфчя ؓжз, ы В̄̆зжы О к-зж̜ ОкщзОжф̡ ьыя ሇйьчя фы؃ф ̆ ሓьь̙жы ф ሇйиы-ьчя тሓ؜зжьчя ̘и ОжяяĆзяжзивь̙жы Взӂы-зОсы∥ тз؇о̅ы-зОсыя В жзሐ и̡ ؄я ሇ᠃жч Оė и ьжиыфчВыĆзжвВыа ⬍ ю ьныфынк ивьгз тОыягигог- тзн огоы-зОсгз Огтбгфгжнзьыз с жнгог бздзьс О тбыйь с Вы гн бзььгОжы ь фОзя фгйб Ожьчя эж т яа ଍Р йфыжыз ы О̡зምзьОжф̡ ьыз ь к-ь̪Взӂы-зОсг, ᠇йч, фьзؒзьыз О̡ሓВзььчя ̘ሇй̡ жзивьчя жз∏̄̅ы, ф Ощзሓ ̒о ьый цыы ሇ᠃жч О уа еьзнбзьыз ф нзяжзивьгОжв гдб йгф жзивьчя к-бзжнзьы, гди Ожы, ሇ᠃ж ющыя О ̆ ሓььчВы ؓжвВы, О̡ሓВзььчя ̘ሇй̡ жзивьчя жзяьгигоы, ࠍ С̑؇ьыз ы ОыОжзВ жы-зОс̓ ̘ь̡изьыз ᠇ьс жз∏̄̅ы, ሇ᠃жчęă؇ሓььчВыĆзжвВыа ਍ Р йሇ᠃жс ОыОжзВч тሃщыивь̅г ̘к-зьыя ь Вкьыцыт ивь̜ěሃфьз –а юйк-зьыз, гдгдщзьыз ы б ОтбгОжб ьзьыз гтчж б дгжч О гн бзььчВы нзжвВыа ਍ П̡чхзьыз с -зОжф тሃщыивь̅г ̘к-зьыяа еьзؒзьыз О̡ሓВзььчя ̘ሇй̡ жзивьчя жз∏̄̅ы,, О̑؇ющыя кОи̡ыя ؄я тሃяфизьыя ਍ О᠒ й̡ жзивьчз тሃоሇВВч ؄я ሃؐжзиз, тг тбгдизВ В нзжОсг, гн бзььгОжыа –а Р дгж изсжгбызф ы ОзВыь бгф ния ои ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Вы ца Р йሇ᠃жс ОыОжзВч ؐОж ьцы̏ьчя ̘ሇй̡ жзивьчя ሓОкбО̡ (ф ж̜ -ыОиз ф ሓжыВз скб ж̒Осг, ؓяжзивь̙жы О ж и ьжиыфчВыĆзжвВы匍 4а ОдзОтз-зьыз ь к-ьг- Взжгны-зОсгог Огтбгфгжнзьыя б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы, ф жа-а ыйк-зьыз ы гждгб ь к-ьг- Взжгны-зОсгог В жзбы и , Взжгныс б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы, ны оьгОжы-зОсгог ыьОжбкВзьж быя тг тбгдизВ В нзжОсг, гн бзььгОжыа 5а Обо ьый цыя ы тбгфзнзьыз бзоыгь ивьчя сгьсᬒОгф ыььгф цыгььчя б йб дгжгс ф Ощзбз б дгжч О гн бзььчВы нзжвВыа па Р Охыбзьыз тб сжысы эсОтзбжьг, гцзьсы бз иыйᬓВчя тбгзсжгф ы тሃоб ВВа 7а Ожсбчжыз ы щкьсцыгьыбгф ьыз бзоыгь ивьчя эсОтзбыВзьж ивьчя тигщ нгс тг гжб дгжсз ф бы жыфьчя Вгнзиз, б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВыа ଍ С̑؇ьыз ОыОжзВч к-зж ؃Ожыжзьы, 刕̒жщ̄ы͓ ؓжз, ؄я тሓ؃Ож физьыя ыВ ф̑В̤ь̙жы фч᠃ሇ ̘ሇй̡ жзивь̅г к-ሓжؓьыя ф О̃жфзжОжфыы О ыя Оси̏ь̙жяВы ы От̙̘ь̙жяВыа ы ሇйфыжыя От̙̘ь̙жз, ؓжз, ф кОи̡ыяя хс̄вь̅г ̘к-зьыяа ࠍ Р йሇ᠃жс ы фьзؒзьыз ሇйьгкሃфьзфчя ̘ሇй̡ жзивьчя тሃоሇВВ, фсию- я ሇйфыф ющыз В̆зиы ̘к-зьыя тг фОзВ к-з᠏чВĕሓ؜зж Ва ଍ еьзؒзьыз ыООиз؃ф жзивОсыя ы тሃзсжьчя Взӂ̡, ыОт̄вй̡ ьыз ؐОж ьцы̏ьгог ̘к-зьыяа ⬍ Р Охыሓьыз щ̒В ؃т̄ьыжзивь̅г ̘ሇй̡ ьыя ф фыؓ хс̄вьчя сማжс̡ ы Озсцы,, щ скивж жыф̡, хс̄вьчя и ᠃ሇж̒ы,, ыьؐфынк ивьчя коикдизььчя й ьяжы, ы жആа бгныжзиз, ⬍Оህ ьый цыя тሃщзООы̏ ивь̞ ਍ Одк-зьыз бкс̡̆ыжзиз, ы Отзцы иыОж̡ ̒о ь̡ ктሇфизьыя ਍ Рз иый цыя ሓОкሙь̞ т̆ؓሤсы ы ̘Взь ਍ Оህ ьый цыя ؃т̄ьыжзивь̅г Пгфчхзьыз кбгфья сгВтзжзьжьгОжы оо тзሓт̆о̡̗сы ы т̡чхзьыя сф иыщыс цыы тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡ ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы, ̘и Ожы, Отзцы иыйыбкющы∙я ь ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Вы, ф ж̜ -ыОиз О ыОт̄вй̡ ьызВ ؐОж ьцыгььчя ̘ሇй̡ жзивьчя жз∏̄̅ы,а ̘ሇй̡ ьызВ, ማс̡̆ыжзиз, ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы, тг тሃ᠄зВз ̒о ьый цыы О̕ሃф̤ؓьыя ы ሇйфыжыя ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжыа ࠍ Оህ ьый цыя ОыОжзВьгог тሃОфзщзьыя, ̘к-зьыя, т̡чхзьыя сф иыщыс цыы тз؇о̅ы-зОсыя с ̡ؒ тг ሇ᠃жз Оă؇ሶььчВыĆзжвВыа ଍ С̑؇ьыз ሓОкሙьг, ᠇йч тг т̆о̡̗сз с ̡ؒ с ̒о ьый цыы тሃцзОО О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሓьь̅г ሓ᠓ьс ф ОыОжзВз ̘ሇй̡ ьыяа ⬍ П̆ؓሤс щ̒В ؐОж ьцы̏ьгог фй ыВ̆з,Ожфыя тз؇о̅ы-зОсыя с ̡ؒ, ф ж̜ -ыОиз О ыОт̄вй̡ ьызВ ф̑В̤ь̙жз, юьжзሏзж-т̒ж и ыğьжзሏзж-жз∏̄̅ы,а ㈍ Р йሇ᠃жс Взӂы-зОсыя ሓс̜зь؇цы, тг ሓ иый цыы ь̡̞ т̑ыцыы тз؇о̅ ф ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы – жвюж̒, В̆зሇж̒, щ Оыиыж ж̒ ы ؒа Одк-зьыз тз؇о̡̅ ь ᠇йз ̘ሇй̡ жзивьчя цзьжሃф ሓоы̏ ыķ̙Оыыа ̕чж̜ ь ̙ь̡з Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыяа ࠍ Оህ ьый цыя В Ожзሪ си ОО̡, В кьыцыт ивьчя ы жзВ жы-зОсыя ОзВыь ሃф ؒа щ̒В тг ሇОтሃОжሇьзьыю ̕чж О̕ሃф̤ؓьыя ሇйфыжыя ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчяĝс̄вьыс̡а ଍ С̑؇ьыз ы ሇОтሃОжሇьзьыз эизсжሃььчя т̙̘ы, О Взӂы-зОсыВы В жзሐ и Вы тз؇о̡̅ тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВ ሓ᠓ьс̜а ̘ሇй̡ ьыя тз؇о̡̅ ф ̘ሇй̡ жзивьчя к-бзжнзьыяя тг ф̕ሃО В ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвюа ࠍ Оህ ьый цыя т̙ж̭ььг ؓ,Ожфкющыя ОзВыь ሃф ؄я тз؇о̡̅, ሇ᠃ж жф̒-зОсыя обктт, В Ожзሪси ОО̡а ଍ ей ыВ̆з,Ожфыз ф ь тሇфизьыы ̘Взь ሓОкбО Вы ы ̕чж̜ ф ሇВс я Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыяа бгныжзиз, ф фгтбгО я нзжОсг, гн бзььгОжы он ㈍О᠓Отз-зьыз Взжфз؃ВОжфзьь̥̅ Взжሓоы̏ ивь̅г ы Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыя Ощзбз б дгжч ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы нзжвВы ь фОзя кሃфьяя ̘ሇй̡ ьыяа ਍ С̑؇ьыз тሃщзООы̏ ивь̅г О̃ᠧзОжф тз؇о̡̅, ሇ᠃ж ющыя О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ь ̙ь̡з Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыяа ࠍ С̑؇ьыз ь̒В жыфь̪ тሇф̡̞ ̙ь̡ч тг Озжзф̜к фй ыВ̆з,Ожфыю тз؇о̡̅ Оሓؙжф Вы юКТ 刕̤̄зьыя г Озжзф̞ с̏щзሓьцыы, Взӂы-зОсыз ሓс̜зь؇цыы ؄я к- Ожьыс̡匍 ଍ Р йሇ᠃жс ы сжыфь̓ ыОт̄вй̡ ьыз юьжзሏзж – жз∏̄̅ы, ф ̒о ьый цыы ሇ᠃жч Оă؇ሓььчВыĆзжвВыа ⬍ Р йфыжыз тሃзсжь̞ ؓяжзивь̙жы ؓжз, ы В̄̆зжы ф О̰ы ивь̞ęщзሓķСОа ㈍ юьжзоሇцыя Ог СМю ф т̆о̡̗сз В жзሐ и̡ ؄я тሃоሇВВ ሇ̥ؐ жзизфыؓьыя, ሓоы̏ ивьчяĕз- жьчяĐй؇ьы,а ఍ Оህ ьый цыя фй ыВ̆з,Ожфыя О фкй Вы 则̑؇ьыз ь к-ьчя ̘щзОжф хс̄вьыс̡, сбкжс̡, тሃфзؓьыз с̏скሙ̡ ыООиз؃ф жзивОсыя ሇ᠃ж к- щы∙яĐĆል匍 ਍ С̑؇ьыз ф ሇ,̏ я ф ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьыя∥ кОи̡ы, ؄я ሓ иый цыы с̏О̄ы؇цыы ̘щзог ы ؃т̄ьыжзивь̅г ̘ሇй̡ ьыяа ࠍ Р йфыжыз ыьжзоሇцыы ሇйиы-ьчя Ощзб ̘ሇй̡ ьыя ؄я тሓ؃Ож физьыя ̆ ሓььчВ ؓжяВ ф̑В̤ь̙жы фч᠃ሇ фы؃ф ؓяжзивь̙жы ؄я тሃ᠐ሃф ьыя ы ሇйфыжыя Оф̐я ыьжзሓО̡ ы ф̑В̤ь̙жз,а ଍ С̑؇ьыз тሃщзООы̏ ивь̅г О̃ᠧзОжф тз؇о̡̅, ሇ᠃ж ющыя О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ь ̙ь̡з Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыяа ਍ С̑؇ьыз кОи̡ы, ؄я ሓ иый цыы ؃т̄ьыжзивь̅г ̘ሇй̡ ьыя; ࠍ Рз иый цыя 㬙сф̑ьч∼ тሃоሇВВ тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы 剏О㌪СО兼 ДО㌪ ПО卖 ଍ Р Охыሓьыз, ь̒В жыфь̓ й сሓтизьыз Офяйз, хс̄ О к-бзжнзьыяВы ؃т̄ьыжзивь̅г ̘ሇй̡ ьыяĆзжз,а ⬍ Р йሇ᠃жс ы тз؇о̅ы-зОс̓ О̕ሃф̤ؓьыз ыьؐфынк ивьчя ̘ሇй̡ жзивьчя В ምбкж̡ О к-зжгВ Отзцыщысы гн бзььгОжы нзжз, ਍ Оህ ьый цыя ы ሇОхыሓьыз с̏ж сж̡ ̆ ሓььчя ؓжз, ы В̄̆зжыа ࠍ С̑؇ьыз О̃ᠧзОжф 刃ᠧзОжфзьь̞ ̒о ьый цыы) ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆зжыа ଍ ㌣ Ожыз ф ̒о ьый цыы ы ሓ иый цыы Взሃтሐяжы, 刚̏щзሓьцыя∥ сማоичя Ож̄ я ы ؒ൓ тг ̘Взьк ̕чж̜ ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвюа ⬍ Пሐфиз-зьыз ሃؐжзивОс̞ ̘щзОжфзьь̙жы с ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВыа яЃоЍйе–леग़I␉㴊–тᨅв–ЏःਓзеощтиऊобЈлполчГःезиб਒лnевтл㼉оЋਆ–лт਍䀉ਓЅе––О㼉зенечж ਍ Пሃфзؓьыз ы ਍ С̡зምзьОжф̡ ьыз ਍ Оህ ьый цыя ы ਍ Оህ ьый цыя ы ਍ ㌣ Ожыз ф о– б Охыбзьыз ыьжзиизсжк ивьчя с̏скбОьчя Взሃтሐяжы,ĆияĆзжз Вз∇ьыйВ , ь тሇфизьь̅г ь сжыфый цыю к- Ожыя ̆ ሓььчя ؓжз, ф щзؓሇивьчя тሃоሇВВ я 刚̏скሙ ∥ ̄ыВты ؇∥ с̏щзሓьцыяяĐĆል匍 ࠍ С̡зምзьОжф̡ ьыз тሃфзؓьыя эж т̡ еОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡ 刂СО兓 ы Охыбзьыз к- Ожыя ф ьз, бзоыгь а ଍ С̑؇ьыз ̘и Ожь̅г Цзьжሇ ̄ыВты ؏̞ĕ̆о̡̗сыа ⬍ Оህ ьый цыя ы тሃфзؓьыз ̄ыВты إ с̏скሙ̡, щзОжыф из,, О̒зфь̡ ьы, ሓоы̏ ивь̅гěб̡ьяа ㈍ Р Охыሓьыз ̢ф ж хс̄вьыс̡ ыьжзиизсжк ивьчВы ы жф̒-зОсыВы О̙жяй ьыяВы, фсию- я тሐфиз-зьыз с к- Ожыю ф хс̄вьыс̡ Оሓ؏ыя ы Ви ؝ыя си ОО̡, кфзиы-зьыз -ыОи ̄ыВты н тг ь тሇфизьыяВ ሇььз, тሃщзООы̏ ивь̞ ̒ызьж цыыĝс̄вьыс̡а тሃфзؓьыз ̄ыВты إ с̏скбО̡, щзОжыф из,, ь к-ь̪тሇсжы-зОсыя с̏щзሓьцы,, О̒зфь̡ ьы, Вкьыцыт ивь̅г кб̡ья ф О̃жфзжОжфыы О ሓоы̏ ивьчВы тሃоሇВВ Выа ࠍ Оህ ьый цыя ሇ,̏ьчя ы Взжሇ,̏ьчя изжьыя и озሓ,, с̏скбО̡, ̄ыВты إġчОж ф̚ĐĆል тሃфзؓьыз гиыВты إ с̏скሙ̡, щзОжыф из,, О̒зфь̡ ьы, ф к-бзжнзьыы, ࠍ Оህ ьый цыя к- Ожыя ̘к- ющыяОя ф с̏скሙ я Вкьыцыт ивь̅г ы ሓоы̏ ивь̅г кб̡ьз,, ф ̘ሇй̡ жзивьчя ы жф̒-зОсыя юьжзሏзж- тሃзсж ∥ Озжзфчя В Ожзሪси ОО ∍ ଍ Оህ ьый цыя к- Ожыя ̘к- ющыяОя ф ь к-ьг-тሇсжы-зОсыя с̏щзሓьцыяя ь фОзя Ожктзьяяă᠛-зьыяа ̄ыВты ؇∥ с̏скбО ∥ щзОжыф ия∥ изжьыя и озር∍ ࠍ М̗ыф цы̏ь я т̆ؓሤс ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ф ሓоы̏за ਍ Р йሇ᠃жс ОыОжзВч ОжыВкиыሃф ьыя ̆ ሓььчя хс̄вьыс̡ď ěб̡ьзĒзоы̏ а ࠍ Оህ ьый цыя ы тሃфзؓьыз ̘ሇй̡ жзивьчя ы жф̒-зОсыя юьжзሏзж-тሃзсж̡, Озжзфчя ਍ Пሃт о ь؇ ؃Ожыжзьы, ̆ ሓььчя ؓжз,, ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ы ыя ь Ож фьыс̡ й ėзскщы,ě-з᠏ч,ą̆а ࠍ ЧзОжф̡ ьыз ̆ ሓььчя ਍ П̡чхзьыз с -зОжф тз؇о̅ы-зОс̞ ؓяжзивь̙жы, т̃щሓьыз тз؇о̡̅ й фй ыВ̆з,Ожфыз Ог ਍ М жзሐ ивь я т̆ؓሤс ОзВвяВ, ф̙тыжчф ющыВ ̆ ሓььчяĆзжз,ĐĆል ࠍ С᠃б ыьؐфынк ивьгог ом В Ожзሪси ОО̡а ଍ О᠓Отз-зьыз ̘щзОжфзьь̅г тሐйь ьыя ̆ ሓььчя ؓжз, 刕кдиыс цыы ф СМю, ሇ̪ؐ жзизтሃоሇВВчĐĆል匍 ⬍ Пሃфзؓьыз с̏скбО̡ тሃщзООы̏ ивь̅г В Ожзሙжф О цзивю т̆ؓሤсы тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡ ы ؒкоыя Отзцы иыОж̡, ሇ᠃ж ющыя О ж и ьжиыфчВы ؓжвВыа ㈍ Пሃфзؓьыз с̏скбО̡ ыьь̡ цы̏ьчя тሃзсж̡ 划 йሇ᠃жгс) тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВыĆзжвВыа ఍ Р йሇ᠃жс Взб щыь ьО̡̞ т̆ؓሤсы ̘ሇй̡ жзивьчя к-бзжнзьы, ы тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡ й ሇ᠃жк О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы Взб ОжыВкиыбкющзог ∇ሇсжзሇ ؄я к-бзжнзьы,, фьзؒяющыя О̡ሓВзььчз тሃоሇВВч ы жз∏̄̅ыы ткжзВ фчؓизьыя ОкдОыؐ,Đąሇьж̡ 䰍 Оህ ьый цыя тሓВы, Гкдзбь ж̒ ̆ ሓььчВ ؓжяВ, ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ы ыя тз؇о̅ Ва 8а Р йфыжыз Взя ьыйВгф ьгбВ жыфьгог щыь ьОыбгф ьыя ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы ؓжз, ы ыя ь Ож фьыс̡ ь кб̡ьз Вкьыцыт ивьчя ሇ,̡̏Đą̡̒̆а ଍ Пሐфиз-зьыз Оሓؙжф тሓؕሐьыВ жзиз, ሇ,̏ ф с -зОжфз От̏О̒Ос̞ т̆ؓሤсы ሇ᠃жч О В̄̆зжвюа ⬍ Пሃфзؓьыз с̏скሙ̡ тሃщзООы̏ ивь̅г В Ожзሙжф тз؇о̡̅, ሇ᠃ж ющыя О ̆ ሶььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвюа ㈍ Р йВзщзьыз ь О ,жз ы т̆о̡̗с ሓзОжሇ ̘ሇй̡ жзивьчя кОико ОУ ؄я ̘зОтз-зьыя фсию-зьь̙жы ሓ᠓ьс ф ሇйиы-ьчз Ощзሖ тሃяфизьыяă؇ሓьь̙жыа Отзцы иыОж Вы, й О̑؇ьыз Отзцы ивьчя тሃоሇВВ ؄я ̆ ሶььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжыа ࠍ ЧзОжф̡ ьыз ̆ ሓььчя ؓжз, ы ыя ь Ож фьыс̡ ь кሃфьз ̘ሇй̡ жзивь̅г к-бзжнзьыяа ଍ Пሐфиз-зьыз Оሓؙжф От̏О̡̒ ؄я т̆ؓሤсы ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжыа т̒жщ̄ыг ؃Ожыжзьы, ы тሇсжы-зОс̅г ሓйкивж ж ؓяжзивь̙жы хс̄вьыс а оу нзжвВы, тбыфиз-зьыз фьздюнжзжьчя ОбзнОжфа яЃоЍйе–леग़II␉-Ќалнлеऎ–эоДностнсоОःуअЋਆеऔऊзЅе––О лओенд лऎइ਑ਓещдsж ਍ Р Охыሓьыз Озжы ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы,, Отзцы иыйыбкющы∙я ь ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВыĆзжвВы ਍ С̑؇ьыз тз؇о̅ы-зОсыя кОи̡ы, ؄я ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы, ф жണа ؄я ОзивОсыяĝс̄вьыс̡а ࠍ С̑؇ьыз цзьжሇ ؐОж ьцы̏ьгог ̘к-зьыя ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчя ؓжз,, ф жണа О ̅ሇьы-зььчВы ф̑В̤ь̙жяВыĐĆል ଍ Р йфыжыз ы т̡чхзьыз с -зОжф тሃщыивь̅г ̘к-зьыя О тሓ؃Ож физьызВ с ж؃Вк к-зьыск ф̑В̤ь̙жы фч᠃ሇ тሃщыия 则тзцы иый цыы) ы щ̒Вч ̘ሇй̡ ьыя 删 скивж жыфь̞, коикдизьь̞ ы жആ൓ ф О̃жфзжОжфыы Ог Оси̏ь̙жяВыĐęт̙̘ь̙жяВыа ⬍ П̆ؓሤс Отзцы иыйыሃф ььчя хс̄ ؄я к- щы∙я О фчО̚ыВ кб̡ьзВ Отзцы ивьчяęт̙̘ь̙жз,а ਍ Р Охыሓьыз Озжы Отзцы иыйыሃф ььчя 刕ሃщыивьч≓ хс̄ ы си ОО̡, ф жണа Взжхс̄вьч∍ ࠍ Р йфыжыз ОыОжзВч тሃщыивь̅г ̘к-зьыя ф ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьыяя ь Вкьыцыт ивь̜ěሃфьз ਍ С̑؇ьыз Отзцы иыйыሃф ььчя 刕ሃщыивьч≓ си ОО̡, фėണаĜзжхс̄вьч∍ ࠍ Р йфыжыз ОыОжзВч тሃщыивь̅г ̘к-зьыя ф ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-бзжнзьыя∍ ਍ ㌣ Ожыз ф Взሃтሐяжыяя 刚̏щзሓьцыя∥ 㬚ማоичя Ож̄ ∼ ы ؒ൓ тг ̘Взьк ̕чж̜ ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвюа ࠍ С̑؇ьыз ы ሇйфыжыз ሓоы̏ ивь̞ ыьщሇОжбксжкбч тг ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ਍ĺ̑؇ьызă᠄ Ожь̅г Цзьжሇ тг ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВыĝс̄вьыс Вы ࠍ С̑؇ьыз ሓоы̏ ивьчя эсОтзሐВзьж ивьчя ти̧ ؃с ਍ С̑؇ьыз ы ̒о ьый цыя ሇ᠃жч ሇ,̏ьчя ሓОкሙьчя цзьжሃф эсОтзሐВзьж ивьчя ти̧ ؃с тг ሇ᠃жз О ਍ С̑؇ьыз О̰ы ивь̪ ሇйфыф ющз, Оሓؖ, ̒ызьжыሃф ьь̞ ь ̚ й ьыз тОы∃и̪̅ уа Р Охыбзьыз фгйВгжьгОжз, ния ᬣ Ожыя нзжз, ф ь ᬣьг- ыООизнгф жзивОсг, ы оц ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Выа тг ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВыĝс̄вьыс Выа ଍ С̑؇ьыз ОыОжзВч Взሃтሐяжы, ф ሇВс я ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВч ̘ሇй̡ ьыя 刃иыВты إ с̏скሙ̡, фчОж ф̚ ы ؒ൓, ф жа -а т̙ሓؙжф̜ юьжзሏзж- жз∏̄̅ы,, ؄я ̆ ሓььчя ؓжз,а ⬍ Оህ ьый цыя йыВьыя ы изжьыя хс̄ ؄я ̆ ሓььчя к- щы∙я, ؐОж ьцыгььчя хс̄, тሃщыивьчя и озбз, ы ОВзь, сгьщзбзьцы,, ОзВыь бгф ы нбкоыя Взбгтбыяжы,а ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Вы ь ᠇йз цыщሃфчя хс̄, ᠇й̡чя ̘щз̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы,а ࠍ Оህ ьый цыя ы тሃфзؓьыз ф изжьыя и озርя тሃщыивьчя ОВзь ؄я ̆ ሓььчя ؓжз, тг ሇйиы-ьчВď тሇфизьыяВа ଍ Р йфыжыз щ̒В ሇ᠃жч О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Вы ؄я фчяфизьыя ы ሇйфыжыя В̄̆ч∁ж и ьж̡ ⬍ Р йфыжыз ОыОжзВч с̜ ь؏чя ыьжзиизсжк ивьчя 刡 ж̜ -ыОизĕሃзсжьч≓ О̙жяй ьы, к- щыяОя ̘щз̘ሇй̡ жзивьчяĝс̄а ㈍ С̑؇ьыз ОыОжзВч 刏 фькжбыሇ,гььчя ы Взжሇ,̏ьчя кб̡ья≓ с̏скбО̡, ̄ыВты إ фчОж ф̚,ĠзОжыф из,Đėആа тз؇о̅ы-зОс̞ т̧̜ы ̘к- ющыВОя, ሃؐжзияВ 刑 с̏ьчВ тሓؙж фыжзияВ匥 ሓ иый цыя ሇйь̃᠒ йьчя щ̒В т̆ؓሤсы ̆ ሶььчя ؓжз, ࠍ С̑؇ьыз кОи̡ы, ؄я ыьؐфынк ивьчя ̘ሇй̡ жзивьчя В ምбкж̡ ሇйфыжыя ؓжз,ĐĜ̄̆ёжыഁ тбгзсжьг, нзяжзивьгОжы, ф б дгжз хсгивьчя ь к-ьчя гдщзОжфа ࠍ С̑؇ьыз кОи̡ы, ؄я ̒о ьый цыы ы ሇОхыሓьыя с̏ж сжьчя кؐж̒ы, ̆ ሓьь̞ Вгйзжы, ф жണа О ыОт̄вй̡ ьызВ юьжзሏзжĿėз∏̄̅ы,а ଍ С̑؇ьыз О̃ᠧзОжф 刃ᠧзОжфзьь̞ ̒о ьый цыы) ̆ ሓььчя ؓжз,, ыя ሃؐжзиз,Đĕз؇о̡̅а ଍ С̑؇ьыз с̜тизсО Взሃтሐяжы,, ؐ оь̙жы-зОсыя тሃцзнкб ы Взӂ̡, уа ПгыОс ы фчяфизьыз гн бзььчя нзжз, -збзй ᬣ Ожыз ф гиыВты н я, сгьсᬒО я, б дгжк хсгивьчя ь ᬣьчя гдщзОжфа ਍ М̏ыж̒ыьо ؐь Высы тሃءыжзьыя ̆ ሓьь̅г ሓ᠓ьс ġę̰ыкВза ࠍ Ф̒Выሃф ьыз Вкьыцыт ивь̅г ᠇ьс ਍ М̏ыж̒ыьо тሃءыжзьыя ̆ ሓьь̅гĒз᠓ьс а ࠍ С̑؇ьыз Вз∇ьыйВ Взؐс̪ ਍ Р Охыሓьыз йь ьы, ؓжз, ы ሃؐжзиз, ̘ ̆ ሓьь̙жы ы О̘Ожфзььчя ф̑В̤ь̙жяя ню ь тሇфизььчя ь фчяфизьыз ы зтሓሖфь̓ О̰ы ивь̪тОы∃и̪̅ тз؇о̅ы-зОс̓ О̕ሃф̤ؓьыз ̆ ሓььчя ؓжз, ф ሇВс я ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВчă᠒ й̡ ьыя ࠍ Р йሇ᠃жс ы тሃфзؓьыз с̜тизсО Взሃтሐяжы, О цзивю ̘зОтз-зьыя тሓзВОжфзььгОжы ф О̕ሃф̤ؓьыы ы ሇйфыжыы ̆ ሶьь̅г ሓᠶьс ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ф ОыОжзВз ДО㌪О㌪УДО- е㌵刺С㌵) ь ሓоы̏ ивь̜ кሃфьза ଍ О᠃ᠧзьыз ыиы ሇйሇ᠃жс тз؇о̅ы-зОсыя Взӂ̡, тሐёВ̡, жз∏̄̅ы, ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвю: ሇйфыжыя От̙̘ь̙жз,, О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሓььчя ؓжз,ĐĜ̄̆ёжыĐėആа ⬍ еьзؒзьыз Вз∇ьыйВ̡ ь к-ьг-̘̙ь̡ ьь̅г О̰ы ивь̪тОы∃и̪̅ тз؇о̅ы-зОс̅г О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሶььчя ؓжз, 则̡ВзОжьг О фкй Вы); ㈍ С̑؇ьыз кОи̡ы, ؄я тሃ᠇цыы ОыОжзВч ؐ оь̙жысы ̆ ሓьь̙жы ؓжз,, Вз∇ьыйВ зз ሓ иый цыы ф тሇсжысз ؓяжзивь̙жы РСО, ̒о ьый цыы с̏Окивж цы, ؄я ؓжз,ĐĒ̆ыжзиз,Ēзоы̏ а ыьщ̒В цы̏ь̪ Взӂы-зОсыя В жзሐ и̡ 分ы оь̙жысы, Взӂысы, жሓьыьоыĐėക൓а ଍ Р йሇ᠃жс Вкьыцыт ивь̞ В̆зиы О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሶьь̅г ሓᠶьс ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы, О̅и О̡ ьь̞ О ሓоы̏ ивь̞а ⬍ Ф̒Выሃф ьыз ᠇йч Взӂы-зОсгог ы ؐ оь̙жы-зОсгог ыьОжбкВзьж ሐя ؄я тз؇о̡̅ĐĸПСа ㈍ Оህ ьый цыя ؓяжзивь̙жы с̏Окивж жыфь̪ ؐ оь̙жы-зОсг, Оикж᠖ ؄я ̆ ሓььчя ؓжз, ы ыя ሃؐжзиз,а ఍ Р йሇ᠃жс ы тሃфзؓьыз с̜тизсО Взሃтሐяжы, О цзивю ̘зОтз-зьыя тሓзВОжфзьь̙жы ф О̕ሃф̤ؓьыы ы ሇйфыжыы ̆ ሶьь̅г ሓᠶьс ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ф ОыОжзВз ДО㌪О㌪㍏О- е㌵刺С㌵匏 Вкьыцыт ивь̜ěሃфьза 䰍 К̏скሙ фж̒Осыя тሃоሇВВ тОы∃и̪̅ тОы∃и̅ы-зОс̅г ̘Оиз؃ф ьыя ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы фĬ㌍ ଍ С̑؇ьыз т̒жщ̄ыг 刚 ሗч кОтзхь̙жы) ሇйфыжыя ̘к- ющзо̙я 刡̙тыж ььыс 匍 ⬍ Отሓؓизьыз ы тሃфзؓьыз с̜тизсО Взሃтሐяжы, ؄я Окд吓сж̡ ̘ሇй̡ жзивь̅г тሃцзОО О цзивю ̘зОтз-зьыя тሓзВОжфзьь̙жы 剏О㌪О㌪㍏О- е㌵刺С㌵卓 ф ሓ иый цыы хс̄вьчя тሃоሇВВ т̆ؓሤсы ̆ ሓьь̅гĒз᠓ьс а ㈍ Р йሇ᠃жс ОыОжзВч В̗ыф цыы ሃؐжзиз, 刑 с̏ьчя тሓؙж фыжзиз,) ь О̗бкньы-зОжфг ф О̰ы ивь̪ тз؇о̅ы-зОс̜ О̕ሃф̤ؓьыы ̆ ሶьь̅гĒзᠶьс а ఍ есию-зьыз ф ؓя- ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆ёжыа н тз؇о̅ы-зОс̅г О̕ሃф̤ؓьыя ̆ ሓььчя ؓжз,, ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы, ыя ሃؐжзиз, ы тз؇о̡̅, ሇ᠃ж ющыя О ьыВы, Оሓؐ Отзцы иыОж̡ ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы,а жзивь̙жв тз؇о̡̅ щкьсцыы с̃ሆыь цыы ыьؐфынк ивь̞ жሇзс- ж̒ыы ሇйфыжыя ̆ ሶь- ь̅г ሓᠶьс ы ж и ьж- иыф̞ В̄̆ёжы 刜̗ы фыбкющы, щ сж̒ тሐ жжзОж цыыĕз؇о̅ 匍 ⬍ юьщ̒В цы̏ь̓ ̘зОтз-зьыз тሃцзОО фчяфизьыя, т̆ؓሤсы ы ሇйфыжыя ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ф ሓоы̏ ивь̞ ОыОжзВз ̘ሇй̡ ьыя ਍ С̑؇ьыз ሓоы̏ ивь̅г с̃ሆыь цыгьь̪ ь иыжы-зОс̅г цзьжሇ тг фчяфизьыю ы О̕ሃф̤ؓьыю ̆ ሓььчя ؓжз, ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ሓоы̏ , ь ̙ь̡з Озжзф̅гġй ыВ̆з,Ожфыяа ࠍ Р йሇ᠃жс ы т̆ؓሤс ыьщ̒В цы̏ь̅г юьжзሏзж- т̒ж и ĻО؇ሓььчзĆзжы㰍 ଍ Р йሇ᠃жс ы фзؓьыз ыьщ̒В цы̏ь̞ ᠇йч ؇ььчя ̆ ሓььчя ؓжз,, ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ሓоы̏ ы ыя тз؇о̡̅ 刡 О̃жфзжОжфыы О ФЗ ̗ ࡌഉ䰍ࠉऌ N ਲࠪФЗ 唬 тзሙ̏ ивьчяĆ ььч≕匍 ⬍ Ф̒Выሃф ьыз зؐь̅г ᠇ьс ̘ሇй̡ жзивьчя тሃоሇВВ, ыьщ̒В цы̏ь̪ Взӂы-зОсыя ሓОкሙ̡ тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞Ĝ̄̆зжвюа ㈍ С̑؇ьыз ᠇ьс ؐ оь̙жыс ਍ С̑؇ьыз Вкьыцыт ивь̞ ᠇йч ؇ььч∥ О̆зሤ щз, ыьщ̒В цыю ̘ ̘к- ющыяОя, кОтзхьчя ф ሇйьчя ̘и Ожяя 刡 О̃жфзжОжфыы О ФЗ ̗ ࡌഉ䰍ࠉऌ N ਲࠪФЗ 唬 тзሙ̏ ивьчяĆ ььч≕匍 ࠍ Ф̒Выሃф ьыз ᠇йч ؇ььчя ̕чж тз؇о̡̅, ሇ᠃ж ющыя О ̆ ሶььчВы ؓжвВыа ଍ ООкщзОжфизьыз ыьщ̒В цы̏ь̞ т̆ؓሤсы ሃؐжзиз, ̆ ሶььчя ̘к- ющыяОяа ⬍ Р йВзщзьыз ыьщ̒В цыы тг ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ф СМю, Озжы юьжзሏзж, ь О ,ж я О㌥ ̒о ь ěтሇфизьыя; ㈍ О᠓Отз-зьыз ь т̄ьзьыя ы ؃Ожкть̙жы ᠇ьс тг ਍ С̑؇ьыз ᠇ьс ؇ььчя ОУ ̘ ̆ ሓььчя ؓжя∥ ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжы ы ыя ь Ож фьыс я 刡 О̃жфзжОжфыы О ФЗ ̗ ࡌഉ䰍ࠉऌ N ਲࠪФЗ 唬 тзሙ̏ ивьчя ؇ььч≕匥 жз∏̄̅ыяя ሇ᠃жчęďыВыа ࠍ Ощ̒Визьыз хс̄вь̅г ыьщ̒В цы̏ь̅г тሃОжሇьОжф – Ожзь؃ф, ᠇ььзሃф, о йзжч, Ожሇьыцч ь О ,жз ОУ тг тሃ᠄зВз ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы ж и ьжиыф̞ В̄̆ёжвюഁ ଍ П̆тыОс ь тзሐ̆ы-зОсыз тз- жьчз ый؇ьыя тг ф̕ሃО В ሇ᠃жч О ਍ С̑؇ьыз Озжзф̅г О̃ᠧзОжф ؓжз,, ሃؐжзиз, тг тሃ᠄зВз ሇйфыжыя ̆ ሓьь̙жы, тሓ؃Ож физьыз сжк ивьг, ыьщ̒В цыы, ̒ызьжыሃф ьь̞ ь ሓ᠓ьс ы ሃؐжзия, ф ыьщ̒В цы̏ь̜ юьжзሏзж-т̒ж иза не ሓьь̙жыа ఍ Оᡔзؐьзьыз ыьжзሏзж- ሓОкбО̡ г О̘чжыя∥ с̏скሙьчя Взሃтሐяжыя∥ тሃзсж я ы ф̑В̤ь̙жяя ؄я О В̒з иый цыы ؓжз, ы В̄̆зжыа ሇ᠃жз О ̆ ሓььчВы ؓжвВы 刕̆тыОс , цыщሃфчз ሓОкሙч, юьжзሏзж ሓОкሙч ы жആ൓ с̃ሆыь цыя ሓокияሏ̅г ̘ь̡изьыя ыьщ̒В цыы г ሇ᠃жз Вкьыцыт ивь̞ ОыОжзВч ̘ሇй̡ ьыя ф ыьщ̒В цы̏ь̜ юьжзሏзж- т̒ж иза ̆ ሓььчВы ؓжвВы, ыя ሃؐжзияВы ы тз؇о̅ Вы, ሇ᠃ж ющыВыęďыВыа ⬍ П̆ؓሤс сжк ивь̞ ыьщ̒В цыы г ሇ᠃жз к-бзжнзьыя ф ыьщ̒В цы̏ь̜ юьжзሏзж-т̒ж иза ни Т ᠄ыц ī 4йЈअеБлполлगਓейл яЃоЍйе–ле зеьнейд–ਔнл ылзОओеьнейд–ਔнл яоਕл П̆о̡̗с Ľ̆зиыĚ ሓ иый цыы О᠙кжнзьызĽ̆зиыď Ē йьчяěሃфьяя ㌗фзሤؓьызėзсОж Ľ̆зиы Дзс ᠒в ਍਍Ĭ᠙кжнзьызĽ̆зиы ሇ᠃-з,ąማтт̞ ਍ࠍĬ᠙кжнзьызĽ̆зиы ̘ሇй̡ жзивьчВы к-ሓжؓьыяВыĐĐя т ሗьёሇВыď ę ,жз Дзт ሗ Взьж ă᠒ й̡ ьыя е̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожы ਍଍ijжфзሤؓьызĽ̆зиы ЭсОтзሗый ėзсОж Ľ̆зиы еьзОзьызĕሓ؄̤зьы,ĕ́с̒ሓсжыሃфсз К̒ሓсжыሃфс ėзсОж а ЭсОтзሗый ėзсОж ŏзт ሗ Взьж̜ ̘ሇй̡ ьыяāе̄̅̆Ос̞ă᠄ Ожы ㌗фзሤؓьызĽ̆зиыĆияĆ ивьз,хз, ሓ иый цыы Яьф ሔ Фзфሇив М ሗ Рз иый цыяĽ̆зиыĕг ̙ь̡ьчВď тሇфизьыяВ ؓяжзивь̙жы лтሃ᠐ሃф ьызāь тሇфизьы,Ćзяжзивь̙жы, тሃтыО ььчяġĽ̆зиыа ль иыйď Ć̙ж ж̣ь̙жвĆзяжзивь̙жыĕг фы؇В━щ̒В ВĐĆбкоыВĕ̚ й жзияВ ሇ᠃жчęă؇ሶььчВыĆзжвВы,ĕሃыйф̆ыВ̞ Окᡔзсж Вы,ď йф ььчВыġĆ ьь̞ К̏цзтцыы Р йሇ᠃жс ĸሐи̤зьы,Ěľ̏цзтцыы жз-зьыз есию-зьызġ тሃОжሇьОжфгĒ ᠃жчę ̆ ሶььчВыĆзжвВы ыьь̡ цы̏ь̞ ؓяжзивь̙жыŒф О̃жфзжОжфыыęĽ̆зивю匁 С̑؇ьызĐьఠሇОжбксжкሖĆияĒ ᠃жчę ж и ьжиыфчВыŒ̆ ሶььчВы)ĆзжвВы: ੓ĺ̑؇ьыз Кггбныь цыгььгог Сгфзж а –) С̑؇ьызĜкьыцыт ивьчяĒзОкбОьчя цзьжሃфа ୓ĺ̑؇ьызıзьжሇĕ́ሇ᠃жзę ыьжзиизсжк ивьгă؇ሓььчВыĆзжвВыа ⭓ķ йሇ᠃жс Đġьзؒзьыз Взжфз؃ВОжфзьь̅гġй ыВ̆з,Ожфыяа ㉓ķ йሇ᠃жс Ĝз∇ьыйВ Ĝ̗ыф цыы ̆ ሶььчяĆзжз,ď ě- Ожызġ ̒о ьый̡ ььчяā؄яďыя ВзሃтሐяжыяяĐ тሃоሇВВ ≖ п) ечОжб ыф ьыя фй ыВгнз,Ожфыя О б ,гь Вы тг жзВ жысз б дгжч О гн бёььчВы нзжвВыа ࠉੌąоа Р йфыжызĐьщሇОжбксжкбч ሇ᠃жчęė и ьжиыфчВы ؓжвВыĕгěб̡ьяВ ечОжб ыф ьыз Вьгогкбгфьзфгог гдб йгф жзивьгог тбгОжб ьОжф фчяфизьыя ы Огтбгфгжнзьыя ж и ьжиыфчя (гн бёььчя) нзжз, бзоыгь КгьО ижыьо ࠉੌąоа М̆зሏый цыяěтሇфизьыя ሇ᠃жчĕሃцзОО ВыĒ ᠃жч Оă؇ሶььчВыĆзжвВыġ Цзьжб иый цыя тбгцзООгф ктб физьыя б дгжг, О гн бёььчВы нзжвВы -збзй бзоыгь ивьч, Цзьжб нгтгиьыжзивьгог гдб йгф ьыя ния нзжз, «Он бёььчз ࠉੌąоа но ሓоы̏з хсгивьысы» Р йб дгжс тбгоб ВВ фй ыВгнз,Ожфыя Одк- ющыз ОзВыь бч КгьО ижыьо О᠃ᠧзьызĆзяжзивь̙жы й Ĉऊଁ稁ࠉੌąоഥćь иый ሓйкивж жыфь̙жы О᠃ᠧзьызăОь̡ьч∁с̄ы-зОжфзььчяĐ с -зОжфзььчяĕ̚ й жзиз,ĕгď тሇфизьыяВ ؓяжзивь̙жыĽ̆зиыа Ф̒Вкиыሃф ьызĕሓ؄̤зьы,ĕг ̘ь̡изьыюĽ̆зиыď ęиз؛ющы, фሓВзьь̞ĕзሐ̆ Дзс ᠒в ࠉੌąഁ нн -Ќзейडж ,Ке–ти॑ээетнла–ਔнлअеБлполлइузейлж е бзйкивж жз бз иый цыы Вгнзиы ти ьыбкзжОя: ь иы-ыз ОщгбВыбгф ььгог Вьгогкбгфьзфгог гдб йгф жзивьгог тбгОжб ьОжф фчяфизьыя ы Огтбгфгжнзьыя ыьжзиизсжк ивьг гн бёььчя нзжз, бзоыгь ; цзьжб иыйгф ььгз ктб физьыз б дгжг, О ж и ьжиыфчВы (гн бёььчВы) нзжвВы; ̘зОтз-зьыз Взжфз؃ВОжфзьь̥̅ Взжሓоы̏ ивь̅г ы Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыя ф Ощзбз б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы нзжвВы ь фОзя кб̡ьяя ̘ሇй̡ ьыя; ь иы-ыз зныьгог ыьщ̒В цы̏ь̅гğьжзሏзж-т̒ж и ĻО؇ሓььчзĆзжы» тгфчхзьыз кбгфья сгВтзжзьжьгОжы тзн огоы-зОсыя б дгжьысгф ы бгныжзиз, ф фгтбгО я нзжОсг, гн бзььгОжы ы Огйн ьыя ди огтбыяжьчя кОигфы, ния б йфыжыя иы-ьгОжы нзжз, ы ь ыдгизз тгиьгог б Осбчжыя ыя ОтгОгдьгОжз,; кфзиы-зьыз нгиы нзжз, бзоыгь , гяф -зььчя тбгоб ВВ Вы ния гн бзььчя нзжз,, –имюᵛR кфзиы-зьыз нгиы к- Ожыя нзжз, бзоыгь ф гиыВты н я, сгьскбО я, щзОжыф ияя, ф жгВ -ыОиз ныОж ьцыгььчя, –имю⥛R кфзиы-зьыз нгиы гн бзььчя нзжз, хсгивьгог фгйб Ож , й ьяфхыя тбыйгфчз ВзОж ь фОзбгООы,Осыя ы Взжнкь бгньчя сгьскбО я, Огбзфьгф ьыяя, гиыВты н я, жкбьыб я ы ыьчя сгьскбОьчя Взбгтбыяжыя –им,⥛ж Пгс й жзиы бзйкивж жыфьгОжы тг ь тሇфизьыяВ ሇ᠃жч О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВыĆзжвВыĕሐфзؓьчġė ᠄ലа н– Т ᠄ыц IJ 4ਕЌІейлअепсйднинла–ਔнл ःਉ–ЃоЍйе–ль अЋਆОऔऎ–неййетнсБд–уऊзЅе––О лओенд лм яЃоЍйе–льअЋਆО 4утипинейлмоепсйднІла–увнл яЃоЍйе–леग़␉яਅ инла–ਠгоиа਍ਂअебсйло਍Јлеऎईисn–ਠ енузлnевтਂऔਃо਍ущзе–леअЋਆОऔऎ–неййетнсБд–уऊзЅе––О л кт਑д–лтЇл г СгфзбхзьОжфгф ьыз ьгбВ жыфьг⨕б фгфг, д йч б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О ̆ ሓььчВы ؓжвВы ы тሃфзؓьыз ̘щзОжфзьь̪тሃщзООы̏ ивьг, эсОтзሗыйч ሇйб д жчф зВчя ьгሜ жыфьчя сжгф ег Пሃфзؓьыз ь к-ьчя ыООиз؃ф ьы, ы ሇйሇ᠃жс тሃоሇВВ тз؇о̅ы-зОс̅г ы тОы∃и̅ы-зОс̅гę̕ሃф̤ؓьыяă؇ሓььчяĆзжз,а иг Р йфыжыз ы О̡зምзьОжф̡ ьыз ь к-ьг- Взӂы-зОсг, ᠇йч, фьзؒзьыз О̡ሓВзььчя ̘ሇй̡ жзивьчя жз∏̄̅ы, ф Ощзሓ ̒о ьый цыы ሇ᠃жчę ыьжзиизсжк ивьгă؇ሓььчВыĝс̄вьыс Вы Оህ ьый цыя тሃщзООы̏ ивь̞ тзሓт̆о̡̗сы ы т̡чхзьыя сф иыщыс цыы тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡ ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы, ̘и Ожы, Отзцы -иыйыбкющы∙я ь ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Вы, ф ж̜ -ыОиз О ыОт̄вй̡ ьызВ ؐОж ьцы̏ьчя ̘ሇй̡ жзивьчяėз∏̄̅ы,а О᠓Отз-зьыз Взжфз؃ВОжфзьь̥̅ Взжሓоы̏ ивь̅г ы Озжзф̅г фй ыВ̆з,Ожфыя ф Ощзбз б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы нзжвВы ь фОз∁кб̡ьяяă᠒ й̡ ьыяа ь иы-ыз т сзж гди Ожьчя ы Вкьыцыт ивьчя ьгбВ жыфьчя тб фгфчя сжгф, бзокиыбкющыя эщщзсжыфьгз щкьсцыгьыбгф ьыз ы б йфыжыз ОыОжзВч б дгжч О ыьжзиизсжк ивьг гн бзььчВы нзжвВы; ь иы-ыз ሓоы̏ ивь̞ цзизф̞ тሃоሇВВч ы Вкьыцыт ивьчя цзизфчя тሃоሇВВ тг ሓ иый цыы К̏цзтцыы ̘щзь цы̏ ивь̞ ОыОжзВч фчяфизьыя ы ሇйфыжыяĜ̄̆ч∁ж и ьж̡ сгиы-зОжфг гдб йгф жзивьчя ᬣбзжнзьы, гди Ожы ы Вᬏыцыт ивьчя б ,гьгф, фсию-зььчя ф бзхзьыз й н - б йфыжыя ОыОжзВч б дгжч О гн бзььчВы нзжвВы; сгиы-зОжфг тзн огоы-зОсыя б дгжьысгф, тбгхзнхыя гдк-зьыз тг тбгоб ВВ В, ь тб физььчВ ь тгфчхзьыз тбгщзООыгь ивьг, сгВтзжзьжьгОжы ф б дгжз О гн бзььчВы нзжвВы; сгиы-зОжф́ тзн огогф, б дгж ющыя О гн бзььчВы нзжвВы (ф жа-а тг ыьныфынк ивьчВ гдб йгф жзивьчВ В бхбкж В)а нм яЃоЍйе–леग़I␉㴊–тᨅв–ЏःਓзеощтиऊобЈлполчГःезиб਒лnевтл㼉оЋਆ–лт਍䀉ਓЅе––О㼉зенечж г Пሃфзؓьыз ы б Охыбзьыз ыьжзиизсжк ивьчя с̏скбОьчяĜзሃтሐяжы,ĆияĆзжз ,а ег М̗ыф цы̏ь я т̆ؓሤс ሇ᠃жч О ̆ ሓььчВыĆзжвВыġĒзоы̏за ныь Выс гяф ж гдк- ющыяОя сгьскбОьчВ ы гиыВты ньчВ ءыжзьызВ; -ыОизьь̙жв 分̄я) ̘к- ющыяОя , Ож фхыя тгдзныжзияВы ы тбыйзб Вы сгьскбОгф бзоыгь ивьгог ы фОзбгООы,Осгог кбгфьз,; -ыОизьь̙жв 分̄я) гн бзььчя нзжз,, тгик-ыфхыя нбзОькю тгннзбжск ф гдщзВ -ыОиз гн бзььчя нзжз,; -ыОизььгОжв ( нгия) тзн огогф, б дгж ющыя О гн бзььчВы нзжвВы (ф жа-а тг ыьныфынк ивьчВ гдб йгф жзивьчВ В бхбкж В) ы тгик-ыфхыя ф Офяйы О эжыВ Вгб ивькю ы В жзбы ивькю тгннзбжск; с̄ы-зОжфгĚ̏скሙ̡ĕሃщзООы̏ ивь̅гĜ Ожзሙжф Œь̜ыь цы,Ě̏скбО̡)ę цзивю т̆ؓሤсы к-ሓжؓьы,, тз؇о̅ы-зОсыя ሇ᠃жьыс̡, ы ؒкоыя Отзцы иыОж̡,Ē ᠃ж ющыяęė и ьжиыфчВыĆзжвВы; сгиы-зОжфг сгьскбОгф ыььгф цыгььчя б йб дгжгс тг тбгдизВ жысз гн бзььчя нзжз, ы к- Ожьысгф ф ьыя; -ыОизьь̙жв 分̄я) к- щыяОя, тሐьяфхыя к- Ожыз еОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡ĕ́эж т В; с̄ы-зОжфгĕሓ؜зжьчяăиыВты ٖ ؃ияě- щы∙я, Ож фхыяĕ̘зؐжзияВы ыĕሐйзሇВы еОзሃООы,Ос̞ăиыВты ؖ хс̄вьыс̡ĕ́эж т В; с̄ы-зОжфг тሐй̡чя ВзОж, й ьяжчя к- щыВыОя еОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡ĕ́эж т В; -ыОизьь̙жвŒ؃ия匁̘к- ющыяОя, тሐяфхыяě- Ожыз ф ؐОж ьцы̏ьчяĐă-ьчя ̄ыВты ؇я ؄я хс̄вьыс̡ 刚ሃВз еОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡匥 тሃф̆ыВч∁Ож̒̏ьыВыăህ ьый цыяВыĐě-ሓжؓьыяВы; с̄ы-зОжфг тሐй̡чя ВзОж, й ьяжчя к- щыВыОя ф ؐОж ьцыгььчя ы ̣ьчя ̄ыВты ؇я ؄я хс̄вьыс̡ 刚ሃВз еОзሃООы,Ос̞ ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡匥 тሃф̆ыВч∁Ож̒̏ьыВыăህ ьый цыяВыĐě-ሓжؓьыяВы; к- Ожьысы,ĕሐйзሖĐĕ̘зؐжзиыĜзж؛ь ሃ؏чяăиыВты нĐĚ̏скбО̡; -ыОизьь̙жв 分̄я) ̘к- ющыяОя, Ож фхыя т̘зؐжзияВы ы тሐйзሇВы ф ؐОж ьцыгььчя ы ̣ьчя ̄ыВты ؇я ؄я хс̄вьыс̡ 刚ሃВз еОзሃООы,Осг, ну ̄ыВты ؖ хс̄вьыс̡匥 тሃф̆ыВчя Ож̒̏ьыВы ̒о ьый цыяВы ы к-ሓжؓьыяВыа яЃоЍйе–леग़II␉-Ќалнлеऎ–эоДностнᨅОःਉоЋਆеऔऊзЅе––О лओенд лऎइ਑ਓещдsж г Р Охыሓьыз Озжы ̘ሇй̡ жзивьчя к-ሓжؓьы,, Отзцы иыйыбкющы∙я ь ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВыĆзжвВыа ег С̑؇ьыз ы ሇйфыжыз ሓоы̏ ивь̞ ыьщሇОжбксжкбч тг ሇ᠃жз О ыьжзиизсжк ивьг ̆ ሓььчВы хс̄вьыс Выа Нзтሓሖфь̓ О̰ы ивь̪ тОы∃и̪̅тз؇о̅ы-зОс̓ О̕ሃф̤ؓьыз ̆ ሓььчя ؓжз,ġĒ Вс ∁ሓоы̏ ивь̞ęыОжзВчă᠒ й̡ ьыяа иг С̑؇ьыз с̜тизсО Взሃтሐяжы,, ؐ оь̙жы-зОсыя тሃцзнкб ы Взӂ̡, ь тሇфизььчя ь фчяфизьыз ы ̗Оизжыф ьыз ሇйфыжыя ̆ ሓььчя ؓжз,Ēзоы̏ а ог юьщ̒В цы̏ь̓ă᠓Отз-зьызĕሃцзОО фчяфизьыя,ĕ̆ؓሤсыĐĒ йфыжыяă؇ሓььч∁ؓжз,ġ ሓоы̏ ивь̞ęыОжзВзă᠒ й̡ ьыяа сгиы-зОжфг бз иыйкзВчя тбгзсжгф ы тбгоб ВВ ныОж ьцыгььгог гдк-зьыя ния ОтгОгдьчя ы гн бзььчя нзжз,; сгиы-зОжфг хсгивьчя ь к-ьчя гдщзОжф ы гдк- ющыяОя, тбыьыВ ющыя к- Ожыз ф ь к-ьг,, ыООизнгф жзивОсг, ы тбгзсжьг, нзяжзивьгОжы; ь иы-ыз ь О ,ж я гдб йгф жзивьчя к-бзжнзьы, ыьщгбВ цыы тг б дгжз О гн бзььчВы нзжвВы; ь иы-ыз гдъзныьзььгог бзоыгь ивьгог д ьс н ььчя тг б дгжз О гн бзььчВы нзжвВы; тгигжыжзивь я ؐь Выс с̄ы-зОжф ткдиыс цы, ф СМю тг тбгдизВ В нзжОсг, гн бзььгОжы; ь иы-ыз д ьс н ььчя г тбгфзнзьыы ь жзббыжгбыы егигогнОсг, гди Ожы ы ф нбкоыя бзоыгь я сгьскбОгф, гиыВты н, щзОжыф из,, О̒зфьгф ьы,, с̏щзሓьцы,, ОзВыь ሃф ы ؒкоыя Взሃтбыяжы, ؄я гн бзььчя нзжз, ы тзн огогф; ь иы-ыз бзоыгь ивьчя эсОтзбыВзьж ивьчя тигщ нгс тг б дгжз О гн бзььчВы нзжвВы; сгиы-зОжфг хсгивьысгф ф тбгщыивьчя и озбяя ы ОВзь я сгиы-зОжфг хсгивьысгф, тбгхзнхыя тгногжгфск ь гиыВты ньчя Одгб я ксбзтизьыз В жзбы ивьг-жзяьы-зОсг, д йч сгиы-зОжфг бз иыйгф ььчя ыььгф цыгььчя тбгзсжгф тг б дгжз О гн бзььчВы нзжвВы; нгия гдб йгф жзивьчя ᬣбзжнзьы,, фсию-зььчя ф б йфыжыз ы б ОтбгОжб ьзьыз ыььгф цыгььгог гтчж б дгжч О гн бзььчВы нзжвВыа нц

Приложенные файлы

  • pdf 30488340
    Размер файла: 360 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий