4 (406). ШIЛДЕ, – ТАМЫЗ 2014 ж. ИЮЛЬ – АВГУСТ 2014 г. JULY – AUGUST 2014. 1947 ЖЫЛДЫ? ?А?ТАР АЙЫНАН ШЫ?А БАСТА?АН ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1947 ГОДА PUBLISHED SINCE JANUARY 1947. ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫ?АДЫ ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД. PUBLISHED 6


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

ҚȺЗȺҚɋɌȺН
ɊȿɋПɍȻЛИКȺɋЫ
I SSN 2224-5286
ҒЫЛЫМ
ȺКȺȾȿМИЯɋЫНЫҢ
НȺЦИОНȺЛЬНОЙ
ȺКȺȾȿМИИ
НȺɍК
КȺЗȺɏɋɌȺН
OF THE ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЛȾȿ
2014
ИЮЛЬ
ȺȼȽɍɋɌ
1947
ҚȺҢɌȺɊ
ȺЙЫНȺН
ȻȺɋɌȺҒȺН
ЯНȼȺɊЯ
1947
6
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR
ȺЛМȺɌЫ
ȺЛМȺɌЫ
НȺН
ALMATY, NAS RK
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн

ɚкɚɞɟмиɝ

ɚкɚɞɟмиɝ
ɪɟɞɚкɬоɪɞың
i:
Əɞɟкɟноɜ
Ғɚзɚлиɟɜ
ɪɚлиɟɜ
ғылымɞɚɪының
Ȼɚɟшоɜ
ғылымɞɚɪының
Ȼԛɪк
ғылымɞɚɪының
пɛɟкоɜ
ғылымɞɚɪының
Мɚнɫɭɪоɜ
ғылымɞɚɪының
Нɚɭɪызɛɚɟɜ
Ɏɚɪзɚлиɟɜ
Əзіɪɛɚйжɚн
ɚкɚɞɟмик
Ɍɭɪɬэ
ɚкɚɞɟмик
ɏɚликоɜ
Ɍəжікɫɬɚн
ɚкɚɞɟмик
ɍкɪɚинɚ
ɚкɚɞɟмик
Ȼɟлɚɪɭɫь
);
ɚкɚɞɟмик
Мɚнɬɚшян
Ⱥɪмɟния
Жоɪоɛɟкоɜɚ
Қыɪғызɫɬɚн
ɯимия
ғылымɞɚɪының
жɚɭɚпɬы
ɯɚɬшы

Жɭɪиноɜ

зɚмɟɫɬиɬɟль
ɝлɚɜноɝо
ɪɟɞɚкɬоɪɚ
НȺН
Ȼишимɛɚɟɜ
Ƚɚзɚлиɟɜ
ɞокɬоɪ
нɚɭк
Ȼɚɟшоɜ
ɞокɬоɪ
нɚɭк
Ȼишимɛɚɟɜɚ
ɞокɬоɪ
нɚɭк
Ȼɭɪкиɬɛɚɟɜ
ɞокɬоɪ
нɚɭк
Ⱦжɭɫипɛɟкоɜ
ɞокɬоɪ
нɚɭк
Мɚнɫɭɪоɜ
ɞокɬоɪ
ɬɟɯничɟɫкиɯ
нɚɭк
Нɚɭɪызɛɚɟɜ
Ɏɚɪзɚлиɟɜ
Ⱥзɟɪɛɚйɞжɚн
ɚкɚɞɟмик
Ɍɭɪɬэ
ɚкɚɞɟмик
ɏɚликоɜ
),
ɚкɚɞɟмик
Ȼɟлɚɪɭɫь
ɚкɚɞɟмик
Мɚнɬɚшян
Ⱥɪмɟния
Жоɪоɛɟкоɜɚ
Кыɪɝызɫɬɚн
ɯимичɟɫкиɯ
нɚɭк
Жɭмɚкɚноɜɚ
оɬɜɟɬɫɟкɪɟɬɚɪь
E d i t o r-i n-c h i e f
academician of the NAS of the RK
M.Zh. Zhurinov
E d i t o r i a l s t a f f:
academician of the NAS of the RK
E.E. Ergozhin
(deputy editor-in-chief)
academicians of the NAS of the RK: S
.M. Adekenov, V.K. Bishimbayev, A.M. Gazaliev, K.D. Praliev
doctor of chemical sciences, prof.
; doctor of chemical sciences
G.K. Bishimbayeva
doctor of chemical sciences, prof.
M.M. Burkitbayev
; doctor of technical sciences, prof.
U.Zh. Zhusipbekov
doctor of chemical sciences, prof.
Z.A. Mansurov
; doctor of technica
l sciences, prof.
M.K. Naurizbayev
academician
V. Farzaliyev
(Azerbaijan); academician
K. Turte
(Moldova); academician
D. H.Halikov
(Tajikistan);
academician
S.V.Volkov
(Ukraine); academician
(Belarus); academician
A.A.Mantashyan
(Armenia);
Zh. Zhorobekov Highway
(Kyrgyzstan); candidate of chemical sciences
A.S. Zhumakanova
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
665.656.2; 622,361.16
ȼОЛКОȼȺ
Инɫɬиɬɭɬ
оɪɝɚничɟɫкоɝо
элɟкɬɪоɯимии
ɋокольɫкоɝо
Ⱥлмɚɬы
МОȾИɎИЦИɊОȼȺННЫȿ
МОНɌМОɊИЛЛОНИɌЫ
КȺОЛИНИɌЫ
КɊȿКИНȽȿ
МȺЗɍɌȺ
N. A. Zakarina, L. D. Volkova
CRACKING OF BLACK OIL OVER MODIFIED MONTMORILONITES
AND KAOLINITES
Keywords:
cracking of black oil,
montmorillonites, caolinites, gasoline, light gasoil, pillared clays.
The activity of zeolitefree and zeolitecontaining catal
ysts on the basis of activated by aluminium
hydro-complexes of montmorilonites and kaolinites clays in cracking of black oil (
-100) of the Pavlodar
ned, that correlates with
maximal total acidity of contact.
ɛɟɫцɟолиɬныɯ
цɟолиɬɫоɞɟɪжɚщиɯ
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
оɫноɜɟ
ɝиɞɪокɫокомплɟкɫɚми
монɬмоɪиллониɬоɜыɯ
кɚолиниɬоɜыɯ
кɪɟкинɝɟ
мɚɪки
-100.
Пɚɜлоɞɚɪɫкоɝо
нɟɮɬɟɯимичɟɫкоɝо
зɚɜоɞɚ
Покɚзɚно
чɬо
опɬимɚльныɟ
17,4%
лɟɝкоɝо
ɝɚзойля
(30,1%)
Al(7,5)NaHMM-
кɚɬɚлизɚɬоɪɟ
коɪɪɟлиɪɭɟɬ
мɚкɫимɚльной
ɫɭммɚɪной
киɫлоɬноɫɬью
конɬɚкɬоɜ
ɫлоɜɚ
кɪɟкинɝ
монɬмоɪиллониɬы
кɚолиниɬы
ɝɚзойль
кɪɟкинɝі
монɬмоɪиллониɬɬɟɪ
кɚолиниɬɬɟɪ
ɝɚзойль
ɛɚғынɚлы
ɛɚлшықɬɚɪ
Ⱥкɬɭɚльным
нɚпɪɚɜлɟниɟм
нɟɮɬɟпɟɪɟɪɚɛоɬки
Кɚзɚɯɫɬɚнɟ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬɫя
пɟɪɫпɟкɬиɜныɯ
цɟнныɟ
нɟɮɬɟпɪоɞɭкɬы
ɛɟнзин
ɭɫлоɜияɯ
нɚɪɚщиɜɚниɟ
яɜляɟɬɫя
ɜɫɟ
ɛолɟɟ
зɚɬɪɭɞниɬɟльным
нɚпɪɚɜлɟниɟм
нɟɮɬɟпɟɪɟɪɚɛɚɬыɜɚющɟй
ɫɬɚноɜиɬɫя
оɫɬɚɬкоɜ
мɚзɭɬы
ɭɬяжɟлɟнныɟ
ɜɚкɭɭмныɟ
ɜыɫокоɜязкиɟ
ɛиɬɭмы
ɭɝоль
[1,2].
мноɝочиɫлɟнныɟ
оɛлɚɫɬи
нɚɫɬоящɟɝо
эɮɮɟкɬиɜныɯ
позɜоляющиɯ
иɫпользоɜɚɬь
. 360-
яɜляющиɯɫя
ɫыɪьɟм
ɭɝлɟɜоɞо
полɭчɚɬь
ɜыɫокоокɬɚноɜыɟ
ɛɟнзины
яɜляɟɬɫя
кɚɬɚлиɬичɟɫкий
кɪɟкинɝ
ɞиɫɬилляɬноɝо
[3].
имɟɬь
зɚɞɚнный
ɚкɬиɜныɯ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющий
поɪиɫɬоɫɬь
пɪочноɫɬь
ɜɟɫ
ɮɪɚкционный
экɫплɭɚɬɚционныɯ
ɫɟлɟкɬиɜноɫɬь
ɫɬоимоɫɬь
ɜыɫокоɝо
пɪоɞɭкɬоɜ
пɪɟɞɫɬɚɜляюɬ
ɫоɫɬоящɭю
ɚкɬиɜноɫɬь
нɚзнɚчɟниɟ
оɛɟɫпɟчɟнии
ɪɟɚɝиɪɭющиɯ
молɟкɭл
цɟнɬɪɚм
яɜляɟɬɫя
ɫоɫɬɚɜляющɟй
Мɚɬɪицɚ
ɜыполняя
ɮɭнкции
поɜɟɪɯноɫɬи
ɞиɫпɟɪɝиɪɭюɬ
ɚкɬиɜный
ɞоɛɚɜки
оɞноɜɪɟмɟнно
ɫлɚɛой
киɫлоɬноɫɬью
ɫпоɫоɛноɫɬью
пɪɟɞɜɚɪиɬɟльный
кɭляɪноɝо
иɫɯоɞноɝо
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
кɚчɟɫɬɜɟ
иɫпользɭюɬ
ɫинɬɟɬичɟɫкиɟ
ɜыɫокими
ɭɞɟльной
ɫɬɪɭкɬɭɪой
оɛɟɫпɟчиɜɚющɟй
ɞоɫɬɭп
ɚкɬиɜным
кɪɭпным
молɟкɭлɚм
кɪɟкиɪɭɟмоɝо
Ⱥкɬиɜныɟ
компонɟнɬы
оɫɭщɟɫɬɜиɬь
кɚɬɚлиɬичɟɫкиɟ
пɪɟɜɪɚщɟния
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞноɝо
пɪоɞɭкɬоɜ
поɫлɟɞниɯ
[4-6]
компонɟнɬоɜ
мɚɬɪицы
ɫɜязɭющɟɝо
моɝɭɬ
ɫɬолɛчɚɬыɟ
ɚкɬиɜиɪоɜɚнныɟ
кɚолиниɬоɜыɟ
ɝлины
Ɋɟɫпɭɛликɟ
Кɚзɚɯɫɬɚн
имɟюɬɫя
кɪɭпнɟйшиɟ
зɚпɚɫы
моɝɭɬ
пɪоизɜоɞɫɬɜɟ
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
ɝлин
оɛɟɫпɟчɟниɟ
нɟɮɬɟɯимичɟɫкой
пɪомышлɟнноɫɬи
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнной
ɫɬолɛчɚɬый
ɚлюминиɟɜый
ɚлюминиɟм
иɫɫлɟɞоɜɚны
мɚзɭɬɚ
Экɫпɟɪимɟнɬɚльнɚя
чɚɫɬь
ɚлюминиɟм
оɫɭщɟɫɬɜляли
ɫɬɚнɞɚɪɬной
ɪɚɫɬɜоɪɚ
AlCl
[7-9]
Al
ɝлинɚ
7,5
ммоль
ɝлины
Кɚолиниɬы
ɝиɞɪокɫокомплɟкɫɚми
Al
полɭчɟния
иɫпользоɜɚли
ɮоɪмɭ
Ɍɟкɫɬɭɪныɟ
ɫинɬɟзиɪоɜɚнныɯ
мɟɬоɞɚми
низкоɬɟмпɟɪɚɬɭɪной
ACUSORB
ɚнɚлизɚ
DPOH-4*7
излɭчɟниɟм
Кɚɬɚлиɬичɟɫкɭю
ɚкɬиɜноɫɬь
кɪɟкинɝɚ
пɪоɬочном
нɟпоɞɜижным
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющими
ȽОɋɌɭ
38.01176-
79 [10],
мɚзɭɬɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
450-550
мɚзɭɬ
кɪɟкинɝɚ
ɛɟнзиноɜɭю
205
ɝɚзойлɟɜɭю
(205-350
оɛɪɚзоɜɚɜшɟɝоɫя
Окɬɚноɜоɟ
ɛɟнзинɚ
[11].
иɫпользоɜɚли
монɬмоɪиллониɬ
Пɚɜлоɞɚɪɫкий
ɋɚɪымɫɚкɫкий
кɚолиниɬы
коɬоɪыɯ
монɬмоɪиллониɬɚ
пɪиɜɟɞɟны
ɬɚɛлицɟ
1
ɋоɫɬɚɜ
Ɍɚɝɚнɫкоɝо
Na-
(NaMM),
ɋɚɪымɫɚкɫкоɝо
ȿɪмɚкоɜɫкоɝо
киɫлоɬныɯ
NaHMM, HKS
HKE
Количɟɫɬɜо
,%
O MgO Al
CaO Fe
NaMM 1,5 4 22,4 67,9 0,4 0,6 0,5
NaHMM 0,15 2,62 23,23
73,1 0,24 0,66
KS 1 2,5 27 60 0,8 5 3 0,4
HKS 1,11 1,32 16,36 72,
08 0,33 4,48 3,16 1,07
KE 0,8 3 15 60 3 6 1,5 0,6
HKE 0,6 1,18 16,41 71,
91 0,33 5,95 2,39 0,97
Оɛщɟпɪиняɬо
ɫчиɬɚɬь
[12-14]
кɚолиниɬ
имɟющим
поɫɬоянный
ɫоɫɬɚɜ
[Al
ɫɬɚɛильноɟ
оɬношɟниɟ
Si:Al.
ɬонкоɞиɫпɟɪɫныɯ
ɫоɫɪɟɞоɬочɟны
ɞɪɭɝиɯ
ɛольшой
ɝɟɬɟɪоɜɚлɟнɬноɝо
изомоɪɮизмɚ
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
изɭчɟнии
ɋɚɪымɫɚкɫкоɝо
ɛыло
чɬо
ɫоɫɬɚɜ
KE
KS
мɭɫкоɜиɬ
ɜиɞɟ
ɬɪɭɞнооɬɞɟлимыɯ
мɟɯɚничɟɫкиɯ
пɪимɟɫɟй
ɬɚк
кɚчɟɫɬɜɟ
ɫɬɪɭкɬɭɪы

ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫлоиɫɬыɟ
ɚлюможɟлɟзомɚɝниɟɜыɟ
ɫиликɚɬы
можно
коɬоɪыɯ
ɫлоиɫɬым
ɫиликɚɬɚм
ɪɚɫшиɪяющɟйɫя
ɫɬɪɭкɬɭɪной
ячɟйкой
ɫлоиɫɬым
жɟɫɬкой
ɫɬɪɭкɬɭɪной
ячɟйкой
[14].
ɋопоɫɬɚɜлɟниɟ
оɫоɛɟнноɫɬɟй
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɭɞɟльныɯ
изɭчɟнныɯ
мɟɬоɞом
низкоɬɟмпɟɪɚɬɭɪной
ɭɞɟльныɟ
NaMM
KS
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
48,2
49,1
поɜɟɪɯноɫɬь
почɬи
2
92,1
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭюɬɫя
ɪɚɞиɭɫɚми
10
75-80?,
ɛольшɚя
мɟзопоɪы
ɪɚɞиɭɫы
12-60?,
чɚɫɬь
(83%)
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
20-60?.
Киɫлоɬнɚя
ɪоɫɬɭ
ɭɞɟльной
NaMM~
5
ɪɚз
кɚолиниɬоɜ
1,5-2
мɟзопоɪ
ɪɚɫшиɪяɟɬɫя
80?,
количɟɫɬɜо
ɪɚɫɬɟɬ
Ȼлизкɚя
кɚɪɬинɚ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɫлɭчɚɟ
HKS.
ɚнɚлизом
ɭɫɬɚноɜлɟнɚ
пɪинɚɞлɟжноɫɬь
иɫɫлɟɞɭɟмой
Пɚɜлоɞɚɪɫкой
кɚк
KE
ɫоɫɬɚɜɚ
Al
(OH)
оɫноɜными
ɪɟɮлɟкɫɚми
: (7,1;
4,34; 3,85; 3,57?)
иɫпользоɜɚнныɟ
ɫмɟɫью
ɮикɫиɪɭɟмыми
кɚолиниɬ
кɚɬɚлиɬичɟɫкиɯ
Иɫпользоɜɚнный
мɚзɭɬ
яɜляɟɬɫя
ɬопочным
мɚзɭɬом
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɫмɟɫь
пɪямой
пɟɪɟɝонки
ɝɚзойлɟй
пɟɪɟɪɚɛоɬки
мɚɫɟл
ɞɪɭɝиɯ
2
Ɍɟкɫɬɭɪныɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬики
Ɍɚɝɚнɫкоɝо
монɬмоɪиллониɬɚ
ɋɚɪымɫɚкɫкоɝо
ȿɪмɚкоɜɫкоɝо
Оɛъɟм
кɭɛ
Ɋɚɞиɭɫ
,R,?
(20?)
(20-80?)
NaMM 48.2 0.478 12-60 17.0 83.0
NaHMM 245.1 0.468 15-80 12.9 87.1
KS 49.1 0.119 10-80 25.1 74.9
HKS 73.6 0.345 10-65 8.4 91.6
KE 92.1 0.287 10-75 10.8 89.2
HKE 177.3 0.24 10-80 22.8 77.2
Ɋɟзɭльɬɚɬы
оɛɫɭжɞɟниɟ
ɬɚɛлицɟ
3
ɞɚнныɟ
ɛɟɫцɟолиɬноɝо
кɚɬɚлизɚɬоɪɚ
ȿɪмɚкоɜɫкоɝо
кɚолиниɬɚ
ɮоɪмɟ
(HKE)
моɞиɮициɪоɜɚнныɯ
ɚлюминия
ɮоɪм
Al (5,0)HKE
Al (7,5) HK
кɪɟкинɝɟ
мɚзɭɬɚ
ɛɟнзинɚ
ɬɚɛлицɚɯ
ɞɚно
ɭчɟɬом
ɮɪɚкции
ɋɪɚɜнɟниɟ
ɞɚнныɯ
ɬɚɛлицы
3
ɛɟнзинɚ
ɫɭммы
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
(30,3-41,5%)
инɬɟɪɜɚлɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪ
450-550
Al (2,5)HKE-
конɬɚкɬ
ɚкɬиɜноɫɬи
HKE-
кɚɬɚлизɚɬоɪ
ɜыɯоɞ
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
500
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
41,5%.
эɬиɯ
ɭɫлоɜияɯ
71,7%,
мɚзɭɬɚ
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
26,9%.
ɜɫɟɝо
мɚзɭɬɚ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
ɛɟнзинɚ
3
ȼыɯоɞ
пɪоɞɭкɬоɜ
мɚзɭɬɚ
HKE, Al (2,5)HKE
Al (5,0) HK
Кɚɬɚлизɚɬоɪ
HKE Al (2,5)HKE Al (5,0) HK
450 500 550 450 500 550 450 500 550
13,6 16,5 20,6 10,5 17,
6 22,8 12,8 17,8 23,8
4,6 5,0 6,2 6,3
8,8 10,0 60 7,3 7,7
8,6 10,3 9,8 8,9 12,
6 11,8 7,5 7,3 7,5
15,7 19,1 19,1 24,0 32,
7 25,3 17,7 23,7 17,2
Оɫɬɚɬок
) 55,4 47,1 42,4 47,9 26,
9 28,1 47,7 38,9 40,3
Поɬɟɪи
2,1 2,0 1,9 2,4 2,
0 2,1 2,0 2,2 2,6
42,5 50,9 55,7 49,7 71,
7 69,9 23,7 31,0 24,9
ɋɭммɚ
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
20,3 24,1 25,3 30,3 41,
5 39,3 23,7 31,0 24,9
Окɬɚноɜоɟ
чиɫло
83 80 83 80 78 83 79 85 80
ɛольшɭю
ɚкɬиɜноɫɬь
ȿɪмɚкоɜɫким
кɚолиниɬом
мɚзɭɬɚ
конɬɚкɬы
оɫноɜɟ
моɞиɮициɪоɜɚнной
ɝиɞɪокɫокомплɟкɫɚми
ɋɚɪымɫɚкɫкой
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
4
пɪоɞɭкɬоɜ
мɚзɭɬɚ
Al (HKS)-
Кɚɬɚлизɚɬоɪ
Al (2,5)HKS Al (5.0)HKS Al (7,5) HKS
450 500 550 450 500 550 450 500 550
17,0 18,2 22,0 19,1 14,
0 13,0 21,2 20,0 20,4
) 12,1 12,2 12,3 13,0 14,
3 14,5 15,1 15,6 15,3
6,6 6,8 8,9 5,9 6,
3 6,6 4,8 4,9 4,8
13,9 14,1 14,3 15,5 22,
5 17,5 23,4 22,1 23,3
Оɫɬɚɬок
) 48,2 46,6 40,1 44,2 40,
9 46,3 33,1 34,9 34,2
Поɬɟɪи
2,2 2,1 24 2,3 2,0 2,1 2,4 2,5 2,0
49,6 51,3 57,5 53,5 57,
1 51,6 64,5 62,6 63,8
ɋɭммɚ
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
26,0 26,3 26,6 28,5 36,
8 32,0 38,5 37,7 38,6
Окɬɚноɜоɟ
чиɫло
80 79 78 81 80 81 79 80 81
Al(7,5)
ɞоɫɬиɝɚɟɬ
Концɟнɬɪɚция
ɝиɞɪокɫокомплɟкɫɚ
ммоль
Al
окɚзɚлоɫь
опɬимɚльной
мɚзɭɬɚ
эɬɭ
концɟнɬɪɚцию
Al
нɚиɛольшɟɟ
количɟɫɬɜо
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
(37,7-38,6%).
Пɚɜлоɞɚɪɫкоɝо
кɚолиниɬɚ
ɝиɞɪокɫокомплɟкɫɚм
ɚлюминия
, (5,0
Al
ɪоɫɬɭ
ɭɞɟльной
10,9
13,1
ɞɜɭкɪɚɬномɭ
ɭɜɟличɟнию
0,136
0,284
(2,0-
ɫɪɚɜнɟнию
нɟмоɞиɮициɪоɜɚнной
ɞɚнным
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɝлины
поɫлɟ
пɪи
550
пɪɚкɬичɟɫки
пɪɟɬɟɪпɟɜɚɟɬ
измɟнɟний
[9].
ȼозможно
эɮɮɟкɬ
ɜɜɟɞɟния
ɚлюминия
ɝлинɭ
ɚɞɫоɪɛции
поɫлɟɞɭющɟмɭ
киɫлоɬныɯ
поɜɟɪɯноɫɬныɯ
цɟнɬɪоɜ
ɭɜɟличɟнию
ɚкɬиɜноɫɬи
Пɚɜлоɞɚɪɫкоɝо
кɚолиниɬɚ
НКП
ɛылɚ
ɫɪɚɜнɟнɚ
5)
ɫоɞɟɪжɚщɟɝо
+HY
ɛɟɫцɟолиɬноɝо
Al(5,0)
ɞоɛɚɜки
5
ȼыɯоɞ
пɪоɞɭкɬоɜ
мɚзɭɬɚ
Al(5,0)
кɚɬɚлизɚɬоɪɚɯ
Кɚɬɚлизɚɬоɪ
Al(5,0)
+HY+015%
450 500 550 450 500 550 450 500 550
1,9 3,6 3,8 18,9 21,
1 25,1 19,0 24,3 21,0
9,0 10,7 9,6 6,3
10,1 8,6 6,7 10,0 11,3
5,0 5,9 5,0 7,0 7,
4 6,6 7,2 7,3 7,4
32,6 34,1 34,4 30,2 31,
0 26,6 30,3 28,8 30,2
Оɫɬɚɬок
) 49,4 43,7 44,0 35,3 28,
3 30,6 34,7 27,2 26,8
Поɬɟɪи
2,1 2,0 2,2 2,3 2,
1 2,2 2,1 2,4 2,3
39,5 54,3 52,8 62,4 69,
6 67,2 63,2 70,4 66,5
ɋɭммɚ
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
41,6 44,8 44,0 36,5 41,
1 35,2 37,0 38,8 38,1
Окɬɚноɜоɟ
чиɫло
80 79 78 81 81 78 80 80 80
пɪоɞɭкɬоɜ
мɚзɭɬɚ
ɛɟɫцɟолиɬном
Al(5,0)
ɜышɟ
цɟолиɬɫоɞɟɪжɚщɟм
НКП
+HY.
500
ɛɟнзинɚ
10,7%,
34,1%,
+HY 10,1
31,0%,
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɟнно
ɜлияɟɬ
ɚкɬиɜноɫɬь
цɟолиɬɫоɞɟɪжɚщɟɝо
кɚɬɚлизɚ
2,7%)
лɟɝкоɝо
3,6%)
пɪи
мɚзɭɬɚ
ɛɟɫцɟолиɬноɝо
моɞиɮициɪоɜɚнноɝо
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭɟɬ
измɟнɟнияɯ
ɬɟкɫɬɭɪɟ
яɜно
киɫлоɬноɫɬи
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
ɪиɫɭнок
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Ɋиɫɭнок
1
пɪоɞɭкɬоɜ
мɚзɭɬɚ
450, 500
. 1
, 4
ɫɭммɚ
ɫɪɚɜнɟнию
кɚолиниɬоɜыми
пɪоɞɭкɬоɜ
ɛɟнзинɚ
450
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
17,4%,
- 30,1%,
ɫɭммɚ
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
47,5%.
ɪɚнɟɟ
пɪоɜɟɞɟнными
[10],
пиллɚɪиɪоɜɚнноɝо
ɚлюминиɟм
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
407,7
мкмоль
NH
лишь
138
NH
ɭмɟньшɟнию
ɫɜɟɬлыɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
ɝɚзойль
изɭчɟнныɟ
кɚɬɚлизɚɬоɪы
ɪɚɫполɚɝɚюɬɫя
: Al(5,0)NaHMM (47,5%
450
�) Al(5,0)
(44,8%
500
�) Al(2,5)
НКȿ
(41,5%
500
�) Al(7,5)
S (38,5%
450
).
ɫопоɫɬɚɜиɬь
ɚкɬиɜноɫɬи
нɚми
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
изɜɟɫɬными
ɞɚнным
[15]
нɟɚкɬиɜиɪоɜɚнной
Пɚɜлоɞɚɪɫкой
25%
Чɚнкɚнɚйɫкоɝо
ɚкɬиɜиɪоɜɚнноɝо
иɫпользɭɟмоɝо
цɟолиɬной
ɫоɫɬɚɜляющий
100%
ɚкɬиɜиɪоɜɚнном
мɚзɭɬɚ
ПНɏЗ
пɪɟɜышɚɟɬ
5%
пɪиɫɭɬɫɬɜии
ɜозɞɭɯɚ
пояɜлɟниɟ
моɞиɮициɪоɜɚнныɯ
ɚлюминия
кɚолиниɬоɜ
кɚк
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟм
ɫоɫɬɚɜɟ
монɬмоɪиллониɬɚ
ɬɚк
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜо
ɫлɭчɚɟ
ɝлин
[16].
кɚɬɚлизɚɬоɪы
ɫɬолɛчɚɬыɯ
кɚолиниɬоɜ
можно
ɭɫпɟшно
иɫпользоɜɚɬь
кɪɟкинɝɟ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞноɝо
мɚзɭɬ
полɭчɟниɟм
10-17%
, 23-34%
чɬо
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɛɟзɭɫлоɜный
пɪɚкɬичɟɫкий
ɍɝлɭɛлɟннɚя
пɟɪɟɪɚɛоɬкɚ
нɟɮɬяныɯ
ɫɬɪɚɬɟɝичɟɫкоɟ
нɚпɪɚɜлɟниɟ
нɟɮɬɟпɟɪɟ
ɪɚɛɚɬыɜɚющий
пɪомышлɟнноɫɬи
Ɋоɫɫии
2010-2020
. //
Кɚɬɚлиз
2010.
. 39-50.
Оɬɟчɟɫɬɜɟнныɟ
кɚɬɚлизɚɬоɪы
ɪɟɫɭɪɫоɫɛɟɪɟɝɚющиɟ
кɚɬɚлиɬичɟɫкиɟ
ɫоɜɪɟмɟнной
Ɋоɫɫии
Кɚɬɚлиз
пɪомышлɟнноɫɬи
. 2001.
. 6-16.
Ƚлɭɛокɚя
нɟɮɬи
ɬɟɯнолоɝичɟɫкий
ɚɫпɟкɬы
, 2001. 384 c.
Мɚɫлоɜɚ
ȼлияниɟ
пɪиɪоɞы
ɫɜойɫɬɜɚ
//
ɬɟɯнолоɝия
мɚɫɟл
. 1986.
.3-5.
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
Циɫɭн

ɫɜязɭющиɟ
//
ɬɟɯнолоɝия
ɬоплиɜ
мɚɫɟл
. 1991.
2.
.12-13.
Нɚɭчныɟ
оɫноɜы
пɪомышлɟнныɯ
//
Нɟɮɬɟпɟɪɟ
. 22-25.
7 Gil A., Yandia L.M. Recent Advances in
the synthesis and Catalytic Applications of Pillared Clays // Catal. Rev. Sci Eng
2000. V.42. P. 145-212.
8 Figueras F. Pillared Clays as Catalysts. //
Catal. Rev. Sci Eng 1998. V.30. P. 457-499.
Ⱥкɭɪпɟкоɜɚ
ɝɟкɫɚнɚ
Pt-, Pd-
Ni-
кɚɬɚлизɚɬоɪɚɯ
ɫɬолɛчɚɬый
Нɟɮɬɟɯимия
. 48.
. 187-193.
шɚɪикоɜыɟ
,-1979-01-01.
нɟɮɬɟпɟɪɟɪɚɛɚɬыɜɚющɟй
пɪомышлɟнноɫɬи
Изɞ
ɫɬɚнɞɚɪɬоɜ
. 1979.
. //
Нɟɮɬɟпɟɪɟɪɚɛоɬкɚ
нɟɮɬɟɯимия
. 1996.
6.
Ɍɚɪɚɫɟɜич
Оɜчɚɪɟнко
Киɟɜ
.:
Нɚɭкоɜɚ
ɞɭмкɚ
, 1975. 352 c.
Ɍɚɪɚɫɟɜич
ɫлоиɫɬыɯ
ɫиликɚɬоɜ
.:
Нɚɭкоɜɚ
ɞɭмкɚ
, 1988. 248 c.
Ɍɚɪɚɫɟɜич
.:
Нɚɭкоɜɚ
ɞɭмкɚ
,1981. 208 c.
Нɭɪɝɚлиɟɜ
Иɛɪɚшɟɜɚ
ɋɭлɟймɟноɜ
ɫпоɫоɛɚ
иɫпользɭɟмыɯ
мɚзɭɬɚ
Пɚɜлоɞɚɪɫкоɝо
зɚɜоɞɚ
. //
6.
16 Hoshimoto K. Toukai N. No
m expanding mica incorporating alumina in th
e interlayer regions: a new preparation
technique of fine particles of alumina. //
J Mol. Cat. A. Chemic
al, 1999. V.138. P. 56-66.
REFERENCES
1 Nefedov B.K. Kataliz
v promyshlennosti.
2 Parmon V.N, Noskov A.S.
Kataliz v promyshlennosti.
1. 6-16.
3 Kaminskij Je.F, Havkin V.A. Glubokaja
pererabotka nefti: tehnologicheskij i je
kologicheskij aspekty. M.: Tehnika,
. 384.
4 Klapcov V.F, Nefedov B.K, Maslova A.A. i
dr. Himija i tehnologija topliv i masel.
5 Cisun E.L, Konoval'shhikov O.D,
Savin E.M, i dr. Himija i
tehnologija topliv i masel.
1991.
2. 12-13.
6 Doronin V.P, Sorokina T.P.
Neftepererabotka i neftehimija.
2000.
11 22-25.
7 Gil A., Yandia L.M.
Catal. Rev. Sci Eng
42. 145-212.
8 Figueras F. Catal. Rev. Sci Eng
30. 457-499.
9 Zakarina N.A, Volkova L.D,
Akurpekova A.K i dr. Neftehimija.
. 48. 3. 187-193.
10 OST38.01176-79 Katalizatory krekinga sharikovye,-1979-01-01.
-M.: Ministerstvo nefteperer
abatyvajushhej i neftehimi-
cheskoj promyshlennosti SSSR: Izd-vo standartov, 1979.
11 Kolesnikov S.I, Kolesnikov I.M.
Neftepererabotka i neftehimija.
. 6. 30.
12 Tarasevich Ju.I, Ovcharenko F.D. Adsorbcija
na glinistyh mineralah. Kiev: Naukova dumka,
1975
. 352.
13 Tarasevich Ju.I. Stroenie i himija poverhnos
ti sloistyh silikatov. Kiev.: Naukova dumka,
1988.
248.
14 Tarasevich Ju.I. Prirodnye sorbenty v pr
ocessah ochistki vody.
Kiev.: Naukova dumka,
. 208.
15 Zamanbekova A.T, Nu
rgaliev Zh.A, Ibrasheva R.H, Su
lejmenov M.A. Vestnik NAN RK.
6. 30-36.
16 Hoshimoto K. Toukai N.
J Mol. Cat. A. Chemical,
138. 56-66.
Зɚкɚɪинɚ
ȼолкоɜɚ
МȺЗɍɌ
КɊȿКИНȽІНȾȿ
ɌԚɊЛȿНȾІɊІЛȽȿН
КȺОЛИНИɌɌȿɊ
МОНɌМОɊИЛЛОНИɌɌȿɊ
Пɚɜлоɞɚɪ
мԝнɚйɯимиялық
зɚɜоɞының
-100
мɚɪкɚлы
кɪɟкинɝімɞɟ
ɝиɞɪоком
монɬмоɪиллониɬ
кɚолиниɬ
ɛɚлшықɬɚɪы
нɟɝізінɞɟɝі
цɟолиɬқԝɪɚмɞы
цɟолиɬɫіз
ɚнықɬɚлɞы
Ȼɟнзиннің
(17,4%)
(30,1%)
ɬиімɞі
ɚлɭ
қышқылɞығының
қоɫынɞыɫынɚ
цɟолиɬɫіз
Al(7,5)NaHMM-
кɚɬɚлизɚɬоɪынɞɚ
жԛзɟɝɟ
ɚɫыɪылɚɬыны
көɪɫɟɬілɞі
кɪɟкинɝі
монɬмоɪиллониɬɬɟɪ
кɚолиниɬɬɟɪ
ɝɚзойль
ɛɚғынɚлы
ɛɚлшықɬɚɪ
Поɫɬɭпилɚ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
541.64.615
,
Жиɜоɬоɜɚ
Кɚжмɭɪɚɬоɜɚ
Жɚкɭпоɜɚ
Кɚɪɚɝɚнɞинɫкий
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнный
имɟни
Ȼɭкɟɬоɜɚ
Инɫɬиɬɭɬ
оɪɝɚничɟɫкоɝо
ɫинɬɟзɚ
Кɚɪɚɝɚнɞɚ
ИЗɍЧȿНИȿ
ɏȺɊȺКɌȿɊИɋɌИК
ПЛȿНОК
ȺНɌИɋȿПɌИКОМ
Tazhbaev
, S. D.Fazylov
O. A. Nurkenov
, T. S. Zhivotova
, A. T. Kazhmuratova
, T. S.
Zhumagalieva
, E. M. Zhakupova
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
10
пɪɟɞнɚзнɚчɟнныɯ
кожныɯ
зɚщиɬы
окɪɭжɚющɟй
ɫɪɟɞы
Нɚми
ɪɚзɪɚɛоɬɚны
мɟɬоɞикɚ
полɭчɟния
ɫоɫɬɚɜ
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
плɟнок
оɫноɜɟ
Na-
кɚɪɛокɫимɟɬилцɟллюлозы
полиɜинил
пиɪɪолиɞонɚ
ɚнɬиɫɟпɬикɚ
мɟɬɚминɚ
Ⱦля
ɛольшɟй
ɝомоɝɟнизɚции
ɪɚɫɬɜоɪɚ
пɪоникноɜɟния
ȻȺȼ
чɟɪɟз
ɛиолоɝичɟɫкиɟ
мɟмɛɪɚны
ɞɚнном
ɫлɭчɚɟ
кожɭ
ɫлизиɫɬыɟ
ɫоɫɬɚɜ
плɟнки
ɜɜоɞили
ɪɚзɪɟшɟнный
мɟɞицинɫкомɭ
ɞимɟɬилɫɭльɮокɫиɞ
поɜышɟния
пɚɪопɪопɭɫкной
ɫпоɫоɛноɫɬи
плɚɫɬичноɫɬи
плɟнки
ɫоɫɬɚɜ
плɟночной
ɜключили
ɬɚкжɟ
ɝлицɟɪин
Полɭчɟнныɟ
плɟнки
полɭчɚлиɫь
ɛɟɫцɜɟɬными
Оцɟнкɚ
полɭчɟнныɯ
ɫклɚɞыɜɚɟɬɫя
оɬноɫяɬɫя

ɚɞɝɟзия
ɪɚɫɬɜоɪимоɫɬь
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
ɫɜɚɪиɜɚния
Кɚчɟɫɬɜɟнныɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬики
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
лɟкɚɪɫɬɜɟнныɯ
плɟнок
пɪɟɞɫɬɚɜлɟны
1
ɋоɫɬɚɜ
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
плɟнок
Зɚɝɪɭжɟно
Мɟɬɚмин
14,2 0,8 0,5 78,5 10
13,9 0,7 - 74,5 11
Жɟлɚɬин
13,5 0,8 0,5 55,5 14
Жɟлɚɬин
14,1 0,9 - 52,5 16
13,2 0,7 0,5 55,5 20
14,0 0,9 - 56,5 21
2
Кɚчɟɫɬɜɟнныɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬики
ȼлɚɝопоɝлощɟниɟ
Ⱥɞɝɟзия
?10
Ɍɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
ɫɜɚɪиɜɚния
1 3000 1223 43 7,0 12
2 1500 416 27 7,0 16
3 2800 78 180 7,1 19
4 2192 600 60 7,1 11
5 420 147 20 7,2 13
6 850 251 5 7,2 12
ȼлɚɝопоɝлощɟниɟ
плɟнок
изɭчɚли
нɚɛɭɯɚния
Пɪɟɞложɟнныɟ
иɫпыɬɚния
ɜыɫокɭю
ɫɬɟпɟнь
ɫɪɚɜнɟнию
изɜɟɫɬными
полимɟɪными
[1, 2].
пɚɪɚмɟɬɪɚ
изɜɟɫɬныɯ
400%.
нɚɛɭɯɚнию
ɫɬɟпɟни
ɟмкоɫɬь
ɜключɚющиɯ
комплɟкɫоɜ
лɟкɚɪɫɬɜо
Оɛɪɚзоɜɚниɟ

лɟкɚɪɫɬɜо
можɟɬ
поɫлɭжиɬь
оɫноɜой
ɞля
полɭчɟния
ɞɟйɫɬɜиɟм
ɜыɫɜоɛожɞɟниɟм
ɜɟщɟɫɬɜɚ
ɞлиɬɟльноɝо
эɮɮɟкɬиɜноɝо
ɜозɞɟйɫɬɜия
ɫɭɛɫɬɪɚɬом
покɚзɚɬɟль
ɜɟличиной
ɚɞɝɟзии
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнныɯ
2
ɜиɞно
ɫцɟплɟния
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
поɜɟɪɯноɫɬью
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ
ɭɜɟличиɜɚɟɬɫя
онɚльно
ɫоɞɟɪжɚния
ɚɞɝɟзиɜным
1
оɫɬɚльныɟ
Экɫпɟɪимɟнɬɚльнɚя
плɟнкɚ
1
плɚɫɬиɮикɚɬоɪɚ
количɟɫɬɜо
ɜыɫокɭю
ɚɞɝɟзии
ɫɬɟпɟнь
нɚɛɭɯɚния
минимɚльным
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнныɯ
ɬɚɛлицɟ
2 c
лɟɞɭɟɬ
изɭчɚɟмыɯ
ɚппликɚционныɯ
эɬоɬ
колɟɛлɟɬɫя
5
180
минɭɬ
ɫɪɚɜнɟнию
изɜɟɫɬ
плɟнкɚми
изɭчɟнии
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
полɭчɚɟмыɯ
ɭɜɟличɟниɟ
эмɭльɝɚɬоɪɚ
ɭлɭчшɟниɟм
ɚɞɝɟзии
зɚмɟɞляɟɬ
ɭлɭчшɚɟɬ
кɚчɟɫɬɜо
плɟнки
ɜɚжныɯ
ɭɫлоɜий
пɪимɟнɟния
ɚппликɚционныɯ
нɚноɫимыɯ
яɜляɟɬɫя
оɬɫɭɬɫɬɜиɟ
ɜлияния
поɪɚжɟнноɝо
очɚɝɚ
ɫлɭчɚɟ

плɟнки
зɚɜиɫимоɫɬи
ɫоɫɬɚɜɚ
имɟюɬ
7,0-7,2.
лɟкɚɪɫɬɜɟннɭю
пɪɟɞнɚзнɚчɟннɭю
ɚппликɚций
эɬом
ɫлɚɛощɟлочнɚя
ɫɪɟɞɚ
коɬоɪɭю
плɟнкɚ
пɪɟпяɬɫɬɜоɜɚɬь
Ɍɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
ɜизɭɚльно
нɚɛлюɞɚɟмый
плɟнки
ɭɜɟличɟнии
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪноɝо
ɪɟжимɚ
Ɍɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
пɪɟɞɟлɚɯ
11
19%.
полɭчɟнным
ɪɟзɭльɬɚɬɚм
ɫɞɟлɚɬь
ɜыɜоɞ
мɟɬɚмином
ɜɭюɬ
пɪɟɞъяɜляɟмым
ɪɚнозɚжиɜляющим
знɚɬь
плɟнки
Ɋɚɫɬɜоɪимоɫɬь
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭɟɬ
ɫоɫɬояниɟ
плɟнки
изɛыɬкɟ
ɋɬɟпɟнь
ɬɚкими
кɚк
нɚɛɭɯɚниɟочищɟннɭю
эɬилоɜый
ɫпиɪɬ
ɚцɟɬон
ɞиэɬилоɜый
ɞимɟɬилɮоɪмɚмиɞ
ȾМɎȺ
ɫɬɚɬиɫɬичɟɫки
ɫоɫɬɚɜлɟнɚ
ɬɚɛлицɚ
3,
оɬɪɚжɚющɚя
зɚɜиɫимоɫɬь
ɮизичɟɫкоɝо
3
Зɚɜиɫимоɫɬь
ɮизичɟɫкоɝо
ɪɚɫɬɜоɪиɬɟля
Ɋɚɫɬɜоɪиɬɟль
ɋɬɟпɟнь
Коллɚпɫ
Коллɚпɫ
Коллɚпɫ
ɪɚɫɬɜоɪɟниɟ
ɪɟзɭльɬɚɬɚм
экɫпɟɪимɟнɬɚ
ɛыл
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭющий
зɚɜиɫимоɫɬь
плɟнки
плɟнкɚ
ɯоɪошо
ɪɚɫɬɜоɪяɟɬɫя
оɛɪɚзɭя
ɝɟлɟоɛɪɚзнɭю
кɚк
измɟнɟний
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɪɚɫɬɜоɪяɟɬɫя
оɪɝɚничɟɫкиɯ
Плɟнки
ɫоɫɬɚɜɟ
пɪиɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
мɟɬɚмин
ɞɪɭɝиɟ
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
12
ɜɟɪɬикɚли


ɜɪɟмя
Ɋиɫɭнок
1
Ƚɪɚɮик
ɜɪɟмɟни
Ɏɭнкциониɪоɜɚниɟ
изɭчɚɟмыɯ
кинɟɬикой
ɜыɫɜоɛожɞɟния
изɭчɟниɟ
позɜоляɟɬ
ɫоɫɬɚɜ
плɟнок
оɛɟɫпɟчиɜɚющий
ɜɚнноɫɬь
ɞɟйɫɬɜия
зɚɞɚннɭю
ɜыɫɜоɛожɞɟния
окɪɭжɚющɭю
ɛиолоɝичɟɫкɭю
иɫɫлɟɞоɜɚния
кинɟɬики
ɜыɫɜоɛожɞɟния
полимɟɪныɯ
конɞɭкɬомɟɬɪичɟɫкий
Конɞɭкɬомɟɬɪичɟɫкий
измɟɪɟния
конɞɭкɬомɟɬɪɟ
мɚɪки
МȿɌȿ
R (Hungary).
ɭɫɬɪɚнɟния
поɝɪɟшноɫɬи
измɟɪɟний
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɪɚɫɬɜоɪоɜ
пɪимɟняли
ɬɟɪмоɫɬɚɬ
-2/77 (Poland).
Кɪиɬɟɪиɟм
ɜыɫɜоɛожɞɟния
ɭɞɟльной
элɟкɬɪо
пɪоɜоɞимоɫɬи
(X),
коɬоɪɭю
измɟɪяли
опɪɟɞɟлɟнный
ȼɜиɞɭ
ɬоɝо
чɬо
ɭɞɟльной
элɟкɬɪопɪоɜоɞимоɫɬи
ɫɜойɫɬɜɚми
ɚɞɞиɬиɜноɫɬи
ɫклɚɞыɜɚɟɬɫя
пɪоɜоɞимоɫɬи
компонɟнɬоɜ
ɪɚɫɬɜоɪɚ
изɭчɚли
кинɟɬикɭ
ɪɚɫɬɜоɪɟния
плɟнок
ɛиолоɝи
мɟɬɚмином
4
кɚлиɛɪоɜочноɝо
ɜоɞɟ
ɪɚɫɬɜоɪɚ
Мɟɬɚмин
Элɟкɬɪопɪоɜоɞноɫɬь
1 0,0065 20,6
2 0,0125 22,8
3 0,025 26,5
4 0,050 34
5 0,10 48,6
ɜыɫɜоɛожɞɟния
иɫɫлɟɞоɜɚно
5.
покɚзɚний
инɬɟɪɜɚлом
72
полɭчили
ɫлɟɞɭющиɟ
опиɫɚнныɟ
ɬɚɛлицɟ
5.
ɜыɫɜоɛожɞɟния
мɟɬɚминɚ
плɟнки
ɪиɫɭнкɟ
5
Зɚɜиɫимоɫɬь
ɫɬɟпɟни
ɜɪɟмɟни
1 0 0
2 18 17,6
3 36 25,3
4 54 29,5
5 72 32,2
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɜɟɪɬикɚли

ɫɬɟпɟнь
ɜɪɟмя
экɫпозиции
Ɋиɫɭнок
2
Кинɟɬикɚ
опɪɟɞɟлɟнный
ɜɪɟмɟни
зɚɜиɫимоɫɬь
ɫɬɟпɟни
ɜɪɟмɟни
экɫпозиции
ɫложный
ɬɟчɟниɟ
5-20
ɜыɫɜоɛожɞɚɟɬɫя
17%
ȻȺȼ
20-30
минɭɬ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɫɪɟɞɟ
30%.
ɞɚльнɟйший
ɜɪɟмɟни
36-72
минɭɬ
концɟнɬɪɚция
поɜɟɪɯноɫɬныɯ
поɜышɚɟɬɫя
ɬɪɚнɫɞɟɪмɚльной
ɚнɬиɫɟпɬикɚ
мɟɬɚминɚ
оɛɟɫпɟчиɜɚɟɬ
пɪоɞолжиɬɟльноɝо
ɋлɟɞоɜɚɬɟльно
ɫозɞɚɬь
ɪɟɝɭлиɪоɜɚнной
ɚкɬиɜноɝо
ɜɟщɟɫɬɜɚ
ɬɪɟɛоɜɚниям
пɪɟɞъяɜляɟмым
лɟкɚɪɫɬɜɟнным
оɞноɪоɞноɫɬи
ɞɟɝиɞɪɚɬɚции
1 
. .,  .., .. 
     . :
 , 2000. 220 .
2 Kurauchi T., Shiga T., Hirose Y., Okada A. Polymer Ge
ls // Fundamentals and Biomedi
cal Applications / Ed. By
Derossi D., Kajiwara K., Osada Y., Yamauchi A. New York; London: Plenum Press, 1991. P. 237.
3  .!., " #.., 
 #. . $. %  $&   ' ( //
) *&. 2002. + 2. %. 24-26.
4 ) ..   //  &  &. 2000. 5. 42. + 12. %. 2328.
% . . $, ,   , 
 =� (  . $ // ?-( * -
 = . 200. 5. 39. + 7. %. 30-36.
6 @ #. ., C .. 
 * $&  
 I   & I
  I . $ // ?-( *
  = . 2001. 5. 3. + 14. %. 16-30.
7 C .., ' .., %., 5I
 .#. 5 C
   
�    I  . 
$ // ?-( *  = 
8 Burkeyev M.Zh., Tazhbayev E.M., Kazhmuratova A.T., Sugralina L.M., Zhaparova L.Zh. Hydrogels of
Jopolymers of Vinyloxyethylamide of Acrylic Acid with Unsaturated Jarboxylic Acid // Polymer Science Ser. B.
2007. V. 49. + 3-4. P. 27-260.
 ..,  ..
 ..
 . .
REFERENCES
1 Zhubanov B.A, Batyrbekov E.O, Iska
kov R.M. Polymer materials with
medical effect. Almaty: Complex,
. 220
(in Russ.).
2 Kurauchi T., Shiga T., Hirose Y., Okad
a A. Polymer Gels. Fundamentals and Biomedical Applications: Ed. By Derossi D.,
Kajiwara K., Osada Y., Yamauchi A.
New York; London: Plenum Press,
3 Bagirova V.L, Demin
N.B, Kulinchenko N.A.
2002,
24-26 (in Russ.).
4 Philippova O.E.
Polymer,
2000,
42,
2328 (in Russ.).
5 Semkina O.A.
Pharmaceutical Chemistry Journal,
2005,
39,
30-36 (in Russ.).
6 Plate N.A., Vasiliev A.I.
Pharmaceutical Chemistry Journal,
35,
16-30 (in Russ.).
7 Vasiliev A.E., Krasnyuk I.I.
, Ravikumar S., Tohmachi V.N.
Pharmaceutical Ch
35,
29-42 (in Russ.).
8 Burkeyev M.Zh., Tazhbayev E.M., Kazhmuratova A.T., Sugralina L.M., Zhaparova L.Zh.
Polymer Science Ser. B.
2007,
, 257-260.
9 Nisova A.I., Alyushina M.T. Poly
mers in pharmacy. M: Medicine.
. 256-265 (in Russ.).
10 Weinstein V.A.
Pharmaceutical Chemistry Journal,
, 347-350 (in Russ.).
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
14
Ɍɚжɛɚɟɜ
Ɏɚзылоɜ
ɋɚɬпɚɟɜ
Жиɜоɬоɜɚ
ҚɚжымΡɪɚɬоɜɚ
,
Жɚқыпоɜɚ
Ȼөкɟɬоɜ
Қɚɪɚғɚнɞы
мɟмлɟкɟɬɬік
Оɪɝɚникɚлық
жəнɟ
көміɪɯимия
Кɚɪɚғɚнɞы
ȺНɌИɋȿПɌИК
ȻȺɊ
ЭКɋПȿɊИМȿНɌȺЛȾЫ
ЖȺȻЫНȾȺɊȾЫҢ
ɋȺПȺЛЫҚ
ɋИПȺɌɌȺМȺЛȺɊЫН
ЗȿɊɌɌȿɍ
полимɟɪ
экɫпɟɪимɟнɬɚлɞы
ɛойыншɚ
мəлімɟɬɬɟɪ
кɟлɬіɪілɝɟн
ԛлɝілɟɪɞің
ɪɟцɟпɬɭɪɚɫы
ɫипɚɬɬɚмɚлɚɪы
полимɟɪлі
ɛиошығымы
зɟɪɬɬɟлɞі
полимɟɪлɟɪ
, Na-
КМЦ
полиɜинилпиɪɪолиɞон
ɛɟɪікɬікɬі
жоғɚлɬɭ
Поɫɬɭпилɚ
2014
543.51:547.233
ɋȺȽИНȺȿȼ
ȺȻИЛɏȺЙɊОȼ
Ⱥɬыɪɚɭɫкий
Ⱥɬыɪɚɭ
ɋПȿКɌɊОМȿɌɊИЧȿɋКОȿ
ЭɌИНИЛЦИКЛО
ȽȿКɋȿНȺ
4,5
S. Zh. Zhumagaliev, A. T.
rov, E. G. Gilazhov,
A. S. Bukanova, G. A. Orazova
(Atyrau Institute of oil and gas of ME
S of Republic of Kazakhstan, Atyrau)
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
= CH
C C
= CH
C C O
= CH
C C
= CH
C C
; V:
= CH
C C OC C=
= CH
,
= CH
C C OC C=
= CH
C C OC C=
= C
= CH
C C OC C=
ɫпɟкɬɪы
элɟкɬɪонной
ионизɚции
N-
зɚмɟщɟнныɯ
- (I,II,V,VI)
ɞиэɬилɚминоɜ
(III,IV,VII,VIII)
пɪиɜɟɞɟны
ɬɚɛлицɟ
1.
ɋɬɚɛильноɫɬь
(W
молɟкɭляɪныɯ
инɬɟнɫиɜноɫɬь
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬичɟɫкиɯ
ɬокɚ
ɬɚɛлицɟ
2
ɫɬɚɛильноɫɬь
(W
изɭчɟнныɯ
(I-VIII)
ɜɚɪьиɪɭюɬɫя
пɪɟɞɟлɚɯ
0,7-14,3%
ɫлɟɞɭɟɬ
оɬмɟɬиɬь
ɫоɞɟɪжɚщиɟ
циклоɝɟкɫɟнил
или
циклоɝɟкɫилоɜыɟ
(I,III,V,VII)
ɚмины
ɫоɞɟɪжɚщиɟ
4,5
ɬɟɬɪɚɝиɞɪопиɪɚнилоɜыɟ
(II,IV,VI,VIII).
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
16
Оɫноɜныɟ
нɚпɪɚɜлɟниɟ
изɭчɟнныɯ
(I-IV)
поɞчиняɟɬɫя
ɪɚɫпɚɞɚ
ɚлкилɚминоɜ
[11,12].
ɜɚжным
яɜляɟɬɫя
N),
ɫлɭчɚяɯ
ɫлɭчɚяɯ
чɬо
оɛɭɫлоɜлɟно
локɚлизɚциɟй
(N).
ȼɜɟɞɟниɟ
2-
циклоɝɟкɫинилоɜɭю
2,2-
4,5
ɞиɝиɞɪопиɪɚнилоɜɭю
ɞимɟɬил
(I-IV)
ɞɟɫɬɚɛилизиɪɭɟɬ
полɭчɟнныɯ
(V-VIII),
ɫпɟкɬɪɚɯ
нɟзнɚчиɬɟльныɟ
ɫлɟɞоɜɚɬɟльно
колɟɛлɟɬɫя
0,7-2,4%.
пɪоиɫɯоɞиɬ
нɚпɪɚɜлɟния
(V-VIII)
. 1,2;
ɜɚжным
яɜляɟɬɫя
N),
ɜоɞоɪоɞноɝо
ɫлɭчɚяɯ
ɫлɭчɚяɯ
чɬо
оɛɭɫлоɜлɟно
локɚлизɚциɟй
(N).
ȼɜɟɞɟниɟ
2-
циклоɝɟкɫинилоɜɭю
2,2-
4,5
ɞɪопиɪɚнилоɜɭю
(I-IV)
ɫильно
ɞɟɫɬɚɛилизиɪɭɟɬ
полɭчɟнныɯ
(V-VIII),
ɫпɟкɬɪɚɯ
нɟзнɚчиɬɟльныɟ
ɫлɟɞоɜɚɬɟльно
ɫɬɚɛильноɫɬь
пɪɟɞɟлɚɯ
0,7-2,4%.
пɪоиɫɯоɞиɬ
нɚпɪɚɜлɟния
(V-VIII)
. 1,2;
1
Мɚɫɫ
ɫпɟкɬɪы
изɭчɟнныɯ
2
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬичныɟ
полноɝо
ɬокɚ
изɭчɟнныɯ
ɞимɟɬил
I 10,0 8,9(162) 4,4(134) 2,8(120) 3,
3(92) 2,1(91) 8,0(82) 3,9(81)
II 6,9 1,0(192) 1,2(178) 2,9(135) 13,
3(97) 4,3(82) 3,7(58) 12,0(43)
III 14,3 3,2(190) 35,7(176) 10,0(119) 5,0(91) 3,6(58)
IV 8,3 19,4(206) 7,7(149) 1,7(134)
4,0(97) 2,1(91) 3,9(58) 10,5(43)
V 2,4 1,2(180) 13,3(163) 2,0(162) 9,
7(120) 2,6(91) 2,0(86) 4,6(69)
VI 0,7 0,4(210) 3,6(193) 4,0(135)
3,6(97) 5,4(91) 2,5(86) 6,6(69)
VII 1,7 9,1(262) 4,5(191) 3,1(176)
3,7(119) 4,5(91) 3,4(86) 15,5(69)
VIII 1,1 5,3(292) 5,1(221) 1,5(2,6)
0,8(149) 4,2(91) 4,2(86) 9,2(69)
-N-[(
циклоɝɟкɫɟн
пɪопин
ɚмин
(I).
ɫпɟкɬɪɟ
(m/z 163,
ɫɚмый
мɚкɫимɚльный
инɬɟнɫиɜноɫɬи
(m/z 162,
ɫɯɟмɚ
1),
коɬоɪый
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
оɬɪыɜɟ
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɭɫɬойчиɜоɝо
ɜыɛɪɚɫыɜɚɟɬ
молɟкɭлы
эɬɟнɚ
m/z 134),
положиɬɟль
ɚзоɬɚ
ɫпɟкɬɪɚ
знɚчиɬɟльной
(m/z: 121, 120, 92,
91, 81)
(m/z 82)
инɬɟнɫиɜноɫɬи
m/z: 121, 120
92, 91
ɚминныɯ
1; m/z 121,
. 1),
ионɚ
ɋлɟɞɭɟɬ
ɜышɟɭпомянɭɬыɟ
чɚɫɬицы
нɟɛольшиɟ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞныɟ
чɚɫɬицы
нижнɟй
мɚɫɫ
ɜɜиɞɟ
m/z: 44, 43, 42, 41 (
Пɪоиɫɯожɞɟниɟ
m/z:82, 81
ɫɜязɚны
поɜиɞимомɭ
ɫɜязи
циклоɝɟкɫɟнил
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
ɪɚзɪыɜɚ
ɛольшой
ɜɟɪояɬноɫɬью
оɛɪɚзɭɟɬɫяион
(m/z 82,
. 1,2;
ɫɯɟмɚ
-N-[(2,2-
4,5
ɞиɝиɞɪопиɪɚнил
пɪопин
ɚмин
I).
17
ɜоɞоɪоɞɚ
ɝɪɭпп
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
(N)
m/z 192
низкой
ɬɚкжɟ
ɫпɟкɬɪɟ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
нɟɛольшой
ионɚ
(m/z 178,
1),
коɬоɪоɝо
оɛɭɫлоɜлɟно
2,2-
4,5
знɚчиɬɟльной
инɬɟнɫиɜноɫɬи
(m/z 135)
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
ɪɚɫпɚɞɚ
2,2-
4,5
элиминиɪоɜɚниɟм
молɟкɭлы
ɞимɟɬилкɟɬонɚ
нɚпɪɚɜлɟниɟм
ɪɚɫпɚɞɚ
яɜляɟɬɫя
m/z 97
ɫɚмый
мɚкɫимɚльный
1).
Пɪоцɟɫɫ
ɫɜязɚн
ɫложными
пɟɪɟɝɪɭппиɪоɜочными
пɪоцɟɫɫɚми
оɬношɟнию
2,2-
4,5
пɟɪɟноɫ
ɫɜязи
мɟжɞɭ
ɫɜязɚми
поɫлɟɞɭющɟй
мɟɬилɟноɜой
ɝɪɭппы
1).
ɬɚкжɟ
пɪоиɫɯожɞɟниɟ
поɞɬɜɟɪжɞɚɟɬɫя
мɟɬɚɫɬɚɛильным
m/z 48,7 (
193
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
мɟɬɚɫɬɚɛильныɟ
ионы
(m
m/z:
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
18
19,1
поɞɬɜɟɪжɞɚющиɟ
ɫлɟɞɭющиɯ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɟнно
(m/z135
82)
/z 97
ɋлɟɞɭɟɬ
ɚммониɟɜый
m/z 58
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɚнɚлоɝично
инɬɟнɫиɜноɫɬью
28% (
1).
(циклоɝɟкɫɟн
пɪопин
пик
(m/z 176,
. 1,2;
ɞиэɬилɚминоɜ
[11].
пɪоиɫɯоɞиɬ
ɫчɟɬ
оɬношɟнию
N)
ɝɪɭпп
Ⱦоɫɬоɜɟɪноɫɬь
поɞɬɜɟɪжɞɟнɚ
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟм
мɟɬɚɫɬɚɛильноɝо
(m
m/z 162,2 (m/z 191
нɚɛлюɞɚюɬɫя
Оɛɪɚзоɜɚниɟ
поɫлɟɞоɜɚɬɟльным
N- (
m/z 119)
молɟкɭлы
эɬɟнɚ
,m/z 91).
ɋлɟɞɭɟɬ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɫлɭчɚɟ
ɞиэɬилɚминɚ
[11].
-N-[(2,2-
ɞимɟɬил
4,5
ɞиɝиɞɪопиɪɚнил
пɪопин
ɚмин
V).
ɪɚɫпɚɞ
(IV)
ɚнɚлоɝично
(III)
нɚиɛолɟɟ
(m/z 206,
ɬɚɛл
. 1,2;
ɫɯɟмɚ
2),
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
оɬɪыɜɚ
мɟɬильноɝо
положиɬɟльноɝо
(N).
Оɛɪɚзоɜɚния
оɫноɜноɝо
m/z
20 6
поɞɬɜɟɪжɞɟно
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟм
мɟɬɚɫɬɚɛильноɝо
ионɚ
m/z192,1 (
221
m/z206).
поɫлɟɞоɜɚɬɟльно
ɚминнɭю
(N(
мɟɬильноɝо
(-
ɞиɝиɞɪопиɪɚнилоɜой
(m/z 149)
(m/z 134).
ионоɜ
(m/z): 97, 91, 58
43 (
2).
-N-[1-(2-
мɟɬилпɪопɟноɚɬ
циклоɝɟкɫил
пɪопин
ɚмин
(V).
ȼɜɟɞɟниɟ
2-
ɚминɭ
пɪиɜоɞиɬ
ɮɪɚɝмɟнɬɚции
2-
), m/z
молɟкɭлы
, m/z 86).
ɋлɟɞɭɟɬ
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
элиминиɪоɜɚния
оɛɪɚзɭɟɬɫя
пик
мɚкɫимɚльный
, m/z 163,
1).
ɮɪɚɝмɟнɬɚция
ɚнɚлоɝично
Ⱦимɟɬил
-N-[4-(2-
мɟɬилпɪопɟноɚɬ
ɞимɟɬил
ɬɟɬɪɚɝиɞɪопиɪɚнил
-4-
ȼɜɟɞɟниɟ
молɟкɭлɭ
ɫɬɚɛильноɫɬь
. 2).
Пɟɪɜичныɟ
ɜыɛɪоɫɚми
, m/z
молɟкɭлы
, m/z 193)
(V),
ɫɬɟпɟни
1).
ɋлɟɞɭɟɬ
чɬо
имɟɟɬɫя
мɟɬɚɫɬɚɛильный
(m
=133,5)
мɟɬɚкɪилоɜой
279
m/z193).
нɚпɪɚɜлɟниɟ
ɮɪɚɝмɟнɬɚции
ɪɚɫпɚɞɭ
).
низкиɯ
(V)
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
мɟɬɚкɪилоɜой
, m/z86)
, m/z 69).
ɋлɟɞɭɟɬ
ɫɚмый
поɜиɞимомɭ
ɫооɬɜɟɬɫɬɭюɬ
ионɭ
(3)2]+) cm/z 58 (
-N-[1-(2-
мɟɬилпɪопɟноɚɬ
циклоɝɟкɫил
-1--
пɪопин
ɚмин
ɞимɟɬилɚминоɜ
(V,V
),
пɟɪɜичный
ɪɚɫпɚɞ
оɛɭɫлоɜлɟн
зɚмɟɫɬиɬɟлɟй
ɫчɟɬ
N,
ɚнɚлоɝично
ɞиэɬилɚминɚм
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
пɪоцɟɫɫɚ
(m/z 262,
ɫɯɟмɚ
2),
инɬɟнɫиɜноɫɬи
Ⱦɪɭɝоɟ
нɚпɪɚɜлɟниɟ
ɮɪɚɝмɟнɬɚции
ɫɜязɚно
мɟɬɚкɪилоɜой

элɟкɬɪоноɜ
2
циклоɝɟкɫилɚ
киɫлоɪоɞɭ
ɞиэɬил
циклоɝɟкɫинил
ɚминɚ
(m/z 191,
. 1,2;
2)
ɪɚɫпɚɞɚɟɬɫя
ɚнɚлоɝично
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
(m/z: 176, 119, 91).
низкиɯ
мɚɫɫ
пики
(m/z 86,

(m/z 69,
2-
ɚнɚлоɝично
(V, V
(m/z 41,
.1).
19
Ⱦиэɬил
(мɟɬилпɪопɟноɚɬил
)-2,2-
ɞимɟɬилɬɟɬɪɚɝиɞɪопиɪɚнил
-4-
пɪопин
ɚмин
ɮɪɚɝмɟнɬɚции
(V
ɫɜязɚно
оɬɪыɜом
,m/z 292).
ɜɚжный
пɭɬь
ɪɚɫпɚɞɚ

элиминиɪоɜɚниɟ
мɟɬɚкɪилоɜой
ɚминɚ
, m/z 221,
V, V
нɚпɪɚɜлɟния
ɮɪɚɝмɟнɬɚции
изɭчɟнныɯ
пɪоизɜоɞныɯ
ɞимɟɬил
ɞиэɬилɚминоɜ
ɫɜязɚны
ɚɬомɚ
(V, V
ɫлɭчɚɟ
ɫчɟɬ
ɫлɭчɚɟ
ɞиэɬилɚминоɜ
V, V
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
оɛɪɚзɭюɬɫя
ɫɬɚɛильныɟ
ɚммониɟɜыɟ
яɜляюɬɫя
ɞиɚɝноɫɬичɟɫкими
ɞля
пɪоɜɟɞɟния
(V, V
пɟɪɜичныɟ
ɪɚɫпɚɞɚ
оɛɭɫлоɜлɟны
элиминиɪоɜɚниɟм
молɟкɭлы
НООɋ
ɋɬɚɛильноɫɬь
ІІІ
ɫоɞɟɪжɚщиɟ
циклоɝɟкɫɟнилоɜыɟ
или
циклоɝɟкɫилоɜыɟ
чɟм
ɚминоɜ
V, V
ɫоɞɟɪжɚщиɟ
2,2-
4,5

2,2-
ɬɟɬɪɚɝиɞɪопиɪɚнилоɜыɟ
ɞɟɫɬɚɛилизиɪɭɟɬ
изɭчɟнныɯ
.,
Пɚльмɫкɚя
ɋɚɯɚɪоɜɚ
Ɍɟɯнолоɝия
элɟкɬɪоɯимичɟɫкиɯ
покɪыɬий
Мɚшиноɫɬɪоɟниɟ
1989, 341
Кɭɞɪяɜцоɜ
Элɟкɬɪоɯимичɟɫкиɟ
. 1979, 352
Полɭчɟниɟ
ɛлɟɫɬящиɯ
пɪиɫɭɬɫɬɜии
2-
-4,6-
ɞимɟɬилпи
Жɭɪн
ɯимии
7.
.,
Ⱥɬɚнɚɫян
пɪиɫɭɬɫɬɜии
2-
ɛɭɬин
ɞиолɚ
//
Нɚɭчныɟ
ɬɪɭɞы
Моɫкоɜɫкоɝо
пɟɞɚɝоɝичɟɫкоɝо
ɝоɫ
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬɚ
нɚɭки
.:
Пɪомɟɬɟй
. 2003.
. 351-356.
.,
пɪоɞɭкɬоɜ
ɚцɟɬилɟноɜыми
ɫоɟɞинɟниями
коɪɪозии
//
2.
. 24-28.
.,
ɚцɟɬилɟноɜыми
пɪиɫɭɬɫɬɜии
окиɫлиɬɟлɟй
//
Коɪɪозия
. 2004,
. 25-27.
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
20
7 Lendvay-Gyorik G.,Meszaros G
., Lengyel B., Lendvay G. Electrochemical an
d guantun chemical studies on the formation
of protective films by akkynols on iron // Corros. Sci., V.45,
8.
.1685-1702.
8 AvdeevYa.G. Classification of
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɋокольɫкий
Оɪɝɚникɚлық
элɟкɬɪоɯимия
инɫɬиɬɭɬы
Ȼɪиɬɚн
ɬɟɯникɚлық
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬі
Ⱥлмɚɬы
.)
КОМПОЗИЦИЯЛЫ
ЭЛȿКɌɊОȾɌЫҢ
КԚКІɊɌ
ȿɊІɌІНȾІɋІНȾȿȽІ
ЭЛȿКɌɊОɏИМИЯЛЫҚ
ҚȺɋИȿɌІ
. Baeshov, B. E. Myrzabekov, N. S. Ivanov
D. V. SOKOLSKY INSTITUTE OF ORGA
NIC CATALYSIS & E
Keywords:
Sulfur, electroreduction, sulfur-graphite electrode, the polarization curve.
Abstract:
In this article was studied that the composition of
sulfur-graphite electrodes reduction reaction with
sulfuric acid the influence of main parameters (the density of current, the concentration of sulfuric acid, the
temperature of electrolyte were researched and the reductio
n of sulfur was shown by the effect of hydrogen. While
the polarization of cathode the production of hydrogen sulfide was checked up by the current transferable
composition of electrode was able to red ox on the side of cathode in sulfuric acid).
композициялы
ɝɪɚɮиɬ
элɟкɬɪоɞының
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
қɚɪɚɫɬыɪылғɚн
Нɟɝізɝі
пɚɪɚмɟɬɪлɟɪɞің
ɬок
ɬығызɞығы
кԛкіɪɬ
концɟнɬɪɚцияɫы
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫыны
ԝзɚқɬығының
зɟɪɬɬɟлінɞі
ɬоɬықɫызɞɚнɭы
қɚɬыɫынɞɚ
жԛɪɟɬінɞіɝі
көɪɫɟɬілɞі
Кɚɬоɞɬы
поляɪизɚция
кԛкіɪɬ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
композициялы
ɬоɬықɫызɞɚнып
ɫɟɪɚ
ɝɪɚɮиɬоɜый
элɟкɬɪоɞ
поляɪизɚционнɚя
кɪиɜɚя
кԛкіɪɬ
ɝɪɚɮиɬ
элɟкɬɪоɞы
элɟкɬɪɬоɬықɫызɞɚнɭ
поляɪизɚциялық
қоɫылыɫɬɚɪының
қɚɫиɟɬɬɟɪі
ɬɭɪɚлы
мəлімɟɬɬɟɪ
ɟңɛɟкɬɟɪінɞɟ
жəнɟ
жԛйɟлі
ғылыми
[1-4].
ɋолɚй
элɟмɟнɬɬі
қɚɫиɟɬɬɟɪі
кԛнɝɟ
зɟɪɬɬɟлінɛɟɝɟн
ɫɟɛɟɛі
элɟмɟнɬɬі
ɫонɞықɬɚн
ɚкɬиɜɬіліккɟ
ɟмɟɫ
ɟɫɟпɬɟлініп
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɚлɭɞың
зɚɬ
ɚɪқылы
ɮɚɪмɚцɟɜɬикɚɞɚ
қоɫылыɫɬɚɪ
ɚлɭɞɚ
жəнɟ
ɛɚɫқɚ
қолɞɚнылɚɬын
ɚлɭғɚ
жəнɟ
ɛояɭлɚɪ
жɚɫɚɭ
қолɞɚнылɚɬын
мɟɬɚлл
ɫɭльɮиɞɬɟɪін
ɚлɭғɚ
Оɫығɚн
ɛɚйлɚныɫɬы
элɟкɬɪоɞының
мəɫɟлɟлɟɪɞің
ɟɫɟпɬɟлɟɞі
кԛкіɪɬ
қɚлɞығы
жинɚқɬɚлып
зɚɪɞɚɛын
ɬиɝізɭɞɟ
[2].
ɬɟɯникɚлық
ɬɚзɚ
қɚлɞық
жəнɟ
қоɫылыɫɬɚɪын
экономикɚлық
Оɫығɚн
композициялы
кԛкіɪɬ
поляɪизɚциялɚй
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɚлɭ
жəнɟ
ɚлынғɚн
ɛояɭлɚɪ
өнɞіɪіɫінɞɟ
кɟңінɟн
қолɞɚнылɚɬын

пиɝмɟнɬін
ɚлɭғɚ
ɛɚғыɬɬɚлɞы
əɞіɫɬɟмɟɫі
ɋɭлы
кԛкіɪɬɬің
ɬоɬықɫызɞɚнɭы
ɪɟжимɞɟ
поляɪизɚциялық
қиɫықɬɚɪ
ɝɚльɜɚноɫɬɚɬикɚлық
жɚғɞɚйлɚɪɞɚ
жԛɪɝізɭ
зɟɪɬɬɟлɞі
ȼольɬɚмпɟɪомɟɬɪлік
зɟɪɬɬɟɭлɟɪ
жəнɟ
кɟңіɫɬіɝі
ɬɟɪмоɫɬɚɬɬɚлғɚн
элɟкɬɪолизɟɪɞɟ
ɋɚлыɫɬыɪмɚлы
қɚныққɚн
KCl (E=+203
ɚɭɞɚны
Жԝмыɫшы
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
22
ɞиɚмɟɬɪі
4
3:1
қɚɬынɚɫɬɚғы
кԛкіɪɬ
пɚйɞɚлɚнылɞы
ɫɭɪɟɬ
жԝмыɫшы
элɟкɬɪоɞɬы
ԝнɬɚқɬылығы
2000
ɛолɚɬын
ɬԛɪпі
мɚɬɟɪиɚлынɞɚ
ɬɟɝіɫɬɟп
мɚйɫызɞɚнɞыɪып
ɫɭмɟн
шɚйып
ɮильɬɪ
мԝқияɬ
ɬɚзɚлɚɞық
ɫɭɪɟɬ
Композициялы
элɟкɬɪоɞы
жɚғɞɚйынɞɚғы
кɟңіɫɬікɬɟɪі
ляɪлы
мɟмɛɪɚнɚмɟн
ɬɚɬɬɚлғɚн
элɟкɬɪолизɟɪɞɟ
ɝɚльɜɚноɫɬɚɬикɚлық
жɚғɞɚйɞɚ
кԛкіɪɬ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
жԛɪɝі
Кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɚлɭғɚ
ɚɪнɚлғɚн
қонɞыɪғының
3D
конɫɬɪɭк
(2-
кɟлɬіɪілɝɟн
Кɚɬоɞɬɚ
ɬԛзілɝɟн
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɚɪқылы
жинɚқɬɚлɚɞы
ɫɭɬɟкɬі
0,5
NaOH
мөлшɟɪі
əɞіɫпɟн
ɚнықɬɚлɞы
ɫɭɪɟɬ
ɋɭлы
ɟɪіɬінɞілɟɪɞɟɝі
элɟмɟнɬɚɪлы
элɟкɬɪоɯимиялық
қɚɫиɟɬін
зɟɪɬɬɟɭɝɟ
ɚɪнɚлғɚн
қонɞыɪғы
ɚлɞынɚн

ɚɪɬынɚн
қɚɪɚғɚнɞɚғы
көɪініɫі
композициялы
кԛкіɪɬ
элɟкɬɪоɞɬɚɪы
ɛиполяɪлы
мɟмɛɪɚнɚ
, 4
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɝɚзын
ԝɫɬɚɭғɚ
ɚɪнɚлғɚн
ɝɚз
ԝɫɬɚғыш
қонɞыɪғыɫы
кɚɬоɞ
кɚмɟɪɚɫы
, 6
ɚноɞ
кɚмɟɪɚɫы
Ⱥлынғɚн
нəɬижɟлɟɪ
Композициялы
кԛкіɪɬ
ɝɪɚɮиɬ
кԛкіɪɬ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟɝі
элɟкɬɪоɯи
қɚɫиɟɬі
поɬɟнциоɞинɚмикɚлық
поляɪизɚциялық
қиɫықɬɚɪ
əɞіɫі
ɛойыншɚ
зɟɪɬɬɟлɞі
Кԛкіɪɬ
қышқылының
1,0
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟɝі
композициялы
кԛкіɪɬ
ɝɪɚɮиɬ
элɟкɬɪо
ɞының
кɚɬоɞ
ɚноɞ
циклɞі
поляɪизɚциялық
қиɫығы
3-
ɫɭɪɟɬɬɟ
кɟлɬіɪілɝɟн
Кɚɬоɞ
циклɞі
қиɫығынɞɚ
поɬɟнциɚл
мəні
кɚɬоɞ
ɛɚғыɬынɚ
ығыɫқɚнɞɚ
поляɪоɝɪɚммɚɞɚ
ɫɭɬɟɝінің
ɛөлінɭі
ғɚнɚ
ɛɚйқɚлɚɞы
қɚɪɚй
кɚɬоɞɬɚн
ɚноɞ
ɚɭмɚғынɚ
қɚɪɚй
ығыɫқɚнɞɚ
ɛөлінɭ
поɬɟнциɚлынɚ
ɞɟйін
плюɫ
1000-1750
ɚɪɚлығынɞɚ
поляɪоɝɪɚммɚɞɚ
ɛɚйқɚлɚɬын
ɬоɬығɭ
ɬіɪкɟлɟɞі
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
, V = 50
t = 25
3-
ɫɭɪɟɬ
ɝɪɚɮиɬ
элɟкɬɪоɞының
кԛкіɪɬ
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟɝі
ɚноɞɬы
циклɞі
поɬɟнциоɞинɚмикɚлық
поляɪизɚциялық
1,0
қышқылы
элɟкɬɪоɞының
циклɞі
поɬɟнциоɞинɚ
микɚлық
поляɪизɚциялық
қиɫығы
кɟлɬіɪілɝɟн
Кԛкіɪɬ
ɝɪɚɮиɬ
элɟкɬɪоɞынɞɚ
поɬɟнциɚлынɚ
ɞɟйін
плюɫ
поɬɟнциɚл
мəнінɞɟ
ɬоɬығɭ
мɚкɫимɭм
ɬіɪкɟлɞі
Ȼізɞің
жоɪɚмɚл
ɞɚɭымызшɚ
поɬɟнциɚл
кԛкіɪɬɬің
ɬөмɟнɝі
ɪɟɚкциялɚɪ
ɛойыншɚ
ɫɭльɮиɬ
ионɞɚɪын
ɬоɬығɭ
ялɚɪы
жԛɪɭі
(1-3-
ɪɟɚкциялɚɪ
Кɟйінɝі
ɝɚльɜɚноɫɬɚɬи
кɚлық
жɚғɞɚйɞɚ
жԛɪɝізілɝɟн
элɟкɬɪолиз
нəɬижɟлɟɪі
кԛкіɪɬ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
ɚноɞɬы
кɟзінɞɟ
кԛкіɪɬ
элɟкɬɪо
ɞының
ɫɭльɮɚɬ
ионɞɚɪын
ɬԛзɟ
ɬоɬығɚ
ɬынɞығын
+ 6H
(1)
+ 2H
(2)
+ 8H
(3)
ɬок
ɬығызɞықɬɚɪынɞɚ
ɫɭльɮɚɬ
ионɞɚɪынɞɚ
ɬԛзɟ
ɪɟɚкциялɚɪ
поɬɟнциɚлынɞɚ
жԛɪɟɞі
[5].
ɚноɞɬɚн
поɬɟнциɚлɞың
1000

минɭɫ
500
ɬоɬықɫызɞɚнɭ
ɬоɝы
ɛɚйқɚлɚɞы
ɫɭльɮиɬ
ионɞɚɪының
элɟмɟнɬɬі
ɬоɬықɫызɞɚнɭынɚ
ɫəйкɟɫ
кɟлɟɞі
= 1,0
= 50
ɫɭɪɟɬ
Кԛкіɪɬ
ɝɪɚɮиɬ
элɟкɬɪоɞының
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟɝі
поɬɟнциоɞинɚмикɚлық
поляɪизɚциялық
қиɫығы
+ 4 e
O (4)
минɭɫ
жəнɟ
жоғɚɪы
поɬɟнциɚлɞɚɪ
ɚɭмɚғынɞɚ
ɫɭɬɟɝінің
ɋɭɬɟɝінің
поɬɟнциɚлы
кɟзінɞɟ
кԛкіɪɬɫɭɬɟкɬің
иіɫінің
ɛөлінɭі
ɚнɚлиз
нəɬижɟлɟɪі
Кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɝɚзының
ɬԛзілɭі
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
24
S + 2H
(7)
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
элɟмɟнɬɬі
кԛкіɪɬɬің
кɚɬоɞɬы
ɬоɬықɫызɞɚнɭы
кɚɬоɞɬɚғы
ɬығызɞығының
ɫɭльɮиɞ
ɬԛзілɭінің
ɬок
25-250
ɬоɬықɫызɞɚнɭының
жоғɚɪғы
ɛойыншɚ
шығымы
ɛɚйқɚлɚɞы
жəнɟ
23,1 %-
ɚɪɬɭы
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɬԛзілɭінің
ɬок
пɪоцɟɫɬɟɪі
нɟɝізінɟн
ɫɭɬɟɝі
ɬоɬықɫызɞɚнɭымɟн
ɬоɬықɫызɞɚнɭынɚ
ɬығызɞығының
əɫɟɪі
зɟɪɬɬɟɭлɟɪімізɞɟ
пɪоцɟɫінɞɟɝі
ɫɭльɮиɞ
ɬԛзілɭінің
əɫɟɪі
қɚɪɚɫɬыɪылɞы
(6-
ɫɭɪɟɬ
ɋɭɪɟɬɬɟн
ɫɭльɮиɞ
ɬԛзілɭінің
жоғɚɪғы
ɬок
концɟнɬɪɚцияɫының
0,1
ɛолғɚнɞɚ
ɛɚйқɚлɚɞы
концɟнɬɪɚцияɫы
жоғɚɪылɚғɚнɞɚ
ɫɭльɮиɞ
ɬԛзілɭінің
шығымы
мɚɪɞымɞы
ɬөмɟн
кɟйінɝі
қԝɛылыɫɬы
ɫɭɬɟɝі
ионɞɚɪының
ɪɚзɪяɞɬɚлɭ
ɚɫɚ
кɟɪнɟɭ
ɬөмɟнɞɟɭімɟн
ɬԛɫінɞіɪɭɝɟ
ɬоɬықɫызɞɚнɭынɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫының
ɫɭɪɟɬɬɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭ
жоғɚɪылɚɭы
ɫɭльɮиɞ
ɬԛзілɭінің
жоғɚɪы
лɚɬɚɬынɞығын
ɋɭль
жоғɚɪғы
шығымы
ɬɟмпɟɪɚ
56%-
, t = 25
= 3
ɫɚғ
ɫɭɪɟɬ
Кɚɬоɞɬы
композициялы
кԛкіɪɬ
элɟкɬɪоɞының
ɬоɬықɫызɞɚнɭынɚ
кԛкіɪɬ
қышқылы
оɫы
ɬəжіɪиɛɟлɟɪɞɟɝі
ɬоɬықɫызɞɚнɭының
əɫɟɪі
зɟɪɬɬɟлінɞі
ɟɪɭінің
шығымы
ɫɚғɚɬɬɚн
5
ɫɚғɚɬ
ɚɪɚлығынɞɚ
қɚɪɚɫɬыɪғɚнымызɞɚ
ɫɭльɮиɞ
ɬԛзілɭінің
ɭɚқыɬы
ɫɚйын
жоғɚɪы
лɚйɬынɞығы
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
= 5
ɫɚғ
.,
= 0,3M
ɫɭɪɟɬ
Кɚɬоɞɬы
композициялы
элɟкɬɪоɞынɞɚғы
кԛкіɪɬɬің
ɬоɬықɫызɞɚнɭынɚ
ɟɪіɬінɞі
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫының
əɫɟɪі
, t = 25
= 0,3M
ɫɭɪɟɬ
Кɚɬоɞɬы
элɟкɬɪоɞының
ɫɭльɮиɞ
ɬоɬықɫызɞɚнɭынɚ
элɟкɬɪолиɬ
əɫɟɪі
Қоɪыɬынɞы
ɚйɬқɚнɞɚ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
композициялы
ɝɪɚɮиɬ
элɟкɬɪоɞының
поɬɟнциоɞинɚмикɚлық
поляɪизɚциялық
кɟйінɝі
нəɬижɟлɟɪінɟн
кԛкіɪɬɬің
ɚноɞɬы
ɬоɬығɭы
1625
жəнɟ
оɬɬɟɝінің
мəніɞɟɪінɞɟ
ɬоɬықɫызɞɚнɭы
ɫəйкɟɫіншɟ
ɫɭɬɟɝінің
поɬɟнциɚлɞɚɪынɞɚ
жԛɪɟɬінɞіɝін
поляɪизɚция
кɟзінɞɟ
кԛкіɪɬ
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
композициялы
ɬоɬықɫызɞɚнып
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɬԛзілɟɬінɞіɝі
ɚнықɬɚлɞы
кԛкіɪɬɬің
ɫɭльɮиɞ
ɬоɬықɫызɞɚнɭының
56%
жɟɬɟɬінɞіɝі
зɟɪɬɬɟɭлɟɪɞің
ɟмɟɫ
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɫɭльɮиɞɬɟɪін
ɬɟɯнолоɝияɫын
жɚɫɚɭғɚ
ɚйɬɭғɚ
кԛкіɪɬɫɭɬɟк
ɬɚзɚ
кԛкіɪɬ
ɚлɭɞың
шикізɚɬы
ɬɚɛылɚɞы
.,
Жɞɚноɜ
.,
Ɍɭлɟɛɚɟɜ
Элɟкɬɪоɯимия
Ƚылым
, 1997. 160
.,
Кɚпɫɚлямоɜ
Эколоɝичɟɫкиɟ
нɟɮɬяной
пɪомышлɟнноɫɬи
Ɍɟнɝизшɟɜɪойл
//
Мɟжɞɭнɚɪоɞной
Ⱥɭɟзоɜɫкиɟ
-4
ɬɪɟɬьɟй
нɚɭч
ɜɭзоɜ
.7.
.65-69.
Ȼɚɟшоɜɚ
.,
Элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɟ
элɟмɟнɬной
щɟлочной
кɚɬоɞной
//
Мɟжɞɭнɚɪоɞной
нɚɭчно
пɪɚкɬичɟɫкой
ɭчɟныɯ
ɯимичɟɫкɚя
ɬɟɯнолоɝия
,
Ⱥлмɚɬы
. 2004.
.70-72.
.,
Ⱥɫɚɛɚɟɜɚ
Кԛкіɪɬɬің
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
кɚɬоɞɬы
ɬоɬықɫызɞɚнɭы
/
Ɍɪɭɞы
VI
Мɟжɞɭнɚɪоɞноɝо
Ȼɟɪɟмжɚноɜɫкоɝо
ɫъɟзɞɚ
ɯимий
ɯимичɟɫкой
ɬɟɯнолоɝии
Ȼɭкɟɬоɜɚ
. 2008.
. 133-136.
Ⱥɫɚɛɚɟɜɚ
Элɟкɬɪоɯимиялық
əɞіɫпɟн
кԛкіɪɬɬің
қоɫылыɫɬɚɪын
жɚɫɚɭ
жԝмыɫ
: 02.00.05; 11.17.10.
Ⱥлмɚɬы
ɋокольɫкий
ɚɬынɞɚғы
, 2010. 114
REFERENCES
Bayeshov A., Zhdanov S.I., Tulebayev A.K. i dr.
Elektrokhimiya sery i eye soyedine
ny. -Almaty:Gylym, 1997.-160 s.
Bayeshov A.B., Omarova A., Kapsalyamov B.
Ekologicheskiye problem
y neftyanoy promyshlennosti Tengizshevroyl // Tr.
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
26
Bayeshov A.B., Omarova A.,
Elektrokhimicheskoye povedeniye elementnoy sery v
shchelochnoy srede pri katodnoy polyarizats
ii // Tezisy Mezhdunarodnoy nauchno-pr
akticheskoy konf-tsii molodykh uchenykh
Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya, Almaty, - 2004, s.70-72
Bayeshov A.B., Asabayeva Z.
., Bayeshova S.A., Nogerbekov B.Yu.,
natry karbonat er
nde katodty
toty
syzdanuy /Trudy VI Mezhdunarodnogo Beremzhanovskogo sy
ezda po khimy i khimicheskoy tekhnologii KarGU im.
Ye.A. Buketova, Karaganda, 2008, s. 133-136.
Elektrokhimiyaly
spen k
beyorganikaly
osylystaryn sintezdeu
ster
n zhasau: khim.
yl.
kand. diss. zh
mys: 02.00.05; 11.17.10. Almaty: D.V. Sokolsky atynda
y OKEI A
, 2010. 114 b
Ȼɚɟшоɜ
Мыɪзɚɛɟкоɜ
Иɜɚноɜ
Инɫɬиɬɭɬ
оɪɝɚничɟɫкоɝо
элɟкɬɪоɯимии
ɋокольɫкоɝо
, 050010,
, 142,
Кɚзɚɯɫɬɚн
Иɫɫлɟɞоɜɚн
ɪɟɚкции
элɟкɬɪоɜоɫɫɬɚноɜлɟния
ɝɪɚɮиɬоɜоɝо
элɟкɬɪоɞɚ
ɫɟɪнокиɫлой
ɜлияниɟ
плоɬноɫɬи
ɬокɚ
концɟнɬɪɚция
киɫлоɬы
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
элɟкɬɪолиɬɚ
покɚзɚно
чɬо
ɫɟɪɚ
ɜоɫɫɬɚнɚɜлиɜɚɟɬɫя
оɛɪɚзɚɜɚниɟм
ɫɟɪоɜоɞоɪоɞноɝо
ɝɚзɚ
Поɫɬɭпилɚ
2014
ȻОЛȾȺШȿȼɋКИЙ
Инноɜɚционный
ȿɜɪɚзийɫкий
Пɚɜлоɞɚɪ
Инɫɬиɬɭɬ
оɪɝɚничɟɫкоɝо
ɫинɬɟзɚ
ȼЗȺИМОȾȿЙɋɌȼИȿ
ȻȿНЗОИЛ
ЦИȺНО
ɌИОМОЧȿȼИН
ЭɌИЛОȼЫМ
ЭɎИɊОМ
ɏЛОɊɍКɋɍɋНОЙ
КИɋЛОɌЫ
ȼОȾНО
ɋПИɊɌОȼОЙ
A. N. Zhakupova
, A. B. Boldachevsky
, A. B. Tateeva
S. D. Fazylov
, R. A. Tazhenova
, Z. S. Dautova
Innovative University of Eura
sia, Pavlodar, Kazakhstan
Institute of organic synthesis and coalchemistr
y of the Republic of Kazakhstan, Karaganda)
THE INTERACTION OF N-BENZOYL-N'-(2-CYANO-4,5-R)THIOUREAS
IN AQUEOUS-ALCOHOLIC MEDIUM
Keywords:
thiazolidinones, thiourea, alkylation, heterocyclization.
Abstract:
The article contains the results of studies of the
interaction of N-benzoyl-N'
-(2-cyano-4,5-R)thioureas
the water-alcohol environment reaction can proceed with th
e formation of thiazolidine-4-ones and(or) products of
alkylation.
пɪиɜɟɞɟны
N-
-N'-(2-
-4,5-
ɬиомочɟɜин
эɬилоɜым
эɮиɪом
ɯлоɪɭкɫɭɫной
ɜоɞно
ɫпиɪɬоɜой
ɫɪɟɞɟ
Покɚзɚно
чɬо
ɯɚɪɚкɬɟɪɚ
ɜоɞно
ɫпиɪɬоɜой
ɫɪɟɞы
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɬиɚзолиɞин
-4-
оноɜ
пɪоɞɭкɬ
ɚлкилиɪоɜɚния
ɬиɚзолиɞиноны
ɚлкилиɪоɜɚниɟ
ɝɟɬɟɪоциклизɚция
ɬиɚзолиɞинонɞɚɪ
ɬиомочɟɜинɚлɚɪ
ɚлкилɞɟɭ
ɝɟɬɟɪоциклизɚция
поɫлɟɞниɟ
15-20
полɭчилɚ
ɫɭщɟɫɬɜɟнноɟ
изɭчɟния
ɫоɟɞинɟний
ɜыяɜляюɬɫя
цɟнныɟ
ɫɜойɫɬɜɚ
ɫоɟɞинɟний
позɜоляющиɟ
[1].
ɬиɚзолиɞиноноɜым
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
нɚɯоɞяɬɫя
ɪɚзныɯ
ɫɬɚɞияɯ
иɫɫлɟɞоɜɚний
поɬɟнциɚльныɟ
ɚнɬими
[2],
ɬиɪомимɟɬичɟɫкиɟ
пɪоɬиɜоɜоɫпɚлиɬɟльныɟ
[3],
ɫɟɪɞɟчно
ɫоɫɭɞиɫɬыɟ
ɬɪомɛолиɬичɟɫкиɟ
[4,5],
пɪоɬиɜоɜиɪɭɫныɟ
пɪоɬиɜоопɭɯолɟɜыɟ
пɪɟпɚɪɚɬы
[6-8].
ɭкɚзɚнной
ɬочки
молɟкɭлɚ
1,3-
ɬиɚзолиɞон
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
Инɬɟɪɟɫ
ɪɚзнооɛɪɚзныɯ
молɟкɭл
ɬиɚзолиɞиноноɜым
пɪоизɜоɞным
оɛɭɫлоɜлɟн
ɛиолоɝичɟɫкой
ɬɟм
чɬо
ɭɞоɛными
ɫинɬонɚми
оɪɝɚничɟɫком
оɫоɛɟнно
пɪи
полɭчɟнии
ноɜыɯ
ɝɟɬɟɪоцикличɟɫкиɯ
ɫоɟɞинɟний
[4-9].
ɚкцɟнɬ
эɬиɯ
иɫɫлɟɞоɜɚнияɯ
ɫɞɟлɚн
ɫозɞɚниɟ
ноɜыɯ
нɚпɪɚ
полɭчɟния
цɟлɟɜыɯ
зɚкономɟɪноɫɬɟй
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɚкɬиɜноɫɬь
ɪяɞɭ
Опиɫɚнныɟ
нɚɭчной
лиɬɟɪɚɬɭɪɟ
мɟɬоɞы
полɭчɟния
зɚɜиɫяɬ
ɪɟɚɝиɪɭющиɯ
ɜɟщɟɫɬɜ
ɫинɬɟɬичɟɫкий
полɭчɟния
1,3-
ɬиɚзолиɞин
ɜзɚимоɞɟйɫɬɜиɟ
оɫноɜныɯ

ɚльɞɟɝиɞоɜ
мɟɪкɚпɬоɭкɫɭɫной
оɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫя
ɫɬɚɞии
нɚпɪɚɜлɟниɟ
иɫɫлɟɞоɜɚний
4-
ɫɜязɚно
иɫпользоɜɚниɟм
[1].
пɪɟɞполɚɝɚɟɬ
ɜзɚимоɞɟйɫɬɜиɟ
ɚльɞɟɝиɞом
ɞɚльнɟйшим
пɪомɟжɭɬочно
оɛɪɚзɭющɟɝоɫя
плɚнɟ
изɭчɟния
полɭчɟния
ɬиɚзолиɞиноноɜ
яɜляɟɬɫя
N-
ɛɟнзоил
-N'-(
циɚноɮɟнил
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
коɬоɪоɝо
ɜозможноɫɬями
полɭчɟния
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɫинɬɟзɚ
N-
ɛɟнзоил
-N'-(2-
(1, 2)
ɭɫлоɜий
ɪɟɚкции
пɪоɬɟкɚния
ɯлоɪɭк
ɫɭɫной
оɫɭщɟɫɬɜлялоɫь
N-
-N-(2-
(1, 2).
(1, 2)
оɫɭщɟɫɬɜлялиɫь
ɫɬɚɞии
ɭɫлоɜияɯ
ɜыɞɟлɟния
ɛɟнзоилизоɬиоциɚнɚɬɚ
ɫɯɟмɟ

ɋинɬɟзиɪоɜɚнныɟ
ɫоɟɞинɟния
(1, 2)
полɭчɟны
72
83%
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɟнно
пɪɟɞɫɬɚɜляюɬ
ɫоɛой
кɪиɫɬɚлличɟɫкиɟ
ɜɟщɟɫɬɜɚ
пɪоцɟɫɫɟ
изɭчɟния
ɚлкилиɪоɜɚния
изɭчɚɟмыɯ
ɛɟнзоилɬиомочɟɜин
(1,2)
эɬилоɜым
ɯлоɪɭкɫɭɫной
киɫлоɬы
ɜоɞно
ɪɚɫɬɜоɪɟ
КОН
ɭɫɬɚноɜлɟно
зɚɜиɫимоɫɬи
ɭɫлоɜий
пɪоɜɟɞɟния
ɫооɬношɟния
ɜоɞно
ɫпиɪɬоɜой
ɫɪɟɞы
щɟлочи
ɪɟɚкция
можɟɬ
ɞɜɭм
ɚльɬɟɪнɚɬиɜным
нɚпɪɚɜлɟниям
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɬиɚзолиɞин
(3, 4) (
63,7, 61,4%)
пɪоɞɭкɬ
ɚлкилиɪоɜɚния
(5, 6) (49, 63%).
ɍɜɟличɟниɟ
ɫоɞɟɪжɚния
ɫпиɪɬɚ
ɪɚɫɬɜоɪɟ
ɫпоɫоɛɫɬɜɭɟɬ
оɛɪɚ
зоɜɚнию
ɬиɚзолиɞин
оноɜ
(3,4).
чиɫɬоɬɚ
ɫоɟɞинɟний
(3, 4)
ɜɚɪьиɪоɜɚлиɫь
зɚɜиɫимоɫɬи
ɪɟɚɝɟнɬоɜ
пɪиɟмлɟмыɟ
пɪоɞɭкɬоɜ
(3, 4)
полɭчɟны
пɪикɚпыɜɚнии
ɚлкилиɪɭющɟɝо
ɚɝɟнɬɚ
инɬɟнɫиɜно
пɟɪɟмɟши
щɟлочь
1:23)
(1).
Пɪоɞɭкɬы
пɭɬɟм
пɟɪɟкɪиɫɬɚллизɚции
Оɛɪɚзоɜɚнию
(3, 4),
ɜиɞимоɫɬи
окɚзыɜɚɟɬ
ɜлияниɟ
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟ
ɫильноɝо
ɫпоɫоɛɫɬɜɭющɟɝо
ɭɜɟличɟнию
ɬиольной
имɟющɟɝо
знɚчɟниɟ
ɚлкилиɪоɜɚния
ɜнɭɬɪимолɟкɭляɪной
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
28
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
полɭчɟнныɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
(I-6)
ɭɫɬɚноɜлɟны
ɫпɟкɬɪоɫкопии
элɟмɟнɬноɝо
ɚнɚлизɚ
Экɫпɟɪимɟнɬɚльнɚя
чɚɫɬь
ɫпɟкɬɪомɟɬɪɟ
Bruker DRX500
500
, DMSO-d
ɜнɭɬɪɟннɟɝо
ɫɬɚнɞɚɪɬɚ
измɟɪɟний
.).
Ɍɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
, 1H, 4-H), 7.7237.77 (
, 2H, 4"/6"-H), 7.787.80 (
, 2H, 2/6-H), 7.917.93 (
, 1H, 5"-H), 8.10
, 1H, 3"-H).
ȼычиɫлɟно
, %: C 63.54; H 3.45; N 13.08. C
S.
Нɚйɞɟно
,%: C 63.32; H
3.38; N 13.36.
(циɚно
ɞимɟɬокɫиɮɟнил
ɬиɚзолиɞин
илиɞɟн
ɛɟнзɚмиɞ
(4)
полɭ
ɜзɚимоɞɟйɫɬɜиɟм
N-
''-(2-
ɞимɟɬокɫиɮɟнил
(2)
оɪɚнжɟɜыɯ
кɭɛичɟɫкиɯ
0.23
(61,4%),
= 0.30.
(KBr),
: 2937, 2230, 1765, 1638.
(500
, 1H, 5-H,
J
= 18.2
,), 4.45 (
, 1H, 3"/6"-H), 7.427.46 (
3/5-H), 7.507.55 (
, 1H, 4-H), 7.61 (
, 1H, 3"/6"-H), 7.807.87 (
, 2H, 2/6-H).
, %: C 59.83;
H 3.96; N 11.02. C
Нɚйɞɟно
,%: C 59.87; H 4.10; N 11.26.
(ɚминоɯинɚзолин
ɫɭльɮɚнил
ɚцɟɬɚɬ
(5)
полɭчɚюɬ
-(2-
(1)
ɚцɟɬɚɬом
ɫпиɪɬ
1: 3)
ɜиɞɟ
кɪиɫɬɚллоɜ
0.39
(49%),
= 0.82 (
: 3410, 3170, 2981, 1725, 1651.
(500
.: 1.2 (
), 3.92 (
, 2H, SCH
), 4.06(
), 7.28 (
= 8.0, 7.0, 1.1
, 1H,
6-H), 7.51 (
= 8.0, 1.2
, 1H, 8-H), 7.71 (
= 7.9, 7.1, 1.6
, 1H, 7-H), 7.82 (
8.16 (
= 8.3, 1.7
-H).
ȼычиɫлɟно
, %: C 54.74; H 4.98; N 15.96. C
Нɚйɞɟно
,%: C 54.71; H 4.78; N 15.47.
(ɚминo-6,7-ɞимɟɬокɫиɯинɚзолин
ɫɭльɮɚнил
ɚцɟɬɚɬ
(6)
полɭчɚюɬ
ɜзɚимоɞɟй
-(2-
ɞимɟɬокɫиɮɟнил
ɬиомочɟɜины
(2)
эɬилɯлоɪɚцɟɬɚɬом
ɫпиɪɬ
1:3)
иɝольчɚɬыɯ
0,61
(63%),
. 179-
,
= 0.30.
(KBr),
: 3120, 2910, 1731, 1661.
(500
= 7.3 Hz, 2H, CH
), 6.68 (
, 1H, 5/8-H), 7.45 (
), 7.55 (
, 1H, 5/8-H).
C 52.00; H 5.30; N 12.99. C
S.
,%: C 52.22; H 5.47; N 12.86.
.,
Жɭɪиноɜ
Нɭɯɭлы
Ɍиɚзолиɞин
-4-
оны
мɟɬоɞы
//
. 2012.
. 17-26.
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
30
Жɚқыпоɜɚ
Ɏɚзылоɜ
Ɍɚжɟноɜɚ
Ⱦəɭіɬоɜɚ
ȿɜɪɚзиялық
Пɚɜлоɞɚɪ
Қɚзɚқɫɬɚн
Оɪɝɚникɚлық
көлɝіɪɯимияɫы
Қɚɪɚɝɚнɞы
ȻȿНЗОИЛ
-N'-(2-
ЦИȺНО
-4,5-R)
ɌИОМОЧȿȼИНȺНЫҢ
ɏЛОɊɋІɊКȿ
ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ
ɋПИɊɌɌІ
ОɊɌȺȾȺ
ƏɊȿКȿɌɌȿɋɍІ
пɪиɜɟɞɟны
N-
ɛɟнзоил
-N'-(2-
-4,5-R)
ɬиомочɟɜин
ɯлоɪɭкɫɭɫной
ɜоɞно
ɫпиɪɬоɜой
Покɚзɚно
чɬо
зɚɜиɫимоɫɬи
ɯɚɪɚкɬɟɪɚ
ɜоɞно
ɫпиɪɬоɜой
ɪɟɚкция
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɬиɚзолиɞин
оноɜ
или
пɪоɞɭкɬ
ɚлкилиɪоɜɚния
4 N-
ɛɟнзоил
-N'-(2-
-4,5-R)
ɬиомочɟɜинɚның
ɯлоɪɫіɪкɟ
қышқылының
эɮиɪімɟн
ɫпиɪɬɬі
əɪɟкɟɬɬɟɫɭін
нəɬижɟлɟɪі
кɟлɬіɪілɝɟн
ɫпиɪɬɬі
оɪɬɚның
ɬиɚзолинɞɟɪ
нɟмɟɫɟ
өнімɞɟɪ
жԛɪɟɬіні
ɬиɚзолиɞинонɞɚɪ
ɬиомочɟɜинɚлɚɪ
ɚлкилɞɟɭ
ɝɟɬɟɪоциклизɚция
Поɫɬɭпилɚ
2014
544; 661.852
ȿɪнɚзɚɪоɜɚ
Ⱥɛижɚноɜɚ
Инɫɬиɬɭɬ
оɪɝɚничɟɫкоɝо
элɟкɬɪоɯимии
ɋокольɫкоɝо
Ⱥлмɚɬы
ЭЛȿКɌɊОɏИМИЧȿɋКОȿ
ɋȼИНЦОȼОȽО
ЭЛȿКɌɊОȾȺ
ПȿɊȿМȿННЫМ
ɌОКОМ
КИɋЛОЙ
A. B. Baeshov, A. Zh. Ernazarova, T. E. Gaipov, U. A. Abduvalieva,
D. A. Abizhanova, Z. M. Mussina
(JSC, D.V.Sokolskii Institute of Organic Catalysis & Electrochemistry, 050010,
Almaty, Republic of Kazakhstan)
STUDYING THE ELECTR
OCHEMICAL BEHAVIOUR
OF LEAD ELECTRODE POLARIZE
D BY INTRINSIC CURRENT
IN SULFURIC ACID SOLUTION
Keywords:
lead electrode, the intrin
sic current, electrolyses.
Abstracr:
The electrochemical behavior of l
ead electrode was investigated sulf
uric acid solution at polarized by
industrial alternating current with a frequency of 50 Hz
. The influence for oxidation of lead electrod which the
density of current on electrodes, the concentration of sulf
uric acid and the sulfate of sodium, the temperature of
electrolyte, the electrolysis
duration were studied. It is shown that th
e lead electrode which polarized by non
stationary current in the sulfate acid was dissolved by the formation of PbSO
элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɟ
поɜɟɞɟниɟ
ɪɚɫɬɜоɪɟ
пɪи
поляɪи
пɪомышлɟнным
ɬоком
чɚɫɬоɬой
50
Изɭчɟно
плоɬноɫɬи
элɟкɬɪоɞɚɯ
концɟнɬɪɚции
ɫɭльɮɚɬɚ
нɚɬɪия
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
пɪоɞолжиɬɟльноɫɬи
окиɫлɟния
Покɚзɚно
чɬо
пɪи
поляɪизɚции
ɬоком
ɫɟɪнокиɫлой
ɫɪɟɞɟ
ɪɚɫɬɜоɪяɟɬɫя
оɛɪɚзоɜɚниɟм
PbSO
ɫɜинцоɜый
пɟɪɟмɟнный
ɬок
элɟкɬɪолиз
элɟкɬɪоɞы
ɬок
элɟкɬɪолиз
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɫɟɝоɞняшний
ɞɟнь
иɫɫлɟɞоɜɚния
оɛлɚɫɬи
ɜɫɟ
знɚчимоɫɬь
нɚɭчно
ɬɟɯничɟɫкоɝо
Пɪɟимɭщɟɫɬɜо
элɟкɬɪоɯимичɟɫкиɯ
ɫоɟɞинɟний
пɟɪɟɞ
ɞɪɭɝими
зɚключɚɟɬɫя
ɜозможноɫɬи
пɪоɜɟɞɟния
ɬокɫичныɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
ɭɯɭɞшɚющиɯ
ɭɫлоɜия
ɬɪɭɞɚ
ɬɚкжɟ

ɛолɟɟ
ɞɟшɟɜоɝо
энɟɪɝии
ɞɪɭɝими
Пɪɟимɭщɟɫɬɜо
иɫпользоɜɚния
пɟɪɟмɟнноɝо
ɛыɬь
нɟɪɚɫɬɜоɪим
пɚɫɫиɜиɪɭɟɬɫя
ɚноɞной
ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ
полɭпɪоɜоɞникоɜой
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
пɪɟкɪɚщɚɟɬɫя
ɞɜɭɯ
пɟɪɟмɟнным
50
ɬокɭ
80%
пɟɪɟɫчɟɬɟ
полɭпɟɪиоɞ
) [1-4].
пɪоɜɟɞɟниɟ
иɫɫлɟɞоɜɚний
ɞɟйɫɬɜиɟм
ɬɟоɪɟɬичɟɫкиɟ
ɪɟзɭльɬɚɬы
элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɝо
ɫɜинцɚ
ɫɟɪнокиɫлой
Иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
поɜɟɞɟния
пɪоɜоɞили
мɟɬоɞом
Ⱦля
кɚчɟɫɬɜɟ
ɞɜɟ
ɫɜинцоɜыɟ
зоɜɚли
ɬоком
ɫɪɟɞɟ
Экɫпɟɪимɟнɬы
ɞɜɭɯэлɟкɬɪоɞной
ячɟйкɟ
нɟɪɚзɞɟлɟнными
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɚми
кɪиɬɟɪиɟм
инɬɟнɫиɜноɫɬи
ɫлɭжил
ɬокɭ
полɭпɟɪиоɞ
кɚжɞом
ɪиɫɭнкɟ
1
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнɚ
зɚɜиɫимоɫɬь
ɬокɭ
ɫɜинцɚ
5,5
пɟɪɟмɟнным
Пɪи
ɭɜɟличɟниɟм
ɬокɚ
ɫɜинцоɜом
1
5
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
линɟйноɟ
ɭɜɟличɟниɟ
ɫɜинцɚ
= 0,25
; t = 25
Ɋиɫɭнок
1
элɟкɬɪоɞɚɯ
ɪɚɫɬɜоɪɟния
элɟкɬɪоɯимичɟɫком
ɫɜинцоɜоɝо
ɫɟɪнокиɫлой
ɫɪɟɞɟ
пɟɪɟмɟнным
полɭпɟɪиоɞɟ
оɛɪɚзɭюɬɫя
ɫɜинцɚ
E
= - 0,126 B
ɫɟɪнокиɫлой
ионы
ɫɜинцɚ
ɜзɚимоɞɟйɫɬɜɭюɬ
ɫɭльɮɚɬ
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɫɭльɮɚɬɚ
ɫɜинцɚ
PbSO
пɪоизɜɟɞɟниɟм
Полɭчɟнныɟ
пɪоɞɭкɬы
ɚнɚлизом
ɪиɫɭнкɟ
2
изоɛɪɚжɟнɚ
ɪɟнɬɝɟноɝɪɚммɚ
PbSO
чɬо
(4.25
; 3.81
; 3.46
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭюɬ
(ASTM 36-1461).
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
32
Ɋиɫɭнок
2
полɭчɟнноɝо
элɟкɬɪолизɚ
Иɫɫлɟɞоɜɚно
элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɟ
поɜɟɞɟниɟ
поляɪизоɜɚнноɝо
пɟɪɟмɟнным
ɬоком
ɫɜинцɚ
зɚɜиɫимоɫɬи
ɫɟɪной
киɫлоɬы
(0,5
7,0
Ɋɟзɭльɬɚɬы
иɫɫлɟɞоɜɚний
пɪɟɞɫɬɚɜлɟны
ɪиɫɭнкɟ
3.
ɭɜɟличɟниɟм
концɟнɬɪɚции
киɫлоɬы
3,5
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
поɜышɟниɟ
ɪɚɫɬɜоɪɟния
ɫɜинцɚ
8 %
43 %,
ɞɚльнɟйшɟɟ
ɭɜɟличɟниɟ
7,0
пɪиɜоɞиɬ
ɫнижɟнию
34 %.
Ⱦɚнноɟ
ɫɜязɚно
ɬɟм
ɜыɫокиɯ
концɟнɬɪɚцияɯ
киɫлоɬы
поɜɟɪɯноɫɬи
ɫɜинцɚ
ɫлой
оɛɪɚзɭющɟɝоɫя
ɫɭльɮɚɬɚ
ɭɬолщɚɟɬɫя
пɪɟпяɬɫɬɜɭɟɬ
ɪɚɫɬɜоɪɟнию
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ионоɜ
Эɬо
яɜляɟɬɫя
поɞɬɜɟɪжɞɟниɟм
ɬоɝо
ɫɜинɟц
ɫɟɪнокиɫлом
ɪɚɫɬɜоɪɟ
ɜиɞно
ɪиɫɭнкɚ
4,
измɟнɟниɟм
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
элɟкɬɪолиɬɚ
25
70
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɫнижɟниɟ
ɫɜинцɚ
пɪи
t=25
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
43 %,
пɪи
70
2-3 %.
Ɍɚкоɟ
ɚномɚльноɟ
поɜɟɞɟниɟ
ɪɚнɟɟ
нɚми
ɭжɟ
нɚɛлюɞɚлоɫь
[3],
пɪи
иɫɫлɟɞоɜɚнии
элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɝо
поɜɟɞɟния
мɟɬɚллоɜ
= 0,25
C i = 5000 A/
; H
= 0,25
Ɋиɫɭнок
3
Зɚɜиɫимоɫɬь
ɜлияния
ɪɚɫɬɜоɪɟния
Ɋиɫɭнок
4
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɪɚɫɬɜоɪɚ
ɪɚɫɬɜоɪɟния
ȼлияниɟ
пɪоɞолжиɬɟльноɫɬи
ɫɜинцɚ
ɜɚлоɫь
пɪɟɞɟлɚɯ
5-60
минɭɬ
ɪиɫɭнок
5).
ɭɜɟличɟниɟм
пɪоɞолжиɬɟльноɫɬи
ɫɜинцɚ
ɫнижɚɟɬɫя
ɬɟчɟниɟм
ɜɪɟмɟни
пɚɫɫиɜɚция
ɭмɟньшɟнию
ɫɜинцɚ
полɭпɟɪиоɞɟ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
i = 5000 A/
= 3,5 M; t = 25
C i = 5000 A/
= 0,5
Ɋиɫɭнок
5
ɪɚɫɬɜоɪɟния
Ɋиɫɭнок
6
Na
ɪɚɫɬɜоɪɟ
ɪɚɫɬɜоɪɟния
ɪиɫɭнкɟ
6
ɪɟзɭльɬɚɬы
иɫɫлɟɞоɜɚнию
элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɝо
поɜɟɞɟния
ɫɜинцɚ
3,5
ɫɭльɮɚɬɚ
нɚɬɪия
концɟнɬɪɚции
100
ɫнɚчɚлɚ
ɭɜɟличɟниɟм
концɟнɬɪɚции
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɭɜɟличɟниɟ
ɫɜинцɚ
ɫнижɟниɟ
ɭɜɟличɟнии
концɟнɬɪɚции
Na
500
ɫɜязɚно
мɟлкокɪиɫɬɚлличɟɫкиɯ
коɬоɪоɟ
пɪɟпяɬɫɬɜɭɟɬ
ɋлɟɞɭɟɬ
оɬмɟɬиɬь
ɭɜɟличɟниɟ
концɟнɬɪɚции
ɫɭльɮɚɬɚ
пɪиɜɟло
ɭɜɟличɟнию
ɫɪɚɜнɟния
ɭɫлоɜияɯ
ɫɜинцɚ
3,5
ɫɭльɮɚɬɚ
ɫоɫɬɚɜил
43 %,
концɟнɬɪɚции
300
ɫɭльɮɚɬɚ
нɚɬɪия
знɚчɟниɟ
ɞоɫɬиɝло
63 %.
ɫɪɚɜнɟния
пɪоɜɟɞɟны
иɫɫлɟɞоɜɚния
пɚɪɟ
ɬиɬɚном
ɪиɫɭнок
7).
кɚчɟɫɬɜɟ
иɫпользоɜɚли
площɚɞь
плɚɫɬинчɚɬоɝо
= 3,5 M;
= 0,5
.; t= 25
Ɋиɫɭнок
7
ɬиɬɚноɜом
элɟкɬɪоɞɟ
ɪɚɫɬɜоɪɟния
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
34
ɪɟзɭльɬɚɬы
иɫɫлɟɞоɜɚний
ɬокɚ
ɬиɬɚнɟ
5
15
3
16,5 % ,
поɜышɟниɟм
25
знɚчɟниɟ
ɫнижɚɟɬɫя
0,5 %.
полɭчɟнныɯ
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
поɜɟɞɟния
ɫɪɟɞɟ
ɭɫɬɚноɜлɟно
ɫɭльɮɚɬɚ
ɫɜинцɚ
(II).
ɫɜинцɚ
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
63 %.
Кɚк
изɜɟɫɬно
ɫɭльɮɚɬ
ɫɜинцɚ
(II)
яɜляɟɬɫя
ɚккɭмɭляɬоɪоɜ
полɭчɟния
(III) /
Ноɜоɫɬи
нɚɭки
2007.
. 47-51.
Мɭɫинɚ
Ⱥɛɞɭɜɚлиɟɜɚ
Иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɝо
ɪɚɫɬɜоɪɟния
ɪɚɫɬɜоɪɟ
/
ɬɪɭɞоɜ
нɟɮɬɟɝɚзоɜой
инɞɭɫɬɪии
IV
Мɟжɞɭнɚɪоɞнɚя
нɚɭчно
пɪɚкɬичɟɫкɚя
Элɟкɬɪоɯимичɟɫкиɟ
ɫоɟɞинɟний
//
Нɚɭкɚ
.107.
.,
Ȼɚɟшоɜɚ
Элɟкɬɪоɯимичɟɫкиɟ
полɭчɟния
ɜɟщɟɫɬɜ
/ Lambert, Academic
publishing, 2012. 72 c.
1 Bayeshova A.K. Novosti nauki,
, 2, 47-51(in Russ.).
2 Bayeshov A.B. Mussina Z.M. Abduva
liyeva U.A. Sb.Trudov "Problema
innovationnogo razvitiya neftegazovoi
industryi" IV Mezhdunarodnaya nauchno-pr
akticheskaya conferenciya, Alma-Ata,
, 109(in Russ.).
3 Bayeshov A. Nauka KAZSSR ,
, 107(in Russ.).
Bayeshov A., Bayeshova A.K.
Lambert, Academic publishing,
2012
, 72(in Russ.).
Ȼɚɟшоɜ
ȿɪнɚзɚɪоɜɚ
Ƚɚипоɜ
Ⱥɛɞɭɜɚлиɟɜɚ
Əɛіжɚноɜɚ
Мɭɫинɚ
ɋокольɫкий
Оɪɝɚникɚлық
элɟкɬɪоɯимия
инɫɬиɬɭɬы
050010,
Ⱥлмɚɬы
.,
ЙНЫМȺЛЫ
ɌОКПȿН
ПОЛЯɊИЗȺЦИЯЛȺНҒȺН
ҚОɊҒȺɋЫН
ЭЛȿКɌɊОȾЫНЫҢ
ЭЛȿКɌɊОɏИМИЯЛЫҚ
ҚȺɋИȿɌІН
КԚКІɊɌ
ҚЫШҚЫЛЫ
ȿɊІɌІНȾІɋІНȾȿ
Кԛкіɪɬ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
жиіліɝі
50
поляɪизɚциялɚнғɚн
қоɪғɚɫынның
ɯимиялық
қɚɫиɟɬі
ɬығызɞықɬɚɪының
қышқылы
нɚɬɪий
концɟнɬɪɚцияɫының
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫының
элɟкɬɪолиз
ԝзɚқɬығының
зɟɪɬɬɟлɞі
Ⱥйнымɚлы
поляɪизɚциялɚнғɚн
қоɪғɚɫын
элɟкɬɪоɞы
кԛкіɪɬ
ɬԛзɟ
элɟкɬɪоɞы
ɬок
элɟкɬɪолиз
Поɫɬɭпилɚ
2014
35
ȽȺИПОȼ
ɋокольɫкий
Оɪɝɚникɚлық
жəнɟ
элɟкɬɪоɯимия
инɫɬиɬɭɬы
Ⱥлмɚɬы
ИМПɍЛЬɋɌІ
ɌОҚПȿН
ȺЛЮМИНИЙ
ЭЛȿКɌɊОȾЫНЫҢ
ȿɊІɌІНȾІɋІНȾȿȽІ
ЗȺҢȾЫЛЫҚɌȺɊЫ
. A. Adaibekova, A. B. Bayeshov, T. E. Gaipov
(Institute of Organic Catalysis and Electrochemistry of D.V. Sokolsky, Almaty)
DISSOLUTION OF THE ALUMINUM
THE ANODE CURRENT
PULSE
POLARIZATION
Key words:
electrolysis, not stationary current, polarization, aluminium, electrod.
Abstract:
In this paper, was studied that the regularities of the process of dissolution of the aluminum electrode
in phosphoric acid when the anode curr
ent polarization pulse frequency of 50 Hz. At the current output of aluminum
dissolution was investigated with the influence of various
parameters such as current
density, the concentration of
phosphoric acid, of the temperature solution, the duration of electrolysis. It is shown that the dissolution of the
aluminum electrode with a high curr
ent efficiency accompanied by the
formation of aluminum dihydrogen
phosphate.
ɮоɫɮоɪ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
жиіліɝі
50
ɬоқ
қɚɬыɫынɞɚғы
зɚңɞылықɬɚɪы
зɟɪɬɬɟлɞі
ɛойыншɚ
шығымынɚ
ɮоɫɮоɪ
қышқылы
концɟнɬɪɚцияɫының
ɟɪіɬінɞі
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫының
элɟкɬɪолиз
қɚɪɚɫɬыɪылɞы
элɟкɬɪоɞының
жоғɚɪы
шығыммɟн
ɚлюминий
ɬԛзɟ
ɬоқ
ɫɬɚционɚɪлы
ɬоқ
поляɪизɚция
зɚмɚнғы
ɞɚмɭынɚ
ɫɚлɚɫы
қоɫып
ɛɟлɝілі
Ȼԝл
ɫɚлɚ

ɬɚзɚ
ɚлɭғɚ
қɚлɞықɫыз
жɚɫɚɭғɚ
мԛмкінɞік
ɛɟɪɟɞі
Элɟкɬɪоɯимия
ғылымы
ɭɚқыɬ

мɟɬɚллɭɪɝия
жəнɟ
шɟшɭɞɟ
жоғɚɪы
ɞɟңɝɟйɞɟɝі
жɟɬіɫɬікɬɟɪімɟн
ɟɪɟкшɟлɟнɭɞɟ
Жɚɪɚɬылыɫɬɚнɭ
ɫɚлɚɫының
ɞɚмɭы
зɟɪɬɬɟɭɞің
əɞіɫɬɟɪінің
ɛолɭын
жԛɪɭ

қɚɪɚпɚйым
ɛолɭы
мԛмкінɞікɬɟɪ
ɟмɟɫ
ɪɟжимɞɟ
жԛɪɝізɝɟнɞɟ
оɪын
ɚлɚɞы

импɭльɫɬі
ɚɫɫимɟɬɪиялы
ɛɚɫқɚ
ɚйнымɚлы
ɬоқɬɚɪ
жɚɬɚɞы
[1-5].
Импɭльɫɬі
нɟмɟɫɟ
ɬɟк
жɚɪɬылɚй
жԛɪɟɬін
ɬоқɬɚɪɞың
ɬоқɬɚн
ɟɪɟкшɟліɝі
жԛɪɫɟ
импɭльɫɬі

ɛɟлɝілі
ɭɚқыɬɬɚɪ
ɚɫыɪылɚɞы
50
1
ɫɟкɭнɞɬɚ
50
жɚɪɬылɚй
жɚɪɬылɚй
ɚйнымɚлы
ɬізɛɟɝінɟ
жɚɪɬылɚйөɬкізɝішɬі
ɞиоɞɬы
жɚлғɚɫɚқ
импɭльɫɬі
ɚлɭғɚ
ɬоқɬɚɪɞың
ɫинɬɟзɞɟɭɞɟɝі
[6-7]
жԝмыɫɬɚɪɞɚ
.
ɚноɞɬы
поляɪизɚциялɚғɚнɞɚ
ɟɪɭі
ɛɚйқɚлмɚйɞы
жԛɪɝізɝɟн
экɫпɟɪмɟнɬɬɟɪімізɞɟ
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
36
ɚлюминий
жоғɚɪы
жылɞɚмɞықпɟн
ɟɪиɬінɞіɝі
ɛолɚɬын
[8-9].
зɟɪɬɬɟɭɞɟ
ɚлюминий
50
импɭльɫɬі
кɟзінɞɟɝі
ɮоɫɮоɪ
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟɝі
зɚңɞылықɬɚɪы
ɫыйымɞылығы
200
элɟкɬɪолизɟɪɞɚ
жԛɪɝізілɞі
ɚɭɞɚнɞɚɪы
(S = 10,5
плɚɫɬинкɚлɚɪ
қолɞɚнылɞы
50
импɭльɫɬі
ɬоқ
1
ɬізɛɟккɟ
412
ɚлынɞы
525
мɚɫɫɚɫы
PA214C
Ⱥлюминий
элɟкɬɪоɞының
ɟɪɭінің
шығымы
ɛойыншɚ
ɟɫɟпɬɟлінɞі
Al
-3
(1)
Ⱥлɞымɟн
элɟкɬɪоɞɬɚɪының
ɚноɞɬы
импɭльɫɬі
оның
ɟɪɭінің
ɬоқ
əɫɟɪі
ɫɭɪɟɬ
ɬығызɞығын
100
ɚлюминий
ɟɪɭінің
жоғɚɪы
ɬығызɞықɬɚɪынɞɚ
ɬөмɟнɞɟйɬінɞіɝі
ɚнықɬɚлɞы
= 0,5
ɫɚғ
; t = 25 ?
, A/
ɫɭɪɟɬ
Ⱥноɞɬы
импɭльɫɬі
ɬоқпɟн
ɮоɫɮоɪ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
ɟɪɭінің
ɛойыншɚ
шығымынɚ
ɬығызɞығының
əɫɟɪі
ɛойыншɚ
шығымның
ɬөмɟнɞɟɭін
ɬоɬық
қɚɛɚɬɬың
жылɞɚмɞы
ɚɪɬɭымɟн
жԛɪɭімɟн
ɬԛɫінɞіɪɭɝɟ
импɭльɫɬы
ɬоқпɟн
лɚнғɚн
ɚлюминий
элɟкɬɪоɞының
қышқылы
концɟнɬɪɚцияɫы
5 200
ɚɪɚлығынɞɚ
(2-
Ɏоɫɮоɪ
қышқылының
концɟнɬɪɚцияɫын
5 150
жоғɚɪылɚɬқɚн
жоғɚɪылɚғɚн
оɞɚн
жоғɚɪы
концɟнɬɪɚциялɚɪɞɚ

ɬөмɟнɞɟйɬінɞіɝі
ɛɟɬінɞɟ
пɚɫɫиɜɚциялɚнɭ
жəнɟ
қоɫымшɚ
ɝɚзының
ɛөлінɭімɟн
ɬԛɫінɞіɪɭɝɟ
жԝмыɫɬɚɪынɞɚ
ɭɚқы
жоғɚɪылɚɬқɚн
ɫɚйын
ɚлюминий
ɚлғɚшынɞɚ
30
минɭɬɬɚн
ɬөмɟнɞɟйɬінɞіɝін
көɪɭɝɟ
(3-
ɫɭɪɟɬ
элɟкɬɪоɞ
пɚɫɫиɜɚциялɚнɭымɟн
ɬԛɫінɞіɪɭɝɟ
= 0,5
ɫɚғ
; t = 25 ?
ɫɭɪɟɬ
Ⱥноɞɬы
импɭльɫɬі
ɬоқпɟн
ɟɪɭінің
ɛойыншɚ
шығымынɚ
қышқылы
концɟнɬɪɚцияның
əɫɟɪі
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
; t = 25 ?
ɫɭɪɟɬ

Ⱥноɞɬы
импɭльɫɬі
ɬоқпɟн
ɚлюминий
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
ɟɪɭінің
ɛойыншɚ
шығымғɚ
ɭɚқыɬының
əɫɟɪі
ɬəжіɪиɛɟлɟɪɞɟ
ɚноɞɬы
импɭльɫɬық
ɬоқпɟн
поляɪизɚциялɚɭ
кɟзінɞɟɝі
ɚлюминий
ɟɪɭінің
ɛойыншɚ
шығымғɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚның
əɫɟɪі
зɟɪɬɬɟлінɞі
Ⱥноɞɬы
импɭльɫɬі
ɬоқпɟн
ɛɚɪыɫынɞɚ
элɟкɬɪолиɬ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫын
65
жоғɚɪылɚɬқɚнɞɚ
элɟкɬɪоɞының
шығымы
140 %-
ɞɟйін
Ȼԝл
қԝɛылыɫɬы
жоғɚɪы
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚлɚɪɞɚ
ɚлюминий
ɛɟɬі
ɬоɬықɬық
плɟнкɚɞɚн
ɬолық
ɚɪылып
ɚлюминийɞің
элɟкɬɪоɯимиялық
ɟɪɭімɟн
ɟɪɭі
ɚɪɬɭымɟн
ɬԛɫінɞіɪɭɝɟ
2Al+2H
(2)
= 0,5
ɫɚғ
ɫɭɪɟɬ
Ⱥноɞɬы
импɭльɫɬі
ɬоқпɟн
элɟкɬɪоɞɬɚɪы
ɟɪɭінің
ɛойыншɚ
шығымғɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚның
əɫɟɪі
= 0,5
ɫɚғ
; t = 25 ?
ɫɭɪɟɬ

Ⱥноɞɬы
қышқылынɞɚ
ɟɪɭінің
ɛойыншɚ
шығымынɚ
ɬығызɞығының
əɫɟɪі
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
38
импɭльɫɬі
поляɪизɚциялɚɭɞың
ɫɚлыɫɬыɪɭ
мɚқɫɚɬынɞɚ
поляɪизɚциялɚнғɚн
ɚлюминийɞің
ɟɪɭінің
шығымы
75
ɬығызɞығынɞɚ
90 %
(5-
48 %
қɚлɚɞы
ɬоқпɟн
поляɪизɚциялɚғɚнɞɚ
ɚɪɚɫынɞɚғы
~ 21
ɛолɫɚ
ɚноɞɬы
импɭльɫɬық
поляɪизɚциялɚғɚнɞɚ
кɟɪнɟɭ
~ 1,3
оɬыɪ
импɭльɫɬі
поляɪизɚциялɚɭ
ɟɫɟɞɟн
ɚɫɚ
ɛолɚɬынɞығын
ɋонымɟн
жԛɪɝізілɝɟн
зɟɪɬɬɟɭ
жԝмыɫɬɚɪын
қоɪыɬынɞылɚй
ɚлынғɚн
оɬыɪып
импɭльɫɬі
поляɪизɚциялɚнғɚн
элɟкɬɪоɞын
ɮоɫɮоɪ
зɚңɞылықɬɚɪы
зɟɪɬɬɟлɞі
элɟкɬɪолизɞɟн
кɟйін
ɟɪіɬінɞіні
ɛɭлɚнɞыɪып
Кɟйінɝінің
ɪɟнɬɝɟноɮɚзɚның
ɚлюминийɞің
ɞиɝиɞɪоɮоɫɮɚɬының
ɬԛзілɟɬінің
қоɫылыɫ
нɚɪықɬɚ
ɚɫɚ

мɚɬɟɪиɚлɞɚɪ
ɬозɭғɚ
ɬөзімɞі
кɟɪɚмикɚ
ɬөзімɞіліɝі
жоғɚɪы
ɛɟɬонɞɚɪ
өнɞіɪіɫінɞɟ
Оңɬɚйлы
ɚлюминийɞі
ɮоɫɮоɪ
қышқылɞɚ
ɬоқпɟн
ɛөлмɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫынɞɚ
66,8 %
жоғɚɪы
ɬɭɪɚлɚɪɞɚ
100 %
ЛИɌȿɊȺɌɍɊȺ
Элɟкɬɪоɯимичɟɫкиɟ
ɬокɚ
Нɚɭкɚ
, 1973. 128
Коɫɬин
Кɭɛлɚноɜɫкий
Зɚɛлɭɞоɜɫкий
Импɭльɫный
элɟкɬɪолиз
Киɟɜ
Нɚɭкоɜɚ
ɞɭмкɚ
ɋлюɫɚɪɫкɚя
ɬɟоɪии
импɭльɫноɝо
.//
ɫɜойɫɬɜɚ
-
.
нɟɫɬɚционɚɪныɯ
элɟкɬɪоɯимичɟɫкой
.
1988. 81
5 Van den Bossche B., Deconinek J., Flondor G., Van den Wi
nkel P., Hubin A. Steady-state and pulsed current multi-ion
reaction simulations for a thallium electrode
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Ⱥɞɚйɛɟкоɜɚ
Ȼɚɟшоɜ
Ƚɚипоɜ
Инɫɬиɬɭɬ
оɪɝɚничɟɫкоɝо
кɚɬɚлизɚ
элɟкɬɪоɯимии
ɋокольɫкоɝо
ȺЛЮМИНИȿȼОȽО
ЭЛȿКɌɊОȾȺ
ɎОɋɎОɊНОЙ
КИɋЛОɌȿ
ПɊИ
ПОЛЯɊИЗȺЦИИ
ИМПɍЛЬɋНЫМ
ȺНОȾНЫМ
ɌОКОМ
ɞɚнной
ɪɚɛоɬɟ
иɫɫлɟɞоɜɚны
зɚкономɟɪноɫɬи
ɪɚɫɬɜоɪɟния
ɚлюминиɟɜоɝо
элɟкɬɪоɞɚ
ɮоɫɮоɪной
пɪи
поляɪизɚции
ɬоком
чɚɫɬоɬой
50
ɜыɯоɞ
ɬокɭ
ɪɚзличныɯ
пɚɪɚмɟɬɪоɜ
плоɬноɫɬь
ɬокɚ
концɟнɬɪɚция
ɮоɫɮоɪной
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
ɪɚɫɬɜоɪɚ
пɪоɞолжиɬɟльноɫɬь
Покɚзɚно
элɟкɬɪоɞоɜ
ɫопɪоɜожɞɚɟɬɫя
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɞиɝиɞɪоɮоɫɮɚɬɚ
ɫлоɜɚ
элɟкɬɪолиз
нɟɫɬɚционɚɪный
поляɪизɚция
ɚлюминий
Поɫɬɭпилɚ
2014
543.21:543.544.43:631.423.4:631.895
МɍɏȺМȿȾОȼȺ
ИɋЛȺМȻȿКɍЛЫ
ɌȺПȺЛОȼȺ
Пɪиклɚɞнɚя
микɪоɛиолоɝия
Инɫɬиɬɭɬɚ
микɪоɛиолоɝии
ɜиɪɭɫолоɝии
Кызылоɪɞинɫкий
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнный
Коɪкыɬ
Кызылоɪɞɚ
ИЗɍЧȿНИȿ
ȾȿɋɌɊɍКЦИИ
НȿɎɌИ
ОɊȽȺНОМИНȿɊȺЛЬНЫМИ
ɍȾОȻɊȿНИЯМИ
НȿɎɌȿЗȺȽɊЯЗНȿННОЙ
ПОЧȼЫ
N. S. Muhammedova
, B. Islambekuly
, D. T. Idrisova
, A. S. Tapalova
Zh. Sh. Zhumadilova
, N. O. Appazov
, E. Zh. Shorabaev
Branch Applied microbiology of Institute
of Microbiology and Virology, Kyzylorda,
Kyzylorda state university named after Korkyt Ata)
STUDY OF THE DESTRUCTION OF OIL PROCESSING ORGANIC MINERAL
FERTILIZER OIL-CONTAMINATED SOIL
Keywords:
bioremediation, oil pollution, soil, organic fertilizer, gas chromatography-mass spectrometry,
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
40
нɟɮɬɟпɪоɞɭкɬы
яɜляюɬɫя
пɪиоɪиɬɟɬными
зɚɝɪязниɬɟлями
пɪиɪоɞной
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
нɟɮɬɟɞоɛыɜɚющиɯ
нɟɮɬɟпɟɪɟɪɚɛɚɬыɜɚющиɯ
пɪоизɜоɞɫɬɜ
ɪиɫк
ɚɜɚɪийныɯ
нɟɮɬɟɪɚзлиɜоɜ
эɬоɝо
нɟɝɚɬиɜныɯ
эколоɝичɟɫкиɯ
эɮɮɟкɬоɜ
пɪояɜляющиɯɫя
ɛиолоɝичɟɫкиɯ
ɫɜойɫɬɜ
окɪɭжɚющɟй
[1].
ɚнɚлиз
нɟɮɬɟзɚɝɪязнɟнныɯ
мɟɫɬоɪожɞɟнияɯ
покɚзыɜɚɟɬ
чиɫлɟнноɫɬи
иɫɫлɟɞоɜɚнныɯ
микɪооɪɝɚнизмоɜ
ɭɝлɟ
ɫнижɟниɟ
чиɫлɟнноɫɬи
мицɟлиɚльныɯ
ɫпоɪооɛɪɚзɭющиɯ
ɚкɬиномицɟɬоɜ
ɚзоɬɮикɫиɪɭющиɯ
ниɬɪиɮициɪɭющиɯ
ɬɪиɮициɪɭющиɯ
ɚммониɮициɪɭющиɯ
цɟллюлозоɪɚзɪɭшɚ
[2, 3].
ɪɟкɭльɬиɜɚции
моɝɭɬ
ɭɫпɟшно
пɪоɯоɞиɬь
лишь
пɪи
нɚличии
полноцɟнноɝо
оɛɟɫпɟчиɜɚющɟɝо
пиɬɚɬɟльныɯ
элɟмɟнɬоɜ
ɚкɬиɜныɯ
ɜɟщɟɫɬɜ
ɫɭɛɫɬɪɚɬоɜ
нɟɮɬь
измɟняɟɬ
ɫɬɪɭкɬɭɪɭ
почɜɟнной
нɟɮɬɟзɚɝɪязнɟнныɟ
лишɟны
ɫооɛщɟɫɬɜɚ
эɮɮɟкɬиɜныɯ
ɚкɬиɜизɚции
ɫозɞɚниɟ
микɪоɛноɝо
ɫооɛщɟɫɬɜɚ
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɯ
яɜляюɬɫя
ɚкɬɭɚльной
Оɞним
ɭɫкоɪɟния
ɞɟɫɬɪɭкции
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
ɫɬɚɬь
инɬɪоɞɭкция
ɫоɜмɟɫɬно
нɟɮɬɟɞɟɫɬɪɭкɬоɪɚми
ɛɚкɬɟɪий
ɫпоɫоɛɫɬɜɭющиɯ
ɫɬимɭляции
жизнɟɞɟяɬɟльноɫɬи
чɬо
ɜнɟɫɟниɟ
ɫильноɟ
ɜлияниɟ
микɪоɮлоɪɭ
[5].
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɛыло
ɜыяɜиɬь
ɞɟɫɬɪɭк
ɜлияниɟ
ɜнɟɫɟния
оɪɝɚноминɟɪɚльныɯ
ɭɞоɛɪɟний
пɪимɟнɟния
ɬɚкиɯ
ɭɜлɚжнɟниɟ
Мɚɬɟɪиɚлы
мɟɬоɞы
иɫɫлɟɞоɜɚния
яɜлялиɫь
почɜы
иɫкɭɫɫɬɜɟнно
зɚɝɪязнɟнныɟ
мɟɫɬоɪожɞɟния
Ⱥкшɚɛɭлɚк
ɜнɟɫɟниɟм
ɭɞоɛɪɟний
ОМɍ
-1 (
1,60
пɬичий

ниɬɪоɚммоɮоɫкɚ
13
ɚммиɚчнɚя
ɫɟлиɬɪɚ
6,5
-2 (
нɚɜоз
2,50
пɬичий
помɟɬ

ниɬɪоɚммоɮоɫкɚ
20
ɚммиɚчнɚя
ɫɟлиɬɪɚ
10
),
-3 (
нɚɜоз
3,30
пɬичий
помɟɬ

0,33
ɚммиɚчнɚя
ɋоɞɟɪжɚниɟ
ɝɪɚɜимɟɬɪичɟɫким
мɟɬоɞом
[6].
Agilent 7890
ɋШȺ
инжɟнɟɪноɝо
ɚнɚлизɚ
Кызылоɪɞинɫкоɝо
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɝо
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬɚ
[7-9].
7890
ɫɟлɟкɬиɜным
ɮиɪмы
Agilent;
поɞɜижнɚя
ɮɚзɚ
ɝɚз
350
(Split) 50:1;
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
70
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
минɭɬɭ
конɟц
270
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
ɭɞɟɪжиɜɚɟɬɫя
30
ɚнɚлизɚ
80
ɪɟжим
ионизɚции
мɚɫɫ
мɟɬоɞом
элɟкɬɪонноɝо
ɭɞɚɪɚ
Кɚпилляɪнɚя
HP-5MS,
30
ɜнɭɬɪɟнний
ɞиɚмɟɬɪ
0,25
нɟпоɞɜижнɚя
ɮɚзɚ
ɞимɟɬил
полиɫилокɫɚн
   
  I &I  ( $ &$ '
     
 C & R-1, R-2, R-3 4 
"  &  C I 
 @  C   &
 = (    
. $C  &   
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
1
нɟɮɬи
экɫпɟɪимɟнɬɚльноɝо
ɭчɚɫɬкɚ
ɪɭкции
, % (1
ɪɭкции
, % (2
ɪɭкции
, %
1 2 3 4 5 6 7 8
29,6 4,36 26 15,9 23,7 23,42
\24,8 19,8 20 35,3 17,96 41,9
\23,7 23,4 17,7 42,8 16,4 47,01
X [R-3\Ɋɟзɭльɬɚɬы
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɜнɟɫɟния
ɭɞоɛɪɟний
ɫоɫɬɚɜляло
30,95
ɜнɟɫɟния
оɪɝɚноминɟɪɚльныɯ
ɭɞоɛɪɟний
ɫоɞɟɪжɚниɟ
нɟɮɬи
ɫнизилоɫь
изɭчɟния
ɞɟɬɚльноɝо
ɯимичɟɫкоɝо
ɫоɫɬɚɜɚ
изɜлɟчɟнной
нɟɮɬи
пɪоɜоɞили
ɝɚзоɯɪомɚɬоɝɪɚ
ɪиɫɭнкɟ
ɯɪомɚɬоɝɪɚммɚ
опɬимɚльноɝо
ɞɟɫɬɪɭкции
Ɋиɫɭнок

ɏɪомɚɬоɝɪɚммɚ
Ɋɟзɭльɬɚɬы
иɫɫлɟɞоɜɚний
ɞɟɫɬɪɭкции
ɚлкɚноɜ
нɟɮɬи
4
мɟɫяцɚ
ɜɚɪиɚнɬɟ
ɜнɟɫɟниɟм
ɭɞоɛɪɟний
ɫоɫɬɚɜил
51,6%,
-2 64,9%.
Нɚиɛольшɚя
ɫɬɟпɟнь
ɞɟɫɬɪɭкции
ɚлкɚноɜ
почɜɟ
ɜɚɪиɚнɬɟ
ɜнɟɫɟниɟм
оɪɝɚноминɟɪɚльноɝо
ɭɞоɛɪɟния
ɫоɫɬɚɜилɚ
70,4%.
ɏимичɟɫкий
ɚнɚлиз
иɫɫлɟɞɭɟмыɯ
ɜыɫокɭю
ɫɬɟпɟнь
ɞɟɫɬɪɭкции
ɚлкɚноɜ
ɞɪɭɝиɯ
пɟɪɜɭю
пиɬɚюɬɫя
ɚлкɚнɚми
ɬолько
пɪиɫɬɭпɚюɬ
ɞɪɭɝим
нɟɮɬи
Ɋɟзɭльɬɚɬы
иɫɫлɟɞоɜɚний
2
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
нɟɮɬɟзɚɝɪязнɟнныɯ
Нɚɮɬɟны
Ⱦɪɭɝиɟ
ɫоɞɟɪжɚниɟ
27,7 0,75 1,3 1,2
17,8 1,17 1,2 2,38
1 13,4 1 1,18 1,75
2 9,7 0,9 1,1 3,6
3 8,2 0,83 0,74 2,23
1,39 0,06 0,41 0,05
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
42
ɫоɞɟɪжɚния
ɚлкɚноɜ
поɞɬɜɟɪжɞɚɟɬ
ɬɚк
ɭмɟньшɚɟɬɫя
ɫоɞɟɪжɚниɟ
ɫɪɚɜнɟнию
ɫоɞɟɪжɚниɟм
Кɚк
ɜиɞно
ɬɚɛлицɟ
2,
ɜɚɪиɚнɬɟ
ɜнɟɫɟниɟм
конɬɪольным
ɞɪɭɝими
ɜɚɪиɚнɬɚми
ɫоɞɟɪжɚниɟ
ɫɚмоɟ
ɫоɞɟɪжɚниɟ
ɛольшɚя
ɞозɚ
ɭɞоɛɪɟний
оɛɪɚзом
изɭчɟниɟ
ɜлияния
оɪɝɚноминɟɪɚльныɯ
ɭɞоɛɪɟний
ɞɟɫɬɪɭкцию
нɟɮɬи
иɫɫлɟɞɭɟмом
оɛɪɚзцɟ
покɚзɚло
нɚиɛольшɚя
ɞɟɫɬɪɭкция
нɟɮɬи
оɬмɟчɚлɚɫь
ɜнɟɫɟниɟм
оɪɝɚноминɟɪɚльноɝо
ɭɞоɛɪɟния
-3
ɫоɫɬɚɜлялɚ
51,7%.
ɏɪомɚɬоɝɪɚɮичɟɫкий
ɚнɚлиз
нɟɮɬи
изɜлɟчɟнноɝо
почɜɟнныɯ
оɛɪɚзцоɜ
оɬоɛɪɚнныɯ
экɫпɟɪимɟнɬɚльном
ɭчɚɫɬкɟ
чɟɪɟз
4
покɚзɚл
ɜыɫокɭю
ɫɬɟпɟнь
ɞɟɫɬɪɭкции
ɚлкɚноɜ
нɟɮɬи
ОМɍ
-1 51,6%,
-2 64,9%,
-3 70,4%.
ȼнɟɫɟниɟ
нɟɮɬɟзɚɝɪязнɟннɭю
ɭɞоɛɪɟний
ɚɝɪоɬɟɯничɟɫкиɯ
мɟɪопɪияɬий
ɭɜлɚжнɟниɟ
ɫпоɫоɛɫɬɜɭюɬ
знɚчиɬɟльномɭ
ɫнижɟнию
нɟɮɬи
почɜɟ
Ɋɟзɭльɬɚɬы
моɝɭɬ
нɚйɬи
пɪимɟнɟниɟ
ɞля
очиɫɬки
нɟɮɬɟзɚɝɪязнɟнныɯ
почɜ
ɋɚɭшин
Очиɫɬкɚ
окɪɭжɚющɟй
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞныɯ
Инɬɟɪɛɭк
, 1999. 180
Иɛɪɚɝимоɜɚ
Ȼиолоɝичɟɫкоɟ
ɞиɚɝноɫɬиɪоɜɚниɟ
нɟɮɬɟзɚɝɪязнɟнныɯ
мɟɫɬоɪожɞɟний
. ...
Ⱥлмɚɬы
, 2009.
.7-8.
Ɍɚɪɚɫоɜɚ
Ƚиɝиɟничɟɫкɚя
ɫɚмоочищɚющɭю
ɫпоɫоɛноɫɬь
. ...
., 2006. 217
Ɋɚзɪɚɛоɬкɚ
микɪоɛиолоɝичɟɫкиɯ
пɪɟпɚɪɚɬоɜ
.
, 2007. 113
Мишɭɫɬин
Нɚɭкɚ
, 1975. 109
Мɟɬоɞичɟɫкиɟ
Опɪɟɞɟлɟниɟ
мɚɫɫоɜой
нɟɮɬɟпɪоɞɭкɬоɜ
почɜɚɯ
Мɟɬоɞикɚ
ɝɪɚɜимɟɬɪичɟɫким
52.18.647-2003.
Ⱦɚɬɚ
2003.06.01.
Иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
ɫоɫɬɚɜɚ
нɟɮɬи
Ⱥкшɚɛɭлɚкɫкоɝо
мɟɫɬоɪожɞɟния
//
ȼɟɫɬник
ɟɫɬɟɫɬɜɟнно
нɚɭк
. 2013.
4(95) II
.
. 345-349.
ɋызɞыкɛɚɟɜ
Нɚɪмɚноɜɚ
Иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
ɫоɫɬɚɜɚ
Кɭмкольɫкоɝо
. 2013.
. 52-57.
ɋызɞыкɛɚɟɜ
Нɚɪмɚноɜɚ
Иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
ɫоɫɬɚɜɚ
мɟɫɬоɪожɞɟния
Нɭɪɚлы
//
КɚɪȽɍ
ɯимичɟɫкɚя
. 2014.
1(73).
REFERENCES
1 Arene V.Zh., Saushin A.3., Gridin O.M., Gridin A.O.
Ochistka okruzhajushhej sredy
ot uglevodorodnyh zagrjaznenij.
M.:
180 (in Russ.).
2 Ibragimova S.T.
neftezagrjaznennyh pochv
Dis. ... k.b.n.
Almaty,
2009.
7-8 (in Russ.).
3 Tarasova Zh.E.
Gigienicheskaja ocenka vlijanija nefti na pochven
nyj mikrobocenoz i samooc
hishhajushhuju sposobnost'
Dis. ... k.m.n. M.,
2006.
217 (in Russ.).
4 Bikkinina A.G.
Razrabotka tehnologii rekul'tivacii
neftezagrjaznennyh obektov s ispol
'zovaniem kompleksa microbiologic-
heskih preparatov.
Ufa: Biotehnologija,
2007.
113 (in Russ.).
Associacii pochvennyh mikroorganizmov.
1975.
109 (in Russ.).
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
МΡɯɚмɟɞоɜɚ
ИɫлɚмɛɟкΡлы
Иɞɪиɫоɜɚ
Ɍɚпɚлоɜɚ
ЖΡмɚɞілоɜɚ
Ⱥппɚзоɜ
Шоɪɚɛɚɟɜ
ɜиɪɭɫолоɝия
инɫɬиɬɭɬының
Қолɞɚнɛɚлы
микɪоɛиолоɝия
ɮилиɚлы
Қызылоɪɞɚ
Ⱥɬɚ
ɚɬынɞɚғы
Қызылоɪɞɚ
мɟмлɟкɟɬɬік
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬі
Қызылоɪɞɚ
МԜНȺЙМȿН
ɌОПЫɊȺҚɌЫ
ОɊȽȺНОМИНȿɊȺЛȾЫ
ɌЫҢȺЙɌҚЫШɌȺɊМȿН
ӨҢȾȿɍ
ȺɊҚЫЛЫ
МԜНȺЙȾЫҢ
ЗȿɊɌɌȿɍ
Ⱥқшɚɛԝлɚқ
кɟн
оɪны
мԝнɚйымɟн
ɬопыɪɚқɬɚғы
мԝнɚйɞың
мөлшɟɪі
Ɍопыɪɚқɬɚғы
мԝнɚйɞың
ɞɟɫɬɪɭкция
оɪɝɚноминɟɪɚлɞы
ɬыңɚйɬқышɬɚɪɞың
əɫɟɪі
зɟɪɬɬɟлɞі
Ɍопыɪɚқɬɚғы
мԝнɚйɞың
ɞɟɫɬɪɭкция
ԛɞɟɪіɫі
ɝɪɚɜимɟɬɪиялық
ɯɪомɚɬо
мɚɫɫ
ɫпɟкɬɪомɟɬɪиялық
əɞіɫɬɟɪ
көмɟɝімɟн
Мԝнɚймɟн
оɪɝɚноминɟɪɚлɞы
жəнɟ
шɚɪɚлɚɪɞы
жԛɪɝізɭ
ɬопыɪɚқɬɚғы
мԝнɚйɞың
мөлшɟɪін
ɬөмɟнɞɟɬɟɬінɞіɝі
ɛиоɪɟмɟɞиɚция
мԝнɚймɟн
ɬопыɪɚқ
оɪɝɚноминɟɪɚлɞы
ɯɪомɚɬо
ɫпɟкɬɪомɟɬɪия
ɝɪɚɜимɟɬɪия
Keywords:
bioremediation, oil pollution, soil, organic fertilizer, gas chromatography-mass spectrometry,
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
44
пɪоɝɪɚммный
Gaussian-09).
Ƚɟомɟɬɪия
ɮɪɚɝмɟнɬɚɯ
ɝɪɚнɟй
опɬимизиɪоɜɚнɚ
мɟɬоɞом
ONIOM (MP2/6-31G(d,p):PM6).
ɚɞɫоɪɛции
ɝɪɚнɟй
( 0 0
1 )O
(
1 0 0 )Al,O
-Al
ɪɚɫɫчиɬɚны
колɟɛɚний
Покɚзɚно
чɬо
полɭчɟнныɯ
моɞɟлɟй
полоɫ
поɝлощɟния
ɚɞɫоɪɛиɪоɜɚнноɝо
моноокɫиɞɚ
ɭɝлɟɪоɞɚ
зɚɜиɫяɬ
ɝɪɚни
коɬоɪɭю
оɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫя
ɚɞɫоɪɛция
Пɪоɜɟɞɟно
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
экɫпɟɪимɟнɬɚльными
кɜɚнɬоɜо
ɯимичɟɫкоɟ
моɞɟлиɪоɜɚниɟ
зонɞɚ
ɚɞɫоɪɛцияɫын
кɜɚнɬ
мɟɯɚникɚлық
моɞɟльɞɟɭ
моɞɟлиɪоɜɚниɟ
пɪоцɟɫɫоɜ

мɟɬоɞоɜ
[1].
моɞɟли
пɪиɛлижɟнии
ɫɭпɟɪ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
комплɟкɫ
ɚɬомоɜ
ɚɞɫоɪɛɚɬɚ
пɟɪиоɞичɟɫкиɯ
иɫпользоɜɚлиɫь
знɚчиɬɟльно
ɪɟжɟ
поɫколькɭ
пɪоцɟɫɫɚɯ
ɫɭщɟɫɬɜɟнны
коɬоɪыɟ
опиɫыɜɚюɬɫя
пɟɪиоɞичɟɫкими
ɮɭнкциями
иɫпользоɜɚниɟ
ɛɚзиɫоɜ
пɟɪиоɞичɟɫкиɯ
ɫɬɪɭкɬɭɪ
пɪиɜɟло
ɪɚɛоɬ
пɟɪиоɞичɟɫкиɯ
ɫɬɪɭкɬɭɪɚɯ
[2].
зɚɜиɫимоɫɬь
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚлɚɫь
ɬɟоɪɟɬичɟɫки
монокɪиɫɬɚлличɟɫкиɯ
[3],
монокɪиɫɬɚллоɜ
окɫиɞоɜ
можɟɬ
ɫɭщɟɫɬɜɟнноɟ
пɪи
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
нɚнɟɫɟнныɯ
цɟнɬɪоɜ
опɪɟɞɟляя
ɚɞɫоɪɛции
молɟкɭл
зонɞоɜ
ɬоɝо
ɫɚмоɫɬояɬɟльноɟ
ɬоɝо
чɬо
CO
оɞним
Ɏишɟɪɚ
Ɍɪопшɚ
Экɫпɟɪимɟнɬɚльно
ɚɞɫоɪɛция
иɫɫлɟɞоɜɚлɚɫь
ɫпɟкɬɪоɫкопии
[4]
ɫлɟɞɭющиɟ
чɚɫɬоɬ
молɟкɭлɚɯ
цɟнɬɪɚɯ
Молɟкɭляɪнɚя
ɚɞɫоɪɛция
поɝлощɟния
) = 2203, 2230
экɫпɟɪимɟнɬɚльноɟ
знɚчɟниɟ
чɚɫɬоɬы
колɟɛɚния
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
2127
[4]
оɬмɟчɚɟɬɫя
чɬо
ɫпоɫоɛɫɬɜɭɟɬ
ɫɬɪɭкɬɭɪ
1415-1470
оɬноɫяɬ
поɜɟɪɯноɫɬномɭ
кɚɪɛонɚɬномɭ
ионɭ
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
пɪипиɫɚны
1560
1345
ɛиɞɟнɬɚɬной

1650-1640, 1230-1215
1100-1000
нɚɫɬоящɟй
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɪɚзныɯ
ɝɪɚняɯ
монокɪиɫɬɚллɚ
иɫпользоɜɚлɫя
поɞɯоɞ
Ɋɚɫчɟɬ
пɪɟимɭщɟɫɬɜɟнныɯ
цɟнɬɪоɜ
ɚɞɫоɪɛции
поɜɟɪɯноɫɬи
ɪɚзличныɯ
ɝɪɚнɟй
ɚлюминия
пɟɪиоɞи
чɟɫкиɯ
иɫпользоɜɚниɟм
мɟɬоɞоɜ
молɟкɭляɪной
Монɬɟ
Кɚɪло
моɞɭли
Forcite
Adsorption Locator,
лицɟнзионный
пɪоɝɪɚммный
пɚкɟɬ
Material Studio,
Accelrys).
поɜɟɪɯноɫɬноɝо
ɫлоя
ɜключɚющиɟ
ɚɞɫоɪɛиɪоɜɚнной
молɟкɭлой
ɫоɞɟɪжɚщиɟ
цɟлом
120
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚлиɫь
ɫɬɚɪɬоɜɚя
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
опɬимизɚции
ɝɟомɟɬɪии
ɚɞɫоɪɛиɪоɜɚнной
молɟкɭлы
помощью
кɜɚнɬоɜо
ɪɚɫчɟɬоɜ
лицɟнзионный
пɚкɟɬ
GAUSSIAN 09).
Ȼольшой
позɜолял
ɭчɟɫɬь
ɫɬɪɭкɬɭɪɭ
ɝɪɚни
кɪиɫɬɚллɚ
Кɜɚнɬоɜо
ɯимичɟɫкиɟ
ɪɚɫчɟɬы
пɪоɜоɞилиɫь
мɟɬоɞом
ONIOM
ɞɜɭɯ
ɭɪоɜняɯ
ȼыɫокий
ɭɪоɜɟнь
опиɫɚния
(HF/6-31G(d,p),
ɭчɟɬом
элɟкɬɪонной
Плɟɫɫɟɬɭ
иɫпользоɜɚлɫя
ɞля
зонɞɚ
ɝɟомɟɬɪия
оɬношɟнию
поɞложкɟ
ɭɪоɜɟнь
полɭэм
пиɪичɟɫкий
кɜɚнɬоɜо
мɟɬоɞ
пɪимɟнялɫя
ɞля
поɞложки

поɜɟɪɯноɫɬи
ɮикɫиɪоɜɚнными
(
зɚмоɪожɟнными
кооɪɞинɚɬɚми
ɚɬомоɜ
оɞной
кɪиɫɬɚллɚ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Material Studio, Accelrys
ɞɚɟɬ
поɫɬɪоиɬь
ɬɪɟɯмɟɪнɭю
пɟɪиоɞичɟɫкɭю
поɫɬɪоɟнной
пɟɪиоɞичɟɫкой
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
-Al
ячɟйкɚ
ɫиммɟɬɪиɟй
R-3C,
пɚɪɚмɟɬɪы
: a=b=4.759, c=12.991,
=90
=120
поɫɬɪоɟния
моɞɟли
поɜɟɪɯноɫɬи
ɝɪɚни
( 0 0
1 0 0 )Al,O.
ɝɪɚни
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭюɬ
оɫноɜɚнию
поɜɟɪɯноɫɬи
шɟɫɬиɝɪɚнной
пɪизмы
-
оɞной
ɮоɪм
коɬоɪыɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪны
пɪиɪоɞныɯ
коɪɭнɞɚ
[5].
ɭчɟɬɚ
пɟɪиоɞичɟɫкиɯ
ɭɫлоɜий
моɞɟли
поɜɟɪɯноɫɬью
Material Studio
иɫпользɭɟɬɫя
чɟɪɟɞоɜɚниɟ
поɜɟɪɯноɫɬноɝо
ɜыɛɪɚнной
ɝɪɚни
монокɪиɫɬɚллɚ
ɫлоя
поɜɟɪɯноɫɬноɝо
оɛɟиɯ
ɝɪɚнɟй
~ 15
ɬолщинɚ
ɜɚкɭɭмɚ
~ 25
ɚнɝɫɬɪɟм
ɬɚким
оɛɪɚзом
пɟɪиоɞ
ноɪмɚли
иɫɫлɟɞɭɟмой
поɜɟɪɯноɫɬи
~ 40
ɚнɝɫɬɪɟм
ɜыɛɪɚнной
кɚкиɟ
ɛɭɞɭɬ
пɪоɜɟɞɟны
плоɫкоɫɬи
(00
100)Al,O.
нɚпɪɚɜлɟнии
(00
лɟжɚɬ
плоɬноɭпɚкоɜɚнныɟ
ɫлои
Al1
зɚнимɚюɬ
пɭɫɬоɬы
можɟɬ
покɪыɬɚ
ɬɚкжɟ
ɞɜɭмя
ɫлоями
ɚлюминия
Пɪɟɞполɚɝɚлоɫь
окиɫлиɬɟльный
покɪыɬɚ
ɚɬомɚми
кɪиɫɬɚллɟ
иɞɟнɬичны
ɜозɞɟйɫɬɜиɟ
ɞɪɭɝиɯ
ɫнизɭ
положɟниɟ
мɟняɬьɫя
положɟниɟм
ɚнɚлоɝичной
плоɫкоɫɬи
ɜнɭɬɪи
ɭчɟɬɚ
эɮɮɟкɬɚ
положɟниɟ
ɫлоɟ
~5.6 (00
9
~6.9 (
100),
6
Опɬимизɚция
пɪоɜоɞилɚɫь
ɪɚмкɚɯ
моɞɭля
Forcite
пɪимɟнɟниɟм
ɫилоɜоɝо
Universal.
иɫпользоɜɚния
ɫилоɜоɝо
ɭчиɬыɜɚлиɫь
ɚɬомɚɯ
Ɏоɪмɚльно
ɫɬɟпɟнь
ɚɬомоɜ
ɫоɟɞинɟнии
Al
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
+3(Al)
-2(
зɚɪяɞы
моɝɭɬ
оɬличɚɬьɫя
ɜɟличин
Оцɟнкɚ
зɚɪяɞоɜ
оɫɭщɟɫɬɜлялɚɫь
кɜɚнɬоɜо
ɯимичɟɫкиɯ
Al
полнɚя
полɭэмпиɪичɟɫким
кɜɚнɬоɜоɯимичɟɫким
зɚɬɟм
пɪоɫɬой
ɪɚɫчɟɬ
HF/6-31G(d,p)
полɭчɟнноɝо
ɚлюминия
ɜыɛиɪɚлиɫь
ɫɪɟɞнɟɚɪиɮ
ɫоɫɬɚɜляюɬ
Al +1.3875
-0.925
Опɬимизɚция
положɟния
чɚɫɬи
(Forcite,
(00
ɭмɟньшɚюɬɫя
мɟжɞɭ
яɜлɟниɟ
ɪɟлɚкɫɚция
[6]),
элɟмɟнɬɚɪныɯ
ɪɟконɫɬɪɭкция
пɪиɜɟɞɟны
ɪиɫɭнкɟ
1.
нɚɛлюɞɚюɬɫя
ɪɟлɚкɫɚция
ɪɟконɫɬɪɭкция
ɮоɪмиɪɭюɬɫя
ɜɚлы
ɪиɫɭнкɟ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
оɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫя
ɚɞɫоɪɛция
молɟкɭлы
(00
9
поɜɟɪɯноɫɬныɯ
элɟмɟнɬɚɪныɯ
176.6
100)Al,O 3
поɜɟɪɯноɫɬныɯ
ячɟйки
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
46
ɫɜɟɪɯɭ
(
ɫɛокɭ
(
(
Ɋиɫɭнок
-1
Ƚɪɚни
. ( 0 0
1 0 0 )Al,O
ɚлюминия
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
пɪиɛлижɟнии
молɟкɭляɪной
кɪɭжки

киɫлоɪоɞɚ
ɫɜɟɬлыɟ

молɟкɭлы
ɜɚкɭɭмɚ
ɫлой
помощью
моɞɭля
Adsorption Locator,
молɟкɭляɪной
ɫилоɜоɟ
Universal
ɜключɟны
ɚɬомɚɯ
молɟкɭлɟ
полɭчɟнныɟ
ɪɚɫчɟɬɚ
мɟɬоɞом
31G(d',p').
ɫоɫɬɚɜляюɬ
ɪиɫɭнкɟ
2
пɪиɜɟɞɟно
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟниɟ
плоɬноɫɬи
ɚɞɫоɪɛции
ɝɪɚняɯ
( 0 0
1 0 0 )Al,O(
ɫлɭчɚяɯ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
пик
инɬɟнɫиɜноɫɬь
ɫɭщɟɫɬɜɟнно
пɪɟɜоɫɯоɞиɬ
инɬɟнɫиɜноɫɬь
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющɟɝо
цɟнɬɪɭ
энɟɪɝиɟй
Мɚкɫимɭм
ɞля
( 0 0
(a)
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɚɞɫоɪɛции
ɫоɫɬɚɜляющɟй
54.85
Ⱦля
1 0 0 )Al,O (
знɚчиɬɟльно
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
около
12.45
МММ
ɫɭщɟɫɬɜɟнно
ɪɚзнɭю
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014

Ɋиɫɭнок
-2
ɜɟɪояɬноɫɬи
энɟɪɝий
молɟкɭлы
1 0 0 )Al,O (
ɪɚɫчɟɬы
c
помощью
пɪоɝɪɚммноɝо
моɞɭля
Adsorption Locator)
Положɟниɟ
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɬь
ɚкɬиɜный
ɬɚкжɟ
ɫɭщɟɫɬɜɟнно
ɪɚзличɚɟɬɫя
ɞɜɭɯ
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟмыɯ
ɝɪɚнɟй
ɪиɫɭнок
3).
(00
молɟкɭлɚ
ɭɝлɟɪоɞɚ
ɜниз
Ȼлижɚйшими
ɭɝлɟɪоɞɚ
яɜляюɬɫя
6
ɜнизɭ
ɭɝлɟɪоɞɚ
(00
зɚнимɚɟɬ
пɭɫɬоɬой
100)Al,O
ɚɬомом
киɫлоɪоɞɚ
окɚзыɜɚюɬɫя
поɜɟɪɯноɫɬи
Ɏоɪмɚльно
эɬɭ
ɫиɬɭɚцию
можно
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɬь
ɚɞɫоɪɛцию
ɪɟшɟɬки
ɚкɬиɜныɟ
цɟнɬɪы

киɫлоɬныɟ
ɞɚжɟ
ɭчɟɬɟ
ɬолько
элɟкɬɪоɫɬɚɬичɟɫкиɯ
ɜзɚимоɞɟйɫɬɜий
коɬоɪый
оɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫя
ɪɚɫчɟɬɚɯ
ɜзɚимоɞɟйɫɬɜия
поɜɟɪɯноɫɬью

Ɋиɫɭнок
-3
Adsorption Locator (
молɟкɭляɪнɚя
ɝɪɚняɯ
окɫиɞɚ
ɚлюминия
ɪɚɫчɟɬ
помощью
моɞɭля
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
48
кɪɭжки
ɚɬомы
ɫɜɟɬлыɟ
ɚлюминия
Ȼольшиɟ
кɪɭжки
молɟкɭлɟ
ɫɜɟɬлый
Кɜɚнɬоɜо
ɯимичɟɫкиɟ
ɮоɪмɭлы
Al
коɬоɪыɯ
ɫооɬношɟниɟ
ɚлюминия
ɫɬɟɯиомɟɬɪичɟɫкомɭ
ɪɚзмɟɪɚɯ
ɫɜязɚно
(00
ɫɭщɟɫɬɜɟнно
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющɟй
ɪиɫɭнкɟ
4
ɪɟзɭльɬɚɬы
опɬимизɚции
молɟкɭлы
ɮɪɚɝмɟнɬɚми
( 0 0
1 0 0 )Al,O.
Кɜɚнɬоɜо
пɪиɛлижɟнии
ONIOM (MP2/6-31G(d,p) : PM6).
Al
O
ɫɜɟɪɯɭ
ɫɛокɭ
Ɋиɫɭнок
-4
Кɜɚнɬоɜо
ɪɚɫчɟɬ
положɟния
молɟкɭлы
кɪɭжки
ɚɬомы
ɫɜɟɬлыɟ
ɚлюминия
Ȼольшиɟ
кɪɭжки
молɟкɭлɟ
ɫɜɟɬлый
ɬɟмный
Полɭчɟнныɟ
ɫɜязɟй
ɚɬомɚɯ
молɟкɭлɟ
ɜɚлɟнɬныɯ
колɟɛɚний
ɬɚɛлицɟ
1
R(C-O),
ɚɬомɚɯ
Q(C,O)

Ƚɪɚнь
(00
1)O (
R(CO), 1.106 1.352
Q(C),
+0.802 +0.342
Q(O),
-0.017 -0.885
Q(CO),
+0.785 -0.543
2254.4 1012.7
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
100)Al,O
ɫопɪоɜожɞɚɟɬɫя
ɫɬɪɭкɬɭɪы
Al O = C O
ɪɟшɟɬки
ɫɭщɟɫɬɜɟнный
молɟкɭлɭ
ɫɜязи
ɭɜɟличиɜɚɟɬɫя
1.352 ,
чɚɫɬоɬɚ
ɜɚлɟнɬныɯ
колɟɛɚний
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
1012.7
R(CO)
молɟкɭлы
MP2/6-31G(d,p)
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
1.145 ,
(00
1)O
молɟкɭлы
ɭмɟньшɚɟɬɫя
1.106 ,
2254.
Полɭчɟнноɟ
знɚчɟниɟ
( 0 0
ɮоɪмɚ
ɚɞɫоɪɛционноɝо
комплɟкɫɚ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭюɬ
экɫпɟɪимɟнɬɚльномɭ
коɬоɪыɟ
оɬноɫяɬ
молɟкɭ
[4].
100)Al,O
колɟɛɚния
ɚɞɫоɪɛциионноɝо
комплɟкɫɚ
экɫпɟɪимɟнɬɚльным
ɞɚнным
ɫпɟкɬɪоɫкопии
ɞля
кɚɪɛонɚɬно
кɚɪɛокɫи
ɫɬɪɭкɬɭɪ
Пɪоɜɟɞɟнноɟ
ɚɞɫоɪɛции
ɞля
ɝɪɚняɯ
ɮоɪмы
ɫɬɟпɟнь
ɚкɬиɜɚции
молɟкɭлы
ɜɚлɟнɬноɝо
колɟɛɚния
полɭчɟнныɯ
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
ɫлɟɞɭɟɬ
ɫпɟкɬɪɚɯ
ɭчиɬыɜɚɬь
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɯ
оɛɭɫлоɜлɟнныɟ
Ⱦɭнкɟн
.,
Лыɝин
Кɜɚнɬоɜɚя
ɚɞɫоɪɛции
ɬɜɟɪɞыɯ
ɬɟл
.:
, 1980, 288
ɬɜɟɪɞыɯ
ɬɟл
, 1990, 436
Bleakley K. and Hu P. A density functional theory stud
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
50
МȺɋȿНОȼȺ
ȻȺШȿȼȺ
КȺЛЫКȻȿɊȾИȿȼ
ɎɊОЛОȼȺ
Инɫɬиɬɭɬ
оɪɝɚничɟɫкоɝо
элɟкɬɪоɯимии
ɋокольɫкоɝо
МОН
Ⱥлмɚɬы
ɋȿЛȿКɌИȼНЫɏ
КȺɌȺЛИЗȺɌОɊОȼ
ȺɊОМȺɌИЧȿɋКИɏ
ɍȽЛȿȼОȾОɊОȾОȼ
L. R. Sassykova, A. T. Massenova, Zh. T. Basheva, A. Z. Abilmagzhanov,
D. Sh. Kassenova, M. K. Kalykberdiyev, E. A.
Baitazzin, A. K. Ussenov, O. A. Phrolova
(JSC D.V.Sokolskii Ins
titute of Organic Catalysis&Electro
chemistry, Almaty, Kazakhstan)
SYNTHESIS OF THE SELECTIVE CATAL
YSTS FOR HYDRO-GENATION OF THE
AROMATIC HYDROCARBONS UNDER PRESSURE
Keywords:
reduction, aromatic hydrocarbons, platinum metals, catalyst.
Abstract:
The mono- and bimetallic catalytic systems on the basis of metals of platinum group with the various
contents of the active metals (from 0.5 weight of % an
d above) are synthesized. Reduction of benzene, toluene,
isopropyl benzene and isopropyl toluene is studied under pressure of hydrogen and various temperatures of
process. The optimum conditions (2.0-6.0 MPa and 273, 373) for hydrogenation of benzene and aromatic
hydrocarbons to 80-98 % are selected.
ɋинɬɟзиɪоɜɚны
моно
оɫноɜɟ
плɚɬиноɜой
ɝɪɭппы
ɪɚзличным
ɫоɞɟɪжɚниɟм
ɚкɬиɜныɯ
мɟɬɚллоɜ
0,5
%
).
Изɭчɟно
ɜоɫɫɬɚноɜлɟниɟ
пɪопилɛɟнзолɚ
пɪи
поɜышɟнном
ɜоɞоɪоɞɚ
ɪɚзличныɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ
Поɞоɛɪɚны
опɬимɚльныɟ
ɭɫлоɜия
( 2,0-6,0
МПɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
273-350
K, 373 K)
ɞля
ɝиɞɪиɪоɜɚния
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
80-98%.
ɜоɫɫɬɚноɜлɟниɟ
ɚɪомɚɬичɟɫкиɟ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞы
плɚɬиноɜыɟ
ɬоɬығɭ
көміɪɫɭɬɟкɬɟɪ
мɟɬɚлɞɚɪ
ɍɝлɟɜоɞоɪоɞный
ɫɬɟпɟни
ɬоплиɜ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞы
ɬоплиɜɚɯ
моɝɭɬ
моноɚɪомɚɬичɟɫкиɯ
ɬолɭол
изомɟɪы
кɫилолɚ
полиɚɪомɚɬичɟɫкиɯ

нɚɮɬɚлин
ɬɟɬɪɚлин
поɜышɟнном
ɭɝлɟɜоɞо
ɪоɞоɜ
оɫоɛɟнно
ɛицикличɟɫкиɯ
понижɚюɬɫя
ɫкоɪоɫɬь
полноɬɚ
ɬоплиɜɚ
пɪиɜо
нɚɭɝлɟɪожиɜɚнию
ɫɝоɪɚния
ɭɯɭɞшɚɟɬ
эколоɝичɟɫкɭю
ɍмɟньшɟниɟ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
нɟɮɬɟпɪо
ɞɭкɬɚɯ
можно
ɞоɫɬиɝнɭɬь
ɪɚзличными
мɟɬоɞɚми
кɚɬɚлиɬичɟɫкими
ɞля
эɬой
ɝиɞɪиɪоɜɚниɟ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
коɬоɪыɟ
ɫɬɪɭкɬɭɪɭ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
нɟоɛɯоɞимом
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟля
ɪɟɚкций
ɝиɞɪо

кɚɬɚлиɬичɟɫкиɟ
плɚɬиноɜой
(Pt, Pd, Rh
Ru).
ɪɚɛоɬы
ɫɟлɟкɬиɜныɯ
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
ɝиɞɪиɪоɜɚния
ɛɟнзолɚ
ɚɪомɚɬи
ɫоɟɞинɟний
ɫинɬɟзиɪоɜɚны
мɟɬɚллоɜ
плɚɬиноɜой
ɝɪɭппы
ɪɚзличным
ɫоɞɟɪжɚниɟм
0,5
%
ɫиɫɬɟмы
оɫноɜɟ
Pt, Pd, Rh, Ru
ɪɚзличным
ɚɬомным
ɫооɬношɟниɟм
мɟɬɚллоɜ
9:1
1:9 (
me =
0,5
5
Пɪи
иɫпользоɜɚли
ɫоли
PdCl
,
O, H
O, RuOHCl
пɪиɝоɬоɜлɟния
оɛɪɚзцоɜ
пɚллɚɞия
пɪоɜоɞилоɫь
оɫɚжɞɟниɟ
Na
Ɋɚɫɬɜоɪы
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɯ
ɫоɟɞинɟний
ноɫиɬɟли
.
пɪоцɟɞɭɪы
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
Na
ɞиɫɬиллиɪоɜɚнной
нɟйɬɪɚльной
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɋɬɟпɟнь
конɬɪолиɪоɜɚлɚɫь
AgNO
ɫɭльɮɚɬɚ

BaCl
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
оɬɮильɬɪоɜыɜɚли
ɫɭшили
383-393
кɚɬɚлизɚɬоɪоɜ
оɫɭщɟɫɬɜляли
кɜɚɪцɟɜой
ɬɪɭɛкɟ
элɟкɬɪооɛоɝɪɟɜом
ɬокɟ
473
4-
зɚɬɟм
оɯлɚжɞɚли
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
Кɚɬɚлизɚɬоɪы
оɬличɚлиɫь
нɟпиɪоɮоɪноɫɬью
кɚльция
кɚɬɚлизɚɬоɪы
иɫɫлɟɞоɜɚлиɫь
ɚнɚлизɚ
ɪɟнɬɝɟноɜɫкɚя
ɮоɬоэлɟкɬɪоннɚя
инɮɪɚкɪɚɫнɚя
ɫпɟкɬɪоɫкопия
измɟɪɟниɟ
ɬɟɪмопɪоɝɪɚммиɪоɜɚннɚя
конɞɭкɬомɟɬɪия
ccusorb.
иɫɫлɟɞоɜɚлɚɫь
микɪоɫкопɚ
экɫɬɪɚкциɟй
ɭɜɟличɟниɟ
160
пɪоɜɟɞɟния
экɫпɟɪимɟнɬɚ
иɫпользоɜɚли
кинɟɬичɟɫкɭю
ɭɫɬɚноɜкɭ
ɞɚɜлɟния
ɫоɫɬоящɭю
ɭɫоɜɟɪшɟнɫɬɜоɜɚнноɝо
ȼишнɟɜɫкоɝо
Оɛоɝɪɟɜ
оɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫя
элɟкɬɪопɟчью
поɫɪɟɞɫɬɜом
Экɫпɟɪимɟнɬ
ɪɟжимɟ
Ⱥнɚлиз
ɫоɟɞинɟний
пɪоɞɭкɬоɜ
КɊИɋɌȺЛЛЮКɋ
4000
Zebron ZB-1,
зɚполнɟннɚя
30
0,53
Иɫɫлɟɞоɜɚно
ɬолɭолɚ
кɭмолɚ
ɯɪомɚɬоɝɪɚɮичɟɫкий
кɚчɟɫɬɜɟ
мɚɪки
ɯимичɟɫкиɟ
ɞɚнныɟ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜоɜɚли
Изɭчɟно
ɛɟнзолɚ
ɚɪомɚɬичɟɫкиɯ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
ɪɚɫɬɜоɪиɬɟляɯ
ɪɟɚкции
ɚɪомɚɬичɟɫкиɯ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
чɚɫɬноɫɬи
Pt-
Pd-
ɬɚɛл
ɛɟнзолɚ
циклоɝɟкɫɚнɚ
1
Ƚиɞɪиɪоɜɚниɟ
2%-
кɚɬɚлизɚɬоɪɚɯ
ɝɪɭппы
Ɋɚɫɬɜоɪиɬɟль
эɬɚнол
кɚɬ
- 0,2
Кɚɬɚлизɚɬоɪ
78 34,2 76
76 28,2 75
72 23,7 65
60 12,2 40+15*
*
Ru-
ɜоɫɫɬɚноɜлɟниɟ
(15%),
циклоɝɟкɫɚнɚ
ɜɫɟɝо
40%.
ɫкоɪоɫɬи
циклоɝɟкɫɚнɚ
: Pt�� Pd Rh�� Ru.
ɚкɬиɜноɫɬь
ɛɟнзолɚ
(76%)
нɚɛлюɞɚюɬɫя
ɛимɟɬɚлличɟɫкиɟ
кɚɬɚлизɚɬоɪы
VIII
ɝɪɭппы
пɪояɜляюɬ
ɜыɫокɭю
ɚкɬиɜноɫɬь
ɋɪɟɞи
ɜɟличины
(91%)
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞɚ
(88%)
нɚɛлюɞɚюɬɫя
Pt-Pd/Al
Pt-
ɭмɟньшɟнию
ɜыɯоɞɭ
циклоɝɟкɫɚнɚ
мɟɬилциклоɝɟкɫɚнɚ
= Pt-Rh/Al
� Pt-Ru/Al
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
52
2
Ƚиɞɪиɪоɜɚниɟ
кɚɬɚлизɚɬоɪɚɯ
оɫноɜɟ
мɟɬɚллоɜ
ɝɪɭппы
эɬɚнолɟ
1,5
кɚɬ
0,2
Кɚɬɚлизɚɬоɪ
Конɜɟɪɫия
,%
(2:8) 90 49,8 88
(2:8) 78 42,1 73
(2:8) 70 35,2 62
(2:8) 91 49,2 88
(2:8) 81 38,4 75
Нɚилɭчшими
окɚзɚлиɫь
кɚɬɚлизɚɬоɪы
ɫооɬношɟниɟм
Pt:Pd = 2-8
1-9,
кɚк
имɟнно
нɚɛлюɞɚюɬɫя
мɚкɫимɚльныɟ
конɜɟɪɫия
ɛɟнзолɚ
(80-82%)
циклоɝɟкɫɚнɚ
(75-76%).
кɚɬɚлизɚɬоɪɟ
ɫоɫɬɚɜɚ
Pt:Pd(9:1)
пɪоɬɟкɚɟɬ
нɚиɛольшɟй
ɫкоɪоɫɬью
пɪоɞɭкɬɚ
нɟɜыɫок
ɫлɟɞɭɟɬ
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
ɬɟɪмопɪоɝɪɚммиɪоɜɚнной
ɞɟɫоɪɛции
ɜоɞоɪоɞɚ
),
ɫлɭчɚɟ
ɫмɟшɚнныɯ
мɟɬɚлличɟɫкиɯ
количɟɫɬɜɟнныɟ
пɪɟɬɟɪпɟɜɚюɬ
знɚчиɬɟльныɟ
измɟнɟния
ɜɚɪьиɪоɜɚнии
ɫоɫɬɚɜɚ
Ɍɚк
ɜоɞоɪоɞ
пɚллɚɞиɟɜыɯ
ɚлюминия
ɜыɞɟляɟɬɫя
ɞɜɭɯ

пɪочно
Ɋɚɫɬɜоɪимоɫɬь
ɭмɟньшɚɟɬɫя
ɭɜɟличɟниɟм
количɟɫɬɜɚ
ɫплɚɜɟ
30
нɭлю
Ɍɟɪмоɞɟɫоɪɛционныɟ
ɞɚнныɟ
пɪɟимɭщɟɫɬɜɟнноɟ
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟ
ɜоɞоɪоɞɚ
ɞɟɫоɪɛиɪɭющɟɝоɫя
495-
нɟзнɚчиɬɟльный
680
ɝиɞɪиɪоɜɚния
ɚɪомɚɬичɟɫкиɯ
мноɝиɯ
ɝиɞɪоɝɟнизɚции
мɚкɫимɭм
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɫоɞɟɪжɚнии
-10-20%
ɪɚɛоɬɟ
ɛылɚ
иɫɫлɟɞоɜɚнɚ
ɫɬɚɛильноɫɬь
кɚɬɚлизɚɬоɪɟ
Pt-Pd(9:1)/Al
пɪоɜɟɞɟно
ɜоɫɫɬɚноɜлɟниɟ
Пɟɪɜыɟ
3
измɟнɟния
нɚɜɟɫкой
ɚкɬиɜноɫɬь
ɭмɟньшɚɟɬɫя
5-
10%.
7-8
зɚɝɪɭзки
ɚкɬиɜноɫɬь
ɭмɟньшилɚɫь
ɭɞɚлɟния
зɚɝɪɭзки
ɫɜɟжɟй
ɚкɬиɜноɫɬь
ɜозɪɚɫɬɚɟɬ
Полɭчɟнныɟ
ɫлɭжɛɟ
ɜиɞимомɭ
пɪоɞɭкɬы
ɞɟɫоɪɛиɪɭюɬɫя
оɫɜоɛожɞɚюɬ
ɫлɟɞɭющɟй
нɚɜɟɫки
Ɋɟзɭльɬɚɬы
экɫпɟɪимɟнɬɚ
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭюɬ
лɟɝкой
ɫинɬɟзиɪо
кɭмол
циклоɝɟкɫɚнɚ
ɝɟкɫɚнɚ
циклоɝɟкɫɚнɚ
оɬɫɭɬɫɬɜии
ɪɚɫɬɜоɪиɬɟля
Пɪи
ɫɪɚɜнɟнии
ɪɚзличныɯ
,
(C,
ɫиɛɭниɬ
чɬо
Rh-Pt /Al
ɚкɬиɜныɟ
ɛɟнзолɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
Ⱦɚɜлɟниɟ
ɜɚɪьиɪоɜɚли
пɪɟɞɟлɚɯ
2,8-4,0
кɚк
ɛɟз
нɚɝɪɟɜɚния
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
323 K)
ɞɚɜлɟнии
3,0-3,3
кɭмолɚ
ɬɪɟɛоɜɚлоɫь
поɜышɟниɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
323 350 K.
ɫɟлɟкɬиɜноɫɬь
ɭмɟньшɚлиɫь
ɫлɟɞɭющɟм
Pd Pd-R�uRh.
ɋкоɪоɫɬь
ɭмɟньшɚɟɬɫя
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
ɪяɞɭ
ɛɟнзол
кɭмол
ȼыɯоɞ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɯ
циклопɪоɞɭкɬоɜ
ɫоɫɬɚɜлял
80-98%.
ɫинɬɟзиɪоɜɚны
иɫɫлɟɞоɜɚны
ɜыɫокоэɮɮɟкɬиɜныɟ
ɫɬɚɛильныɟ
ɛимɟɬɚлличɟɫкиɟ
оɫноɜɟ
ɝɪɭппы
ɭɫлоɜия
(2,0-6,0
273-350 K, 373 K)
ɚɪомɚɬичɟɫкиɯ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
80-98%.
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɋɚɫыкоɜɚ
Мɚɫɟноɜɚ
Əɛілмɚғжɚноɜ
Қɚлықɛɟɪɞиɟɜ
Ȼɚйɬɚзин
Ɏɪолоɜɚ
ɋокольɫкий
Оɪɝɚникɚлық
элɟкɬɪоɯимия
инɫɬиɬɭɬы
Ⱥлмɚɬық
ИІɋɌІ
КӨМІɊɋɍɌȿКɌȿɊȾІ
ЖОҒȺɊЫ
ҚЫɋЫМȾȺ
ȽИȾɊЛȿɍȾІҢ
ҚОНȾЫɊЫЛҒȺН
ɋȿЛȿКɌИȼɌІ
КȺɌȺЛИЗȺɌОɊЛȺɊЫН
Қԝɪɚмынɞɚ
плɚɬинɚ
ɛɟлɟнɞі
мɟɬɚлɞɚɪы
ɫɚлмɚғы
0,5 %
жоғɚɪы
моно
ɛимɟɬɚлɞы
кɚɬɚлиɬикɚлық
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɞɚ
жоғɚɪы
пɪопилɛɟнзолɞы
ɬоɬықɬыɪɭы
зɟɪɬɬɟлɞі
ɏош
көміɪɫɭɬɟк
80-90%
ɝиɞɪлɟɭɞɟ
жԛɪɭ
(2,0-6,0
МПɚ
жəнɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
273-350
ɬоɬығɭ
иіɫɬікөміɪɫɭɬɟкɬɟɪ
мɟɬɚлɞɚɪ
Поɫɬɭпилɚ
2014
Инɫɬиɬɭɬ
ɯимии
ɬɟɯнолоɝии
ИɋɋЛȿȾОȼȺНИȿ
КИНȿɌИКИ
ȾȿɋɌɊɍКЦИИ
ОɊȽȺНИЧȿɋКОЙ
МȿɋɌОɊОЖȾȿНИЯ
Keywords:
Abstract:
Study objective
: identification of dependences of kinetic parameters of thermal degradation of
coal organic mass
(COM) on heat velocity and temperature, and fractional composition of coal using
derivatografic method
Study
Results:
during the study we identified three stages of main
decomposition of COM on th
e curves of differential
thermogravimetric analysis (DTG) and differential therma
l analysis (DTA) with two
endothermic and exothermic
peaks with the maximum rate of weight loss at temperatures T
max
in intervals 140-240
C, 470-570
C and 360-460
An increase in the heat up rate
from 3 to 15 degrees C/min resulted in a
shift of the temperature T
max
towards high values on the value
max
C for all stages of COM decomposition.
The following kinetic parameters: the rate constants k
max
(corresponding to the highest rates of mass loss, i.e.
to
the
maximums of the main decomposition on the DTG curves
); loss of the masses of coal samples, the pre-
exponential factor k
and activation energy E
were calculated using developed computer program with Fortran
algorithmic language (using the compiler "Compaq Visual Fortran) for main stages of thermal decomposition of
COM. These parameters describe the overall processes of
thermal decomposition of COM,
so they are considered as
Activation barriers of substances decomposing at different stages of thermal destruction of coal increase
approximately in 2 times at temperature increase, while the
probability of rupture of certain types of bonds increases
considerably in the process of
stages (1-2 orders). At the same time E
related to the 2nd stage of decomposition slightly reduces (up 9%)
with increasing of heating rate.
With increasing of v
max,
process velocity of destruction of COM in all stages of decomposition of COM with
increasing of heating rate
, the latter has more significant impact on th
e rupture of bonds with greater activation
energy E
max
Thus, the results of thermal analysis can be used for investigation of the mechanisms and determining of the
optimal technological parameters of process of coal thermal processing as hydrogenation, coking, semi-coking,
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
54
Цɟлью
ɪɚɛоɬы
изɭчɟниɟ
ɫкоɪоɫɬи
нɚɝɪɟɜɚ
ɮɪɚкционноɝо
пɚɪɚмɟɬɪы
ɬɟɪмичɟɫкой
ɞɟɫɬɪɭкции
мɟɫɬоɪожɞɟния
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮичɟɫкий
ɪɚɛоɬы
Изɭчɟно
ɫкоɪоɫɬи
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
нɚɝɪɟɜɚ
ɮɪɚкционноɝо
ɫоɫɬɚɜɚ
ОМɍ
пɚɪɚмɟɬɪы
ɬɟɪмичɟɫкой
ОМɍ
ɪɚɫɫчиɬɚнныɟ
иɫпользоɜɚниɟм
ɪɚзɪɚɛоɬɚнной
компьюɬɟɪной
пɪоɝɪɚммы
ɚлɝоɪиɬмичɟɫком
языкɟ
Fortran.
оɫноɜныɟ
ɫɬɚɞии
ɪɚзложɟния
ОМɍ
ɫкоɪоɫɬь
нɚɝɪɟɜɚ
оɛɪɚзцоɜ
ɜлияɟɬ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɫкоɪоɫɬи
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟ
мɚкɫимɭмɚм
оɫноɜноɝо
ɪɚзложɟния
ɞиɮɮɟɪɟнциɚльныɯ
кɪиɜыɯ
ȾɌȽ
Пɪоɚнɚлизиɪоɜɚнɚ
зɚɜиɫимоɫɬь
пɚɪɚмɟɬɪɚми
ɬɟɪмоɞɟɫɬɪɭкции
инɬɟɪɜɚлɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪ
оɫноɜноɝо
ɪɚзложɟния
ОМɍ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
нɚɝɪɟɜɚ
ɮɪɚкционноɝо
ɫоɫɬɚɜɚ
пɚɪɚмɟɬɪɚми
ɪɚзныɯ
ɫɬɚɞияɯ
оɫноɜноɝо
ɪɚзложɟния
Оɛлɚɫɬь
пɪимɟнɟния
ɪɟзɭльɬɚɬы
пɪоɜɟɞɟнноɝо
ɬɟɪмичɟɫкоɝо
моɝɭɬ
ɛыɬь
иɫпользоɜɚны
пɪи
мɟɯɚнизмоɜ
ɬɚкиɯ
пɪоцɟɫɫоɜ
ɬɟɪмичɟɫкой
пɟɪɟɪɚɛоɬки
ɝиɞɪоɝɟнизɚция
кокɫоɜɚниɟ
полɭкокɫоɜɚниɟ
.
ɫлоɜɚ
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮичɟɫкий
ɭɝоль
ɬɟɪмичɟɫкɚя
ɞɟɫɬɪɭкция
кɪиɜыɟ
ȾɌȽ
пɚɪɚмɟɬɪы
ɪɚзложɟния
ɫкоɪоɫɬь
нɚɝɪɟɜɚ
ɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮилық
ɬɟɪмиялық
ɛԝзылɭ
қиɫықɬɚɪы
пɚɪɚмɟɬɪлɟɪ
кɟзɟңɞɟɪі
Изɭчɟниɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪном
ɪɚзложɟния
поняɬь
зɚкономɟɪноɫɬи
ɫпɟциɮикɭ
ɪɚзложɟния
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪный
иɫпользɭɟɬɫя
ɞля
кинɟɬичɟɫкиɯ
нɟɫɭɬ
ɜɚжнɭю
ɫɬɪɭкɬɭɪно
пɪɟɜɪɚщɟний
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
нɚпɪɚɜлɟнии
ɬɟɪмоɞɟɫɬɪɭкции
ɫɜойɫɬɜɚ
пɪоɞɭкɬоɜ
ɭɝлɟй
ɫɬɪɭкɬɭɪно
ɯимичɟɫкиɯ
ɞоɛɚɜок
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɫоɫɬɚɜɚ
ɪɚзмɟɪɚ
ɭɝольныɯ
) [1].
ɞɚнной
яɜляɟɬɫя
изɭчɟниɟ
ɜлияния
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɬɚкжɟ
ɫоɫɬɚɜɚ
ɭɝля
пɚɪɚмɟɬɪы
ɞɟɫɬɪɭкции
Мɚйкɭɛɟнɫкоɝо
мɟɫɬоɪожɞɟния
Мɟɬоɞикɚ
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɬɟɪмоɯимичɟɫкоɟ
иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
ɬɟɪмичɟɫкой
ɞɟɫɬɪɭкции
оɪɝɚничɟɫкой
ɭɝля
Мɚйкɭɛɟнɫкоɝо
мɟɫɬоɪожɞɟния
Экɫпɟɪимɟнɬы
Thermoster Eltra (
пɪɟɞɟлɚɯ
3-15
ɪɚзмɟɪɚми
d=0,2-5
кɟɪɚмичɟɫкиɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪ
30-900
инɟɪɬной
Нɚɜɟɫкɚ
оɛɪɚзцоɜ
ɫоɫɬɚɜлялɚ
1
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬики
ɬɟɪмичɟɫкой
ɞɟɫɬɪɭкции
ОМɍ
поɬɟɪи
оɛɪɚзцоɜ
ɪɚзличныɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪныɯ
инɬɟɪɜɚлɚɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
max
ɫкоɪоɫɬи
max
конɫɬɚнɬы
ɫкоɪоɫɬи
max
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟ
ɫкоɪоɫɬи
поɬɟɪи
мɚкɫимɭмɚм
оɫноɜноɝо
ɪɚзложɟния
кɪиɜыɯ
DTG
ɬочкɚɯ
пɟɪɟɝиɛɚ
множиɬɟль
энɟɪɝия
ɚкɬиɜɚции
ɚкɬ
оɬноɫящиɟɫя
оɫноɜноɝо
ɬɟɪмичɟɫкоɝо
ɪɚзложɟния
ɫилɭ
мноɝооɛɪɚзия
ɮизико
пɪɟɜɪɚщɟний
кинɟɬичɟɫкиɟ
пɚɪɚмɟɬɪы
опиɫыɜɚюɬ
опɪɟɞɟлɟнныɟ
ɫɭммɚɪныɟ
пɪоцɟɫɫы
ɪɚзложɟния
поэɬомɭ
они
эɮɮɟкɬиɜныɟ
ɮоɪмɚльной
кинɟɬики
[1].
Мɚɬɟмɚɬичɟɫкɭю
ɫлɟɞɭющɟмɭ
Кинɟɬичɟɫкиɟ
ɪɚзложɟния
ОМɍ
нɟизоɬɟɪмичɟɫкой
кинɟɬики
[2].
кɚчɟɫɬɜɟ
ɭɪɚɜнɟния
иɫпользɭɟɬɫя
Ⱥɪɪɟниɭɫɚ
опиɫыɜɚющий
зɚɜиɫимоɫɬь
(k)
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014

(1)
пɪɟɞэкɫпонɟнциɚльный
ɚкɬиɜɚции
ɚɛɫолюɬнɚя
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
(1)
пɪɟɞɫɬɚɜиɬь
ɮоɪмɟ
v

ɫкоɪоɫɬь
ɫɬɟпɟнь
пɪɟɜɪɚщɟния
ɮɭнкция
ɫɬɟпɟни
экɫпɟɪимɟнɬɚльным
ɞɚнным
[3],
оɫноɜноɝо
ɭɝля
поɪяɞкɭ
f (
ɭɪɚɜнɟниɟ
пɪɟоɛɪɚзɭɟɬɫя

(3)
(3)
линɟйноɟ
ɭɪɚɜнɟниɟ
y=b+ax,
= -
ɭложиɬь
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɟ
пɪямɭю
ɬɚнɝɟнɫɭ
ɭɝлɚ
нɚклонɚ
ɚɛɫциɫɫ
ɜычиɫлиɬь
оɪɞинɚɬ
полɭчɟния
нɚɞɟжныɯ
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɟ
ɪɚɫɫчиɬыɜɚюɬ
нɚимɟньшиɯ
ɫоɝлɚɫно
коɬоɪомɭ

2
1
2
i
n
i
i
i
n
i
n
i
i
i
i
n
i
i
x
n
y
x
y
x
n
a
(4)
ɋɪɟɞнɟкɜɚɞɪɚɬичныɟ
a
b (
ɚкɬиɜɚции
пɪɟɞэкɫпонɟнɬы
ɪɚɫɫчиɬыɜɚюɬ
2
2
2
1
i
i
n
i
i
i
a
x
n
b
ax
y
S
(4)
пɪɟɞэкɫпонɟнɬɭ

(6)

(7)
Дˎˢ ˓˃˔˚ˈ˕˃ ˍˋːˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˒˃˓˃ˏˈ˕˓ˑ˅ ˕ˈ˓ˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˇˈ˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ ОМУ 
˔ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈˏ 
˅˞˛ˈ˒˓ˋ˅ˈˇˈːː˞˘ ˖˓˃˅ːˈːˋˌ ȋ1‐7Ȍ 
˄˞ˎ˃ ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕˃ː˃ ˍˑˏ˒˟ˡ˕ˈ˓ː˃ˢ ˒
˓ˑˆ˓˃ˏˏ˃ ː˃ 
˃ˎˆˑ˓ˋ˕ˏˋ‐˚ˈ˔ˍˑˏ ˢˊ˞ˍˈ 
иɫпользоɜɚниɟм
Compaq Visual Fortran),
ɞɚнными
яɜляюɬɫя
мɚɫɫиɜы
знɚчɟний
нɚɜɟɫок
нɟɪɚзложиɜшɟɝоɫя
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
56
ɭɝля
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
знɚчɟния
ɫɬɚɞий
количɟɫɬɜо
Ɋɟзɭльɬɚɬы
оɛɫɭжɞɟниɟ
ɚнɚлизɟ
ɜыяɜлɟны
DTG
DTA,
пики
мɚкɫимɭмɚми
ɫкоɪоɫɬи
ɬочки
Пɟɪɜɚя
ɫɬɚɞия
ɮикɫиɪɭɟɬɫя
энɞоɬɟɪмичɟɫкий
DT
мɚкɫимɭмом
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ
max
инɬɟɪɜɚлɟ
140-240
ɫɜязɚнɚ
иɫпɚɪɟниɟм
ɜыɞɟлɟниɟм
ɫоɞɟɪжɚщиɯ
ɫчɟɬ
ɪɚзложɟния
ɝɪɭпп
мɚкɪомолɟкɭл
ɭɝлɟɪоɞ
ɫɜязи
нɚимɟнɟɟ
ɫɬɚɛильны
ɫɬɚɞии
пɪɟимɭщɟ
ɫɜязɟй
ɫɬɪɭкɬɭɪными
зɜɟньями
чɚɫɬичный
ɪɚɫпɚɞ
ɭɞɚляюɬɫя
, N, S [4].
ȼыɯоɞ
лɟɬɭчиɯ
ɜɟщɟɫɬɜ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪ
2-
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
экзоɬɟɪмичɟɫкий
пик
мɚкɫимɭмом
пɪи
360-
коɬоɪый
оɬɜɟчɚɟɬ
ɜозɪɚɫɬɚниɟ
инɬɟнɫиɜноɫɬи
ɝɪɭппы
ɬɟɪмоɫинɬɟзɚ
ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ
поɜышɟния
ɪɟɚкционной
ɫпоɫоɛноɫɬи
нɚɝɪɟɜɚɟмой
моɝɭɬ
ɪɟɚкции
ɪɚɫпɚɞɚ
окɫиɚɪомɚɬичɟɫкиɯ
ɝɟɬɟɪоцикличɟɫкиɯ
ɮɪɚɝмɟнɬоɜ
ɬɟɪмоɯимичɟɫкиɟ
пɪɟɜɪɚщɟния
ɝɭминоɜыɯ
ɫинɬɟз
оɫноɜɟ
ноɜыɯ
ɛолɟɟ
ɬɟɪмоɭɫɬойчиɜыɯ
ɫоɟɞинɟний
ɭɜɟличɟниɟ
чиɫлɚ
нɟпɪɟɞɟльныɯ
ɫɜязɟй
ɫкоɪоɫɬь
пɪи
ɭɜɟличиɜɚɟɬɫя
[5].
ɬɪɟɬьɟй
ɫɬɚɞии
энɞоɬɟɪмичɟɫким
пиком
мɚкɫимɭмом
470-570
ɪɟɚкции
нɚиɛолɟɟ
ɬɟɪмоɫɬɚɛильныɯ
комплɟкɫоɜ
ɞɚнной
ɫɬɚɞии
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
оɫноɜной
ɝɚзооɛɪɚзныɯ
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
зɚɜɟɪшɚɟɬɫя
оɛɪɚзоɜɚниɟм
полɭкокɫɚ
ɞɚльнɟйшɟм
поɜышɟнии
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
полициклизɚции
инɬɟнɫиɮициɪɭюɬɫя
оɬщɟплɟниɟм
ɝɚзооɛɪɚзныɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
пɪɟимɭщɟɫɬɜɟнно
количɟɫɬɜɟ

пɪоиɫɯоɞиɬ
ɮоɪмиɪоɜɚниɟ
ɛолɟɟ
ɜыɫокомолɟкɭляɪныɯ
полицикличɟɫкиɯ
ɫɟɬчɚɬоɝо
ɫɬɪоɟния
[6].
Ɋɟзɭльɬɚɬы
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚмм
ɜышɟɭкɚзɚнной
иɫпользоɜɚниɟм
компьюɬɟɪной
пɪɟɞɫɬɚɜлɟны
ɬɚɛлицɚɯ
3
ɫɬɚɞии
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ
max
360-460
мɚкɫимɭмом
поɬɟɪи
ɜыɪɚжɟны
нɚложɟниɟм
нɟɫколькиɯ
нɟɜозможноɫɬью
ɪɚзɞɟльной
оцɟнки
пɪоɜɟɞɟния
кинɟɬичɟɫкиɯ
Нɟзнɚчиɬɟльный
ɞɪɭɝиɯ
3
позɜолил
ɪɚɫɫчиɬɚɬь
ɫлɟɞɭющиɟ
кинɟɬичɟɫкиɟ
= 166
(5,7)
= 1,0110
(2,110
max
= 1,4110
1
Поɬɟɪи
мɚɫɫ
оɛɪɚзцоɜ
ɭɝля
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪныɯ
знɚчɟния
пɟɪ
ɫɬɚɞияɯ
мɚɫɫы
нɚɜɟɫки
max
ɪɚзложɟния
30- 300
300-600
600-900
30-900
3 12,15 24,78 11,97 48,90 146 364 471
6 11,72 25,66 10,04 47,42 181 403 508
9 12,84 26,36 10,18 49,38 205 429 533
12 11,34 26,03 10,75 48,12 223 448 552
15 11,09 24,53 10,64 46,26 238 460 567
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
2 -
Кинɟɬичɟɫкиɟ
ɞɟɫɬɪɭкции
ɭɝля
оɫноɜноɝо
ɪɚзложɟния
2
max
max
3 1,33 2,820,11 42,00,8 1,12 1,770,05 92,03,4
6 1,81 8,530,72 49,32,2 1,16 2,810,14 90,82,7
9 1,23 1,610,12 39,12,7 1,21
0,520,03 85,63,3
12 1,74 2,610,14 44,02,3 1,43 0,280,07 80,33,9
15 1,46 1,350,12 38,31,7 1,40
0,120,01 81,05,6
Ⱥнɚлиз
ɞɚнныɯ
600-900
1).
инɬɟɪɜɚлɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪ
300-600
мɚкɫимɭмы
нɚɛлюɞɚюɬɫя
ɛолɟɟ
мɚɫɫы
ɫɜязɚно
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
нɚзыɜɚɟмой
чɟɫкой
ɍɜɟличɟниɟ
ɪɚзмɟɪɚ
ɭɝольныɯ
d=0,2-5
пɪиɜоɞиɬ
нɟɛольшомɭ
поɜышɟнию
ɫɬɟпɟни
ɪɚзложɟния
(9-10%)
окɚзыɜɚɟɬ
ɫɭщɟɫɬɜɟнноɝо
ɜлияния
кинɟɬикɭ
иɫɫлɟɞɭɟмоɝо
пɪоцɟɫɫɚ
ȼмɟɫɬɟ
пɪи
пɟɪɟɯоɞɟ
ɫɬɚɞии
оɫноɜноɝо
ɪɚзложɟния
ɞɪɭɝой
поɜышɟнии
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɪɚзличныɯ
ɫкоɪоɫɬяɯ
нɚɝɪɟɜɚ
оɬмɟчɚɟɬɫя
зɚмɟɬноɟ
ɭɜɟличɟниɟ
энɟɪɝии
ɚкɬиɜɚции
почɬи
2
ɪɚзɚ
пɪимɟɪɟ
нɚɝɪɟɜɚ
3
мин
= 42,0
кȾж
моль
= 92,0
кȾж
= 166,0
кȾж
Ɋɚзницɚ
ɚкɬиɜɚционными
ɛɚɪьɟɪɚми
1-
2-
ɫɬɚɞий
пɪɟɞɟлɚɯ
оɞинɚкоɜыɯ
ɫкоɪоɫɬɟй
нɚɝɪɟɜɚ
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
36-48
кȾж
ɬɚɛлицɚ
2).
ɜɟɪояɬноɫɬь
ɪɚзɪыɜɚ
опɪɟɞɟлɟнныɯ
ɬипоɜ
ɫɜязɟй
пɪоцɟɫɫɟ
ɞɟɫɬɪɭкции
зɚмɟɬно
ɜозɪɚɫɬɚɟɬ
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭюɬ
пɪɟɞэкɫпонɟнциɚльными
1-
2-
1-2
~10
).
Поɜышɟниɟ
3
15
мин
ɜɫɟɯ
ɫɬɚɞияɯ
ɪɚзложɟния
пɪиɜоɞиɬ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪ
max
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɯ
ɫɬоɪонɭ
ɜɟличин
max
max
ɞɟɫɬɪɭкции
ɪиɫɭнки
эɬом
позɜоляɟɬ
полɭчиɬь
пɪиɛлизиɬɟльныɟ
зɚɜиɫимоɫɬи
max
2 (R? -
ɞоɫɬоɜɟɪноɫɬь
ɚппɪокɫимɚции
ȼмɟɫɬɟ
ɬочкɚɯ
пɟɪɟɝиɛɚ
max
1-
2-
ɫɬɚɞияɯ
поɜышɟниɟм
ɜзɚимоɫɜязь
мɟжɞɭ
max
опиɫыɜɚɟɬɫя
ɚнɚлоɝичной
ɮɭнкциɟй
линɟйной
(y= 0,010x - 0,027, R? = 0,971).
окɚзыɜɚɟɬ
ɪɟɚлизɚции
пɪоцɟɫɫɚ
ɚкɬиɜɚционным
ɛɚɪьɟɪом
ɚкɬ
ɛолɟɟ
ɫɭщɟɫɬɜɟнноɟ
ɜлияниɟ
ɫпоɫоɛɫɬɜɭя
пɪи
ɜɟличин
(92,8-80,3
Оɞнɚко
окɚзыɜɚɟɬ
зɚмɟɬноɝо
оɛщɭю
ɭɝля
ɫɜязɚно
компɟнɫɚциɟй
ɜыɫокой
ɞлиɬɟльноɫɬью
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
58
Ɋиɫɭнок
1
Зɚɜиɫимоɫɬь
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɬочкɚɯ
ɫкоɪоɫɬи
Ɋиɫɭнок
2
Зɚɜиɫимоɫɬь
ɫкоɪоɫɬи
ɞɟɫɬɪɭкции
ɬочкɚɯ
пɟɪɟɝиɛɚ
ɫкоɪоɫɬи
ɭɝля
ɫɬɚɞияɯ
Изɭчɟно
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ОМɍ
мɟɫɬоɪожɞɟния
пɚɪɚмɟɬɪы
ɞɟɫɬɪɭкции
иɫпользоɜɚниɟм
компьюɬɟɪной
пɪоɝɪɚммы
языкɟ
ɍɜɟличɟниɟ
ɭɝольныɯ
0,2
5
шɟнию
ɫɬɟпɟни
ɪɚзложɟния
ОМɍ
(9-10%)
ɫɭщɟɫɬɜɟнноɝо
ɜлияния
кинɟɬикɭ
ɫкоɪоɫɬь
оɛɪɚзцоɜ
ɭɝля
max
max
ɬɟɪмоɞɟɫɬɪɭкции
ȾɌȽ
ɬɚкжɟ
ɚкɬиɜɚционныɟ
2-
ɫɬɚɞии
ɪɚзложɟния
Ɍɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
знɚчиɬɟльномɭ
ɭɜɟличɟнию
ɜзɚимоɫɜязи
ɜɟличинɚми
max
max
опиɫыɜɚюɬɫя
ɮɭнкциями
.,
Ƚлɚɞɭн
Ɍɟоɪɟɬичɟɫкиɟ
ɯимии
ɭɝля
Изɞɚɬɟльɫɬɜо
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɝо
ɝоɪноɝо
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬɚ
, 2003.
Ɋɚɫчɟɬ
оɫноɜныɯ
ɬɜɟɪɞыɯ
ɞɚнным
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮичɟɫкоɝо
//
2007.
2.
3 Popat Y.R., Sunavala P.D.
// Indian J. Chem. Tech.
V. 6.
P.247.
ɯимичɟɫкиɟ
ɫпɟкɚния
ɭɝлɟй
Мɟɬɚллɭɪɝия
Ɏɚлюшин
Ⱦɭɞɚɪчик
Ⱥнɭɮɪиɟɜɚ
.,
Ɍɟɪмоɭɫɬойчиɜоɫɬь
ɛɭɪыɯ
ɭɝлɟй
мɟɫɬоɪожɞɟния
//
. 2010.
. 305-311.
Ⱥлɟкɫɟɟɜ
Ɏизикɚ
ɭɝля
Нɚɭкоɜɚ
ɞɭмкɚ
, 2010.
423
ȿɪмɚғɚмɛɟɬ
НΡɪғɚлиɟɜ
Қɚɫɟноɜ
жəнɟ
ɬɟɯнолоɝияɫы
инɫɬиɬɭɬы
Ⱥɫɬɚнɚ
МȺЙКԚȻІ
КȿНОɊНЫ
КӨМІɊІ
ОɊȽȺНИКȺЛЫҚ
ɌȿɊМИЯЛЫҚ
ȻԜЗЫЛɍ
ПɊОЦȿɋІНІҢ
КИНȿɌИКȺɋЫН
ЗȿɊɌɌȿɍ
Ȼɟɪілɝɟн
жԝмыɫɬɚ
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮиялық
ɬɚлɞɚɭɞы
қолɞɚнɭ
ɚɪқылы
Мɚйкԛɛі
кɟноɪны
көміɪінің
ɮɪɚкциялық
қызɞыɪɭ
жылɞɚмɞығының
ɬɟɪмиялық
ɛԝзылɭ
пɪоцɟɫінің
кинɟɬикɚлық
пɚɪɚмɟɬɪлɟɪінɟ
əɫɟɪі
Fortran
ɚлɝоɪиɬмі
ɬілінɞɟ
жɚɫɚлғɚн
компьюɬɟɪлік
ɛɚғɞɚɪлɚмɚны
қолɞɚнɭ
ɚɪқылы
ɟɫɟпɬɟлɝɟн
Ɍɚғɚйынɞɚлғɚнɞɚй
көміɪ
ԛлɝілɟɪінің
қызɞыɪɭ
жылɞɚмɞығынɚ
ȾɌȽ
ɞиɮɮɟɪɟнциɚлɞы
қиɫықɬɚ
ɪынɞɚғы
нɟɝізɝі
ыɞыɪɚɭ
мɚкɫимɭмɞɚɪынɚ
ɫəйкɟɫ
кɟлɟɬін
пɪоцɟɫɬің
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɫы
жылɞɚмɞығы
ɛɟлɝілі
əɫɟɪ
ɟɬɟɞі
ɫөзɞɟɪ
ɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮилық
көміɪ
ɬɟɪмиялық
ɛԝзылɭ
қиɫықɬɚɪы
пɚɪɚмɟɬɪлɟɪ
кɟзɟңɞɟɪі
ИɋɋЛȿȾОȼȺНИȿ
ПɊОЦȿɋɋȺ
ȾȿɋɌɊɍКЦИИ
ОɊȽȺНИЧȿɋКОЙ
МȺɋɋЫ
ɍȽЛЯ
МȺЙКɍȻȿНɋКОȽО
иɫпользоɜɚниɟм
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮичɟɫкоɝо
изɭчɟно
ɜлияниɟ
нɚɝɪɟɜɚ
ɮɪɚкционноɝо
ɭɝля
Мɚйкɭɛɟнɫкоɝо
ɛɚɫɫɟйнɚ
кинɟɬичɟɫкиɟ
пɚɪɚмɟɬɪы
ɬɟɪмичɟɫкой
ɪɚɫɫчиɬɚнныɟ
иɫпользоɜɚниɟм
ɚзɪɚɛоɬɚнной
компьюɬɟɪной
ɚлɝоɪиɬми
языкɟ
ɍɫɬɚноɜлɟно
нɚɝɪɟɜɚ
оɛɪɚзцоɜ
ɭɝля
зɚмɟɬно
ɜлияɟɬ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɭ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟ
оɫноɜноɝо
ɪɚзложɟния
ɞиɮɮɟɪɟнциɚльныɯ
Поɫɬɭпилɚ
2014
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ȺШИМɏȺН
Кɚзɚɯɫкий
нɚционɚльный
Ɏɚɪɚɛи
ɯимии
ɯимичɟɫкой
ɬɟɯнолоɝии
Ⱥлмɚɬы
Кɚзɚɯɫɬɚн
ɏИМИЧȿɋКИȿ
ПɊОЦȿɋɋОȼ
КОМПЛȿКɋООȻɊȺЗОȼȺНИЯ
ПȿɊȿɏОȾНЫɏ
ПОЛИЭЛȿКɌɊОЛИɌȺМИ
. Ospanova, N.S. Ashymhan, G. Berdybek, N. Tastanov
(Kazakh Nationality University at. al-Faraby, chemistry and chemical
technology faculty, Almaty, Kazakhstan)
Keywords:
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
60
Оɛъɟкɬɚми
иɫɫлɟɞоɜɚния
яɜляюɬɫя
(Ni
моɝɭɬ
кɚɬɚлиɬичɟɫкими
ɫɜойɫɬɜɚми
полиэлɟкɬɪолиɬы
ПȺК
моɝɭɬ
кɚк
полимɟɪныɟ
Мɟɬоɞикɚ
экɫпɟɪимɟнɬɚ
иɫɫлɟɞоɜɚния
ПЭИ
; Mw 65kDa),
(4-
ɜинилпиɪиɞин
Mw 160kDa),
ɚкɪилоɜɚя
ПȺК
; Mw 450 kD
ɫолянɚя
киɫлоɬɚ
нɚɬɪия
жɟлɟзɚ
нɚɬɪия
ɬɟɬɪɚɯлоɪопɚллɚɞɚɬ
ɍкɫɭɫнɚя
Fluka.
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɭɫлоɜияɯ
иономɟɪɟ
иɫпользоɜɚниɟм
ɫɬɟклянноɝо
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɜыполнɟны
ɜиɫкозимɟɬɪɚ
ɍɛɟллоɞɟ
ɜиɫячим
ɭɪоɜнɟм
кɚчɟɫɬɜɟ
иɫпользоɜɚнɚ
Экɫпɟɪимɟнɬ
ɭɫлоɜияɯ
ɫɟкɭнɞомɟɪɚ
иɫɫлɟɞоɜɚния
конɞɭкɬомɟɬɪɟ
4100
ɚнɚлиɬ
ɭɫлоɜияɯ
полɭчɟны
ɫмɟшɟния
Ɋɟзɭльɬɚɬы
иɫɫлɟɞоɜɚний
Полиɚкɪилоɜɚя
киɫлоɬɚ
полиэɬилɟнимин
ɜинилпиɪиɞин
ɫоɞɟɪжɚɬ
ɫɜоɟм
ɫпоɫоɛɫɬɜɭющиɟ
ɫɬɚɛильныɯ
[8-10].
ɭɫɬɚноɜлɟны
ɫоɟɞинɟний
ɞля
пɪɚкɬичɟɫкоɝо
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
знɚɬь
пɚɪɚмɟɬɪы
пɪоцɟɫɫоɜ
комплɟкɫооɛɪɚзоɜɚния
ɫɜязи
поɬɟнциомɟɬɪичɟɫким
конɞɭкɬомɟɬɪичɟɫким
ɜиɫкозимɟɬɪичɟɫкими
мɟɬоɞɚми
ɛыли
иɫɫлɟɞо
пɪоцɟɫɫы
ɜышɟпɟɪɟчиɫлɟнныɯ
ɪиɫɭнкɚɯ
Ɋиɫɭнок
1
Кɪиɜыɟ
ПȺК
жɟлɟзɚ
Ɋиɫɭнок
2
Кɪиɜыɟ
конɞɭкɬомɟɬɪичɟɫкоɝо
ɫолью
ɫɪɟɞɟ
ɫолью
жɟлɟзɚ
ІІІ
ɫɪɟɞɟ
ɬиɬɪоɜɚний
k (k=[M
]/[L]).
ɫиɫɬɟм
Pd
яɜляɟɬɫя
k=0,25,
ɭкɚзыɜɚɟɬ
комплɟкɫныɯ
M:L=1:4;
Fe
ɜоɞной
ɫооɬношɟниɟм
яɜляɟɬɫя
k=0,15,
ɭкɚзыɜɚɟɬ
комплɟкɫныɯ
ɫоɫɬɚɜɚ
M:L=1:6;
ɞля
ɫиɫɬɟмы
Pd
ɜоɞной
ɜоɞно
ɫɪɟɞɚɯ
яɜляɟɬɫя
k=0,5,
ɭкɚзыɜɚɟɬ
комплɟкɫной
ɫоɫɬɚɜɚ
M:L=1:2.
лиɝɚнɞɚми
(L)
поɞɪɚзɭмɟɜɚɟɬɫя
мономɟɪноɟ
зɜɟно
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Ɋиɫɭнок
3
Зɚɜиɫимоɫɬь
ɫиɫɬɟм
Ni(II),
ɫооɬношɟния
ɭɬочнɟния
ɫоɫɬɚɜɚ
опɪɟɞɟлɟния
пɪочноɫɬи
зɭющиɯɫя
ɭкɚзɚнныɯ
ионоɜ
мɟɬɚллоɜ
иɫпользоɜɚн
моɞиɮициɪо
мɟɬоɞ
Ȼьɟɪɪɭмɚ
полимɟɪныɟ
лиɝɚнɞы
поɬɟнцио
оɬɫɭɬ
ɫɬɜиɟ
ионоɜ
мɟɬɚллоɜ
ɫиɫɬɟмɚɯ
инɬɟɪɜɚлɟ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪ
298 318
знɚчɟнияɯ
ɪɚɫɬɜоɪɚ
0,1; 0,5; 1,0 (NaCl).
ɪиɫɭнкɟ
4
пɪɟɞɫɬɚɜлɟны
поɬɟнциомɟɬɪичɟɫкоɝо
оɬɫɭɬɫɬɜиɟ
, I=1,0 (
ɞɪɭɝиɯ
пɪи
ɞɪɭɝиɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɜиɞ
).
Ɋиɫɭнок
4
Кɪиɜыɟ
ПȺК
ɫиɫɬɟм
оляной
Экɫпɟɪимɟнɬɚльныɟ
ɞɚнныɟ
кɪиɜыɟ
пɪиɫɭɬ
ɫɬɜиɟ
комплɟкɫооɛɪɚ
зоɜɚɬɟля
оɬɫɭɬɫɬɜии
яɜляɟɬɫя
поɞɬɜɟɪжɞɟниɟм
нɚличия
комплɟкɫооɛɪɚзоɜɚния
ɛольшɟ
ɫɞɜиɝ
ɬиɬɪо
ɫиɫɬɟм
ɭɫɬойчиɜоɫɬь
оɛɪɚзɭющиɯɫя
ɫоɝлɚɫɭɟɬɫя
ɪɟзɭльɬɚɬɚми
полɭчɟнными
[11].
Ⱥнɚлиз
поɬɟнциомɟɬɪи
ɜышɟпɟɪɟчиɫлɟн
ɪɚɫɫчи
ɬɚɬь
ɯимичɟɫкиɟ
Экɫпɟɪимɟнɬɚльныɟ
ɞɚнныɟ
ɬиɬɪоɜɚния
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟ
оɬɫɭɬɫɬɜии
яɜляɟɬɫя
поɞɬɜɟɪжɞɟниɟм
нɚличия
пɪичɟм
,
ɛольшɟ
ɫɞɜиɝ
ɜышɟ
ɭɫɬойчиɜоɫɬь
оɛɪɚзɭющиɯɫя
полимɟɪмɟɬɚлличɟɫкиɯ
комплɟкɫоɜ
ɫоɝлɚɫɭɟɬɫя
ɪɟзɭльɬɚɬɚми
полɭчɟнными
[11].
Ⱥнɚлиз
поɬɟнциомɟɬɪичɟɫкиɯ
ɜышɟпɟɪɟчиɫлɟнныɯ
ɪɚɫɫчиɬɚɬь
нɟкоɬоɪыɟ
ɯимичɟɫкиɟ
1
ɭɫɬойчиɜоɫɬи
полимɟɪмɟɬɚлличɟɫкиɯ
комплɟкɫоɜ
(II),
жɟлɟзɚ
Pd(II)-
Pd(II)-
k=0,25 k=0,15 k=0,25 k=0,50
1 2 3 4 4 6
8,80 0,09
13,94 0,15
11,90 0,11
0,1 8,71 0,09 13,88 0,
14 12,040,12 11,94 0,12
0,5 8,93 0,09 13,16 0,
14 12,050,12 11,75 0,12
1,0 8,70 0,09 12,69 0,
13 12,130,12 12,01 0,12
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
62
1 2 3 4 5 6
8,64 0,09
13,01 0,15
12,30 0,12
0,1 8,55 0,09 13,02 0,
15 11,780,12 12,10 0,13
0,5 8,53 0,09 12,82 0,14 11,620,12 11,64 0,11
1,0 8,19 0,08 12,79 0,14 11,900,12 11,54 0,11
8,12 0,08
12,13 0,13
12,60 0,13
0,1 8,13 0,08 12,74 0,
13 11,730,12 12,40 0,13
0,5 7,93 0,08 12,89 0,13 11,640,12 11,00 0,11
1,0 7,90 0,08 12,99 0,13 11,670,12 11,07 0,11
ɬɚɛлицɟ
1
пɪɟɞɫɬɚɜлɟны
ɪɚɫɫчиɬɚнныɟ
знɚчɟний
ɫɬɭпɟнчɚɬыɯ
ɭɫɬойчиɜоɫɬи
(lg
ɞɚнныɯ
полимɟɪмɟɬɚлличɟɫкиɯ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟ
знɚчɟниям
0,1; 0,5; 1,0
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ
298
ɬɚкжɟ
ɫɬɚнɞɚɪɬныɟ
ɭɫɬойчиɜоɫɬи
(lg
полɭчɟнныɟ
экɫɬɪɚполяциɟй
нɭлɟɜой
экɫпɟɪимɟнɬɚльно
нɚйɞɟнныɯ
ɭɪɚɜнɟнию
[12].
Ⱥнɚлиз
ɭɫɬойчиɜоɫɬи
ПМК
изɭчɟнныɯ
(III),
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭɟɬɫя
пɪочноɫɬью
эɬоɝо
низкомолɟкɭляɪными
лиɝɚнɞɚми
Fe
иɫɫлɟɞɭɟмыми
ɞɜɭɯзɚɪяɞ
кɚɬионɚми
оɛɪɚзɭɟɬ
ɜлияниɟ
элɟкɬɪичɟɫкоɝо
плоɬноɫɬи
зɚɪяɞɚ
элɟкɬɪоннɭю
плоɬноɫɬь
лиɝɚнɞɚ
ɛольшɟ
[13].
Нɚличиɟ
ɜыɫокоɝо
положиɬɟльноɝо
ионноɝо
ɪɚɞиɭɫɚ
ɛольшɭю
элɟкɬɪичɟɫкоɝо
ɬɚɛлицɚ
2 ,
пɪиɬяжɟния
цɟнɬɪɚльным
лиɝɚнɞом
ɛɭɞɭɬ
полиɯɟлɚɬномɭ
эɮɮɟкɬɭ
2
ɯимичɟɫкиɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬики
, Ni
, Fe
, Pd
Ионизɚционныɟ
поɬɟнциɚлы
20,29 18,15 30,64 19,42
ɪɚɞиɭɫ
10,
0,80 0,74 0,67 0,88
Элɟкɬɪооɬɪицɚɬɟльноɫɬь
1,90 1,91 1,83 2,20
ɛолɟɟ
ɞɟɬɚльноɝо
понимɚния
пɪоцɟɫɫоɜ
комплɟкɫооɛɪɚзоɜɚния
ɜыɫокомолɟкɭляɪныɯ
лиɝɚнɞоɜ
мɟɬɚллоɜ
нɟоɛɯоɞимо
ɪɚɫɫмоɬɪɟɬь
нɚɛлюɞɚɟмыɟ
эɬом
измɟнɟния
ɬɟɪмоɞинɚмичɟɫкиɯ
пɚɪɚмɟɬɪоɜ
энɟɪɝии
можно
ɞопɭɫɬиɬь
ɫоɞɟɪжɚщиɟ
мɚкɪомолɟкɭлы
поɞчиняюɬɫя
ɬɟм
зɚконɚм
ɬɟɪмоɞинɚмики
чɬо
ɫиɫɬɟмы
ɫоɫɬоящиɟ
ɬолько
низкомолɟкɭляɪныɯ
молɟкɭл
Ɍɚкой
поɞɯоɞ
пɪимɟняɟɬɫя
мноɝими
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟлями
изɭчɟнии
пɪоцɟɫɫоɜ
ɭчɚɫɬиɟм
полимɟɪныɯ
ɫоɟɞинɟний
[11].
3
пɪɟɞɫɬɚɜлɟны
полимɟɪмɟɬɚлличɟɫкиɯ
Поɞɬɜɟɪжɞɟниɟм
пɪоɬɟкɚния
ɪɟɚкции
ɫиɫɬɟмɚɯ
ɫлɭжɚɬ
оɬɪицɚɬɟльныɟ
иɫɫлɟɞоɜɚнныɯ
Нɚɛлюɞɚɟмыɟ
энɟɪɝии
зɚɜиɫяɬ
энɬɚльпийноɝо
ɮɚкɬоɪоɜ
ɜклɚɞ
лиɝɚнɞɚ
цɟнɬɪɚльноɝо
пɪиɪоɞы
инɞиɮɮɟɪɟнɬной
(NaCl),
ɫозɞɚющɟй
ионнɭю
знɚчɟния
3,
оɛщɟɟ
измɟнɟниɟ
ɪɚɫчɟɬɟ
пɚɪɚмɟɬɪоɜ
ɭчиɬыɜɚɟɬɫя
оɛɪɚзоɜɚния
ɭзлɚ
ɜключɚющий
ɜозникноɜɟниɟ
ɜнɭɬɪɟнниɯ
ɭзлоɜ
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
ɜзɚимоɞɟйɫɬɜия
оɬɞɟльныɯ
ɮɭнкционɚльныɯ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɝɪɭпп
MX
Ⱦɪɭɝими
ɫлоɜɚми
пɪиɫоɟɞинɟниɟ
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟɬɫя
ɫшиɜɚниɟ
мɚкɪомолɟкɭлы
[14].
ɭɜɟличɟниɟм
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
3
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬики
, Fe
, Pd
c
298 8,80 0,08 50,22 0,50
308 8,64 0,08
ɫɪɟɞɚ
318 8,12 0,08
-62,36 0,63 -38,24 0,38
298 13,940,15
308 13,0 0,15
ɜоɞнɚя
318 12,130,13
298 12,020,12
308 11,690,12
318 11,670,12
298 11,900,11 67,91 0,68
308 12,300,12 72,540,73
318 12,600,13 76,72 0,77
63,27 0,63
440,70 4,41
298 16,620,17 94,820,95
308 15,520,16 86,990,87
ɫɪɟɞɚ
318 15,010,15 85,620,86
298 15,020,15
308 16,230,17
318 16,850,17
1,03
298 13,500,14 77,030,77
308 13,100,13 77,260,77
318 12,750,13 77,620,77
ионоɜ
пɚллɚɞия
ɜоɞной
ПȺК
ɫопɪоɜожɞɚюɬɫя
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɭɜɟличиɜɚɟɬɫя
ɭɫɬойчиɜоɫɬь
оɛɪɚзɭɟмыɯ
оɫɬɚльныɯ
ɫиɫɬɟм
ɪɟɚкция
ПМК
ɫопɪоɜожɞɚɟɬɫя
экзоэɮɮɟкɬɚми
ɭɫɬойчиɜоɫɬь
ɭмɟньшɚɟɬɫя
оɛъяɫнɟния
ɫольɜɚɬɚции
4
Энɟɪɝии
ɫɪɟɞɟ
ɫɪɟɞɚ
ɫɪɟɞɚ
3021,07 3110,89
3400,50 3300,35
3675,60 3570,45
9134,35 8860,23
ионы
ɪɚɫполɚɝɚюɬɫя
ɫлɟɞɭющий
ɜозɪɚɫɬɚниɟ
ɜыɞɟлиɜшɟйɫя
эɬиɯ
ɬɚɛлицɚ
3)
ɫоɝлɚɫɭɟɬɫя
ɜышɟпɪиɜɟɞɟнной
поɫлɟɞоɜɚɬɟльноɫɬью
конɫɬɚнɬ
ɭɫɬойчиɜоɫɬи
комплɟкɫооɛɪɚзоɜɚния
ионоɜ
ПЭИ
ɫопɪоɜожɞɚɟɬɫя

Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
64
можɟɬ
ɛыɬь
энɟɪɝиɟй
ɞɚнноɝо
�||
ɫɜязɟй
молɟкɭлɚми
ɜыɞɟляɟɬɫя
ɬɟпло
ионоɜ
жɟлɟзɚ
ІІІ
ɫɪɟɞɚɯ
оɬличɚɟɬɫя

экзоɬɟɪмичнɚ
ɫɪɟɞɟ

моɝɭɬ
ɫɜязɚны
конкɭɪɟн
ɜɯожɞɟния
молɟкɭл
ɜнɭɬɪɟннюю
зɚɬɪɚɬой
ɫɬɚɛилизɚции
Fe
ȼɚжным
понимɚния
ɭɫɬойчиɜоɫɬи
яɜляɟɬɫя
ɚнɚлиз
измɟнɟния
комплɟкɫооɛɪɚзоɜɚния
(II),
жɟлɟзɚ
(II)
ɫɪɟɞɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭɟɬɫя
оɬɪицɚɬɟльными
знɚчɟниями
ɪɟɚкций
полимɟɪмɟɬɚлличɟɫкиɯ
жɟлɟзɚ
ɫпиɪɬоɜой
(II)
ɜоɞной
ɫɪɟɞɚɯ
энɬɪопии
комплɟкɫооɛɪɚзоɜɚнии
ɫɜязɚно
ɪɚзɪɭшɟниɟм
ɝиɞɪɚɬныɯ
оɛолочɟк
лиɝɚнɞныɯ
ɜыɬɟɫнɟниɟм
молɟкɭл
ɜоɞы
кооɪɞинɚ
ционной
ионɚ
оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɫɬɪɭкɬɭɪ
Положиɬɟльный
пɟɪɜыɯ
ɞɜɭɯ
ɮɚкɬоɪоɜ
ɫиɫɬɟм
ɭмɟньшɟниɟ
ɭпоɪяɞочɟнноɫɬи
ɜɟɪояɬно
энɬɪопии
поɬɟɪи
конɮиɝɭɪɚционной
ɭɜɟличɟния
полимɟɪной
пɪи
ɜнɟɞɪɟнии
ɮɭнкционɚльныɯ
полимɟɪоɜ
кооɪɞинɚционнɭю
ионоɜ
оɛɪɚзоɜɚниɟм
энɬɪопии
ɝоɜоɪяɬ
ɭпоɪяɞочɟнноɫɬи
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
оɛɪɚзоɜɚния
полɭчɟнныɯ
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
ɞɚнныɯ
покɚзыɜɚɟɬ
ɫиɫɬɟмɚɯ
ионɚми
Cu
пɪоиɫɯоɞиɬ
ɫоɟɞинɟний
ɫоɫɬɚɜоɜ
ɭɫɬойчиɜоɫɬь
зɚɜиɫиɬ
ɜɚɬɟля
ионной
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
оɫноɜɟ
ɬɟɪмоɞинɚмичɟɫкиɯ
ɭɫɬɚноɜлɟнɚ
поɬɟнциɚльнɚя
ɜозможноɫɬь
иɫɫлɟɞɭɟмыɯ
ɪɟɚкций
ПМК
знɚчɟния
ɫпиɪɬоɜой
ɭɫɬɚноɜлɟно
ɜлияниɟ
ионной
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɪɚɫɬɜоɪиɬɟля
ɭɫɬойчиɜоɫɬь
1 Tieke B., Toutianoush A., Jin, W. Selec
tive transport of ions andmolecules acro
ss layer-by-layer assembled membranes of
polyelectrolytes, p-sulfonato-calix[n]arenes
and Prussian Blue-type comple
xsalts // Adv. Colloid In
terface Sci. 2005. V. 11
6.
131.
2 Wang F., Wang J., Zhai Y., Li G., Li D., Dong, S. J. La
yer-bylayerassembly of biologically inert inorganic ions/DNA
multilayerfilms for tunable DNA release by chelati
on // Controlled Release. 2008. V. 132.
. 65
3 Wang, T. C., Rubner M. F.,
Cohen R. E. Polyelectrolytemultilayer nanor
eactors for preparing silver nanoparticles
composites. Controlling metal concentration and na
noparticle size // Langmuir. 2002 V. 18.
3375.
4 Generalova A. N., Oleinikov V. A., Zari
fullina M. M., Lankina E. V
., Sizova, S. V., Artemyev M. V., Zubov V. P. Optical
sensingquantum dot-labeled polyacrolein particles prepared by la
yer-by-layerdeposition technique //
J. Colloid Interface Sci.
2011. V. 357.
5 Kotov N. A., Dekany I., Fendler, J. H. Layer-by-layer
selfassembly of polyelectro
lyte-semiconductor nanoparticle
composite films // J. Phys
. Chem. 1995. V. 99.
13069.
6 ]ang T.J., Jhen B., ^ubner M.F., Johen ^.E. Selective electroless nickel plating on polyelectrolyte multilayer
platforms // Langmuir 2001. V.17. P. 6610-661.
Rabek, Jan F.
Structures and mechanisms of formation of
poly(acrylic acid)-iron(II and III) chloride gels
in water and hydrogen peroxide //
Journal of Applied Polymer Science
. 1993. V. 50, Issue 8. P. 1331-1341.
10 Yu Zhengkun, Liao Shijian, Xu Yun Facile hydrodebromina
tion of organic bromides with dihydrogen and polymer-
anchored palladium catalyst under mild conditio
ns // React. and Funct. Polym. 1996.
.29.
. 151-157.
ȿɪɝожин
.,
Полиɮɭнкционɚльныɟ
Ⱥɬɚ
. 224-230.
ȼɚɫильɟɜ
ɫɜойɫɬɜɚ
ɪɚɫɬɜоɪоɜ
элɟкɬɪолиɬоɜ
, 1971. 203
ɫпɪɚɜочник
ɮизико
ɯимичɟɫкиɯ
Мищɟнко
Ɋɚɜɞɟля
. 200
Помоɝɚйло
мɟɬɚллокомплɟкɫныɟ
кɚɬɚлизɚɬоɪы
Нɚɭкɚ
, 1988. 303
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
REFERENCES
1 Tieke B., Toutianoush A., Jin, W. Selective transport of
ions andmolecules across layer-by-layer assembled membranes
of polyelectrolytes, p-sulfonato-calix[n]ar
enes and Prussian Blue-type complexsalts.
Adv. Colloid Interface Sci.
2005.
V. 116.
P. 121
131.
2 Wang F., Wang J., Zhai Y., Li G., Li D.
, Dong, S. J. Layer-bylayerassembly of
biologically inert inorganic ions/DNA
multilayerfilms for tunable DNA release by chelation.
Controlled Release
V. 132. P. 65
73.
3 Wang, T. C., Rubner M. F.,
Cohen R. E. Polyelectrolytemultilayer nanor
eactors for preparing silver nanoparticles
composites. Controlling metal con
centration and nanoparticle size.
2002
4 Generalova A. N., Oleinikov V. A., Zarifullina M. M., Lankina
E. V., Sizova, S. V., Artemy
ev M. V., Zubov V. P. Optical
sensingquantum dot-labeled polyacrolein particles pr
epared by layer-by-layerdeposition technique.
J. Colloid Interface Sci
5 Kotov N. A., Dekany I., Fendler, J. H. Layer-by-layer
selfassembly of polyelectro
lyte-semiconductor nanoparticle
composite films.
J. Phys. Chem
. V. 99.
6 Wang T.C., Chen B., Rubner M.F., Cohen R.E. Selective electroless nickel plating on polyelectrolyte multilayer platforms.
. V.17. P. 6610-6615.
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
66
Жолɞɚɫоɜɚ
Ɍокмолɞин
ȿɫпɟмɛɟɬоɜ
Иɝнɚɬьɟɜ
Эɛɪɚɯим
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬ
Ɏɚɪɚɛи
Ⱥлмɚɬы
Ɏизико
ɬɟɯничɟɫкий
Инɫɬиɬɭɬ
Кɚзɚɯɫɬɚн
Ⱥлмɚɬы
ɏьюɫɬонɫкий
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬ
ɏьюɫɬон
ПОЛИПИɊɊОЛȺ
ȾЛЯ

оɛɪɚзоɜɚннɚя
колɟц
ɪиɫɭнок
1),
яɜляющɚяɫя
мɟж
цɟпочныɯ
ППИ
покɚзыɜɚɟɬ
ɫоɟɞинɟния
7-8%
ɬɟлɚ
Экɫпɟɪимɟнɬɚльнɚя
чɚɫɬь
ɛыл
ɫинɬɟзиɪоɜɚн
пɭɬɟм
(Alpha Asser,
чиɫɬоɬɚ
98%)
окиɫлиɬɟльноɝо
(Alpha Asser,
98%).
ɚзоɬной
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
0.732
100
полɭчɟнный
0.086
ɛыл
оɯлɚжɞɟн
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɞоɛɚɜлɟн
полɭчɟнный
мɚɝниɬным
ɫɬɟɪлинɝом
ɋɬɟɪлинɝ
2
24
Полɭчɟнный
ɫоɛɪɚн
пɭɬɟм
количɟɫɬɜом
Пɪоɮильɬɪоɜɚнный
ɛыл
ɜыɫɭшɟн
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
48
Опɪɟɞɟлɟния
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ППИ
ɫкɚниɪɭющɚя
ɫпɟкɬɪоɫкопии
ɫпɟкɬɪоɫкопии
комɛинɚционноɝо
ɪɚɫɫɟяния
ɫɜɟɬɚ
Иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
оɛоɪɭɞоɜɚнии
Testing Chamber (
ɏьюɫɬонɫкий
ɍниɜɟɪɫиɬɟɬ
Ɍɟɯɚɫ
Ɋиɫɭнок
2. Testing Chamber.
Оɛоɪɭɞоɜɚниɟ
оɛоɪɭɞоɜɚнии
sting
пɪоɜɟɞɟны
оɫноɜны
ɫɭшɟния
ɞля
ɪиɫɭнок
21)
ɫнɚчɚлɚ
оɪошо
1
ɋоɟɞиняɟм
ɜɚкɭɭмной
кɚмɟɪɟ
Нɚɝɪɟɜɚɟм
конɬɟйнɟɪ
поɫɬоянной
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
120
12
ɞɚɟм
оɫɬыɬь
комнɚɬной
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
оɛоɪɭɞоɜɚниɟ
очищɚɟɬɫя
ɜозɞɭ
ɭɫлоɜиɟ
ɋоɟɞинɟнный
ɜɚкɭɭмной
Пɪопɭɫкɚɟм
конɬɟйнɟɪ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
чɟɬыɪɟ
нɚɝɪɟɜɚния
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɫжиɝɚɟм
Пɟɪɟключɚɟм
ɜɚкɭɭмной
кɚмɟɪɟ
ɬɟɫɬиɪоɜɚния
оɫɬɚɬочным
ɝɚзоɚнɚлизɚɬоɪом
ȼɚкɭɭмнɚя
линия
ɞолжнɚ
покɚзɚɬь
2X10
Ɍоɪɪ
конɬɟйнɟɪ
120
25
Пɪоɜоɞим
оɫɬɚɬочным
ɝɚзоɚнɚлизɚɬоɪом
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
мɚɫɫɚ
ɞɚɜлɟниɟм
ɬɟчɟнии
ɜɪɟмɟни
Поɫлɟ
пɪоɜɟɞɟния
ɬɟɫɬɟɪоɜɚния
ɞɚɟм
оɫɬыɬь
конɬɟйнɟɪɭ
комнɚɬной
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
Оɛɫɭжɞɟниɟ
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
ɛылɚ
иɫɫлɟɞоɜɚнɚ
ɫкɚниɪɭющɟɝо
элɟкɬɪонноɝо
кɚчɟɫɬɜɟ
пɪимɟɪɚ
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнɚ
Микɪоɮоɬоɝɪɚɮии
нɚличиɟ
ɫɬɪɭкɬɭɪы
коɬоɪыɟ
моɝɭɬ
оɛɭɫлоɜлиɜɚɬьɫя
ɚɞɫоɪɛциɟй
ɫчɟɬ
поɜɟɪɯноɫɬи
Иɫɬочник
конɬɟйнɟɪ
MKS
Клɚ
Ионный
Покɚзɚɬɟль
Нɚɝɪɟ
ɜɚɬɟль
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
68
Ɋиɫɭнок
3
Опɪɟɞɟлɟния
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫпɟкɬɪоɫкопии
ɫлɟɞɭющиɟ
ɞɚнныɟ
. 4)
1557
1334
ɪɚɫɬяжɟния
ɪɚɫɬяжɟния
[14].
ɫпɟкɬɪоɫкопия
ɫлɚɛыɟ
1100, 1125
1150
пояɜляюɬɫя
пиɪɪольныɯ
Ɋиɫɭнок
4
КɊɋ
ɫпɟкɬɪɚ
5
ɫпɟкɬɪɚ
ППИ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
оɛоɪɭɞоɜɚнии
sting
ɫɭшɟния
ɞɟɫоɪɛции
поɜɬоɪяɟɬɫя
ɞля
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
70
, 80
90
оɬɞɟльно
ɝɚзоɚнɚлизɚɬоɪɚ
полɭчɟны
полипиɪɪолɚ
покɚзыɜɚюɬ
зɚɜиɫиɬ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
нɚɫыщɟния
6).
ɪиɫɭнкɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
пɪɚкɬичɟɫки
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
Оɛɪɚзцы
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
60
90 ?
пɪи
нɚɝɪɟɜɚнии
~ 80 ?
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
Ɋиɫɭнок
6
Зɚɜиɫимоɫɬь
поɝлощɟния
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
нɚɫыщɟния
ɚнɚлиз
нɚɫыщɟнии
60
80
ɛыл
оɛоɪɭɞоɜɚнии
TG
701 Th
(X
ьюɫɬонɫкий
ɍниɜɟɪɫиɬɟɬ
ьюɫɬон
ɋШȺ
Полɭчɟнныɟ
ɚнɚлизɚ
покɚзыɜɚɟɬ
нɚɫыщɟния
Ɋиɫɭнок
7
Ɍɟɪмоɝɪɚɜимɟɬɪичɟɫкий
оɛɪɚзцоɜ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ

Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
70
Зɚключɟниɟ
полɭчɟны
мɟɬоɞом
полɭчɟния
нɚноɫɬɪɭкɬɭ
полипиɪɪолɚ
ɛыли
ɯимичɟɫкими
мɟɬоɞɚми
ɫпɟкɬɪоɫкопия
ɫкɚниɪɭющɚя
ɪɟнɬɝɟноɮɚзоɜыɟ
иɫɫлɟɞоɜɚния
пɚɪɚмɚɝниɬныɟ
ɫпɟкɬɪоɫкопия
пɪоɜɟɞɟны
пɪоцɟɫɫы
ɜоɞоɪоɞɚ
полɭчɟнныɟ
Оцɟнɟны
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɚнɚлизɚ
нɚйɞɟнɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
80
Ɋɟзɭльɬɚɬы
ɭкɚзыɜɚюɬ
ɜозможноɫɬь
ɜоɞоɪоɞɚ
полɭчɟнныɯ
ȼɟзиɪоɝлɭ
,
ɋолнɟчно
энɟɪɝия
ɫпɚɫɬи
//
. :
2002. 165
. ISBN 5-7046-0904-X.
Кɚмɟнɟɜɚ
ȼоɞоɪоɞнɚя
энɟɪɝɟɬикɚ
ɭɫпɟɯ
? //
нɚноɬɟɯнолоɝии
. 2009.
11-12 - P. 14-19.
Лоɬоцкий
ȼоɪоɞнɚя
энɟɪɝɟɬикɚ
пɪошлоɟ
ɛɭɞɭщɟɟ
//
ɏим
.. 2006.
. L,
6.
4 S.Satyapal, J.Petrovic, G.Thomas. Gassi
ng up with hydrogen // Scientific Am
erican. 2007. V.296, N 4. P.80-87.
5 M. S. Dresselhaus, L. Thomas. Alternative energy
technologies // Nature. 2001
. V.414, N 6861. P.332-337.
6 E. Fontes, E. Nilsson. Modeling th
e fuel cell // The Industrial Physicis
t. 2001. V.7, N 4. P.14-19.
Ɍɚɪɚɫоɜ
энɟɪɝии
//
Мɟжɞɭнɚɪоɞный
нɚɭчный
жɭɪнɚл
Ⱥлɬɟɪнɚɬиɜнɚя
энɟɪɝɟɬикɚ
. 2006.
. 40,
8.
. 7290.
8 R. H. Jones, G. J. Thomas. Materials for the Hydrogen
Economy // CRC Press, Boca Raton, Fla, USA. 2007.
Catalog N 5024.
9 L. Schlapbach. A. Zuttel. Hydrogen-s
torage materials for mobile applicati
ons // Nature. 2001. V.414, N 6861.
P.353358.
10 A.Zuttel. Materials for hydrogen storage // Ma
terials Today. 2003. - Vol.6, N 9, P.2433.
11 D. Chandra, J. J. Reilly, R. Chellappa. Metal hydrides for
vehicular applications: the state
of the art. JOM. 2006. V.58
, N 2.
12 F. Sch?th. Technology hydrogen and hydrates
// Nature. 2005. V.434, N 7034. P.712713.
13 F. Schth, B. Bogdanovi
, M. Felderhoff. Light metal hydrides and comp
lex hydrides for hydrogen storage // Chemical
Communications. 2004. V.10, N.20. P. 22492258.
14 G. Han, J. Yuan, G. Shi, F. We
i, Thin Solid Films 474, 64 (2005).
Referenses
1 Veziroglu T.N., Bokris D. OM , Smit D. Solnechno-vodorodnaj
a jenergija sila, sposobnaja spasti mir // M. : MJeI, 2002.
165 s. ISBN 5-7046-0904-X.
2 Baklickaja-Kameneva O. Vodorodnaja jenergetika obrechena na uspeh? // Rossijskij nanotehnologii. 2009. T. 84,
11-12. P. 1419.
3 Tarasov B.P., Lotockij M.V. Vorodnaja
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Ɍоқмолɞин
ȿɫпɟмɛɟɬоɜ
Иɝнɚɬьɟɜ
Əɛɪɚɯим
ƏлөɎɚɪɚɛи
Ⱥлмɚɬы
ɬɟɯникɚлық
Ⱥлмɚɬы
ɏьюɫɬон
ȺҚШ
ɏьюɫɬон
ЭНȿɊȽȿɌИКȺ
ԚШІН
ПОЛИПИɊɊОЛȾЫ
ɋИНɌȿЗȾȿɍ
Қɚзіɪɝі
мөлшɟɪɞɟ
ɚɪнɚйы
ɫɚқɬɚɭ
ɬɚɫымɚлɞɚɭ
ɪɟɬінɞɟ
жолы
ɫɚқɬɚɭ
оɛъɟкɬіɫі
ɪɟɬінɞɟ
полимɟɪɞі
мɚɬɟɪиɚлɞɚɪ
полипиɪɪол
полиɚнилин
мɚɬɟɪиɚлɞɚɪ
қолɞɚнылɚɞы
жԝмыɫɬɚ
полипиɪɪол
ɯимиялық
əɞіɫ
ɛойыншɚ
ɬоɬықɬыɪғыш
ɪɟɬінɞɟ
ɬɟміɪ
(III)
ɯлоɪи
ɝɟкɫɚɝиɞɪɚɬы
қолɞɚнылɞы
ɫɭɬɟкɬі
Testing Chamber
қԝɪɚлынɞɚ
жɚɫɚлынɞы
пиɪɪол
полипиɪɪол
полимɟɪлɟнɭ
ɫоɪɛция
ɞɟɫоɪɛция
ɪɟнɬɝɟноɮɚзɞы
552. 578.2
НȺɋИɊОȼ
Ⱦоɫмԝɯɚмɟɞоɜ
Ⱥɬыɪɚɭ
мɟмлɟкɟɬɬік
мԝнɚй
EFFECTS OF OIL ON THE ECOLOGY OF THE ENVIRONMENT
Keywords
: environment, Caspian sea, transgression, regression
Abstract.
This work shows thatoiltoxic compoundsand Caspian Sea level changes effect on ecology of the
environment of western Kazakhstan.
жԝмыɫɬɚ
мԝнɚйɞɚғы
өзɝɟɪіɫінің
оɪɬɚғɚ
ɫөз
ɛолɚɞы
окɪɭжɚющɚя
ɫɪɟɞɚ
Кɚɫпийɫкоɟ
ɬɪɚнɫɝɪɟɫɫия
ɪɟɝɪɟɫɫия
мԝнɚй
ɫыɪɬқы
оɪɬɚ
ɬɪɚнɫɝɪɟɫɫия
қɚɭіпɬі
(
ɛолɭының
ɫɟɛɟɛінің

əɫɟɪі
қԝɛылыɫɬɚɪғɚ
Мəɫɟлɟн
ɚɭɚɞɚғы
ɝɚзɞɚɪымɟн
лɚɫɬɚнɭ
ɬɚɪɚлɭы
ɚɪɚɫынɞɚғы
ɬəɭɟлɞілік
Конɞɟнɫɚциялɚнғɚн
1
610
ɟɪкін
қɚлɚлɚɪɞɚғы
ɚɬмоɫɮɟɪɚɞɚғы
ɟɪкін
100
көп
ɚкɚɞɟмиɝі
Эмɚнɭэльɞің
ɫыɪɬɬɚн
кɟлɟɬін
жɚɫɭшɚ
кɟзɞɟ
мəɫɟлɟн
молɟкɭлɚɫынɚ
ɞɟзокɫиɪиɛонɭклɟин
ɪиɛонɭклɟин
қышқылɞɚɪынɚ
ɋонымɟн
жɚɫɭшɚɫынɞɚ
жԛɪɟɬін
ɬоɬықɫызɞɚнɭ
инɝиɛиɬоɪлɚɪɞың
ɚзɚйɬɚɞы
ȿкінші
жɚғынɚн
ɟɪкін
ɫəɭлɟ
əɫɟɪінɟн
молɟкɭлɚɫын
ɫəɭлɟ
əɫɟɪінɟ
пɚйɞɚ
ɬікɟлɟй
əɞіɫімɟн
ɞəлɟлɞɟнɞі
ɪɚɞиоɫпɟкɬɪоɫкопия
ɪɚɞиɚцияның
жԛйɟлɟɪɞɟ
қɚɛілɟɬі
жоғɚɪы
ɪɚɞикɚлɞɚɪɞы
ɬɭɞыɪып
пɪоцɟɫɬɟɪɞің
жԛɪɭінɟ
жɚғɞɚй
жɚɫɚйɬынɞығы
ɚйқынɞɚлɞы
Жɚнɭɚɪлɚɪ
ɚɞɚмɞɚɪɞɚ
лɟйкɟмия
жəнɟ
Нɚɝɚɫɚки
қɚлɚлɚɪынɞɚ
жɚɪылыɫɬɚн
кɟйін
лɟйкɟмиямɟн
ɚɭыɪɚɬын
ɚɞɚмɞɚɪɞың
ɫɚлмɚғы
кɟзɟңɝɟ
жоғɚɪы
ɛолɭɞɚ
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
72
жɚғынɚн
қԝɪɚмынɞɚ
кɟзɞɟɫɟɬін
ɚɪɟнɞɟɪɞің
кɟйɛіɪɟɭлɟɪі
(I),
ɞиɛɟнзɚнɬɪɚцɟн
(II)
жəнɟ
ɛɟнзпиɪɟн
(III)
ɞɟнɫɚɭлыққɚ
кɚнцɟ
зɚɬɬɚɪғɚ
жɚɬɚɞы
өнімɞɟɪінің
мɚзɭɬɬың
ɬолық
жɚнɛɚɭы
(III)
қоɫылыɫɬɚɪ
ɛильɞің
жəнɟ
ɬԛɬінɞі
ɚɭɚғɚ
жыл
ɚɭɚғɚ
1300
ɛɟнзпиɪɟн
ɚɞɚм
ɬɭɞыɪɭ
ԛшін
зɚɬɬың
ɛіɪнɟшɟ
миллиɝɪɚмы
жɟɬкілікɬі
[1].
зиянɞы
ɚɭɚɞɚн
ɬопыɪɚққɚ
ɫɭғɚ
жəнɟ
ɬɚмɚқɬы
лɚɫɬɚйɞы
кɟзɞɟɫɟɞі
шɟɝɭшілɟɪɞің
ɫɟɛɟɛі
Кɚнцɟɪоɝɟнɞі
қɚɫиɟɬі
ɚнықɬɚлғɚн
конɞɟнɫɚциялɚнғɚн
ɛɟнзол
ɛɚɪшылық
конɞɟнɫɚциялɚнғɚн
ɛɚɪлығынɚ
қɚɫиɟɬ
жɚɪық
ɛиɪɚɞикɚлɞɚɪғɚ
ɚйнɚлɭы
ɟɪіɬілɝɟн
көміɪɫɭɬɟк
ɪɭɛɪɟн
жɚɪығы
ɬԛɫкɟн
ɛиɪɚɞикɚлɞы
кԛйɝɟ
нɚɮɬɚцɟн
конɞɟнɫɚциялɚнғɚн
ɛɟнзол
ɚнɬɪɚцɟн
жəнɟ
ɛɚɫқɚɞɚ
ɚɪɟнɞɟɪ
ɬɭынɞылɚɪы
қɚɛілɟɬɬі
ɫɚқинɚлы
қɚныққɚн
ɚнықɬɚлғɚны
ɚɞɚмɚнɬɚн
жəнɟ
ɚзоɬɬы
қоɫылыɫɬɚɪɞың
қɚɫиɟɬі
конɞɟнɫɚциялɚнғɚн
ɛɟнзолɞық
яɞɪолɚɪы
ɯош
көміɪɫɭɬɟкɬɟɪ
ɬɭынɞылɚɪы
ɬɚɛылɚɞы

ɯош
көміɪɫɭɬɟкɬɟɪɞі
ɚɪɟнɞɟɪ
ɚлɭɞың
ɛԛкіл
ɛɟнзолɞың
90%-
ɬолɭолɞың
97%-
жəнɟ
99%-
ɚлынɚɞы
жылɞɚɪы
ɛɚғыɬынɞɚ
жɟɬілɞіɪɭ
ɛөлінɝɟн
ɝɚзɞɚɪɞы
жылɞɚɪɞɚ
ɚɫɬынɚн
өнɞіɪɭ
ɚɭқымɞɚ
ɚɫыɪылмɚқ
ɬɟңізінің
лɚɫɬɚнɭынɚ
ɪɟɬінɞɟ
ɫɚйын
мԝнɚйɞың
ɚғып
кɟɬɭінің
13000
ɬԝɪɚɞы
оɫының
нəɬижɟɫінɞɟ
жыл
ɫɚйын
мԝнɚй
ɬɟңізɝɟ
Ԝлыɛɪиɬɚнияɞɚ
жыл
ɫɚйын
нəжіɫɬɟɪɞі
ɚғызɚɬын
қԝɛыɪлɚɪғɚ
мɚшинɚ
ɭлы
қоɫылыɫɬɚɪ
ɛолғɚнɞықɬɚн
мөлшɟɪінің
ɫɭɞɚ
жɚнɭɚɪлɚɪғɚ
ɚɫɚ
қɚɭіпɬі
1
мԝнɚйɞың
15
ɛолɭы
жɚнɭɚɪлɚɪɞың
жолɞɚɪынɚ
қɚɬɟɪлі
шɚмɚ
ɚнықɬɚɞы
ȿлімізɞің
Ȼɚɬыɫ
оɪнɚлɚɫқɚн
мԝнɚйлы
ɬɚɛиғɚɬының
өзɝɟɪіɫі
ɞɟңɝɟйінің
өзɝɟɪɭінɟ
Кɚɫпий
ɬɟңізі
пɟɪиоɞɬы
ɬԛɪɞɟ
өзɝɟɪɭінің
ɚнықɬɚɭ

ɛолып
қɚлɭɞɚ
.
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
оɪɬɚғɚ
Кɚɫпий
ойпɚɬының
ɬɚɪиɯын
жԛɝіɪɬɫɟк
нɟмɟɫɟ
ɞəɭіɪɞɟ
ɬɟңізінің
ɚймɚқ
ɛіɪнɟшɟ
ɬɪɚнɫɝɪɟɫɫияɫы
ɬɚɫɭлɚɪы
ɪɟɝɪɟɫɫиялɚɪы
(
кɟɬɭлɟɪі
Кɚɫпий
шөɝінɞілɟɪі
Ȼɚкɭ
ɏɜɚлын
жəнɟ
жɚңɚ
Кɚɫпий
ɫəйкɟɫɬі
кɟзɟнɞɟɪ
ɬөмɟнɝі
плɟйɫɬоцɟн
ɚɪɚлық
плɟйɫɬоцɟн
жоғɚɪғы
плɟйɫɬоцɟн
Оɫылɚɪɞың
ɏɜɚлын
ɬɪɚнɫɝɪɟɫɫияɫы
ɏɜɚлын
ɫолɬԛɫɬік
Кɚɫпий
ɞɟɪлік
мԝɯиɬ
жɚлғɚɫып
жɚɬқɚн
ɬɟңізінің
ɞɟңɝɟйінɟн
жоғɚɪы
).
шɟкɬɟɭлі
жɚғɚлɚɭынɞɚғы
ɚɛɫолюɬɬік
22
жɟɪлɟɪɞі
Кɚɫпий
ɬɟңізі
ɞɟңɝɟйінɟ
жԛɪɝізілɝɟн
ɛɚқылɚɭлɚɪ
ғɚɫыɪɞың
100
жылы
ішінɞɟ
ғɚнɚ
Кɚɫпий
ɬɟңізінің
ɞɟңɝɟйінің
ɬөмɟнɞɟɭі
жəнɟ
көɬɟɪілɭі
ɛɚйқɚлɞы
ɫɭɪɟɬ
). 1929
ɛɚɫɬɚп
1941
жылɞɚɪ
ɚɪɚлығынɞɚ
ɬɟңіз
ɞɟңɝɟйі
2
мɟɬɪɝɟ
ɞɟйін
ɬԛɫіп
кɟɬɬі
Кɟлɟɫі
жылɞɚɪɞɚ
ɬɟңіз
ɬԛɫɭін
ɬоқɬɚɬпɚɞы
1,2
мɟɬɪɝɟ
ɬөмɟнɞɟп
жылɞɚғы
ɛɚқылɚɭ
ɭɚқыɬы
кɟзɟңінɞɟ
29,01
ɚɛɫ
ɛолɞы
ɋонɚн
ɫоң
ɬɟңіз
ɞɟңɝɟйі
көɬɟɪілɟ
ɛɚɫɬɚɞы
2,35
көɬɟɪіліп
26,66
ɚɛɫ
ɛɟлɝіɫінɟ
Кɟлɟɫі
ɟкі
ɬɟңізɞің
ɞɟңɝɟйі
ɞɟйін
ɬөмɟнɞɟɞі
ɫɭɪɟɬ
қоɪшɚғɚн
қɚɪɚɫɬыɪɚйық
. 19291970
жылɞɚɪы
ɞɟңɝɟйінің
ɬөмɟнɞɟɭі
жɚғɚлɚɭ
ɬɟңіз
жɚғынɚ
қɚɪɚй
ығыɫɭынɚ
көпɬɟп
пɚйɞɚ
ɛолɭынɚ
əкɟлɞі
ɬԛɫɭі
қоɪɟкɬɟнɟɬін
ɚзɚюынɚ
əкɟлɞі
ɋɭɪɟɬ
ɬɟңізі
ɞɟңɝɟйінің
1900 1997
ɚɪɚлығынɞɚғы
Миɯɚйлоɜ
ɛойыншɚ
, 1998)
жɚғɚлɚɭынɞɚ
ɛɚɫɬɚғɚнɞықɬɚн
ɭылɞыɪық
шɚшɚɬын
жолы
ɛɟкіɪкɟ
ɛɚлықɬɚɪы
ɚɭлɚɭ
ɫолɬԛɫɬік
жɚғɚлɚɭынɞɚғы
шɚɪɭɚшылығы
жɚɛылɞы
жылɞɚɪы
жɚғɚлɚɭынɚн
жɚғынɚ
ɫɚғɚɫынɚ
қоныɫ
ɚɭɞɚɪып
ɛɚлық
ɚɭлɚйɬын
жылɞɚɪɞɚғы
ɬɟңіз
ɞɟңɝɟйінің
көɬɟɪілɭі
ɛолып
жɚғымɫыз
зɚɪɞɚпɬɚɪ
ɬɟңіз
ɫɭынɚ
ɚɪɚлɚɫқɚн
ɬіɪшіліккɟ
қолɚйɫыз
ɬɭғызɚɬынɞығы
жɚқɫы
ɛɟлɝілі
ɛɚɫɬыɫы
ɚлмɚй
кԛйіп
ɬɚмɚқɬɚн
ɫɭɞɚ
ɟɬɟɬін
иɬɛɚлықɬы
ɫԛɬқоɪɟкɬі
жɚнɭɚɪлɚɪɞы
жɚɪықɬың
ɫіңɭін
ɚзɚйɬып
жоғɚɪылɚɭынɚ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɞɚ
қɚɭіпɬі
ƏȾȿȻИȿɌ
жəнɟ
, 2003. 360
Эколоɝичɟɫкиɟ
нɟɮɬɟɯимии
. 1989. 112
зɚмɚнғы
жɚɪɚɬылыɫɬɚнɭ
концɟпциялɚɪы
Ⱥлмɚɬы
НɭɪɚйПɪинɬɋɟɪɜиɫ
, 2010. 126
4 Nasirov R. Dating shells of bivalve mollusks ta
ken from marine terraces of
the Caspian hollow by
their spectra EPR.
.1997.
3.
.62.
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
74
Кɚлимɭкɚшɟɜɚ
Кɭɫпɚноɜɚ
Ⱥлɬɚй
Нɚɫиɪоɜ
НȿɎɌИ
ЭКОЛОȽИЮ
ОКɊɍЖȺЮЩȿЙ
ɞɚнной
покɚзɚно
эколоɝɭю
окɪɭжɚющɟй
Зɚпɚɞноɝо
Кɚзɚɯɫɬɚнɚ
ɜлияюɬ
ɬокɫичныɟ
ɫоɟɞинɟния
нɟɮɬи
ɭɪоɜня
Кɚɫпийɫкоɝо
окɪɭжɚющɚя
ɫɪɟɞɚ
Кɚɫпийɫкоɟ
ɬɪɚнɫɝɪɟɫɫия
ɪɟɝɪɟɫɫия
Поɫɬɭпилɚ
Ⱥɪɚɛɚɟɜɚ
Ȼишкɟк
Кыɪɝызɫɬɚн
ȼОЗМОЖНОɋɌИ
ПОЛɍЧȿНИЯ
НȺНОКОМПОЗИɌОȼ
МȿɌОȾОМ
ЭЛȿКɌɊОИɋКɊОȼОȽО
OPPORTUNITIES OF NANOCOMPOSITES SYSTEM SIC-AL- PRODUCTION
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
мɚɬɟɪиɚлоɜ
ɞиɫпɟɪɫно
чɚɫɬицɚми
кɪɟмния
ɭмɟньшиɬь
конɫɬɪɭкций
поɜыɫиɬь
жɟɫɬкоɫɬь
ɭɫɬɚлоɫɬныɟ
мɟɬɚлличɟɫкими
[2]
мɟɬоɞом
полɭчɟн
ɫиɫɬɟмы
Al-SiC.
оɬмɟчɚɟɬɫя
ɜыɫокɚя
чɚɫɬицɚм
ɫпоɫоɛɫɬɜɭɟɬ
ɭɫɬɚноɜлɟнию
ɫɜязи
чɚɫɬицɚми
SiC.
нɚɫɬоящɟɟ
ɜɪɟмя
оɫноɜным
мɟɬоɞом
полɭчɟния
мɟɬɚллокомпозиɬныɯ
мɚɬɟɪиɚлоɜ
яɜляɟɬɫя
мɟɬоɞ
мɟɯɚнолɟɝиɪоɜɚния
ɫоɜмɟɫɬнɚя
оɛɪɚɛоɬкɚ
поɪошкоɜыɯ
ɫмɟɫɟй
ɜыɫокоэнɟɪɝɟɬичɟɫкиɯ
мɟльницɚɯ
пɪимɟнɟниɟ
мɚɬɟɪиɚлоɜ
зɚɜиɫиɬ
ɪɚзɪɚɛоɬки
экономичныɯ
мɟɬоɞоɜ
полɭчɟния
Поэɬомɭ
ɚкɬɭɚльным
яɜляɟɬɫя
ɪɚɫшиɪɟниɟ
мɟɬоɞоɜ
полɭчɟния
мɟɬɚллокомпозиɬоɜ
плɚнɟ
инɬɟɪɟɫ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
изɭчɟниɟ
ɜозможноɫɬи
полɭчɟния
мɟɬɚлличɟɫкиɯ
композиционнныɯ
мɚɬɟɪиɚлоɜ
мɟɬоɞомэлɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪо
ɜɚния
Мɟɬоɞ
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
оɬличɚɟɬɫя
ɚппɚɪɚɬɭɪноɝо
ния
полɭчɟниɟм
ɜыɫокоɞиɫпɟɪɫныɯ
поɪошкоɜ
люɛоɝо
ɬокопɪоɜоɞящɟɝо
мɚɬɟɪиɚлɚ
[3].
ɞɚнноɝо
иɫɫлɟɞоɜɚния
яɜляɟɬɫя
изɭчɟниɟ
ɜозможноɫɬи
полɭчɟния
ɫоɜмɟɫɬном
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚнии
кɪɟмния
полɭчɟния
пɪоɞɭкɬɚ
иɫпользоɜɚнɚ
ɭɫɬɚноɜкɚ
ɫозɞɚɟɬɫя
RC
ɝɟнɟɪɚɬоɪɚ
кɚчɟɫɬɜɟ
иɫпользоɜɚлиɫь
ɫɬɟɪжни
кɚɪɛиɞɚ
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɚлюминия
ɪɚзмɟɪɚми
кɚчɟɫɬɜɟ
жиɞкой
ɫɪɟɞы
ɝɟкɫɚн
ɫозɞɚɜɚлɫя
ɫлɟɞɭющиɯ
ɭɫлоɜияɯ
Пɪоɞɭкɬ
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
кɚɪɛиɞɚ
кɪɟмния
ɬɜɟɪɞой
жиɞкой
ɞɟкɚнɬɚциɟй
ɜыɫɭшиɜɚлɚɫь
ɫоɫɬɚɜ
пɪоɞɭкɬоɜ
изɭчɚлɫя
Ⱦиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɮɪɚкɬомɟɬɪɟ
2
оɬɮильɬɪоɜɚнным
мɟɞным
изɭчɟниɟм
Ɋɚɫчɟɬ
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммы
пɪоɜоɞилɫя
мɟɬоɞикɟ
пɪиɜɟɞɟнной
ɪɚɛоɬɟ
[4].
Ⱦиɫпɟɪɫноɫɬь
пɪоɞɭкɬоɜ
ɫоɜмɟɫɬноɝо
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
кɚɪɛиɞɚ
кɪɟмния
ɚлюминия
изɭчɟнɚ
мɟɬоɞом
элɟкɬɪонной
микɪоɫкопии
эмиɫɫионном
ɫкɚниɪɭющɟм
элɟкɬɪонном
микɪоɫкопɟ
JOELJSM-7600F.
Ⱦля
изɭчɟния
ɬɟɪмичɟɫкиɯ
ɫɜойɫɬɜ
пɪоɞɭкɬɚ
иɫпользоɜɚлɫя
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮи
чɟɫкий
Ⱦɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮичɟɫкий
ɚнɚлиз
пɪоɞɭкɬоɜ
пɪоɜоɞили
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮɟ
ɫиɫɬɟмы
Пɚɭлик
Пɚɭлик
Оɛɪɚзɟц
плɚɬиноɜом
ɬиɝлɟ
1000
ɫкоɪоɫɬью
10
ɪиɫɭнкɟ
1
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнɚɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɫиɫɬɟмы
Ⱦиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
пɪоɞɭкɬɚ
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
SiC-Al
ɝɟкɫɚнɟ
Ɋɟзɭльɬɚɬы
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммы
пɪоɞɭкɬ
пɪɟɞɫɬɚɜляюɬ
ɮɚзнɭю
ɫиɫɬɟмɭ
Оɫноɜными
яɜляяюɬɫя
мɟɬɚличɟɫкий
кɚɪɛиɞ
ɬɚɛлицɚ
имɟюɬɫя
инɬɟнɫиɜноɫɬи
ɛылиɞɟн
оɬɪɚ
жɟния
ɜозможно
ɫɜязɚны
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟм
пɪоɞɭкɬоɜ
ɚлюминия
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
76
Ɋɟзɭльɬɚɬы
ɪɚɫчɟɬɚ
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚмы
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɫиɫɬɟмы
SiC-Al
ɝɟкɫɚнɟ
Экɫпɟɪимɟнɬɚльныɟ
ɫоɫɬɚɜ
Al Si SiC
hkl a,A
hkl a,A
hkl a,A
1 55 3,135 111 5.430
2 16 2,519 006 15,096
3 100 2,337 111 4,048 103 3,076 15,108
4 10 2,157 104 3,076 15,108
5 39 2,024 200 4,046
6 31 1,919 220 5,426
изɭчɟния
ɫɜойɫɬɜ
пɪоɞɭкɬɚ
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɫиɫɬɟмы
ɫняɬɚ
пɪоɞɭкɬɚ
Ⱦɟɪиɜɚɬоɝɪɚммɚ
пɪоɞɭкɬɚ
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɝɟкɫɚнɟ
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚммы
пɪоɞɭкɬɚ
ɫиɫɬɟмы
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭюɬɫя
инɬɟнɫиɜным
мɚкɫимɭмом
ɫопɪоɜожɞɚɟɬɫя
знɚчиɬɟльным
ɭмɟньшɟ
кɪиɜой
ɜɬоɪой
нɟɛоль
инɬɟнɫиɜноɫɬи
ɬɟɪмичɟɫкоɝо
пɪоцɟɫɫɫɚнɟ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
измɟнɟниɟ
Ɋɟзɭльɬɚɬы
ɚнɚлизɚ
ɫоɫɬɚɜɟ
пɪоɞɭкɬɚ
элɟкɬɪоиɫкɪо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
SiC-Al
нɚɯоɞяɬɫя
мɟɬɚлличɟɫкий
ɚлюминий
Поэɬомɭ
ɞɟɪиɜɚɬо
ɝɪɚммɟ
ɛыл
экзоɬɟɪмичɟ
ɫɜязɚнный
окиɫлɟниɟм
ɞɚɬьɫя
ɭɜɟличɟниɟм
ɋоɝлɚɫно
ɪɚɫчɟɬɚм
ɭмɟньшɟниɟ
мɚɫɫы
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
38 %.
Микɪоɮоɬоɝɪɚɮии
пɪоɞɭкɬɚ
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɫиɫɬɟмы
SiC-Al
ɝɟкɫɚнɟ
пɪɟɞɫɬɚɜлɟны
Микɪоɮоɬоɝɪɚɮии
пɪоɞɭкɬɚ
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɫиɫɬɟмы
ɝɟкɫɚнɟ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Ⱥнɚлиз
микɪоɮоɬоɝɪɚɮий
пɪоɞɭкɬ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɫиɫɬɟмы
ɝɟкɫɚнɟ
ɚɝɪɟɝɚɬоɜ
чɚɫɬиц
ɫɮɟɪичɟɫкой
ɪɟзɭльɬɚɬы
ɪɟнɬɝɟноɮɚзоɜоɝо
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮичɟɫкоɝо
микɪоɫкопии
покɚзыɜɚюɬ
ɜозможноɫɬи
полɭчɟния
нɚноɞиɫпɟɪɫноɝо
композициионноɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
Ƚɭльɛин
.,
ɭпɪочнɟнныɟ
ɜыɫокоɬɜɟɪɞыминɚнопо
//
Нɚноинɞɭɫɬɪия
, 2007,
1.
.16-19.
Ɋомɚшко
Ɋомошко
ɫɜойɫɬɜɚ
поɪошкоɜыɯмɟɬɚллокомпозиɬоɜ
ɫиɫɬɟмы
Al-SiC //
мɟɬɚллɭɪɝия
, 1997,
11/12.
Элɟкɬɪоэɪозионный
ɫинɬɟз
1995. 187
ɚɬыңɞɚғы
Ȼішкɟк
Элɟкɬɪԝшқынɞы
ɚɪқылы
нɚнокомпозиɬɬɟɪ
жԛйɟɫін
нɚнокомпозиɬ
ɪɟнɬɝɟнɮɚзɚлық
элɟкɬɪонɞық
микɪоɫкопия
ɞɟɪиɜɚɬоɝɪɚɮия
кɪɟмний
кɚɪɛиɞі
ɚлюминий
элɟкɬɪԝшқынɞық
: 546.87;(575.2)(04)
ȽȺɎɎОɊОȼȺ

Инɫɬиɬɭɬ
ɯимии
ɬɟɯнолоɝии

Ошɫкоɝо
Ƚоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɝо
ɍниɜɟɪɫиɬɟɬɚ
Кыɪɝызɫɬɚн
ȼЛИЯНИȿ
ɎОɊМИɊОȼȺНИȿ
НȺНОɋɌɊɍКɌɍɊ
A. A. MATKASYMOV
, H. I. GAFFOROVA
Institute of Chemistry and Chemical T
echnology, National Academy of Sciences
of Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyzstan;
Medicine College in Osh State
University, Osh, Kyrgyzstan )
INFLUENCE OF ENVIRONMENT ON FORMATION
OF NANOSTRUCTURES BISMUTH
Key words:
nanoparticles, nanotubes, bismuth, pulsed plasma.
Abstracxt:
This paper considers influence of the medium on formation of nanostructural bismuth particles with
sizes ranging from 3 nm to 500 nm using a pulsed plasma with a single pulse energy of 0.05 J in different liquids at
room temperature.
Ⱥнноɬɚция
ɜлияниɟ
нɚноɫɬɪɭк
ɜиɫмɭɬɚ
3
500
импɭльɫной
ɟɞиничноɝо
импɭльɫɚ
жиɞкоɫɬяɯ
комнɚɬной
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
нɚноɬɪɭɛки
ɜиɫмɭɬ
импɭльɫнɚя
ɫөзɞɟɪ
нɚноɛөлшɟкɬɟɪ
нɚноɬԛɬікɬɟɪ
ɜиɫмɭɬ
импɭльɫɬі
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪ
позɜоляющиɟ
нɚɫыщɚɬь
ɜɟщɟɫɬɜо
ɮоɪмиɪоɜɚния
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪныɯ
мɚɬɟɪиɚлоɜ
пɪɟɞɫɬɚɜля
ɭɫлоɜия
ɜозникɚющиɟ
ɞɟйɫɬɜии
концɟнɬɪиɪоɜɚнной
плɚзмɟнныɟ
ɫɬɪɭи
ɭɫкоɪɟнныɟ
элɟкɬɪонныɟ
ɭɞɚɪныɟ
ɜолны
лɚзɟɪныɟ
лɭчи
ɞɪɭɝиɟ
излɭчɟний
ɭжɟ
изɜɟɫɬныɟ
мɟɬоɞы
полɭчɟния
нɚномɚɬɟɪиɚлоɜ
ɬɪɟɛɭюɬ
окɪɭжɚющɭю
ɝɪомозɞкоɝо
ɚппɚɪɚɬɭɪноɝо
оɮоɪмлɟния
конɟчныɯ
пɪоɞɭкɬоɜ
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
78
ɫɚмыɯ
локɚлизоɜɚнныɯ
ɜыɫокоэнɟɪɝɟɬичɟɫкиɯ
ɜозɞɟйɫɬɜий
ɞля
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪиɪоɜɚния
ɬɜɟɪɞоɝо
яɜляɟɬɫя
импɭльɫнɚя
ɫозɞɚɜɚɟмɚя
жиɞкоɫɬяɯ
[1].
ɞɚнной
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟɬɫя
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪныɯ
чɚɫɬиц
ɜиɫмɭɬɚ
импɭльɫной
плɚзмɟ
жиɞкоɫɬяɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
Полɭчɟнныɟ
ɛыли
иɫɫлɟɞоɜɚны
ɪɟнɬɝɟноɮɚзоɜомɭ
Rigaku RINT-2500
CuK

излɭчɟниɟм
=1,54187 ?)
ɫкɚниɪɭющɟм
) JEOL JSM-6490LA
пɪоɫɜɟчиɜɚющɟм
ɪɚзɪɚщɟния
ɚнɚлиз
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɜиɫмɭɬɚ
ɞиɫɬиллиɪоɜɚнной
ɞɜɭɯ
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
(89,97%)
R3m,166)
пɚɪɚмɟɬɪɚми
кɪиɫɬɚлличɟɫкой
ɪɟшɟɬки
=4,55?
=11,86?
(10,03 %)
ɫɬɪɭкɬɭɪный
P2
(14)).
пɪоɜоɞили
оɛɪɚɛоɬкой
пɪоɞɭкɬоɜ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
20%
ɪɚɫɬɜоɪом
оɛнɚɪɭжɟны
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
(99,5%)
ɪомɛоэɞɪичɟɫкой
ɫɬɪɭкɬɭɪой
=4,546?
=11,86?).
элɟкɬɪонно
микɪоɫкопичɟɫкиɯ
.1),
полɭчɟнныɯ
ɪɚзличныɟ
нɚноɬɪɭɛки
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
оɛщий
мноɝоɫлойныɟ
пɪямыɟ
нɚноɬɪɭɛки
оɬкɪыɬыми
концɚми
300 500
ɪɟнɬɝɟноɮɚзоɜоɝо
элɟкɬɪонно
микɪоɫкопичɟɫкоɝо
ɚнɚлизоɜ
полɭчɟнныɟ
ɪɟзɭльɬɚɬɚми
ɚɜɬоɪоɜ
ɜиɫмɭɬɚ
мɚльным
[2-
4]
мɟɬоɞом
иɫпользоɜɚниɟм
ɛоɪɝиɞɪиɞɚ
нɚɬɪия
[5-6].
Ɋиɫɭнок
1
ɋЭМ
нɚноɬɪɭɛок
ɜиɫмɭɬɚ
полɭчɟнныɟ
импɭльɫной
ɪɚɫɬɜоɪом
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɟ
пɪоɞɭкɬɚ
нɚноɫɬɪɭк
ɜиɫмɭɬɚ
ɫпиɪɬɟ
ɪɭжɟны
линии
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
P2.1/m,11)
пɚɪɚмɟɬɪɚми
кɪиɫɬɚлли
=6,696?,
=4,145?,
=4,704?,
ɭɫлоɜияɯ
ɜиɫмɭɬ
ɪомɛоэɞɪичɟɫкɭю
кɪиɫɬɚлличɟɫкɭю
(2,72
моноклиннɭю
III
=4,20?,
=4,65?,
=85,33 [7].
пɪоɞɭкɬɚ
ɜиɫмɭɬɚ
эɬилоɜом
ɪɭжɟны
ɫлɟɞɭющиɟ
нɚноɬɪɭɛки
зɚкɪɭчɟнныɟ
ɞиɚмɟɬɪом
3 - 10
200
ɞиɚɝɪɚммы
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟния
чɚɫɬиц
нɚноɬɪɭɛок
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
Ɋиɫɭнок
2
ɞиɚɝɪɚммɚ
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟния
ɪɚзмɟɪɚм
полɭчɟнныɯ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚниɟм
ɜиɫмɭɬɚ
эɬилоɜом
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɜиɫмɭɬɚ
99,97 %
пɪоɜоɞили
импɭльɫной
ɫозɞɚɜɚɟмой
мɚɪки
ɜыɫɭшɟнном
мɟɬɚлличɟɫким
ɜиɫмɭɬ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚɬь
кɪиɫɬɚлличɟɫкиɯ
ɪомɛоэɞɪичɟɫкий
I,
моноклинный
ɞɜɭɯ
II
III,
кɭɛичɟɫкий
ɬɟɬɪɚɝонɚльный
) [7-8].
ɚɬмоɫɮɟɪном
ɭɫɬойчиɜɚ
ɬолько
моɞиɮикɚция
I,
коɬоɪɚя
ɞɚɜлɟнияɯ
2,57
25
II
моɞиɮикɚцию
кɪиɫɬɚлличɟɫкой
=6,724?,
=6,117?,
=3,304?,
=110,30 [9].
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɟ
пɪоɞɭкɬɚ
ɜиɫмɭɬɚ
оɛнɚɪɭжɟны
ɞɜɭɯ
ɜиɫмɭɬɚ
ɜиɫмɭɬɚ

мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
R3m,166)
=11,856?.
hkl (221, 002, 400, 223)
мɟɬɚɫɬɚɛильной
ɫɬɪɭкɬɭɪный
ɬип
P42
(114)
кɪиɫɬɚлличɟɫкой
=7,743?
=5,630?).
[10-11]
нɚночɚɫɬицы
ɜиɫмɭɬɚ
10
полɭчɟны
ɜоɫɫɬɚноɜлɟниɟм
ɜоɞɟ
ɜиɫмɭɬɚ
ɜнɭɬɪи
ɞиизоокɬилɫɭльɮоɫɭкцинɚɬɚ
ɜоɞноɝо
BiOCIO
оɛɪɚзоɜɚнию
NaBH
w=[H
O]:[
].
Оɛɚ
ɪɚɫɬɜоɪɚ
ɫмɟшиɜɚли
ɚɬмоɫɮɟɪɟ
ɚɪɝонɚ
ɜыɞɟɪжиɜɚния
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɟ
оɫɚжɞɚлиɫь
нɚночɚɫɬицы
ɜиɫмɭɬɚ
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
ɜиɫмɭɬɚ
ɛɟнзолɟ
ɜиɞны
ɫɮɟɪичɟɫкиɟ
нɚночɚɫɬицы
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟния
99,5 %
пɪоɞɭкɬɚ
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
86,30 %.
Ɋиɫɭнок
3
ɫɮɟɪичɟɫкиɯ
ɜиɫмɭɬɚ
полɭчɟнныɯ
ɞиɚɝɪɚммɚ
чɚɫɬиц
ɪɚзмɟɪɚм
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɟ
пɪоɞɭкɬɚ
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪиɪоɜɚния
ɜиɫмɭɬɚ
ɛɟнзолɟ
ɜыɫɭшɟнном
нɚɬɪиɟм
оɛнɚɪɭжɟны
линии
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
моно
моɞиɮикɚции
=6,721?,
=6,125?,
=111,65.
Ɋɟзɭльɬɚɬы
ПЭМ
ɚнɚлизɚ
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟ
нɚночɚɫɬицɜ
50 - 70
Ɋɚɫшиɮɪоɜкɚ
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммы
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚнии
ɚɛɫолюɬном
оɛɪɚзɭɟɬɫя
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ

нɚночɚɫɬицы
ɜиɫмɭɬɚ
моноклинной
ɫɬɪɭкɬɭɪой
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚнии
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
импɭльɫной
плɚзмɟ
ɬолɭолɟ
ɮоɪмиɪɭюɬɫя
чɚɫɬицы
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
ɫлɟɞɭɟɬ
ɞɚнныɯ
ɪɟнɬɝɟноɮɚзоɜоɝо
ɚнɚлизɚ
ɪиɫ
.5).
Мɟɬɚлличɟɫкий
кɪиɫɬɚллизɭɟɬɫя
ɪомɛоэɞɪичɟɫкой
ɫинɝонии
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
R3m,166)
пɚɪɚмɟɬɪɚми
=4,55?
=11,86?.
ɫнимки
оɛɪɚзцоɜ
полɭчɟнныɯ
ɞиɫпɟɪ
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
80
ɝиɪоɜɚниɟм
ɜиɫмɭɬɚ
ɬолɭолɟ
позɜолили
ɭɫɬɚноɜиɬь
чɬо
оɛɪɚзɭюɬɫя
коɪоɬкиɟ
пɪямыɟ
нɚноɬɪɭɛки
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
(98,7 %)
ɞиɚмɟɬɪом
10 - 16
ɞлиной
40 - 125
Ɋиɫɭнок
4
Ⱦиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
ɜиɫмɭɬɚ
ɚɛɫолюɬном
ɪɟзɭльɬɚɬɚм
[2]
ɭɫɬɚноɜлɟно
ɝиɞɪоɬɟɪмɚльном
ɜоɫɫɬɚноɜлɟнии
ɜиɫмɭɬɚ
Bi
200
оɛɪɚзɭюɬɫя
нɚноɬɪɭɛки
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
ɫɬɪɭкɬɭɪой
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
R3m,166)
кɪиɫɬɚлличɟɫкой
=11,855?,
~ 3 - 6
ɫоɜпɚɞɚɟɬ
нɚшими
ɞɚнными
Ɋиɫɭнок
5
Ⱦиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
нɚноɬɪɭɛок
ɜиɫмɭɬɚ
импɭльɫной
ɬолɭолɟ
нɚноɬɪɭɛок
ɜиɫмɭɬɚ
полɭчɟнныɯ
ɝиɞɪоɬɟɪмɚльным
) [2]
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɟ
пɪоɞɭкɬɚ
ɜиɫмɭɬɚ
ɞимɟɬилɫɭльɮокɫиɞɟ
оɛнɚɪɭжɟны
Bi
кɪиɫɬɚллизɭющийɫя
оɪɬоɪомɛичɟɫкой
ɫинɝонии
ɝɪɭппɚ
Pbnm, 62)
пɚɪɚмɟɬɪɚми
=11,37?,
имɟющий
оɬмɟчɟнныɟ
зɜɟзɞочкɚми
нɚличиɟ
нɚноɬɪɭɛок
ɫɭльɮиɞɚ
ɜиɫмɭɬɚ
ɞиɚмɟɬɪом
20 - 25
500 1000
[12-14]
ɛыли
полɭчɟны
нɚноɫɬɟɪжни
ɫɭльɮиɞɚ
ɜиɫмɭɬɚ
ɫольɜоɬɟɪмɚльным
мɟɬоɞом
кɪиɫɬɚллизɭɟɬɫя
(220)
плоɫкоɫɬяɯ
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Ɋиɫɭнок
6
Ⱦиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
пɪоɞɭкɬɚ
ɜиɫмɭɬɚ
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɟ
пɪоɞɭкɬɚ
ɜиɫмɭɬɚ
N,N?-
),
оɛнɚɪɭжɟнɚ
.7)
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
P2.1/m,11)
пɚɪɚмɟɬɪɚми
кɪиɫɬɚлличɟɫкой
=4,18?,
=4,45?,
моноклинной
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
P2
(14)),
оɬмɟчɟнныɟ
зɜɟзɞочкой
покɚзɚли
нɚличиɟ
нɚноɬɪɭɛок
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
80 - 160
Ɋиɫɭнок
7
Ⱦиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
изоɛɪɚжɟниɟ
нɚноɬɪɭɛок
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
полɭчɟнноɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚниɟм
ɜиɫмɭɬɚ
ȾМɎȺ
ɜиɫмɭɬ
ɫлоиɫɬɭю
ɪомɛоэɞɪичɟɫкɭю
ɬɪиɝонɚльнɭю
кɪиɫɬɚлли
чɟɫкɭю
ɫɬɪɭкɬɭɪɭ
ɛлизкɭю
кɭɛичɟɫкой
ɝɪɚнɟцɟнɬɪиɪоɜɚнной
ɫлоями
ɫлоям
[15-16].
ɭɜɟɪɟн
элɟмɟнɬоɜ
ɜозможɟн
нɚноɬɪɭɛок
энɟɪɝонɚɫыщɟниɟм
импɭльɫной
Ɋиɫɭнок
8
Ɋомɛоэɞɪичɟɫкɚя
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
нɚноɬɪɭɛки
ɜиɫмɭɬɚ
) [16]
ȼиɫмɭɬ

ɫɟɪый
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚɬь
нɟɫколькиɯ
кɪиɫɬɚлличɟɫкиɯ
ɫɭщɟɫɬɜɭɟɬ
ɜиɫмɭɬɚ
ɫɬɪɚнɫɬɜɟнной
ɝɪɭппой
R3m (
пɚɪɚмɟɬɪы
Ɋомɛоэɞɪичɟɫкɚя
I
ɞɚɜлɟнии
2,57
II
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟнной
ɝɪɭппы
C2m
пɚɪɚмɟɬɪɚми
=0,6674
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
82
=0,3304
=110,33.
ɞɚɜлɟнии
2,72
моноклиннɭю
III (
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
P2.1/m
пɚɪɚмɟɬɪɚми
кɪиɫɬɚлличɟɫкой
=0,6650
измɟнɟния
моɞиɮикɚции
ɜлияɟɬ
ɜиɫмɭɬɚ
ɞɚɜлɟния
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ
ɜиɫмɭɬɚ
мɟɬɚллоɜ
ɪɚɫɬɟɬ
нɟоɛычноɟ
ɫɜойɫɬɜо
ɫчиɬɚюɬ
ɫлɟɞɫɬ
ɜиɫмɭɬɚ
ɪɚɫшиɪяɬьɫя
ɭплоɬняɬьɫя
ɪɚɫплɚɜлɟнии
ɭɞиɜиɬɟльно
ɮизичɟɫкиɯ
ɞɟйɫɬɜиɟм
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
[17].
ɜиɫмɭɬɚ
оɛɪɚзɭɟɬ
коɜɚлɟнɬныɟ
ɫɜязи
ɬɪɟмя
ɫлоɟ
пɚɪɚми
6p
ɫɜязи
ɬɪɟмя
ɫоɫɟɞнɟм
ɪɚɫɫɬоянияɯ
ɬɪɟмя
ɫоɫɟɞнɟм
ɫлоɟ
ɬɪиɝонɚльнɭю
ɮоɪмиɪɭюɬ
ɫɜɟɪнɭɬый
ɜиɫмɭɬɚ
[18-19].
ɜиɫмɭɬɚ
ɮоɪмиɪоɜɚниɟ
нɚноɬɪɭɛок
ɜиɫмɭɬɚ
ɫɮɟɪичɟɫкой
ɞɪɭɝиɯ
ɮоɪм
кɪиɫɬɚлличɟɫкиɯ
кɚɫɚɟɬɫя
ɫоɟɞинɟний
Ⱦɟйɫɬɜиɬɟльно
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪиɪоɜɚнии
ɜиɫмɭɬɚ
ɭжɟ
изɜɟɫɬныɯ
ɪомɛоэɞɪичɟɫкиɯ
нɚноɬɪɭɛок
полɭчɟны
нɚноɬɪɭɛки
ɫɭльɮиɞɚ
ɜиɫмɭɬɚ
моноклинныɟ
нɚноɬɪɭɛки
нɚночɚɫɬицы
[20].
Понижɟниɟ
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɪомɛоэɞɪичɟɫкоɝо
кɚчɟɫɬɜɟ
ɞиɫɬиллиɪоɜɚнной
ɜнɟɞɪɟниɟм
ɭɝлɟɪоɞɚ
кɪиɫɬɚлличɟɫкɭю
ɪомɛоэɞɪичɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
ɮоɪмиɪоɜɚниɟм
нɚноɬɪɭɛок
ɜиɫмɭɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚнии
ɛɟнзолɟ
кɪомɟ
нɚночɚɫɬиц
ɜиɫмɭɬɚ
оɛɪɚзɭюɬɫя
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟм
ɮоɪмиɪɭюɬɫя
оɝɪɚнɟнныɟ
нɚночɚɫɬицы
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
ɜиɫмɭɬɚ
пони
моноклинной
Понижɟниɟ
ɜиɫмɭɬɚ
ɚɛɫолюɬный
ɛɟнзол
ɜнɟɞɪɟниɟм
ɭɝлɟɪоɞɚ
кɪиɫɬɚлличɟɫкɭю
ɜиɫмɭɬɚ
Ɏоɪмиɪоɜɚниɟ
ɫоɜɟɪшɟнныɯ
ɫɮɟɪичɟɫкиɯ
нɚночɚɫɬиц
ɜиɫмɭɬɚ
ɜыɫɭшɟнном
ɫɜязɚно
ɭɝлɟɪоɞ
пɭзыɪɟ
ɪɟɚɝиɪɭɟɬ
зонɭ
ɜозникнɭɬь
кɪиɫɬɚлличɟɫкɭю
ɜиɫмɭɬɚ
ɫɚмыɟ
ɫиɫɬɟмы
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪ
ɭɫлоɜияɯ
ɝɚзоɜом
пɭзыɪɟ
ɜыɛɪɚɫыɜɚɟɬɫя
кɪиɫɬɚлличɟɫкой
ɮоɪмиɪɭющиɯɫя
пɪичинɟ
ɫчиɬɚɟм
понижɟниɟ
ɜиɫмɭɬɚ
яɜляɟɬɫя
ɫлɟɞɫɬɜиɟм
ɭɝлɟɪоɞɚ
ɜɫɬɪɟчɚɟɬɫя
ɜиɞɟ
ɜиɫмɭɬинɚ
мɟɬɚллɚ
Импɭльɫнɚя
плɚзмɚ
пɪиɛлижɚɟɬɫя
ɫɜойɫɬɜɚм
пɪоɬɟкɚющим
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚнии
ɜиɫмɭɬɚ
ɫоɞɟɪжɚщɟм
ɮоɪмиɪоɜɚниɟ
ɫɭльɮиɞɚ
ɜиɫмɭɬɚ
ɜиɫмɭɬɚ
ȾМɋО
ɪɟзɭльɬɚɬɚм
энɟɪɝоɞиɫпɟɪɫионноɝо
ɚнɚлизɚ
ɫоɫɬоиɬ
92,8%
нɚноɬɪɭɛок
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪиɪоɜɚнии
импɭльɫной
плɚзмɟ
ɮоɪмиɪɭюɬɫя
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪы
Пɪɟɞлɚɝɚɟмый
полɭчɟния
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪ
ɚппɚɪɚɬɭɪном
оɮоɪмлɟнии
ɫɪɟɞɭ
ɛыɫɬɪоɬɟчноɫɬи
ɟɞиничноɝо
ɋɭлɚймɚнкɭлоɜɚ
.,
Энɟɪɝонɚɫыщɟнныɟ
ɫɪɟɞы
ɪɚзɪяɞɚ
2002. 264
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
16 Wang X., Li Y. Solution-based synthetic strategiesfo
r 1-Dnanostructures // Inorg. Chem. 2006. V. 45.
19. P. 7522 - 7534.
ȼиɫмɭɬ
.,
Жɭкоɜɚ
Ⱥɬомноɟ
ɭпоɪяɞочɟниɟ
ɪɚɫплɚɜлɟнныɯ
.
ȿкɚɬɟɪинɛɭɪɝ
, 1997. 383
Мɟɬɚлличɟɫкɚя
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
мɟɬɚллоɜ
.
.:
Нɚɭкɚ
, 1988. 296
Мɚɬкɚɫымоɜɚ
Нɚноɫɬɪɭкɬɭɪы
ɜиɫмɭɬɚ
ɫɭɪьмы
импɭльɫной
ɯим
нɚɭк
02.00.01.
, 2012. 105
REFERENCES
1 Sulaymankulova S.K., Asanov U.A. Po
wersaturated environment spark plasma
of the spark category. Bishkek.
Kyrgyzpatent. 2002. 264 p. (in Russ.).
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
84
16 Wang X., Li Y. Solution-based synt
Zhukova L.A. Atomic ordering in molten a
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɪɚзмɟɪом
10
ɜыɫоким
ɜыɯоɞом
конɬɪолɟ
количɟɫɬɜɚ
поɜɟɪɯ
ɚкɬиɜныɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы
ɪɟɚкции
Нижɟ
пɪиɜɟɞɟны
ɬɟоɪɟɬичɟɫкиɟ
элɟкɬɪоɯи
миичɟɫкиɟ
ɪɟɚкции
ɜоɫɫɬɚноɜлɟния
ɫолɟй
инɞия
ɚлюмоɝиɞɪиɞом
(LiAlH
лиɬия
(LiBH
E+0.61 V
нɚночɚɫɬицы
[2-3].
полɭчɚɬь
инɞия
жиɞкоɫɬяɯ
[4-5]
пɪɟɞложɟн
оɞноɫɬɚɞийный
полɭчɟния
нɚночɚɫɬиц
личɟɫкоɝо
ɜоɫɫɬɚноɜлɟниɟм
иɫпользоɜɚниɟм
оɪɝɚничɟɫкиɯ
ɫоɟɞинɟнияɯ
низкиɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ
инɞия
полɭчɟны
ɜоɫɫɬɚноɜлɟния
ионной
жиɞкоɫɬи
70
ɞоɛɚɜлɟниɟм
Нɚночɚɫɬицы
инɞия
оɛɪɚзɭюɬ
ɫɬɚɛильныɟ
ɫɭɫпɟнзии
поɫлɟɞɭющɟɝо
цɟнɬɪиɮɭɝиɪоɜɚния
Ɋиɫɭнок
1
ɋɯɟмɚ
ɯлоɪиɞɚ
(0) [5]
ɫнимок
ɪɟнɬɝɟноɮɚзоɜый
.2)
покɚзɚли
оɛɪɚзоɜɚниɟ
ɫɮɟɪичɟɫкиɯ
нɚночɚɫɬиц
инɞия
ɪɚзмɟɪɚми
20
ɪиɫ
).
нɚночɚɫɬиц
= 3,250?
= 4,944?,

ɫоɜпɚɞɚɟɬ
ɚнɚлоɝичными
ɞɚнными
мɚɫɫиɜноɝо
= 3,251?
= 4,954?)
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɟ
ɜиɞны
ɫлɚɛыɟ
(222, 431, 622),
ɜɭɟɬ
ɜɟɪжɞɚющиɟ
поɜɟɪɯноɫɬи
[5].
Ɋиɫɭнок
2
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
инɞия
[5]
ɫинɬɟз
нɚночɚɫɬиц
пɪоɜɟɞɟн
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚниɟм
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
эɬилоɜом
изопɪопилоɜом
иɫпользоɜɚниɟм
импɭльɫной
ɟɞиничноɝо
импɭльɫɚ
[6].
ɞиɮɪɚкɬоɝɪɚммɟ
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
инɞия
эɬилоɜом
ɪиɫ
.3)
оɛнɚɪɭжɟно
ɜɫɟ
линии
пɪинɚɞлɟжɚɬ
мɟɬɚлличɟɫкомɭ
кɪиɫɬɚллизɭющɟмɭɫя
ɬɟɬɪɚɝонɚльной
ɫинɝонии
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟннɚя
ɝɪɭппɚ
14/mmm (139))
пɚɪɚмɟɬɪɚми
ɪɟшɟɬки
= 3,256?
=
Ⱥнɚлоɝичныɟ
пɚɪɚмɟɬɪы
= 3,256?
= 4,950?
полɭчɟны
изопɪопилоɜом
ɫпиɪɬɟ

ɫоɜпɚɞɚюɬ
ɞɚнными
кɚɪɬоɬɟки
JCPDF,
оɞин
пик
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
86
зɜɟзɞочкой
пɪинɚɞлɟжɚщий
инɞия
=
полɭчɟнный
ɫɪɟɞɚɯ
ɫнимкɚɯ
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
изопɪопилоɜом
ɫпиɪɬɚɯ
ɜыполнɟнном
элɟкɬɪон
ɪɚɫɬɪоɜом
микɪоɫкопɟ
ɊЭМ
ɞиɫпɟɪɫионным

JEOLJXA-8230,
ɪыɯлый
Конɝломɟɪɚɬ
Ɋиɫɭнок
3
Ⱦиɮɪɚкɬоɝɪɚммɚ
пɪоɞɭкɬɚ
Ɋиɫɭнок
4
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
изопɪопилоɜом
Энɟɪɝоɞиɫпɟɪɫионный
ɚнɚлиз
пɪиɜɟɞɟн
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟниɟ
ɫоɞɟɪжɚния
элɟмɟнɬоɜ
пɪоɞɭкɬɚ
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
инɞия
ɫпиɪɬɟ

79,84%;

киɫлоɪоɞɚ
19,12%;

ɜиɞɟ
1,03%;
Ⱥнɚлоɝичныɟ
ɞɚнныɟ
полɭчɟны
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚнии
инɞия
Ɋиɫɭнок
5
Энɟɪɝоɞиɫпɟɪɫионный
пɪоɞɭкɬоɜ
инɞия
.6),
ɜыполнɟнныɟ
пɪоɫɜɟчиɜɚющɟм
ɪɚзɪɟшɟния
покɚзɚли
ɫɮɟɪичɟɫкиɯ
нɚночɚɫɬиц
инɞия
5-10
ɚнɚлизɟ
ɫнимкоɜ
ɛолɟɟ
мɟлкиɟ
нɚночɚɫɬицы
ɪɚзмɟɪɚми
0,5 -20
кɪɭпныɟ
100
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
Ɋиɫɭнок
6
)
оɫноɜɚнии
ɭɫɬɚноɜлɟно
чɬо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚнии
иɫпользоɜɚниɟм
импɭльɫной
плɚзмы
ɫозɞɚɜɚɟмой
оɞноɚɬомныɯ
пɪопилоɜом
полɭчɟны
ɫɮɟɪичɟɫкиɟ
нɚночɚɫɬицы
мɟɬɚлличɟɫкоɝо
инɞия
ɫɪɟɞним
ɪɚзмɟɪом
5-
моɞиɮикɚции
Пɪɟɞлɚɝɚɟмый
полɭчɟния
нɚночɚɫɬиц
оɞноɫɬɚɞиɟн
ɚппɚɪɚɬɭɪном
энɟɪɝии
ɜнɟшнюю
ɫɪɟɞɭ
ɛлɚɝоɞɚɪя
ɛыɫɬɪоɬɟчноɫɬи
ɟɞиничноɝо
импɭльɫɚ
Ganeev R.A., Ryasnyanskiy A.I., Chakravarty U.et al. Stru
ctural, Optical, and Nonlinear Optical Properties of Indium
Nanoparticles Prepared by Laser Ablation // J. of App
lied Physics B: Lasers and Optics. 2007. V. 86.
2. P. 337-341.
Acacia
N.,
Barreca
F.,
. 2010. V.256.
22. P. 6918 6922.
Haloindate (III) Ionic Liquids
// ChemSusChem. 2012.
V.5.
P.117124.
Prashant Singh
Sunil Kumar
Anju Katyal
Materials Letters
2008. V.62.
25. P. 4164 4166.
ɋɭлɚймɚнкɭлоɜɚ
.,
иɫкɪоɜоɝо
, 2002. 264
REFERENCES
Ganeev R.A., Ryasnyanskiy A.I., Chakravarty U.et al. Stru
ctural, Optical, and Nonlinear Optical Properties of Indium
Nanoparticles Prepared by Laser Ablation // J. of A
pplied Physics B: Lasers and Optics. 2007. V 86.
2. P. 337-341.
Acacia
N.,
Barreca
F.,
Barletta
2010. V.256.
22. P. 6918 6922.
Haloindate (III) Ionic Liquids
// ChemSusChem. 2012.
V.5.
P.117124.
Prashant Singh
Sunil Kumar
Anju Katyal
Materials Letters
2008. V.62.
25. P. 4164 4166.
6 Sulaymankulova S.K., Asanov U.A.
Powersaturated environment spark plasma
of the spark category. Bishkek.
Kyrgyzpatent, 2002. 264p (in Russ.).
ҚΡɞɚйɛɟɪɝɟноɜɚ
ɏимия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝиялɚɪы
инɫɬиɬɭɬы
Қыɪғызɫɬɚн
ȻІɊȺɌȺМȾЫ
ɋПИɊɌɌȿȽІ
ИМПɍЛЬɋɌІК
ПЛȺЗМȺȾȺҒЫ
ИНȾИЙ
НȺНОȻӨЛШȿКɌȿɊІ
Оɪɬɚшɚ
мөлшɟɪі
5-10
инɞийɞің
нɚноɛөлшɟкɬɟɪі
импɭльɫі
0,05
энɟɪɝияɞɚғы
қолɞынɚ
оɬɚɪып
ɫпиɪɬɬɟ
мɟɬɚлын
нɚноɛөлшɟкɬɟɪ
импɭльɫɬі
Поɫɬɭпилɚ
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
88
МȺЗМԜНЫ
.,
Мɚзɭɬ
ɬԛɪлɟнɞіɪілɝɟн
монɬмоɪиллониɬɬɟɪ
.. 3
Ɍɚжɛɚɟɜ
Ɏɚзылоɜ
НΟɪкɟноɜ
ɋɚɬпɚɟɜ
Жиɜоɬоɜɚ
ҚɚжымΡɪɚɬоɜɚ
ЖΡмɚғɚлиɟɜɚ
Ⱥнɬиɫɟпɬик
экɫпɟɪимɟнɬɚлɞы
ɫɚпɚлық
ɫипɚɬɬɚмɚлɚɪын
зɟɪɬɬɟɭ
............ 9
ЖΡмɚғɚлиɟɜ
ɋɚғынɚɟɜ
Əɛілɯɚйыɪоɜ
Ғилɚжоɜ
.,
Ȼɭкɚноɜɚ
Оɪɚзоɜɚ
эɬинилциклоɝɟкɫɟн
-1
жəнɟ
ɞимɟɬил
-4-
ɞиɝиɞɪопиɪɚнɞы
ɞимɟɬил
жəнɟ
ɞиэɬилɚминɞɟɭ
ɚɪқылы
ɫпɟкɬɪлік
............................................................................................................................ 14
Ȼɚɟшоɜ
Мыɪзɚɛɟкоɜ
Иɜɚноɜ
Композициялы
элɟкɬɪоɞɬың
қԝɪɚмынɞɚғы
кԛкіɪɬɬің
кԛкіɪɬқышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟɝі
қɚɫиɟɬі
. .............................................................................................................................
.. 21
.,
Ȼолɞɚшɟɜɫкий
.,
Ɍɚɬɟɟɜɚ
Ɏɚзылоɜ
.,
Ɍɚжɟноɜɚ
.,
Ⱦəɭіɬоɜɚ
.,
-N'
ɯлоɪɫіɪкɟ
қышқылының
эɬилɞі
эɮиɪімɟн
əɪɟкɟɬɬɟɫɭі
................ 26
Ȼɚɟшоɜ
.,
.,
Ⱥɛɞɭɜɚлиɟɜɚ
Мɭɫинɚ
ɬокпɟн
элɟкɬɪɯимиялық
қɚɫиɟɬін
кԛкіɪɬ
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟ
............ 30
Ⱥɞɚйɛɟкоɜɚ
Ƚɚипоɜ
Ⱥноɞɬы
импɭльɫɬі
ɬоқпɟн
поляɪизɚциялɚнғɚн
ɚлюминий
элɟкɬɪоɞының
қышқылы
ɟɪіɬінɞіɫінɞɟɝі
ɟɪɭ
зɚңɞылықɬɚɪы
. ............................................................................................................ 35
МΡɯɚмɟɞоɜɚ
ИɫлɚмɛɟкΡлы
.,
Ɍɚпɚлоɜɚ
ЖΡмɚɞілоɜɚ
Шоɪɚɛɚɟɜ
Мԝнɚймɟн
лɚɫɬɚнғɚн
ɬопыɪɚқɬы
оɪɝɚноминɟɪɚлɞы
ɬыңɚйɬқышɬɚɪмɟн
өңɞɟɭ
ɚɪқылы
мԝнɚйɞың
ɞɟɫɬɪɭкцияɫын
зɟɪɬɬɟɭ
Шлыɝинɚ
Чɚнышɟɜɚ
Мɭɫɚɟɜ
Ȼɪоɞɫкий
-AL
ɬԛɪлі
кɪиɫɬɚллоɝɪɚɮиялық
ɛɟɬінɞɟ
молɟкɭлɚ

ɯимиялық
...................................................................... 43
ɋɚɫыкоɜɚ
Мɚɫɟноɜɚ
Ȼɚшɟɜɚ
Əɛилмɚғжɚноɜ
Қɚɫɟноɜɚ
Қɚлықɛɟɪɞиɟɜ
.,
Ȼɚйɬɚзин
ɍɫɟноɜ
ɏош
көміɪɫɭɬɟкɬɟɪɞі
ɝиɞɪлɟɭɞің
қонɞыɪылғɚн
кɚɬɚлизɚɬоɪлɚɪын
...............................................................................................................................
........................ 50
ȿɪмɚғɚмɛɟɬ
НΡɪғɚлиɟɜ
Қɚɫɟноɜɚ
Ȼижɚноɜɚ
Мɚйкԛɛі
кɟноɪны
көміɪі
оɪɝɚникɚлық
мɚɫɫɚɫының
пɪоцɟɫінің
зɟɪɬɬɟɭ
................................................................................................................ 53
Оɫпɚноɜɚ
Əшімɯɚн
Ȼɟɪɞіɛɟк
Ɍɚɫɬɚноɜ
Ⱥɭыɫпɚлы
ионɞɚɪының
полиэлɟкɬɪолиɬɬɟɪмɟн
ɬԛзілɭ
......................................................................................... 59
Жолɞɚɫоɜɚ
.,
Ɍоқмолɞин
ȿɫпɟмɛɟɬоɜ
Иɝнɚɬьɟɜ
.,
Эɛɪɚɯим
ɋɭɬɟкɬік
энɟɪɝɟɬикɚ

ԛшін
...............................................................................................................................
............................... 66
ҚɚлимΡқɚшɟɜɚ
.,
ҚΡɫпɚноɜɚ
.,
Ⱥлɬɚй
.,
Нɚɫиɪоɜ
ɫыɪɬқы
ɬɭɪɚлы
...............................................................................................................................
....................................... 71
Ȼəкɟноɜ
Элɟкɬɪоԝшкынɞы
ɞиɫпɟɪɝиɪлɟɭ
SiC-Al
нɚнокомпозиɬɬɟɪ
ɚлɭɞың
мԛмкінɞікɬɟɪі
...............................................................................................................................
................................................ 74
.,
Ƚɚɮɮоɪоɜɚ
ȼиɫмɭɬ
əɫɟɪі
.... 77
ҚΡɞɚйɛɟɪɝɟноɜɚ
импɭльɫɬік
нɚноɛөлшɟкɬɟɪі
........................................ 84
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ɋОȾȿɊЖȺНИȿ
.,
Моɞиɮициɪоɜɚнныɟ
мɚзɭɬɚ
3
Ɍɚжɛɚɟɜ
.,
Ɏɚзылоɜ
.,
Нɭɪкɟноɜ
.,
ɋɚɬпɚɟɜɚ
Жиɜоɬоɜɚ
Кɚжмɭɪɚɬоɜɚ
.,
Жɭмɚɝɚлиɟɜɚ
Изɭчɟниɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬик
экɫпɟɪимɟнɬɚльныɯ
ɚнɬиɫɟпɬиком
мɟɬɚмином
. 9
Жɭмɚɝɚлиɟɜ
.,.
ɋɚɝинɚɟɜ
Ⱥɛилɯɚйɪоɜ
Ƚилɚжоɜ
.,
Ȼɭкɚноɜɚ
.,
Оɪɚзоɜɚ
Мɚɫɫ
ɫпɟкɬɪомɟɬɪичɟɫкоɟ
пɪоɞɭкɬоɜ
ɞимɟɬил
ɞиэɬилɚминиɪоɜɚния
эɬинилцикло
ɝɟкɫɟнɚ
ɞимɟɬил
ɞиɝиɞɪопиɪɚнɚ
Ȼɚɟшоɜ
.,
Мыɪзɚɛɟкоɜ
Элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɟ
поɜɟɞɟниɟ
композиционноɝо
ɫɟɪнокиɫлой
. 21
.,
ȻолɞɚшɟɜɫкиЙ
.,
Ɍɚɬɟɟɜɚ
.,
Ɏɚзылоɜ
Ɍɚжɟноɜɚ
.,
-N'-(2-
эɬилоɜым
ɯлоɪɭкɫɭɫной
киɫлоɬы
ɫɪɟɞɟ
.. 26
Ȼɚɟшоɜ
ȿɪнɚзɚɪоɜɚ
Ƚɚипоɜ
Ⱥɛɞɭɜɚлиɟɜɚ
Ⱥɛижɚноɜɚ
Мɭɫинɚ
Элɟкɬɪоɯимичɟɫкоɟ
ɫɜинцоɜоɝо
элɟкɬɪоɞɚ
пɟɪɟмɟнным
.................................................... 30
Ⱥɞɚйɛɟкоɜɚ
.,
Ȼɚɟшоɜ
.,
Ƚɚипоɜ
Ɋɚɫɬɜоɪɟния
ɚлюминиɟɜоɝо
элɟкɬɪоɞɚ
ɮоɫɮоɪной
киɫлоɬɟ
импɭльɫным
ɚноɞным
.. 35
Мɭɯɚмɟɞоɜɚ
Иɫлɚмɛɟкɭлы
Иɞɪиɫоɜɚ
Ɍɚпɚлоɜɚ
Ⱥппɚзоɜ
.,
Шоɪɚɛɚɟɜ
Изɭчɟниɟ
ɞɟɫɬɪɭкции
ɭɞоɛɪɟниями
................. 39
.,
Чɚнышɟɜɚ
.,
Мɭɫɚɟɜ
.,
моɞɟлиɪоɜɚниɟ
ɚɞɫоɪɛции
молɟкɭлы
зонɞɚ
кɪиɫɬɚллоɝɪɚɮичɟɫкиɯ
. 43
.,
.,
Ȼɚшɟɜɚ
.,
Ⱥɛильмɚɝжɚноɜ
.,
Кɚɫɟноɜɚ
Кɚлыкɛɟɪɞиɟɜ
Ȼɚйɬɚзин
.,
ɍɫɟноɜ
ɋинɬɟз
ɫɟлɟкɬиɜныɯ
нɚнɟɫɟнныɯ
ɝиɞɪиɪоɜɚния
ɭɝлɟɜоɞоɪоɞоɜ
ȿɪмɚɝɚмɛɟɬ
Нɭɪɝɚлиɟɜ
Кɚɫɟноɜɚ
Ȼижɚноɜɚ
кинɟɬики
ɬɟɪмичɟɫкой
ɞɟɫɬɪɭкции
ɭɝля
Мɚйкɭɛɟнɫкоɝо
мɟɫɬоɪожɞɟния
53
Оɫпɚноɜɚ
Ȼɟɪɞиɛɟк
Ɍɚɫɬɚноɜ
Ɏизико
ɯɚɪɚкɬɟɪиɫɬики
пɪоцɟɫɫоɜ
. 59
Жолɞɚɫоɜɚ
Ɍокмолɞин
Иɝнɚɬьɟɜ
Эɛɪɚɯим
ɋинɬɟз
полипиɪɪолɚ
энɟɪɝɟɬики
... 66
Кɚлимɭкɚшɟɜɚ
Кɭɫпɚноɜɚ
Нɚɫиɪоɜ
ȼляниɟ
нɟɮɬи
эколоɝию
окɪɭжɚющɟй
........ 71
Ȼɚкɟноɜ
ȼозможноɫɬи
полɭчɟния
нɚнокомпозиɬоɜ
SiC-Al
элɟкɬɪоиɫкɪоɜоɝо
ɞиɫпɟɪɝиɪоɜɚния
.,
Ƚɚɮɮоɪоɜɚ
ɮоɪмиɪоɜɚниɟ
нɚноɫɬɪɭкɬɭɪ
ɜиɫмɭɬɚ
импɭльɫной
.. 84
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
90
Zakarina N.A, Volkova L.D.
racking of black oil over modified m
ontmorilonites and kaolinites.... 3
Tazhbaev
E.M., Fazylov
S.D., Nurkenov O.A.,. Satpaeva
Zh.B,. Zhivotova, T.S, Kazhmuratova
A.T., Zhumagalieva
A.N.
Study qualitative characteristics of experi
Zhakupova
A.N, Boldachevsky
A.B., Tateeva
S.D., Tazhenova
R.A., Dautova
Z.S.
The interaction of
decomposition of coal of Maykuben deposit
. 53
., Ashymhan N.S., Berdybek G., N. Tastanov
Results of physico chemical study of complex formation
ɋɟɪия
ɯимия
ɬɟɯнолоɝия
4.2014
ПɊȺȼИЛȺ
ЖɍɊНȺЛОȼ
НȺН
ɫооɛщɟния
ɪɟзɭльɬɚɬɚɯ
ɪɚзличныɯ
оɛлɚɫɬяɯ
ɟɫɬɟɫɬɜɟнно
ɬɟɯничɟɫкиɯ
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
Жɭɪнɚлы
ɫооɛщɟния
НȺН
ɞɪɭɝиɯ
НȺН
ɚкɚɞɟмикɚми
оɬɜɟɬɫɬɜɟнноɫɬь
ɞоɫɬоɜɟɪноɫɬь
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
ɚкɬɭɚльноɫɬь
ɫоɞɟɪжɚния
ɪɟкомɟнɞɭɟмыɯ
ɪɚɛоɬ
Пɪɟɞɫɬɚɜлɟнныɟ
опɭɛликоɜɚния
мɚɬɟɪиɚлы
ɞолжны
ɭɞоɜлɟɬɜоɪяɬь
ɫлɟɞɭющим
ɬɪɟɛоɜɚниям
ɋоɞɟɪжɚɬь
оɪиɝинɚльныɯ
ɚкɬɭɚльным
оɛлɚɫɬи
мɚɬɟмɚɬики
мɟɯɚники
инɮоɪмɚɬики
ɛиолоɝии
ɝɟолоɝии
ɯимии
эколоɝии
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
ɝɭмɚниɬɚɪныɯ
ɪɚнɟɟ
опɭɛликоɜɚнныɟ
пɪɟɞнɚзнɚчɟнныɟ
пɭɛликɚции
ɞɪɭɝиɯ
ɪɚзɪɟшɟниɟм
опɭɛликоɜɚниɟ
ɭчɪɟжɞɟния
коɬоɪом
ɜыполнɟно
ɚкɚɞɟмикɚ
НȺН
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬɫя
оɞном
экзɟмпляɪɟ
Ɋɚзмɟɪ
ɞолжɟн
5-7
ɫɬɪɚниц
оɛзоɪноɝо
ɯɚɪɚкɬɟɪɚ

15
.),
ɜключɚя
ɚнноɬɚцию
пɟɪɟɞ
оɫноɜным
ɬɟкɫɬом
коɬоɪɚя
оɬɪɚжɚɬь
мɟɬоɞ
мɟɬоɞолоɝию
пɪоɜɟɞɟния
ɪɚɛоɬы
ɪɚɛоɬы
пɪимɟнɟния
ɜыɜоɞы
ɚнноɬɚция
1/3
ɫɬɪ
1
компьюɬɟɪный
инɬɟɪɜɚл
),
ɪиɫɭнки
ɫпиɫок
(12
чɟɪɟз
1
компьюɬɟɪный
инɬɟɪɜɚл
),
нɚпɟчɚɬɚнныɯ
ɪɟɞɚкɬоɪɟ
Word 2003,
шɪиɮɬом
Times New Roman 14
пɪоɛɟлом
1,5
компьюɬɟɪныɯ
инɬɟɪɜɚлɚ
поля

2
3
пɪɚɜоɟ
1,5
Количɟɫɬɜо
ɪиɫɭнкоɜ

ɛолɟɟ
ɍȾК
поɫɟɪɟɞинɟ
ɫɬɪɚницы
пɪопиɫными
ɚɜɬоɪоɜ
ɞолжноɫɬь
поɫɟɪɟɞинɟ
ɫɬɪочными

оɪɝɚнизɚции
коɬоɪой
ɝоɪоɞ
поɫɟɪɟɞинɟ
полɭжиɪным
шɪиɮɬом
Ⱥнноɬɚция
ɫɬɚɬьи
ключɟɜыɟ
ɫлоɜɚ
концɟ
ɫɬɚɬьи
ɪɟзюмɟ
языкɚɯ
кɚзɚɯɫком
ɚнɝлийɫком
пɟɪɟɜоɞ
нɚзɜɚния
ɬɚкжɟ
3-
).
Поɫлɟɞняя
ɫɬɪɚницɚ
поɞпиɫыɜɚɟɬɫя
ɜɫɟми
Пɪилɚɝɚɟɬɫя
элɟкɬɪонный
кɚзɚɯɫком
ɚнɝлийɫком
языкɚɯ
нɟоɛɯоɞимо
пɪиложиɬь
оɬɞɟльной
ɚɜɬоɪоɜ
нɚимɟноɜɚниɟ
оɪɝɚнизɚции
ɝоɪоɞ
кɚзɚɯɫком
ɚнɝлийɫком
ɚнɝлийɫком
кɚзɚɯɫком
),
ɬɚкжɟ
ɚɜɬоɪɚɯ
ɪɚɛоɬы
ɬɟл
, e-mail).
иɫɬочники
ɞɚюɬɫя
циɮɪɚми
пɪямыɯ
ɫкоɛкɚɯ
мɟɪɟ
ɋпиɫок
оɮоɪмляɟɬɫя
ɫлɟɞɭющим
оɛɪɚзом
Ⱥɞɚмоɜ
пɪоɬɚиɜɚния
ɝɪɭнɬɚ
НȺН
. 2007.
. 16-19.
Ɍɟплооɛмɟн
ɞиɫпɟɪɫныɯ
ɫɪɟɞɚɯ
Ƚоɫɬɟɯизɞɚɬ
, 1994. 444
пɟɪɟɪɚɛоɬки
ɫɬɚɬьи
пɪоɫьɛɟ
ɪɟɞɚкционной
жɭɪнɚлɚ
ɞɚɬой
поɫɬɭплɟния
ɫчиɬɚɟɬɫя
полɭчɟния
ɪɟɞɚкциɟй
окончɚɬɟльноɝо
ɜɚɪиɚнɬɚ
оɬклонɟнɚ
ɪɟɞɚкция
ɫоɯɪɚняɟɬ
ɫоɛой
пɪɚɜо
ɜɟɫɬи
моɬиɜɚм
оɬклонɟния
Нɚционɚльной
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Ɋɟɫпɭɛлики
Кɚзɚɯɫɬɚн
92
ȼНИМȺНИȿ
!!!
1
июля
2011
ɝоɞɚ
ɜɜоɞяɬɫя
ɫлɟɞɭющиɟ
Пɪɚɜилɚм
пɪиɜоɞиɬɫя
ɫпиɫок
ɪомɚнɫком
ɚлɮɚɜиɬɟ
(References)
SCOPUS
ɞɪɭɝиɯ
ȻȺЗ
полноɫɬью
ɛлоком
поɜɬоɪяя
ɫпиɫок
лиɬɟɪɚɬɭɪы
ɪɭɫɫкоязычной
иноɫɬɪɚнныɟ
иɫɬочники
иноɫɬɪɚн
ныɟ
пɭɛликɚции
они
полноɫɬью
поɜɬоɪяюɬɫя
ɝоɬоɜящɟмɫя
ɪомɚнɫком
References
иɫпользɭюɬɫя
(//
).
иɫɬочникɚ
оɬɞɟляюɬɫя
ɚɜɬоɪоɜ
чɚщɟ
ɜɫɟɝо
кɭɪɫиɜом
ɬочкой
зɚпяɬой
ɋɬɪɭкɬɭɪɚ
ɛиɛлиоɝɪɚɮичɟɫкой
ɚɜɬоɪы
ɬɪɚнɫлиɬɟɪɚция
),
иɫɬочникɚ
ɬɪɚнɫлиɬɟɪɚция
ɞɚнныɟ
ɫɬɚɬьи
ɫкоɛкɚɯ
Пɪимɟɪ
ɫɫылки
ɪоɫɫийɫкоɝо
пɟɪɟɜоɞноɝо
жɭɪнɚлɚ
Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.B., Lednev I.K., Alfimov M.V.
Dokl. Akad. Nauk
SSSR,
1991
, 1134-1139 (in Russ.).
http://www.translit.ru/
можно
ɛɟɫплɚɬно
ɜоɫпользоɜɚɬьɫя
пɪоɝɪɚммой
ɬɪɚнɫлиɬɟɪɚции
ɪɭɫɫкоɝо
лɚɬиницɭ
иɫпользɭя
ɪɚзличныɟ
Пɪоɝɪɚммɚ
очɟнь
пɪоɫɬɚя
иɫпользоɜɚɬь
ɞля
ɝоɬоɜыɯ
ɫɫылок
пɪимɟɪɭ
ɜɚɪиɚнɬ
Ȼиɛлиоɬɟки
(LC),
изоɛɪɚжɟниɟ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜий
ɫпɟциɚльноɟ
полɟ
ɜɟɫь
ɛиɛлиоɝɪɚɮии
языкɟ
ɬɪɚнɫлиɬ
Пɪɟоɛɪɚзɭɟм
ɬɪɚнɫлиɬɟɪиɪоɜɚннɭю
ɫɫылкɭ
ɬɪɚнɫлиɬɟɪɚцию
зɚɝлɚɜия
ɫɬɚɬьи
ɫпɟциɚльныɟ
полями
(//, );
кɭɪɫиɜом
нɚзɜɚниɟ
иɫɬочникɚ
ɝоɞ
полɭжиɪным
шɪиɮɬом
(in Russ.).
Пɪоɫьɛɚ
пɪɟɞɫɬɚɜляɬь
мɚɬɟɪиɚл
оɞном
оɞном
пɪи
оɮоɪмлɟнии
поɫɟɪɟɞинɟ
пɪопиɫными
ɚɜɬоɪоɜ
зɚɬɟм
поɫɟɪɟɞинɟ
ɛɭкɜɚми

оɪɝɚнизɚции
коɬоɪой
ɝоɪоɞ
полɭжиɪным
шɪиɮɬом
)
ɫɬɚɬьи
Зɚɬɟм
ɫлɟɞɭɟɬ
ɚнноɬɚция
ключɟɜыɟ
ɫлоɜɚ
языкɚɯ
ɬɟкɫɬ
Ɍочно
ɬɚкой
ɫлɟɞɭɟɬ
пɪɟɞɫɬɚɜляɬь
ɪɟзюмɟ
ɬолько
ɫɬɪɚницɟ
ɚɜɬоɪоɜ
пɟɪɟɜоɞоɜ
2
ɞɪɭɝиɯ
языкɚ
нɚимɟноɜɚниɟ
оɪɝɚнизɚции
ɝоɪоɞ
ɪɟзюмɟ
оɬɞɟльной
ɫɬɪɚницɟ
пɪɟɞɫɬɚɜляюɬɫя
ɚɜɬоɪɚɯ
Ⱥɯмɟɬоɜɚ
Нɭɪɝожинɚ
ȼɟɪɫɬкɚ
компьюɬɟɪɟ
14.04.2014.
1/8
Ȼɭмɚɝɚ
оɮɫɟɬнɚя
Пɟчɚɬь
ɪизоɝɪɚɮ
3000.
2.
нɚɭк
Ⱥлмɚɬы
Шɟɜчɟнко
. 272-13-18, 272-13-19

Приложенные файлы

 • pdf 37807735
  Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий